Joga. Ogólnopolski portal o jodze.


ZAWARCIE UMOWY UCZESTNICTWA W KURSIE NAUCZYCIELSKIM IV EDYCJA


Imię i nazwisko uczestnika kursu, z którym została zawarta umowa, zwanego dalej Uczestnikiem:*
PESEL:*
E-mail:*
Tel. kontaktowy:*
Adres zamieszkania (ULICA):*
Adres zamieszkania (MIASTO):*
Adres zamieszkania (KOD POCZTOWY):*
Zawód:*
Data urodzenia (rok-miesiąc-dzień np. 1980-03-15):*
Jak długo ćwiczysz jogę?:*
Jak ćwiczysz jogę?:*
w szkole jogi
na wyjazdach z jogą
zajęcia online
z płyt DVD
z książki
samodzielnie
Preferowany rodzaj kursu::*
kurs jednoroczny
kurs dwuletni
interesują mnie obydwa kursy, wybór uzależniam od wyników testu kompetencyjnego
Akceptuję warunki umowy zawartej między Organizatorem a Uczestnikiem kursu nauczycielskiego. - WARUNKI UMOWY - kliknij tutaj:*
TAK
Data akceptacji warunków umowy - podaj DZISIEJSZĄ datę w formacie rrrr-mm-dd, np. 2018-05-05:*
Wpisz dane do faktury: :*
Zobowiązuję się wpłacić zadatek wpisowy w wysokości 1500 zł w ciągu 48 godzin na konto Organizatora: JOGA-JOGA.PL Wiktor Morgulec 49 1140 2004 0000 3102 4532 3490 UWAGA - Jeśli wpłaciłaś/łeś zadatek na Kurs Nauczycielski Kurs On - Line dostajesz GRATIS:*
TAK
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną od JOGA-JOGA.PL w postaci NEWSLETTERA zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorami danych są firmy: Morgulec.com S.C oraz Joga-Joga.pl ul. Reymonta 23/181, 01-840 Warszawa :*
TAK
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji związanych z jogą oraz na kontaktowanie się poprzez smsy oraz maile w sprawach dotyczących kursu nauczycielskiego:*
TAK

X
Pobierz PDF