Słowniczek
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Słowniczek

szukaj definicji słowa:
 

Czy znasz pojęcia:


 • Dewa
  DEWA - „niebiański, boski, bóg".
  Nazwa najważniejszej klasy istot nadludzkich, zwi±zanych z kreacj±, porz±dkowaniem ¶wiata i utrzymywaniem w nim ładu.
  Według niektórych wersji mitów kosmogonicznych bogowie s± produktem procesu stwarzania kosmosu. WyraĽnie okre¶lony jest ich stosunek do ładu kosmicznego, mechanizmu funkcjonowania wszech¶wiata. S± oni zrodzeni z ładu, przestrzegaj± go, strzeg± i pomnażaj±.
  Interes bogów zbiega się tu z interesem człowieka; on też może egzystować jedynie w ładzie i dzięki ładowi — rozumianemu zreszt± bardzo szeroko jako harmonia uniwersalna, realizuj±ca się spójnie, w sposób skorelowany na różnych poziomach.
  Bogów i ludzi ł±czy więc wspólna troska o zachowanie porz±dku, któremu zagrażaj± próby restytucji stanu poprzedzaj±cego, stale podejmowane przez złe moce. Obrona status quo, walka z potęgami demonicznymi, jest podstawow± funkcj± i zadaniem dewów.
  Bogowie s± życzliwi ¶miertelnikom i dobrzy dla nich, ale tylko dla tych, którzy z nimi współpracuj±, a więc dla ludzi zacnych, odprawiaj±cych ofiary, przestrzegaj±cych powinno¶ci, praw i zwyczajów, wolnych od fałszu i oszustwa, nie dybi±cych na życie innych istot czystych i prawych. Ci, którzy postępuj± przeciwnie, s± traktowani jako demony w ludzkiej postaci.
  Bogowie różni± się od ziemian nie¶miertelno¶ci± (życiem wiecznym), wielk± potęg±, głębok± m±dro¶ci±, niezmiennym zdrowiem, niewyczerpanym bogactwem.
  Podobnie jak ludzie, dziel± się w zależno¶ci od wykonywanych funkcji: s± bogowie-kapłani (Agni, Waruna, dysponenci mocy ofiarnych), wojownicy (Indra) oraz boscy „waj¶jowie": rzemie¶lnicy (Twasztar — grecki Hefajstos), opiekunowie stad i handlu (Puszan).
  W okresie póĽniejszym dewy przechodz± różne metamorfozy, choć ich podstawowa cecha, czyli zwi±zek z ładem, opieka nad ludĽmi, którzy ich czcz± nie ulegaj± zmianie. Dochodzi natomiast do głosu tendencja do wyraĽniejszej hierarchizacji bóstw, wyodrębnienia istoty wyższej, zwanej Panem ( I¶wara) i zdegradowania większo¶ci niebian do roli bogów niższych, podrzędnych.
  Ostatecznie wyłaniaj± się największe postacie boskie Siwa i Wisznu.
  Bibliografia:
  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
   
   
 • Sruti
  ¦RUTI (dosł. słyszenie; to, co usłyszane) ¦więte słowo, indyjskie Objawienie.
  Mianem tym okre¶la się najstarsze teksty sakralne, tzn. Wedy i Upaniszady. Uważa się, ze dzieła objawione maj± boskie a nie ludzkie pochodzenie. Zostały „ujrzane” lub „wizualizowane” przez mędrców.
  Trzonem tekstów póĽniejszych, tworz±cych Tradycję — smryti („pamięć, pamiętanie, to, co zapamiętane"), s± wielkie epopeje: Mahabharata i Ramajana.

  Bibliografia

  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
   
 • Galeria pozycji jogi
   
  joga0
   
   
       Adho-Mukha-Svanasana
   
   
   
   joga2
   
   
       Utthita-Parsvakonasana
   
   
   
   
   
  joga4
   
   
   
       Ardha-Candrasana
   
   
   
   
   
   
    joga5
   
   
   
         Virabhadrasana-I
   
   
   
   
   
   
   
  joga6
   
   
        Virabhadrasana-II
   
   
   
   
   
    joga33
   
   
   
         Adho-Mukha-Uttanasana
   
   
   
   

  Fotografie udostępnione przez:                       

  CENTRUM JOGA ŻOLIBORZ
  www.joga.edu.pl
   
   
   
 • Avadhuta
  Avadhuta  - (odcięty) duchowy mistrz, istota doskonała, kto¶ kto jest poza ¶wiatem materialnym, ciała, ziemskich trosk, dualizmu.
  To kto¶, komu ciało i umysł nie blokuj± przepływu pranicznej siły życia. Jest czyst± ¶wiadomo¶ci± w postaci człowieka.
  Praktykuj±c radykalne wyrzeczenie osi±gn±ł doskonało¶ć w praktykowaniu najwyższego nad¶wiadomego skupienia.
  Typy avadhuty:
  Bramhavadhuta: jest avadhut± od urodzenia, nie pojawił się w żadnej grupie społeczeństwa. Shaivavadhuta :Avadhuta, który wyrzekł się życia, pozostaj± większo¶ć życia w transie lub medytacji
  Viravadhuta: Ta osoba wygl±da jak sadhu, ma czerwone sandały, szafranowe ubrania. Posiadaj± drewniany kij, którym podpieraj± się w czasie swoich nieustaj±cych wędrówek.
  Kulavadhuta: Bardzo trudno jest rozpoznać te osoby, gdyż nie charakteryzuj± się niczym szczególnym. Żyj± jak zwykli ludzie.

  Uważa się, że avadhuta  sprowadza wyzwolenie na 101 pokoleń w swojej rodzinie.

  Bibliografia
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
  Wikipedia - portal internetowyPolecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jaki Nett USA - Międzynarodowy Konwent Jogi 2019

Zapraszamy na Międzynarodowy Konwent Jogi 2019. Go¶ć specjalny - Jaki Nett USA, dyplomowana nauczycielka jogi w tradycji B.K.S. Iyengara z 40-letnim do¶wiadczeniem, posiada stopień Senior I. Do udziału w Konwencie zapraszamy zarówno osoby pocz±tkuj±ce, jak i zaawansowane - do wyboru przygotowali¶my...

Mistrz jogi z Puny. Gdyby żył, miałby sto lat

14 grudnia 2018 r.mija setna rocznica urodzin B.K..S. Iyengara. "Ludzie nazwali moj± praktykę jog± Iyengara. Ja po prostu d±żę do tego, by osi±gn±ć równowagę między fizyczno¶ci±, duchowo¶ci± i intelektem. Każda asana ma swoje optimum – od głowy po stopy, od przodu w tył – bez odchyleń i ...

UZIEMIENIE ciała i umysłu

Co tworzy Twoje silne korzenie- co jest dla Ciebie naprawdę ważne? Co jest Twoj± mocn± stron± czy umiejętno¶ci±? Czego najbardziej potrzebujesz? Czy jest taki obszar w życiu, który od pewnego czasu woła o ZMIANĘ, a Tobie ciężko jest j± podj±ć? Zdanie "nigdy tego nie zrobię" zamień na "do tej pory te...

KURS NAUCZYCIELSKI JOGI INTEGRALNEJ

Kurs nauczycielski przeznaczony jest dla osób, które pragn± zdobyć praktyczne umiejętno¶ci i rzeteln± wiedzę na temat różnych ¶cieżek i systemów jogi pod okiem najlepszych w Polsce specjalistów. Zdobyte kwalifikacje i umiejętno¶ci oraz końcowy certyfikat uprawniaj± do wykonywania zawodu nauczyciel...

Produkt tygodnia: ZESTAW KRZESŁO DO JOGI + KSIˇŻKA ''JOGA Z KRZESŁEM''

Praktyka z użyciem krzesła jest bardzo efektywna z trzech powodów. Krzesło może być naszym: nauczycielem, pomocnikiem, b±dĽ stymulatorem. Krzesło do jogi i ksi±żka ''Joga z krzesłem'' to ¶wietny zestaw, dzięki któremu możemy z dokładno¶ci± i precyzj± pogłębiać praktykę! ...

Jak joga uratowała chińsk± wioskę

Dziarscy sze¶ćdziesięciolatkowie z niewielkiej wioski na północy Chin z zapałem ćwicz± jogę. Jeszcze dwa lata temu o niewielkim siole nikt nie słyszał, a mieszkańcy byli pogr±żeni w apatii. Inicjatywa Lu Wenzhena, nowego sekretarza komunistycznej partii, który przybył tam w 2016 r., by rozruszać lu...

Sztuka życia. Medytacja Vipassana -wg. nauk S.N. Goenki

To nieistotne kim jeste¶, czym się zajmujesz, w co wierzysz, a komu nie ufasz. W każdym z nas jest spokój i harmonia pozwalaj±ca na szczę¶liwe życie w zgodzie ze sob± i z innymi ludĽmi. Furtka do ogrodu wyzwolenia opatrzona jest jedynie mentaln± tabliczk± – UWAGA! ¦WIADOMO¦Ć – której pra...

Slow life w pracy? To jest możliwe!

Stos spraw do załatwienia, stale kontroluj±cy szef, nieustanne zebrania i plotkuj±ce koleżanki. Praca potrafi być naprawdę stresuj±ca. Na szczę¶cie s± metody, które pozwol± ci nawet w najbardziej stresogennej pracy odzyskać slow. ...

Jałowiec. Na jesienne chłody - rozgrzewaj±ce szyszkojagody. :)

Niegdy¶, drewno jałowcowe, ze względu na sw± wyj±tkow± elastyczno¶ć i wytrzymało¶ć, używano najczę¶ciej do wyrobu łuków. Choć ro¶nie powoli, żyje długo nawet w niesprzyjaj±cych warunkach (nie straszna mu ani słaba gleba, ani nadmierne zacienienie). W zielarstwie, cenione s± przede wszystkim szyszkoj...

Joga z krzesłem. Cenna lektura dla każdego jogina.

Ksi±żki do jogi dziel± się na dwa rodzaje. Takie, które ładnie wygl±daj± na półce i takie, z których można w praktyce korzystać. Ksi±żki na półkę, to albo zawiłe próby tłumaczenia teoretycznego, czym jest joga, albo kolorowe nie do końca udane podręczniki do nauki asan, z których nie sposób się czeg...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Grudnia 2018
Następne
PW¦CPSN
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft