Słowniczek
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Słowniczek

szukaj definicji słowa:
 

Czy znasz pojęcia:


 • Cztery stadia życia w hinduizmie
  W hinduizmie życie postrzega się jako szkoln± naukę. Przychodzimy na ten ¶wiat, aby wyuczyć się pewnych lekcji, dzięki czemu możemy dojrzeć do momentu, w którym odkryjemy nasze duchowe przeznaczenie. Życie jest sekwencj± stadiów rozwojowych.
  Od czasu Upaniszad Ľródła hinduskie mówi± o czterech stadiach życia zwanych szramami.
  Stadium pierwsze, czyli do 21 roku życia to stadium uczenia się, czyli dosłownie brahmaczarja.
  Młodego człowieka wprowadza się w system warto¶ci hinduizmu, oparty na wiedzy i m±dro¶ci objawionej przez mędrców i wizjonerów. To okres nauki i niewinno¶ci. W tym czasie wskazana była seksualna wstrzemięĽliwo¶ć, aby móc przyswoić sobie wyższ± wiedzę.
  Drugie stadium życia, trwaj±ce od 22 do 42 roku życia nazwano garhasthja. Jest to etap, kiedy mężczyzna staje się głow± rodziny, żeni się, płodzi dzieci, zarabia na życie. Ma obowi±zek być użytecznym członkiem społeczeństwa.
  Trzecie stadium rozpoczyna się w 43, trwa do 84 roku życia. Dzieci staj± się dorosłe, włosy zaczynaj± siwieć – jak mówi± ¶więte teksty.
  To okres, kiedy mężczyzna powinien wycofać się ze ¶wiata i stać się pustelnikiem, le¶nikiem (wanaprasthja)
  Mieszkaj±cy w lesie pustelnik miał kultywować samotno¶ć i wznowić studia nad ¶więtymi tekstami. Człowiek żonaty wchodził w to stadium zwykle z żon±. Mógł mieć uczniów, którym przekazywał m±dro¶ć, a którzy pomagali mu w trudach codziennego życia. Był to czas intensywnych studiów, kontemplacji i rozluĽniania więzi z życiem.
  Czwarte stadiumsannjasa to czas całkowitego wycofania się z życia. Pustelnik dobrowolnie rezygnuje z najdrobniejszych życiowych i religijnych obowi±zków na rzecz życia wędrownego żebraka (sannjasin). Nie ma już żadnych społecznych zobowi±zań. To stadium zaczyna się w 85 roku życia.
  Przytoczone stadia nie zawsze były do¶wiadczeniem wszystkich mężczyzn. Nierzadko stadium głowy rodziny było pomijane, co zależało od powołania i wyboru.
  Cztery stadia hinduskiego mężczyzny przepięknie opisał Herman Hesse w ksi±żce Siddartha.
   
 • Bhagawadgita
  Bhagawadgita (dosłownie Pie¶ń Pana) została skomponowana prawdopodobnie między III a II w. p.n.e. Wchodzi w skład szóstej księgi epickiego poematu Mahabharaty, w czę¶ci pt. Bhiszma-Parwa (rozdziały 23-40). Jest poematem podzielonym na osiemna¶cie rozdziałów i zbudowanym z siedmiuset dwuwierszowych strof.
  Jego autorstwo indyjska tradycja przypisuje Wedawjasie. Ów mędrzec i wizjoner, syn wędrownego ascety Parasiary i córki rybaka o imieniu Satjawati, miał być naocznym ¶wiadkiem relacjonowanych przez siebie wydarzeń.
  Osi± narracji jest rozmowa Ardżuny z Kryszn±, którzy s± jednymi z głównych bohaterów Mahabharaty.
  Opowiada dzieje spokrewnionych ze sob± rodów ksi±żęcych Pandawów i Kaurawów, którzy przystępuj± do wojny poróżnieni kwesti± praw do królewskiej sukcesji. Na krótko przed rozpoczęciem decyduj±cej bitwy ksi±żę Ardżuna, jeden z synów Pandu, rozpoznaje w¶ród oficerów wrogiej armii swoich krewnych. Jest wstrz±¶nięty, ponieważ wie, że będzie zmuszony przelać bratni± krew. Pod wpływem silnych emocji traci wiarę w sens walki. Targany w±tpliwo¶ciami prosi o radę swego przyjaciela Krysznę. Ten wygłasza wyj±tkowe pouczenie etyczne.
  Bhagawadgita przez większo¶ć Hindusów jest uważana za pismo ¶więte, najbardziej reprezentatywne dla ich religii i filozofii.
   
   
 • Loka
  Loka  - wymiar kosmicznej egzystencji lub rejon ¶wiata. Według hinduskiej kosmografii, istnieje siedem głównych rejonów, a każdy z nich odpowiada specyficznemu stanowi ¶wiadomo¶ci.
  1.    Satja-loka, „królestwo prawdy", zamieszkiwane przez cztery grupy bóstw, które żyj± tak długo jak kosmos;
  2.    Tapo-loka, „¶wiat ascetyzmu", zamieszkiwany przez ii/y grupy bóstw;
  3.    Dżana-loka, „¶wiat ludzi", zamieszkiwany przez cztery grupy bóstw, które rz±dz± żywiołami i zmysłami;
  4.    Mahar-pradżapatja-loka, „mahar ¶wiat Stwórcy" — królestwo pięciu grup bóstw, rz±dz±cych pierwiastkami życia i żyj±cych przez tysi±c cykli ¶wiata (kalpa);
  5.    Maha-indra-loka, „wielkie królestwo Indry", zamieszkiwane przez sze¶ć grup bóstw, które zdobyły osiem wielkich mocy psychicznych jogi i żyj± przez jeden pełen cykl ¶wiata;
  6.    Antariksza-loka, „królestwo strefy po¶redniej", jest ¶rodowiskiem systemu słonecznego oraz innych gwiazd;
  7.    Bhu-loka, „królestwo Ziemi", obejmuj±ce Ziemię wraz z jej siedmioma kontynentami, siedmioma strefami podziemnymi i siedmioma piekłami.
  Przekraczanie tych siedmiu sfer, zamkniętych w „kosmicznym jaju" (brahma-anda), okre¶la nieograniczony i niewyrażalny wymiar samego Bóstwa.
   
 • Sruti
  ¦RUTI (dosł. słyszenie; to, co usłyszane) ¦więte słowo, indyjskie Objawienie.
  Mianem tym okre¶la się najstarsze teksty sakralne, tzn. Wedy i Upaniszady. Uważa się, ze dzieła objawione maj± boskie a nie ludzkie pochodzenie. Zostały „ujrzane” lub „wizualizowane” przez mędrców.
  Trzonem tekstów póĽniejszych, tworz±cych Tradycję — smryti („pamięć, pamiętanie, to, co zapamiętane"), s± wielkie epopeje: Mahabharata i Ramajana.

  Bibliografia

  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
   Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Metoda Butejki, ci±g dalszy fascynuj±cej opowie¶ci na temat oddychania

Ludzie oddychaj± coraz więcej. Prawidłowa objęto¶ć oddechowa to 4-6 litrów na minutę. Z dekady na dekadę jest ona jednak coraz większa, a za tym idzie też podwyższenie norm. ...

Dlaczego jogini wygl±daj± młodziej?

Aktywno¶ć fizyczna dbaj±ca o wszystkie układy w ciele, daj±ca wskazówki jak zdrowo żyć, oddychać spokojnie i pokochać siebie – taka wła¶nie jest joga. Mało tego - joga niczego od nas nie chce – nic nie wymusza – daje ogrom możliwo¶ci, z którego wybieramy to czego na aktualnym etapi...

Regularna praktyka jogi ratuje życie

Trzy godziny jogi tygodniowo przez rok dobroczynnie wpływa na stan zdrowia osób otyłych, zagrożonych cukrzyc± i cierpi±cych na nadci¶nienie – to wyniki badań grupy naukowców z hongkońskiego uniwersytetu, które opublikowano w "Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports". Zespołowi bad...

„Idealny człowiek oddycha tak, jakby nie oddychał”.

Do życia niezbędne nam s± trzy rzeczy: woda, jedzenie i powietrza. Która z nich jest najważniejsza? Możemy wytrzymać bez pokarmu przez kilka tygodni, a bez wody przez kilka dni. Jednak bez powietrza przeżyjemy tylko kilka minut. Je¶li porównamy istotno¶ć każdego z tych elementów dla naszego przetrwa...

Yin & Yang Bodymind Convention, 24-25.03 Bielsko - Biała

24-25 marca odbędzie się w Bielsku-Białej niecodzienne wydarzenie, Yin & Yang Bodymind Convention. W jednym miejscu będzie wyj±tkowa możliwo¶ć spotkania z czołowymi przedstawicielami ¶wiatowych szkół jogi i pilates, wspólnej praktyki oraz uczestnictwa w programie różnorodnych lekcji....

Hormony pod kontrol± z pomoc± jogi !

Dobrze znane sformułowanie "hu¶tawka hormonów" doskonale oddaje znaczenie problemów zwi±zanych z hormonami. Tak jak na hu¶tawce, poziom niektórych hormonów w naszym organizmie raz ro¶nie a raz maleje pod wpływem okre¶lonych czynników. Joga jest pod tym względem pomocna, ponieważ bierze pod uwagę wsz...

OM, dĽwięk pocz±tku i energii

Sala ćwiczeń jogi. Praktykuj±cy w skupieniu, z zamkniętymi oczami, siedz± na matach. W ciszy rozchodzi się dĽwięk OM. Tak wygl±da pocz±tek zajęć w większo¶ci szkół. OM – najbardziej znana i naj¶więtsza sylaba hinduizmu – jednoczy, oczyszcza, uspokaja, otwiera kanały energetyczne. Jest un...

PRODUKT TYGODNIA - Mata i poduszka do akupresury

Akupresura Vital to unikalna na rynku mata relaksuj±ca. Pobudza meridiany usprawniaj±c przepływ energii w organizmie. Intensywny efekt odprężenia i regeneracji! ...

Przełomowa metoda oddechowa i jej twórca K.P. Butejko

Biografi± Prof. Konstantyna Pawłowicza Butejko/ Buteyko rozpoczynamy cykl artykułów na temat przełomowej metody oddechowej -metody Butejki. Był on cenionym, rosyjskim lekarzem. Opisał now± jednostkę chorobow±, któr± nazwał chorob± głębokiego oddychania. Odkrył , iż główn± przyczyn± wielu schorzeń j...

Kiedy moje barki będ± w pełni elastyczne a klatka piersiowa otwarta?

Otwarta klatka piersiowa to podstawa! Do tego d±żymy zawsze na samym pocz±tku rozpoczynaj±c wprowadzanie w ¶wiat jogi pocz±tkuj±cego jogina. Dlaczego? Dlatego, że otwarta klatka piersiowa to prostsza postawa całego ciała, nie opadaj±ce do przodu barki, możliwo¶ć nabrania solidnego oddechu oraz zdecy...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Marca 2018
Następne
PW¦CPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft