Słowniczek
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Słowniczek

szukaj definicji słowa:
 

Czy znasz pojęcia:


 • Asura
  ASURA („obdarzony sił± żywotn±; potężny pan").
  Spotykana głównie w Rygwedzie nazwa istot nadludzkich dysponuj±cych niezwykł± moc±, potęg± stwórcz± i m±dro¶ci±.
  Terminem tym okre¶la się najważniejsze bóstwa zwi±zane z procesami kreacji i z zaprowadzaniem ładu we wszech¶wiecie, ale także istoty będ±ce uosobieniem chaosu czy nieładu (anryta), poprzedzaj±cego uporz±dkowanie kosmosu.
  W póĽniejszych partiach Wedy termin asura oznacza istoty demoniczne, wrogie bogom i kreacji, moce ciemno¶ci, bezruchu i bezładu.
  Tak więc podwójne znaczenie terminu asura zostało przes±dzone w kierunku ciemno¶ci.
  W innych tekstach asury s± starszymi braćmi dewów, pierw, władcami wszech¶wiata, tocz±cymi ze swymi krewniakami nieustanne boje o panowanie nad kosmosem.
  Przyjęło się, że asury s± antybogami, indyjskimi odpowiednikami tytanów.
   
   
 • Aka¶a-gamana
  Aka¶a-gamana – Moc jogiczna – lewitacja. W znaczeniu psychologicznym wizualizacja dotycz±ca podróżowania umysłu w „innych wymiarach”. Wizualizacja jest warunkiem wstępnym do opanowania magicznej techniki wej¶cia w ciało innej istoty.

  Bibliografia
  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
  Georg Feuerstein Na pocz±tku była liczba Limbus, Bydgoszcz 1995
  Wikipedia - portal internetowy
  (Opr. JM )
   
 • Mala
  Mala (japa mala, mala) - tybetański lub indyjski sznur modlitewny. Nazwa mala jest terminem, który w sanskrycie oznacza "wieniec" lub "naszyjnik", natomiast japa można przetłumaczyć jako "mamrocz±ca modlitwa".
  Służy do odliczania ilo¶ci odmówionych mantr, tonalnych wersetów ¶więtych pism, zaklęć lub imion bóstw.
  Liczba paciorków zależna jest od religii, odłamu, kraju i waha się od dwudziestu paru do kilku setek. )Najczę¶ciej jednak jest ich 108.
  Mala zbudowana jest ze sznurka, na który nawleczone s± okr±głe korale. Najbardziej popularnym materiałem jest „oko Rudry” – wysuszone pestki owoców z drzewa Eleocarpus ganitras, ale może być też zbudowana z kamienia, kryształu, ko¶ci lub tworzywa sztucznego. Zakończona jest symboliczn± stup±.
  Opcjonalnie niektóre korale mog± się wyróżniać (np. faktur± lub materiałem z jakiego zostały wykonane) w ten sposób być pomocne w grupowaniu wykonanych praktyk.
  Istnieje pogl±d, że chrze¶cijański różaniec, który jest bardzo podobny do mali, ma nazwę pochodz±c± od okre¶lenia japa mala.
  Gdy rzymscy odkrywcy przybyli do Indii i zetknęli się z mal±, zapamiętali okre¶lenie "jap mala" zamiast "japa mala".
  Jap w sanskrycie oznacza różę. Tym sposobem mala trafiła do Imperium Rzymskiego jako rosarium, a w języku angielskim i polskim przyjęto przekład tego słowa jako odpowiednio rosary i różaniec.
  Bibliografia
  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
  Georg Feuerstein Na pocz±tku była liczba Limbus, Bydgoszcz 1995
  Wikipedia - portal internetowy
   
   
 • PudĽa
  PUD¬A — jeden z 2 podstawowych obrzędów hinduizmu, służ±cych do nawi±zania kontaktu z bóstwem:
  1) jadĽńa, znana epoce wedyjskiej i wczesnym fazom hinduizmu, była obrzędem ofiarnym, w którym ofiary maj±ce zjednać bogów powierzano ogniu, który przekazywał je nieobecnemu przy obrzędzie bogu;
  2) pudĽa, znana epoce powedyjskiej i póĽniejszym fazom hinduizmu, była obrzędem ofiarnym, w którym ofiary składano bezpo¶rednio  przy obrzędzie Bogu (osobowemu).
  Ceremonie można podzielić
  1) domowe,
  2) ¶wi±tynne,
  3) przeprowadzane podczas ¶wi±t
  4) wioskowe.
  1) PudĽa domowa odbywa się w specjalnym pomieszczeniu (kaplicy), w którym znajduj± się wizerunki i pos±żki bogów. PudĽa jest poprzedzona inwokacj± (wezwaniem Boga) polega między innymi na obmyciu stóp Boga (padja), ofiarowaniu mu wody z miodem do picia (madhuparka), k±pieli (snana), namaszczeniu wizerunku Boga, ofiarowaniu mu kwiatów (puszpa), wymachiwaniu zapalon± lamp± (arati), ofiarowaniu po armu — ryżu, owoców, masła, cukru, betelu (prasada), oddaniu mu hołdu przez pokłon (namaskara).
  2) PudĽa ¶wi±tynna odbywa się 3 do 6 razy dziennie na terenie ¶wi±tyni i zawiera te same elementy co pudĽa domowa.
  3) PudĽa ¶wi±teczna najczę¶ciej organizowana jest z okazji ¶więta zwanego ratha-jatra (¶więto wozu), w czasie którego przeno¶ny wizerunek Boga obwożony jest po mie¶cie na wielopiętrowym wozie.
  Wyznawcy rzucaj± kwiaty, rozbijaj± orzechy kokosowe, spryskuj± wod± wyobrażenie Boga; niegdy¶ fanatyczni bhaktowie (wyznawcy) rzucali się pod koła ogromnego wozu i ginęli, składaj±c Bogu ofiarę ze swojego życia.
  4) PudĽa wioskowa zwi±zana jest z kultem lokalnego bóstwa wioskowego  i często jej zasadniczym elementem jest krwawa ofiara ze zwierz±t składana bóstwu.
   
   Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jaki Nett USA - Międzynarodowy Konwent Jogi 2019

Zapraszamy na Międzynarodowy Konwent Jogi 2019. Go¶ć specjalny - Jaki Nett USA, dyplomowana nauczycielka jogi w tradycji B.K.S. Iyengara z 40-letnim do¶wiadczeniem, posiada stopień Senior I. Do udziału w Konwencie zapraszamy zarówno osoby pocz±tkuj±ce, jak i zaawansowane - do wyboru przygotowali¶my...

KURS NAUCZYCIELSKI JOGI INTEGRALNEJ

Kurs nauczycielski przeznaczony jest dla osób, które pragn± zdobyć praktyczne umiejętno¶ci i rzeteln± wiedzę na temat różnych ¶cieżek i systemów jogi pod okiem najlepszych w Polsce specjalistów. Zdobyte kwalifikacje i umiejętno¶ci oraz końcowy certyfikat uprawniaj± do wykonywania zawodu nauczyciel...

UZIEMIENIE ciała i umysłu

Co tworzy Twoje silne korzenie- co jest dla Ciebie naprawdę ważne? Co jest Twoj± mocn± stron± czy umiejętno¶ci±? Czego najbardziej potrzebujesz? Czy jest taki obszar w życiu, który od pewnego czasu woła o ZMIANĘ, a Tobie ciężko jest j± podj±ć? Zdanie "nigdy tego nie zrobię" zamień na "do tej pory te...

Produkt tygodnia: ZESTAW KRZESŁO DO JOGI + KSIˇŻKA ''JOGA Z KRZESŁEM''

Praktyka z użyciem krzesła jest bardzo efektywna z trzech powodów. Krzesło może być naszym: nauczycielem, pomocnikiem, b±dĽ stymulatorem. Krzesło do jogi i ksi±żka ''Joga z krzesłem'' to ¶wietny zestaw, dzięki któremu możemy z dokładno¶ci± i precyzj± pogłębiać praktykę! ...

Jak joga uratowała chińsk± wioskę

Dziarscy sze¶ćdziesięciolatkowie z niewielkiej wioski na północy Chin z zapałem ćwicz± jogę. Jeszcze dwa lata temu o niewielkim siole nikt nie słyszał, a mieszkańcy byli pogr±żeni w apatii. Inicjatywa Lu Wenzhena, nowego sekretarza komunistycznej partii, który przybył tam w 2016 r., by rozruszać lu...

Sztuka życia. Medytacja Vipassana -wg. nauk S.N. Goenki

To nieistotne kim jeste¶, czym się zajmujesz, w co wierzysz, a komu nie ufasz. W każdym z nas jest spokój i harmonia pozwalaj±ca na szczę¶liwe życie w zgodzie ze sob± i z innymi ludĽmi. Furtka do ogrodu wyzwolenia opatrzona jest jedynie mentaln± tabliczk± – UWAGA! ¦WIADOMO¦Ć – której pra...

Slow life w pracy? To jest możliwe!

Stos spraw do załatwienia, stale kontroluj±cy szef, nieustanne zebrania i plotkuj±ce koleżanki. Praca potrafi być naprawdę stresuj±ca. Na szczę¶cie s± metody, które pozwol± ci nawet w najbardziej stresogennej pracy odzyskać slow. ...

Jałowiec. Na jesienne chłody - rozgrzewaj±ce szyszkojagody. :)

Niegdy¶, drewno jałowcowe, ze względu na sw± wyj±tkow± elastyczno¶ć i wytrzymało¶ć, używano najczę¶ciej do wyrobu łuków. Choć ro¶nie powoli, żyje długo nawet w niesprzyjaj±cych warunkach (nie straszna mu ani słaba gleba, ani nadmierne zacienienie). W zielarstwie, cenione s± przede wszystkim szyszkoj...

Joga z krzesłem. Cenna lektura dla każdego jogina.

Ksi±żki do jogi dziel± się na dwa rodzaje. Takie, które ładnie wygl±daj± na półce i takie, z których można w praktyce korzystać. Ksi±żki na półkę, to albo zawiłe próby tłumaczenia teoretycznego, czym jest joga, albo kolorowe nie do końca udane podręczniki do nauki asan, z których nie sposób się czeg...

Wdzięczno¶ć kluczem do szczę¶cia

W dzień silni i przebojowi. Wieczorami przeżuwamy stres (albo on przeżuwa nas). Rano, zanim otworzymy oczy, umysł już podsuwa milion spraw, które trzeba załatwić w ci±gu dnia. Z tyłu głowy co¶ szepcze: "nie zd±żysz!". Jak sobie z tym radzić? Sposobów jest wiele, a jednym z nich, i to całkiem skute...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Grudnia 2018
Następne
PW¦CPSN
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft