Słowniczek
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Słowniczek

szukaj definicji słowa:
 

Czy znasz pojęcia:


 • Matrika
  Matrika –to litery alfabetu sanskryckiego , które s± podstaw± wszystkich mantr.
  Na płatkach lotosów, przedstawiaj±cych duchowe o¶rodki (czakry) w ciele, często widnieje 50 liter alfabetu.
  Podczas rytuału Marika-nijasa litery sanskrytu umieszcza się na ciele neofity, aby obdarzyć go szczególn± moc±.


  Bibliografia
  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
  Georg Feuerstein Na pocz±tku była liczba Limbus, Bydgoszcz 1995
  Wikipedia - portal internetowy
  (Opr. JM )
   
   
 • Dharma
  DHARMA 
  W hinduizmie (bezpo¶rednie tłumaczenie „trzymać, dzierżyć"), ma bardzo szeroki zakres znaczeń: obowi±zek moralny, prawo, etyka, wła¶ciwy sposób życia, ustalony porz±dek rzeczy, ład społeczny., prawda — czyli cały szereg nakazów i zakazów, postaw i działań, zarówno jednostkowych jak i społecznych, utrzymuj±cych ¶wiat w równowadze lub też mog±cych j± zakłócić.
  Najstarsze pojęcie dharma występuje w Rygwedzie jako dharman — kosmiczne,  porz±dek, prawo naturalne lub boskie, bardzo blisko powi±zane z koncepcj± ryty, czyli kosmicznego Ładu.
  Różnica między nimi polegała na tym, że ryta oznaczała bezosobowy, kosmiczny porz±dek i prawo, a dharman — ogół działań jednostkowych i społecznych podtrzymuj±cych ten Ład.
  Zakres praw i obowi±zków zmienia się w zależno¶ci od okresu życia, w jakim się znajduje człowiek i uzależniony jest od stanu społecznego, w jakim się urodził. Każdy zobowi±zany jest do skrupulatnego wypełniania wył±cznie swojej dharmy jednostkowej (swadharma), determinowanej przez karmana. Lepiej jest bowiem wypełniać, choćby nawet Ľle, ale własn± dharmę, niż wypełniać dobrze cudz±.
  W wyj±tkowych sytuacjach dopuszcza się wypełnianie obowi±zków nie należ±cych do kompetencji danej jednostki. Jest to tzw. apadddharma („dharma stanu zagrożenia"). Okres trwania takiego stanu wyj±tkowego powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.
  W Buddyzmie słowo dharma tłumaczy się jako podtrzymywać, podpierać. Często w pi¶miennictwie rozróżnia się znaczenia pisz±c ten wyraz duż± liter± je¶li chodzi o naukę Buddy, prawdę czy ostateczn± rzeczywisto¶ć.
  Dharma jest jednym z podstawowych terminów buddyjskich. Posiada wiele znaczeń:
  Prawo powszechne, ostateczna rzeczywisto¶ć
  Doktryna buddyjska, nauki Buddy
  Prawda
  Zjawiska
  Rzeczy, elementy, atomy
  Jest to zespół podstawowych praw przyczyny i skutku istniej±cy obiektywnie, niezależnie od ludzkiej woli, który można sobie w całej pełni u¶wiadomić dopiero w wyniku o¶wiecenia, ale który jest w uproszczonej wersji dostępny każdemu człowiekowi w formie nauki Buddy, która jest niczym innym, jak tylko klarownym wyłożeniem dharmy.
  Jakkolwiek Dharma, zarówno w hinduizmie jak i buddyzmie jest rozumiana przede wszystkimi jako podstawowe prawa rz±dz±ce ¶wiatem, słowo to stosuje się także do sytuacji jednostkowych. W tym rozumieniu Dharma to wła¶ciwe postępowanie, które jest zgodnie z porz±dkiem całego ¶wiata w danym momencie, np.: Dharm± dla ojca jest dobrze wychować dzieci, a dla kierowcy samochodu podporz±dkowywać się zasadom kodeksu drogowego. Postępowanie zgodne z Dharm± poprawia karmę, a niezgodne psuje.
  W filozofii zachodu najbardziej zbliżonym terminem do dharmy jako obiektywnie istniej±cego zespołu praw rz±dz±cych ¶wiatem jest heglowska koncepcja dialektyki metafizycznej oraz stoicka koncepcja pneumy. Zbliżonym pojęciem jest również wprowadzona przez Aleistera Crowleya koncepcja Thelemy.
  Bibliografia
  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
  Wikipedia – encyklopedia internetowa  
   
 • Praka¶a
  Praka¶a – przejrzysto¶ć, jasno¶ć.
  Jest to podstawowa cecha bosko¶ci. Praka¶a jest cech± sattwy, kosmologicznego pierwiastka przejrzysto¶ci.
  Bibliografia
  Praca zbiorowa: Mały słownik klasycznej my¶li indyjskiej. Semper, Warszawa, 1992
  Georg Feuerstein Joga Encyklopedia, Brama –Ksi±żnica włóczęgów i uczonych, Poznań 2004
  Georg Feuerstein Na pocz±tku była liczba Limbus, Bydgoszcz 1995
  Wikipedia - portal internetowy
  (Opr. JM )

   
 • Atman
  Atman (oddech, duch, jaĽń, ego)
  Pocz±wszy od Upaniszad oznacza najgłębsz± istotę bytu ludzkiego, najgłębsze „ja”. Jest jednym z głównych zagadnień, na których skupiaj± się hinduskie dociakania filozoficzne, zwłaszcza Upaniszady. Używany jest również jako zaimek zwrotny „swój”, „siebie”
  Atman jest wewnętrzn± istot± mikrokosmosu (człowieka), ¶ci¶le odpowiadaj±c± istocie makrokosmosu (Wszech¶wiata), czyli Brachmanowi. Według większo¶ci upaniszad atman jest identyczny z brahmanem: Zaprawdę, ten oto atman jest „brahmanem”
  Tak więc atman = brahman
  Atman jest cz±stk± absolutu znajduj±c± się w nas samych.
  Jest zawsze wolny od grzechu, procesów starzenia się, ¶mierci, gniewu, głodu, pragnienia.
  Poznanie atmana jest możliwe tylko dla „wybranych” za pomoc± procesów mistycznych, ponadintelektualnych, o których wiedzę może uzyskać tylko uczeń od swojego guru.
   Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Odpoczynek jest takim samym obowi±zkiem człowieka jak praca.

Zacznę słowami Elihana Feathera – "Gdyby ludzie kochali pracę, ci±gle jeszcze oraliby ziemię zakrzywionym kijem i nosili ciężary na plecach." Ale to wła¶nie d±żenie człowieka do równowagi pomiędzy tym co wymaga wysiłku a błogim spokojem sprawia, że cywilizacja posuwa się stale do przodu. ...

Wiosenna dieta według ajurwedy.

Wiosn± wszystko się zaczyna, odnawia. Wszystko ożywa. Wiosna to aktywno¶ć, to wzrost, ekspansja, energia, kreatywno¶ć i ekspresja. To czas kiedy należy szczególnie zadbać o swoje ciało. ...

Metoda Butejki, ci±g dalszy fascynuj±cej opowie¶ci na temat oddychania

Ludzie oddychaj± coraz więcej. Prawidłowa objęto¶ć oddechowa to 4-6 litrów na minutę. Z dekady na dekadę jest ona jednak coraz większa, a za tym idzie też podwyższenie norm. ...

Dlaczego jogini wygl±daj± młodziej?

Aktywno¶ć fizyczna dbaj±ca o wszystkie układy w ciele, daj±ca wskazówki jak zdrowo żyć, oddychać spokojnie i pokochać siebie – taka wła¶nie jest joga. Mało tego - joga niczego od nas nie chce – nic nie wymusza – daje ogrom możliwo¶ci, z którego wybieramy to czego na aktualnym etapi...

Regularna praktyka jogi ratuje życie

Trzy godziny jogi tygodniowo przez rok dobroczynnie wpływa na stan zdrowia osób otyłych, zagrożonych cukrzyc± i cierpi±cych na nadci¶nienie – to wyniki badań grupy naukowców z hongkońskiego uniwersytetu, które opublikowano w "Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports". Zespołowi bad...

„Idealny człowiek oddycha tak, jakby nie oddychał”.

Do życia niezbędne nam s± trzy rzeczy: woda, jedzenie i powietrza. Która z nich jest najważniejsza? Możemy wytrzymać bez pokarmu przez kilka tygodni, a bez wody przez kilka dni. Jednak bez powietrza przeżyjemy tylko kilka minut. Je¶li porównamy istotno¶ć każdego z tych elementów dla naszego przetrwa...

Yin & Yang Bodymind Convention, 24-25.03 Bielsko - Biała

24-25 marca odbędzie się w Bielsku-Białej niecodzienne wydarzenie, Yin & Yang Bodymind Convention. W jednym miejscu będzie wyj±tkowa możliwo¶ć spotkania z czołowymi przedstawicielami ¶wiatowych szkół jogi i pilates, wspólnej praktyki oraz uczestnictwa w programie różnorodnych lekcji....

Hormony pod kontrol± z pomoc± jogi !

Dobrze znane sformułowanie "hu¶tawka hormonów" doskonale oddaje znaczenie problemów zwi±zanych z hormonami. Tak jak na hu¶tawce, poziom niektórych hormonów w naszym organizmie raz ro¶nie a raz maleje pod wpływem okre¶lonych czynników. Joga jest pod tym względem pomocna, ponieważ bierze pod uwagę wsz...

OM, dĽwięk pocz±tku i energii

Sala ćwiczeń jogi. Praktykuj±cy w skupieniu, z zamkniętymi oczami, siedz± na matach. W ciszy rozchodzi się dĽwięk OM. Tak wygl±da pocz±tek zajęć w większo¶ci szkół. OM – najbardziej znana i naj¶więtsza sylaba hinduizmu – jednoczy, oczyszcza, uspokaja, otwiera kanały energetyczne. Jest un...

PRODUKT TYGODNIA - Mata i poduszka do akupresury

Akupresura Vital to unikalna na rynku mata relaksuj±ca. Pobudza meridiany usprawniaj±c przepływ energii w organizmie. Intensywny efekt odprężenia i regeneracji! ...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Marca 2018
Następne
PW¦CPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft