Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

  • ¶roda, 29 listopada 2017
  • autor: Beata Zatońska
Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego,  teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami.
 
Czternastym prezydentem Indii jest  Ram Nath Kovind, polityk z rz±dz±cej, konserwatywnej partii BJP, która cieszy się niesłabn±cym poparciem społecznym. Uwagę przyci±ga pochodzenie Kovinda, polityka do tej pory na arenie krajowej raczej mało popularnego. Kovind jest bowiem dalitem, czyli tzw. niedotykalnym
Obserwatorzy indyjskiego życia politycznego twierdz±, że premier Narendra Modi chce dzięki nowemu prezydentowi, który zaprzysiężony został 25 lipca br., zaskarbić sobie głosy ponad 200 mln dalitów, które mog± być niezwykle cenne w czasie wyborów powszechnych w 2019 r. Nikt natomiast nie przewiduje gwałtownej poprawy losu najbiedniejszych i orbituj±cych poza głównym nurtem życia pariasów. Ani Kovind, ani Modi im tego nie obiecuj±. Niedotykalni s± w ostatnim czasie celem nasilonych ataków, mnoż± się lincze i morderstwa.
Indyjski prezydent ma do odegrania rolę przede wszystkim reprezentacyjn±, prawdziwym szefem państwa jest premier. A Narendra Modi, prawicowiec wierny hinduskim tradycjom, rz±dzi żelazn± ręk±.
Starcie dalitów
Decyzja BJP, by wysun±ć kandydaturę Kovinda, zaskoczyła wielu. Ale nie tylko rz±dz±ca partia miała pomysł na walkę o głosy dalitów. Zrobiła to także opozycja. Konkurentk± Kovinda była więc dalitka Meira Kumar. Oboje polityków ł±czy pochodzenie i walka o prawa dalitów, poza tym dzieli ich wiele – Kovind jest konserwatyst± i tak jak Modi, obrońc± hinduskich i hinduistycznych warto¶ci, natomiast Kumar optuje za państwem ¶wieckim. Ostatecznie Kovind dostał 65,65 procent głosów, a Kumar – 34,35 procent; głosowali na prezydenta ogólnokrajowi i stanowi parlamentarzy¶ci.
Ram Nath Kovind jest drugim w historii indyjskiej niepodległo¶ci prezydentem z grupy niedotykalnych. Pierwszym był Kocheril Raman Narayan, wybrany w 1997 r. na pięcioletni± kadencję, członek Indyjskiego Kongresu Narodowego, który podczas swojej bogatej kariery politycznej był także dyplomat±, ministrem i wiceprezydentem. Narayan, który często powtarzał, że jest reprezentantem „zwykłych ludzi”, nie zdołał poprawić losu najbiedniejszych i wyklętych.
Uczciwy i konserwatywny
Nowy prezydent nie jest nowicjuszem w polityce, choć na pewno nie jest gwiazd± pierwszej wielko¶ci, pracował raczej na drugim planie . Ten 71-letni obecnie mężczyzna to w pełnym tego słowa znaczeniu „self made man”. O jego życiu wiadomo niewiele, polityk niechętnie udziela się w mediach. Ma jednak nieposzlakowan± opinię człowieka uczciwego.
Urodził się 1 paĽdziernika 1945 r. w maleńkiej wiosce w stanie Uttar Pradesh, jego rodzina wywodzi się z kasty kori (tkaczy), po¶ledniej w¶ród pariasów. Przyszły prezydent wytrwale d±żył do lepszego życia. Żeby zdobyć podstawowe wykształcenie wędrował codziennie wiele kilometrów do szkoły.
Kovind ukończył studia prawnicze, pracował w państwowych instytucjach wymiaru sprawiedliwo¶ci, m.in. w S±dzie Najwyższym. Cały czas angażował się w pomoc dalitom, pracował w organizacjach działaj±cych na ich rzecz, udzielał darmowych porad prawnych. W 1991 r. został członkiem BJP, a w 1994 r. – posłem w Izbie Reprezentantów, czyli izbie wyższej indyjskiego parlamentu. Zajmował się tam m.in. edukacj± w najbiedniejszych rejonach Indii. W 2002 r. reprezentował Indie na forum ONZ. Przed wyborem na prezydenta był gubernatorem stanu Bihar; od czerwca 2016 r.
Premier Narendra Modi po nominacji Kovinda na gubernatora mówił, że jest to człowiek, który po¶więcił życie dla walki o prawa biednych.
Czternasty prezydent Indii ma żonę i dwójkę dzieci – syna i córkę. Praktykuje jogę,  W tym roku w New Dehli na Connaught Place ćwiczył razem z tłumami, które aktywnie uczciły 21 czerwca -  Międzynarodowy Dzień Jogi. Sesja trwała 45 minut, a ubrany na biało, wtedy jeszcze kandydat w wyborach, mówił reporterom, że jogę powinni praktykować wszyscy.
System kastowy
System kastowy działa w Indiach od ponad trzech tysięcy lat. Przynie¶li go ze sob± Ariowie. Powstały wtedy cztery klasy społeczne – na szczycie s± bramini (kapłani), potem następuj± kszatrijowie (wojownicy), waj¶jowie (rolnicy i rzemie¶lnicy), siudrowie (służ±cy). Klasy te z biegiem czasu podzieliły się na ok. trzech tysięcy kast. Wyrzuceni poza system przez Ariów byli rdzenni mieszkańcy Indii.  Teraz grupa pariasów to ok. 20 procent indyjskiego społeczeństwa.
Premier Narendra Modi wywodzi się z niskiej kasty, tzw. upo¶ledzonej, ale podczas kampanii wyborczej o swoim pochodzeniu mówił tylko wtedy, gdy zwracał się do dalitów. Modi stawia na hindusko¶ć, a wielu spo¶ród dalitów to wyznawcy islamu, chrze¶cijaństwa lub buddy¶ci. W rz±dzie Modiego jest trzech ministrów wywodz±cych się z dalitów.
Dalici s± uważani przez hinduistów za nieczystych z powodu grzechów, które popełnili w innych wcieleniach. Kasty się nie wybiera, człowiek po prostu rodzi się jako członek jednej z nich i nic ani nikt zmienić tego nie może. Na dodatek mówi się, że niedotykalni wypadli z kręgu karmy. Dlatego prze¶ladowani dalici często decyduj± się na zmianę religii, by wyrwać się z zaklętego kręgu dziedziczno¶ci.
Dalici, czyli nieczy¶ci, nie mog± mieć żadnego kontaktu z innymi hindusami i wykonuj± prace, niegodne wyższych kast, takie które wymagaj± kontaktu m.in. z ubojem zwierz±t, wydzielinami ciała, paleniem zwłok, czyszczeniem latryn.
Segregacja i prawo
Konstytucja indyjska z 1950 r. uznała segregację za bezprawn±. O takie zapisy walczył stoj±cy na czele ruchu wyzwolenia dalitów Bhimrao Ramji Ambedkarem, pierwszy z kasty pariasów, który uzyskał wyższe wykształcenie. Wprowadzono wtedy specjalny system promocyjny, dzięki któremu czę¶ć miejsc w szkołach, na uczelniach i np. w administracji państwowej jest zarezerwowana dla ludzi z kast najniższych. Orędownikiem praw dla niedotykalnych był indyjski przywódca Mahatma Ghandi.
Ekstremalnie trudn± sytuacj± kobiet z kasty dalitów zajmuje się m.in. założycielka ruchu Women’s Voice, Ruth Manoramy, która za swoj± działalno¶ć na rzecz dalitek była w 2005 roku nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jaki Nett USA - Międzynarodowy Konwent Jogi 2019

Zapraszamy na Międzynarodowy Konwent Jogi 2019. Go¶ć specjalny - Jaki Nett USA, dyplomowana nauczycielka jogi w tradycji B.K.S. Iyengara z 40-letnim do¶wiadczeniem, posiada stopień Senior I. Do udziału w Konwencie zapraszamy zarówno osoby pocz±tkuj±ce, jak i zaawansowane - do wyboru przygotowali¶my...

Mistrz jogi z Puny. Gdyby żył, miałby sto lat

14 grudnia 2018 r.mija setna rocznica urodzin B.K..S. Iyengara. "Ludzie nazwali moj± praktykę jog± Iyengara. Ja po prostu d±żę do tego, by osi±gn±ć równowagę między fizyczno¶ci±, duchowo¶ci± i intelektem. Każda asana ma swoje optimum – od głowy po stopy, od przodu w tył – bez odchyleń i ...

UZIEMIENIE ciała i umysłu

Co tworzy Twoje silne korzenie- co jest dla Ciebie naprawdę ważne? Co jest Twoj± mocn± stron± czy umiejętno¶ci±? Czego najbardziej potrzebujesz? Czy jest taki obszar w życiu, który od pewnego czasu woła o ZMIANĘ, a Tobie ciężko jest j± podj±ć? Zdanie "nigdy tego nie zrobię" zamień na "do tej pory te...

KURS NAUCZYCIELSKI JOGI INTEGRALNEJ

Kurs nauczycielski przeznaczony jest dla osób, które pragn± zdobyć praktyczne umiejętno¶ci i rzeteln± wiedzę na temat różnych ¶cieżek i systemów jogi pod okiem najlepszych w Polsce specjalistów. Zdobyte kwalifikacje i umiejętno¶ci oraz końcowy certyfikat uprawniaj± do wykonywania zawodu nauczyciel...

Produkt tygodnia: ZESTAW KRZESŁO DO JOGI + KSIˇŻKA ''JOGA Z KRZESŁEM''

Praktyka z użyciem krzesła jest bardzo efektywna z trzech powodów. Krzesło może być naszym: nauczycielem, pomocnikiem, b±dĽ stymulatorem. Krzesło do jogi i ksi±żka ''Joga z krzesłem'' to ¶wietny zestaw, dzięki któremu możemy z dokładno¶ci± i precyzj± pogłębiać praktykę! ...

Jak joga uratowała chińsk± wioskę

Dziarscy sze¶ćdziesięciolatkowie z niewielkiej wioski na północy Chin z zapałem ćwicz± jogę. Jeszcze dwa lata temu o niewielkim siole nikt nie słyszał, a mieszkańcy byli pogr±żeni w apatii. Inicjatywa Lu Wenzhena, nowego sekretarza komunistycznej partii, który przybył tam w 2016 r., by rozruszać lu...

Sztuka życia. Medytacja Vipassana -wg. nauk S.N. Goenki

To nieistotne kim jeste¶, czym się zajmujesz, w co wierzysz, a komu nie ufasz. W każdym z nas jest spokój i harmonia pozwalaj±ca na szczę¶liwe życie w zgodzie ze sob± i z innymi ludĽmi. Furtka do ogrodu wyzwolenia opatrzona jest jedynie mentaln± tabliczk± – UWAGA! ¦WIADOMO¦Ć – której pra...

Slow life w pracy? To jest możliwe!

Stos spraw do załatwienia, stale kontroluj±cy szef, nieustanne zebrania i plotkuj±ce koleżanki. Praca potrafi być naprawdę stresuj±ca. Na szczę¶cie s± metody, które pozwol± ci nawet w najbardziej stresogennej pracy odzyskać slow. ...

Jałowiec. Na jesienne chłody - rozgrzewaj±ce szyszkojagody. :)

Niegdy¶, drewno jałowcowe, ze względu na sw± wyj±tkow± elastyczno¶ć i wytrzymało¶ć, używano najczę¶ciej do wyrobu łuków. Choć ro¶nie powoli, żyje długo nawet w niesprzyjaj±cych warunkach (nie straszna mu ani słaba gleba, ani nadmierne zacienienie). W zielarstwie, cenione s± przede wszystkim szyszkoj...

Joga z krzesłem. Cenna lektura dla każdego jogina.

Ksi±żki do jogi dziel± się na dwa rodzaje. Takie, które ładnie wygl±daj± na półce i takie, z których można w praktyce korzystać. Ksi±żki na półkę, to albo zawiłe próby tłumaczenia teoretycznego, czym jest joga, albo kolorowe nie do końca udane podręczniki do nauki asan, z których nie sposób się czeg...

  
pokaż wszystkie
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Grudnia 2018
Następne
PW¦CPSN
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
więcej
pokaż wszystkie
  

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft