Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

  • ¶roda, 29 listopada 2017
  • autor: Beata Zatońska
Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego,  teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami.
 
Czternastym prezydentem Indii jest  Ram Nath Kovind, polityk z rz±dz±cej, konserwatywnej partii BJP, która cieszy się niesłabn±cym poparciem społecznym. Uwagę przyci±ga pochodzenie Kovinda, polityka do tej pory na arenie krajowej raczej mało popularnego. Kovind jest bowiem dalitem, czyli tzw. niedotykalnym
Obserwatorzy indyjskiego życia politycznego twierdz±, że premier Narendra Modi chce dzięki nowemu prezydentowi, który zaprzysiężony został 25 lipca br., zaskarbić sobie głosy ponad 200 mln dalitów, które mog± być niezwykle cenne w czasie wyborów powszechnych w 2019 r. Nikt natomiast nie przewiduje gwałtownej poprawy losu najbiedniejszych i orbituj±cych poza głównym nurtem życia pariasów. Ani Kovind, ani Modi im tego nie obiecuj±. Niedotykalni s± w ostatnim czasie celem nasilonych ataków, mnoż± się lincze i morderstwa.
Indyjski prezydent ma do odegrania rolę przede wszystkim reprezentacyjn±, prawdziwym szefem państwa jest premier. A Narendra Modi, prawicowiec wierny hinduskim tradycjom, rz±dzi żelazn± ręk±.
Starcie dalitów
Decyzja BJP, by wysun±ć kandydaturę Kovinda, zaskoczyła wielu. Ale nie tylko rz±dz±ca partia miała pomysł na walkę o głosy dalitów. Zrobiła to także opozycja. Konkurentk± Kovinda była więc dalitka Meira Kumar. Oboje polityków ł±czy pochodzenie i walka o prawa dalitów, poza tym dzieli ich wiele – Kovind jest konserwatyst± i tak jak Modi, obrońc± hinduskich i hinduistycznych warto¶ci, natomiast Kumar optuje za państwem ¶wieckim. Ostatecznie Kovind dostał 65,65 procent głosów, a Kumar – 34,35 procent; głosowali na prezydenta ogólnokrajowi i stanowi parlamentarzy¶ci.
Ram Nath Kovind jest drugim w historii indyjskiej niepodległo¶ci prezydentem z grupy niedotykalnych. Pierwszym był Kocheril Raman Narayan, wybrany w 1997 r. na pięcioletni± kadencję, członek Indyjskiego Kongresu Narodowego, który podczas swojej bogatej kariery politycznej był także dyplomat±, ministrem i wiceprezydentem. Narayan, który często powtarzał, że jest reprezentantem „zwykłych ludzi”, nie zdołał poprawić losu najbiedniejszych i wyklętych.
Uczciwy i konserwatywny
Nowy prezydent nie jest nowicjuszem w polityce, choć na pewno nie jest gwiazd± pierwszej wielko¶ci, pracował raczej na drugim planie . Ten 71-letni obecnie mężczyzna to w pełnym tego słowa znaczeniu „self made man”. O jego życiu wiadomo niewiele, polityk niechętnie udziela się w mediach. Ma jednak nieposzlakowan± opinię człowieka uczciwego.
Urodził się 1 paĽdziernika 1945 r. w maleńkiej wiosce w stanie Uttar Pradesh, jego rodzina wywodzi się z kasty kori (tkaczy), po¶ledniej w¶ród pariasów. Przyszły prezydent wytrwale d±żył do lepszego życia. Żeby zdobyć podstawowe wykształcenie wędrował codziennie wiele kilometrów do szkoły.
Kovind ukończył studia prawnicze, pracował w państwowych instytucjach wymiaru sprawiedliwo¶ci, m.in. w S±dzie Najwyższym. Cały czas angażował się w pomoc dalitom, pracował w organizacjach działaj±cych na ich rzecz, udzielał darmowych porad prawnych. W 1991 r. został członkiem BJP, a w 1994 r. – posłem w Izbie Reprezentantów, czyli izbie wyższej indyjskiego parlamentu. Zajmował się tam m.in. edukacj± w najbiedniejszych rejonach Indii. W 2002 r. reprezentował Indie na forum ONZ. Przed wyborem na prezydenta był gubernatorem stanu Bihar; od czerwca 2016 r.
Premier Narendra Modi po nominacji Kovinda na gubernatora mówił, że jest to człowiek, który po¶więcił życie dla walki o prawa biednych.
Czternasty prezydent Indii ma żonę i dwójkę dzieci – syna i córkę. Praktykuje jogę,  W tym roku w New Dehli na Connaught Place ćwiczył razem z tłumami, które aktywnie uczciły 21 czerwca -  Międzynarodowy Dzień Jogi. Sesja trwała 45 minut, a ubrany na biało, wtedy jeszcze kandydat w wyborach, mówił reporterom, że jogę powinni praktykować wszyscy.
System kastowy
System kastowy działa w Indiach od ponad trzech tysięcy lat. Przynie¶li go ze sob± Ariowie. Powstały wtedy cztery klasy społeczne – na szczycie s± bramini (kapłani), potem następuj± kszatrijowie (wojownicy), waj¶jowie (rolnicy i rzemie¶lnicy), siudrowie (służ±cy). Klasy te z biegiem czasu podzieliły się na ok. trzech tysięcy kast. Wyrzuceni poza system przez Ariów byli rdzenni mieszkańcy Indii.  Teraz grupa pariasów to ok. 20 procent indyjskiego społeczeństwa.
Premier Narendra Modi wywodzi się z niskiej kasty, tzw. upo¶ledzonej, ale podczas kampanii wyborczej o swoim pochodzeniu mówił tylko wtedy, gdy zwracał się do dalitów. Modi stawia na hindusko¶ć, a wielu spo¶ród dalitów to wyznawcy islamu, chrze¶cijaństwa lub buddy¶ci. W rz±dzie Modiego jest trzech ministrów wywodz±cych się z dalitów.
Dalici s± uważani przez hinduistów za nieczystych z powodu grzechów, które popełnili w innych wcieleniach. Kasty się nie wybiera, człowiek po prostu rodzi się jako członek jednej z nich i nic ani nikt zmienić tego nie może. Na dodatek mówi się, że niedotykalni wypadli z kręgu karmy. Dlatego prze¶ladowani dalici często decyduj± się na zmianę religii, by wyrwać się z zaklętego kręgu dziedziczno¶ci.
Dalici, czyli nieczy¶ci, nie mog± mieć żadnego kontaktu z innymi hindusami i wykonuj± prace, niegodne wyższych kast, takie które wymagaj± kontaktu m.in. z ubojem zwierz±t, wydzielinami ciała, paleniem zwłok, czyszczeniem latryn.
Segregacja i prawo
Konstytucja indyjska z 1950 r. uznała segregację za bezprawn±. O takie zapisy walczył stoj±cy na czele ruchu wyzwolenia dalitów Bhimrao Ramji Ambedkarem, pierwszy z kasty pariasów, który uzyskał wyższe wykształcenie. Wprowadzono wtedy specjalny system promocyjny, dzięki któremu czę¶ć miejsc w szkołach, na uczelniach i np. w administracji państwowej jest zarezerwowana dla ludzi z kast najniższych. Orędownikiem praw dla niedotykalnych był indyjski przywódca Mahatma Ghandi.
Ekstremalnie trudn± sytuacj± kobiet z kasty dalitów zajmuje się m.in. założycielka ruchu Women’s Voice, Ruth Manoramy, która za swoj± działalno¶ć na rzecz dalitek była w 2005 roku nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
„Idealny człowiek oddycha tak, jakby nie oddychał”.

Do życia niezbędne nam s± trzy rzeczy: woda, jedzenie i powietrza. Która z nich jest najważniejsza? Możemy wytrzymać bez pokarmu przez kilka tygodni, a bez wody przez kilka dni. Jednak bez powietrza przeżyjemy tylko kilka minut. Je¶li porównamy istotno¶ć każdego z tych elementów dla naszego przetrwa...

Hormony pod kontrol± z pomoc± jogi !

Dobrze znane sformułowanie "hu¶tawka hormonów" doskonale oddaje znaczenie problemów zwi±zanych z hormonami. Tak jak na hu¶tawce, poziom niektórych hormonów w naszym organizmie raz ro¶nie a raz maleje pod wpływem okre¶lonych czynników. Joga jest pod tym względem pomocna, ponieważ bierze pod uwagę wsz...

OM, dĽwięk pocz±tku i energii

Sala ćwiczeń jogi. Praktykuj±cy w skupieniu, z zamkniętymi oczami, siedz± na matach. W ciszy rozchodzi się dĽwięk OM. Tak wygl±da pocz±tek zajęć w większo¶ci szkół. OM – najbardziej znana i naj¶więtsza sylaba hinduizmu – jednoczy, oczyszcza, uspokaja, otwiera kanały energetyczne. Jest un...

Przełomowa metoda oddechowa i jej twórca K.P. Butejko

Biografi± Prof. Konstantyna Pawłowicza Butejko/ Buteyko rozpoczynamy cykl artykułów na temat przełomowej metody oddechowej -metody Butejki. Był on cenionym, rosyjskim lekarzem. Opisał now± jednostkę chorobow±, któr± nazwał chorob± głębokiego oddychania. Odkrył , iż główn± przyczyn± wielu schorzeń j...

Kiedy moje barki będ± w pełni elastyczne a klatka piersiowa otwarta?

Otwarta klatka piersiowa to podstawa! Do tego d±żymy zawsze na samym pocz±tku rozpoczynaj±c wprowadzanie w ¶wiat jogi pocz±tkuj±cego jogina. Dlaczego? Dlatego, że otwarta klatka piersiowa to prostsza postawa całego ciała, nie opadaj±ce do przodu barki, możliwo¶ć nabrania solidnego oddechu oraz zdecy...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Joga wielkich dziewczyn, czyli koniec z wymówkami

Pójdę na jogę gdy schudnę, to wymówka, która "gra" gdzie¶ z tyłu głowy wielu osobom. Internetowe influencerki, zwłaszcza te amerykańskie, udowadniaj±, że nie ma na co czekać, bo jogę można z powodzeniem praktykować niezależnie od tego, jaki rozmiar ubrań nosimy. S± w¶ród nich m.in. Amerykanki Valeri...

Lagom, czyli szczę¶cie po szwedzku

¦wiat, w którym dzi¶ żyjemy nastawiony jest na "wyżej, dalej, więcej". Wpadaj±c w nieustanny wir podkręcania tempa nie zauważamy, kiedy przestaj± nas cieszyć drobiazgi codzienno¶ci. Często jeste¶my przemęczeni, bez energii i motywacji do działania. Jednym z dobrych sposobów wyj¶cia z tej sytuacji je...

Joga recept± na zdrowe stopy

Wci±ż niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że stopy mog± być odpowiedzialne za bóle kolan, bioder, pleców, karku i szyi oraz powstawanie skoliozy i innych deformacji kręgosłupa....

Yin joga powięziowa – trwanie, które i uspokaja

Yin joga to pełen spokój, bezruch, długie trwanie w pozycjach. Powoli, łagodnie i bez wysiłku usuwa z ciała napięcia, sztywno¶ć i bóle powstałe w wyniku traum i stresu. Praktyka ta jest niczym masaż wykonywany na samym sobie. Uwalnia z ciała to, co pod wpływem nadmiernego wysiłku lub silnych emocji ...

  
pokaż wszystkie
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Lutego 2018
Następne
PW¦CPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
więcej
pokaż wszystkie
  

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft