Kalarippajat – ¶cieżka wojownika, Ľródło zdrowia i równowagi
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Kalarippajat – ¶cieżka wojownika, Ľródło zdrowia i równowagi

  • czwartek, 26 stycznia 2017
  • autor: Beata Zatońska
Kalarippaajat nazywane bywa skarbem Wschodu, darem z przeszło¶ci, z którego ludzie znowu ucz± się korzystać. Dzieje tej pradawnej sztuki walki, a wła¶ciwie całego systemu dbania o ciało i ducha, ćwiczeń, masaży i odpowiedniego sposobu odżywiania się, nikn± w mrokach dziejów.
Trening kalarippajat, czyli staroindyjskiej sztuki walki, wygl±da jak niesamowity taniec. Ćwicz±cy s± ekstremalnie giętcy i zwinni, niesamowicie szybcy. Widać, że każdy ruch to precyzja w czystej postaci.
Kalarippajat ma ok. pięciu tysięcy lat. Pierwszym nauczycielem miał być jeden z najważniejszych hinduistycznych bogów, ¦iwa. Jego awatar Para¶urama, założyciel południowoindyjskiej Kerali, ojczyzny kalarippajat, trenował wojowników i stworzył pierwsze szkoły walki. Zapiski o kalari znaleĽć można w dawnych tekstach indyjskich, m.in. w literaturze okresu Sangam, w Dharum Vedzie.
Adepci kalarippajat byli prawie niezwyciężeni, stanowili gwardię przyboczn± władców, którzy przy nich czuli się bezpieczni. Jak potężna jest siła kalarippajat miał się przekonać m.in. Aleksander Macedoński, który ruszył w 327 r. p.n.e. na podbój Indii. Jego żołnierze, choć ostatecznie odnie¶li zwycięstwo, do¶wiadczyli dotkliwie na własnej skórze potęgi tej sztuki.
Kalarippajatu uważa się za matkę wszystkich sztuk walki. Legendarny buddyjski mnich Bodhidharma zawędrował do Chin i tam miał m.in. nauczać kalarippajat mnichów w klasztorze Shaolin. Co się potem w klasztorze stało, wiemy doskonale. Wojownicy biegli w kalarippajat z powodzeniem występowali popularnych w Kerali teatrach tańca, m.in. kathakali. Złoty wiek rozwoju kalarippajat przypadał na wiek IX i X naszej ery. Kerala była wtedy podzielona na królestwa, a każdy władca dbał o wytrenowanie swoich żołnierzy.
Kalari
 
Pełny reset
-Kalari jest wspóln± ¶cieżk± z ajurwed± i jog±. Jest tam też nurt kalari chikitsa, czyli medyczna strona praktyki, w skład której wchodz± m.in. masaże. I o ile w pismach staroindyjskich jest napisane, ze można zje¶ć truciznę, a organizm i tak j± przyswoi, to rzeczywi¶cie mistrzowie kalari duż± wagę przywi±zuj± do tego, co jedz±. Maj± ¶wietnie rozwinięt± ortopedię i leczenie pourazowe. Chodzi o prewencyjne przygotowanie ciała do walki. Raz na jaki¶ czas każdy przechodzi 14-dniowy treatment, podczas którego ciało jest oczyszczane ze złogów i zanieczyszczeń. Pije się toniki ziołowe, jest specjalna dieta, masaże olejami. Oczyszcza się punkty energetyczne zwane marmami. To daje nowe otwarcie, ogromny zastrzyk energii dla organizmu. Ciało może odpocz±ć, wyrównuj± się poziomy dosz, znikaj± traumy i złogi. Pełny reset– mówi Monika Pęconek, instruktorka kalarippajat, masażystka, terapeutka wg kalari chikitsa i aktorka.
Praktyka kalari urzekła moje ciało
–Całe życie się dużo ruszałam. Kiedy byłam w szkole teatralnej na wydziale lalkarstwa, my¶lałam, że będę robić teatr formy. Ci±gnęło mnie do tańca. Ale tak naprawdę żaden rodzaj ruchu nie był dla mnie komplementarny. Uwielbiam jogę i jestem jej wdzięczna za wiele rzeczy, ale zawsze mi w niej czego¶ brakowało. Być może była to dynamika, może gra w przestrzeni, która jest w kalari. Lubiłam taniec współczesny, ale czasami wydawało mi się, że to jest sztuka dla sztuki. Nie było nic takiego, co by mnie dogłębnie poruszało. Dopiero gdy poznałam ludzi ze studia kalari przy Instytucie Grotowskiego poczułam, że to jest to. Praktyka kalari urzekła moje ciało opowiada Monika Pęconek.
– Od osób, które u mnie praktykuj± kalari słyszę, że trening daje im niesamowit± energię, stan, który nie zdarza się po innej aktywno¶ci fizycznej. Ednorfiny s± na bardzo wysokim poziomie – mówi Monika i dodaje, że widzi u swoich adeptów także zmiany w zachowaniu.  Osoby pozamykanie, introwertyczne po jakim¶ czasie zmieniaj± się w ekstrawertyków – podkre¶la.
Monika Pęconek,  wykorzystywała elementy kalari w pracy ze studentami aktorstwa. Kalarippajat było też obecne w jej spektaklu dyplomowym. Jak tłumaczy, sztuka aktorska jest kreacj± form plastycznych w przestrzeni tak samo jak staroindyjska sztuka walki i daje aktorowi niezbędn± mu siłę woli, determinację i odpowiednie nastawienie umysłu do pracy.
Kalari
W kalaripajatt nie chodzi tylko o walkę
-"Joga i sztuki walki to jest samopoznanie. W kalarippajat wcale nie chodzi o tylko walkę. Gdy ćwiczysz jogę, to wchodzisz do ¶rodka i przygl±dasz się sobie. Nazywasz pewne procesy i poznajesz siebie, a jak praktykujesz sztuki walki, wychodzisz na zewn±trz i nawi±zujesz kontakt. Je¶li zamkniesz się w sobie, to dostaniesz po głowie. Z jednej strony jest to medytacja w ruchu, a z drugiej – wej¶cie w realn± wymianę" – tłumaczy Monika. Jak dodaje, idealny wojownik musi się nauczyć przekraczać swoje możliwo¶ci, rozwijać fizycznie i duchowo. I tak± drogę wła¶nie proponuje kalarippajat.
Miejsce walki
Kalarippajat to zbitka dwóch słów z języka malajalam – kalari to miejsce, dom, pole bitwy; pajatt – ćwiczenia, walka. W Kerali, która jest ziemi± ojczyst± kalarippajat, szkoły mieszcz± się w tradycyjnych kalari. – Udeptana ziemia jest odmierzana stopami mistrza. Wszędzie ma więc nieco inny wymiar. Wszystko jest super przemy¶lane, bo podłoże jest nas±czone ziołami i olejami. Chodzi o działanie odkażaj±ce. Kalari s± tak skonstruowane, że przepływ ¶wieżego powietrza jest na głow±. Chodzi o to, by spocone ciało nie było smagane wiatrem, bo wg ajurwerdy to ma bardzo szkodliwy wpływ – mówi Monika
S± trzy style kalarippajat. – Północny jest najbardziej skodyfikowany, to jest styl, którego tradycyjnie uczy się dzieciaki, które zaczynaj± praktykę, gdy maj± 7 lat. Jest tam dużo pozycji odzwierzęcych, podobnych do asan jogi. Południowy to „walka na cztery strony ¶wiata”, typowy street fighting. Centralny wywodzi się z islamu i jest bardzo piękny, taneczny i piekielnie niebezpieczny. Kre¶li się stopami na ziemi arabskie litery, to ma dać moc – mówi Monika Pęconek.
Zwinno¶ć zwierz±t
We wszystkich stylach s± jednak sekwencje ruchu imituj±ce walkę, ćwiczenia z broni±, pojedynki w parach, akrobatyka. Wspólna jest także strona medyczna, czyli dbanie o zdrowie ciała. A także przygotowanie umysłu.
Jak tłumaczy Monika, w pozycjach wzorowanych na ruchu zwierz±t chodzi o to, by pozyskać energię danego zwierzęcia, czyli np. słoń to stabilizacja, lew – zwinno¶ć, koń – siła eksplozyjna w nogach. – I to się rzeczywi¶cie dzieje. Można to wytłumaczyć oczywi¶cie na poziomie czysto fizjologicznym, bo w tych pozycjach wzmacniaj± się poszczególne mię¶nie. Ale wchodzi się też głębiej i pracuje na czakrach. To ma też wpływ na pracę poszczególnych narz±dów. Same w sobie te pozycje s± uważane za prozdrowotne. Gdy masuję, przybieram często te pozycje, by zapewnić lepszy przepływ energetyczny miedzy mn± a pacjentem. Daje mi to też lepsz± stabilizacje, bo pacjent leży na ziemi na macie, a ja masuję stoj±c. Te pozycje bywaj± nazywane asanami, co może przywoływać jogę. Np. koń wygl±da jak wojownik pierwszy, ale ręce s± wyci±gnięte do przodu, a ryby – jak wojownik trzeci – tłumaczy Monika.
Kalari
Odrodzenie po latach
– Gdy Brytyjczycy wkroczyli do Indii, Kerala była jedynym stanem, który im się długo opierał. Najlepiej się broniła wła¶nie dzięki kalari. Gdy więc już się tam kolonizatorzy dostali, zabrali broń, przetopili i spalili, zniszczyli manuskrypty, zakazali nauki. Kalari przetrwało w podziemiu, dzięki tajnym kompletom. Nauczyciel wybierał sobie uczniów i przekazywał im swoj± wiedzę. Dopiero kiedy Indie odzyskały niepodległo¶ć, kalarippajat zaczęło wracać – opowiada Monika.
Broń, czyli koncentracja
W kalarippajattu nie ma skodyfikowanych stopni wtajemniczenia. Adepci ucz± się po prostu posługiwać kolejnymi rodzajami broni. To broń drewniana, (koltari) i stalowa (ankatari), czyli różnego rodzaju pałki, miecze, sztylety. Jak podkre¶la Monika, każda broń udoskonala nas na swój sposób.
– Broń zawsze lubiłam, bo ona wymaga pełnej koncentracji. Nie można stracić uwagi nawet na mikroułamek sekundy. Idzie się w pełnej szybko¶ci i pełnej sile. Je¶li się zdekoncentruje to dostaję po prostu po palcach. Z broni± nie da się oszukać. Cenię sobie etap, na którym skupiam się tu w Polsce, czyli prozdrowotny, który na wielu poziomach przygotowuje ciało do działania, ale z drugiej strony broń to jest frajda – powiedziała instruktorka kalarippajat. Jak dodaje, podczas walki dochodzi od dużej wymiany energii.
Kalarippajat nie d±ży do poklasku
Jak mówi Monika Pęconek kalarippat pozostaje praktyk± niszow±, stosunkowo mało rozpowszechnion± w Europie. Najwięcej szkół jest w Niemczech i Francji. – Kalarippajat wymaga wiele cierpliwo¶ci i regularno¶ci. To niektórych odstrasza. Nie ma sparingów, to jest przede wszystkim bitwa z sama sob±. Hindusi wielokrotnie powtarzaj±, że najlepsz± walk± jest uniknięcie walki. Oczywi¶cie walczysz, je¶li musisz. Kalarippajat nie d±ży do poklasku, ani do tego, żeby stać się medialnym – tłumaczy.
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
KURS NAUCZYCIELSKI JOGI INTEGRALNEJ

Rozpoczynamy zapisy na II Edycję ! Kurs nauczycielski przeznaczony jest dla osób, które pragn± zdobyć praktyczne umiejętno¶ci i rzeteln± wiedzę na temat różnych ¶cieżek i systemów jogi pod okiem najlepszych w Polsce specjalistów. Zdobyte kwalifikacje i umiejętno¶ci oraz końcowy certyfikat uprawnia...

„Pyt” – duński sposób na stres

Co to jest szczę¶cie? To pytanie godne filozofów. Jogin odpowie, że trzeba przestrzegać jamów i nijamów; buddysta opowie o zaletach medytacji transcendentalnej. Czytelnicy poradników z kolei powołaj± się na duński sposób tworzenia przyjemnej atmosfery, czyli "hygge". Okazuje się jednak, że Duńczycy ...

Tajemnice „mię¶nia duszy”

Psoas, czyli "mięsień duszy". Jego nazwa brzmi jak zaklęcie. Okazuje się, że ma niezwykł±, choć nie tajemn±, bo zbadan± przez naukowców moc. Gdy się j± odkryje i zadba o psoas, łatwiej będzie zapanować nad zdrowiem ciała i emocji. O tym, jak ważny jest psoas, wiedz± jogini, psychoterapeuci i ci, któ...

Porz±dek w domu i w życiu

Posiadanie w domu tylko i wył±cznie rzeczy, które sprawiaj± nam rado¶ć. Fajnie brzmi, prawda? To jak to zrobić? Zen naucza, że minimalizm wnętrza i czysto¶ć miejsca, w którym żyjemy, wpływaj± na nasze samopoczucie fizyczne i psychiczne oraz znajduj± odzwierciedlenie we wszystkich naszych działaniac...

Kurs nauczycielski jogi. Szkolenie przygotowawcze.

Czy my¶lała/e¶ kiedy¶ o tym, aby zostać w przyszło¶ci nauczycielem jogi? Chciałby¶ posiadać takie umiejętno¶ci jak Twój ulubiony nauczyciel i pracować w gronie inspiruj±cych ludzi? Wydaje Ci się, że jest to ciekawe zajęcie i wspaniała ¶cieżka rozwoju, ale masz obawy, że Twoje umiejętno¶ci i wied...

Jaki Nett w Polsce - fotorelacja z Międzynarodowego Konwentu Jogi 2019

Za nami intensywny weekend jogowy ze wspaniał± nauczycielk± z USA - Jaki Nett, wieloletni± uczennic± B.K.S. Iynegra, w stopniu nauczycielskim Senior I. Konwent zgromadził 250 entuzjastów jogi z całej Polski i z zagranicy. Dzięki wspaniałym, zaangażowanym uczestnikom Jaki Nett wyjechała zachwycona. S...

Bos± stop± przez zimę

Stopy zwracaj± nasz± uwagę wła¶ciwie głównie latem, kiedy chcemy założyć sandałki lub klapki. Latem często też chodzimy boso po plażowym piasku, le¶nej trawie czy ziemi. Dbamy o stopy w sensie estetycznym. Zim± wkładamy na nie grube skarpety i zapominamy o ich istnieniu. Tymczasem w medycynie Wschod...

Joga to nie wy¶cig ani zawody na najlepiej wygl±daj±c± asanę.

Zwolenników jogi przybywa wprost proporcjonalnie do stereotypów powstaj±cych na jej temat. Mój ulubiony i zarazem najczę¶ciej powtarzany, to poczucie, że zanim skorzysta się z zajęć jogi, trzeba już co¶ na ten temat wiedzieć, umieć, wcze¶niej się przygotować, rozci±gn±ć, i¶ć najpierw na stretching i...

Joga na receptę

Ro¶nie popularno¶ć jogi w ¶rodowisku medycznym na ¶wiecie. Jej dobroczynny wpływ na pacjentów docenili m.in. brytyjscy medycy, którzy wzięli udział w po¶więconej jodze konferencji zorganizowanej w Londynie w dniach 15-17 lutego. Lekarze, którzy poznali móc jogi, chc± j± przepisywać na receptę. ...

Joga na co dzień z premierem Indii

"Joga to podarek Indii dla całego ¶wiata. Niesie ze sob± zdrowie, dobrostan i pokój. Ł±czy w szczę¶ciu odległe od siebie narody" – mówił Narendra Modi. "Mój dzień rozpoczyna się od jogi. Ma dobroczynne wpływ na mój umysł i ciało". Je¶li kto¶ chce go na¶ladować, wystarczy poszukać w sieci klipó...

  
pokaż wszystkie
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Kwietnia 2019
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
więcej
pokaż wszystkie
  

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft