WAKACJE Z DIAGNOSTYKˇ KARMICZNˇ 6 dni zajęć prowadzi EWA BREMEC wg Marjana Ogorevca . Starzyna - Pus
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


WAKACJE Z DIAGNOSTYKˇ KARMICZNˇ 6 dni zajęć prowadzi EWA BREMEC wg Marjana Ogorevca . Starzyna - Puszcza Białowieska

WAKACJE Z DIAGNOSTYKˇ KARMICZNˇ
6 dni zajęć
prowadzi: EWA BREMEC
wg Marjana Ogorevca
26 VIII - 1 IX 2018
O¶rodek agroturystyczny "Starzyna"
w Puszczy Białowieskiej

Zapraszamy na wyjazdowe zajęcia z kompleksowym oczyszczaniem biopola metod± Diagnostyki Karmicznej do Starzyny - malowniczej miejscowo¶ci, położonej na skraju Puszczy Białowieskiej.
Warsztaty prowadzone metod± słoweńskiego terapeuty Marjana Ogorevca poł±czone s± z kompleksow± terapi± uwzględniaj±c± rozumienie wielopłaszyznowej natury ludzkiego bytu, a ich program obejmuje oddziaływanie na jego wszystkich poziomach:
• fizycznym - za pomoc± ćwiczeń jogi dotrzemy do każdej tkanki i komórki naszego ciała, uwolnimy blokady i pobudzimy pracę wszystkich narz±dów
• energetycznym - uwolnimy blokady i usprawnimy pracę poszczególnych centrów energetycznych (czakr) oraz pobudzimy przepływy energii
• informacyjno-energetycznym, który pozwoli rozpoznać głębokie przyczyny tram, chorób i niepowodzeń życiowych
• emocjonalnym i uczuciowym gdzie do poprawy niezadowalaj±cego stanu psychofizycznego nauczymy się prowadzić procesy transformacji
• mentalnym - dzięki wykładom oraz zdolno¶ci głębokiego wgl±du w biopole łatwiejsze stanie się zrozumienie przyczyn dotykaj±cych nas problemów oraz praca nad zmian± destrukcyjnych programów, uzależnień, czy wzorców my¶lowych
• duchowym - do którego wzniesiemy się za pomoc± medytacji i otworzymy na przepływ czystej energii ¬ródła.
Poł±czenie pracy z ciałem oraz poziomami wyższymi staje się silnym narzędziem, pozwalaj±cym uporać się z największymi problemami współczesnego człowieka, a także umożliwia zsynchronizowane wielopoziomowe oddziaływanie.
Nasza praca obejmować będzie do¶wiadczenia od okresu prenatalnego aż po dzień dzisiejszy, indywidualne programy przyniesione do obecnego życia oraz odziedziczone po przodkach i uwzględniać wszystkie obszary codziennej działalno¶ci:
• relacje z rodzicami,
• rodzin±,
• w zwi±zkach partnerskich,
• oraz życiu społecznym.
Uwolnimy się z ograniczeń i zbędnego balastu, który nosimy w naszym wnętrzu od lat i otworzymy dostęp do pełnego, danego nam potencjału.
Nauczymy się nowych technik odczuwania energii oraz pracy z energiami, co pozwoli łatwiej rozpoznawać destrukcyjne i niekorzystne programy, uzależnienia, wzorce my¶lowe. Opanujemy technikę prowadzenia procesów transformacji na poziomach informacyjno-energetycznych, co pozwoli nie tylko uporz±dkować własne życie, wprowadzić w nie ład i harmonię, ale również zapocz±tkować procesy regeneracji i poprawy zdrowia oraz ogólnej kondycji psychofizycznej. Pomoże naładować akumulatory i otworzyć się na czekaj±ce nowe wyzwania.
Zapraszam, zatem, na niecodzienn± podróż w gł±b siebie, aby do¶wiadczyć tego, co nieuchwytne dla rozbieganych ludzkich zmysłów, ale realne i ważne dla osób pod±żaj±cych ¶cieżk± duchowego wzrostu, odkrywania nowych zdolno¶ci, dostępu do pełni własnego potencjału, pragn±cych wzi±ć odpowiedzialno¶ć za siebie w swoje ręce, aby cieszyć się pełni± życia.

Dzienny plan zajęć:
07:45 - 08:45 - poranna joga dla wszystkich - prowadzi Ewa Bremec,
09:00 - 09:45 - ¶niadanie,
10:00 - 12:45 - zajęcia warsztatowe i medytacje,
13:00 - 14:00 - obiad,
14:00 - 16:00 - czas wolny: polecamy tenis, basen, rower, spacery,
16:00 - 18:00 - zajęcia warsztatowe: relaksacja oraz procesy transformacji,
18:00 - 19:00 - kolacja,
19:00 - 22:00 - czas wolny lub zajęcia fakultatywne: koncerty gongowe, pokazy ciekawych filmów.

 EWA BREMEC
Terapeutka, tłumaczka ksi±żek Marjana Ogorevca. Ukończyła filologię słowiańsk± na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz psychologiczne studia podyplomowe. Zdobywała wiedzę alternatywn± kończ±c kursy rozwoju duchowego w różnych miejscach ¶wiata.
Zgłębiała tajniki medytacji w tradycji zarówno Wschodu jak i Zachodu.
W oparciu o posiadane zdolno¶ci pozazmysłowe, pozwalaj±ce na odczytywanie subtelnych poziomów energetycznych, opracowała Wielopoziomow± Terapię Energetyczn± - Pramana.
Praktykuje hatha jogę oraz techniki relaksacyjne. Prowadzi wykłady i seminaria z dziedziny diagnostyki karmicznej.

26 VIII - 1 IX 2018 (6 dni zajęć)

Oferujemy zakwaterowanie w komfortowym O¶rodku "Starzyna", w pokojach 2- osobowych, z łazienkami (do dyspozycji go¶ci basen, sauna, duża sala gimnastyczna z wyposażeniem do ćwiczeń jogi, oraz korty tenisowe. Wszystko bez dodatkowych kosztów). Zapewniamy całodzienne wyżywienie wegetariańskie (3 posiłki dziennie).
O¶rodek położony jest na obrzeżach Puszczy Białowieskiej, w otoczeniu pięknego drzewostanu, w¶ród soczystej zieleni ekologicznie czystych terenów pobliskiego lasu. W bezpo¶rednim s±siedztwie zachęcaj±cych do spacerów le¶nych dróżek, ¶cieżek rowerowych, tras do nordic walkingu i joggingu.

Koszt seminarium: 900 zł (6 dni zajęć).
Koszty pobytu w O¶rodku: 840 zł, (1 dzień z pełnym wyżywieniem 140zł, cena zawiera nocleg w pokoju dwuosobowym oraz posiłki wegetariańskie: ¶niadanie, obiad, kolację).
Dojazd do O¶rodka Starzyna (http://www.starzyna.pl):
Odległo¶ć od Warszawy ok. 200 km - 3 godziny samochodem przez Siemiatycze, Kleszczele i Policzn± dobrymi, asfaltowymi drogami.
Poci±giem z Warszawy do Policznej (ok. 5 km od Starzyny, istnieje możliwo¶ć odbioru z dworca).

Wykłady i zajęcia będ± prowadzone w języku polskim. 

Zaczynamy spotkaniem zapoznawczym w niedzielę wieczór (26 VIII 2018).

Zajęcia kursowe rozpoczynamy od poniedziałku rano (27 VIII 2018).
Koniec zajęć w sobotę w granicach godziny 14:00 (1 IX 2018).
Istnieje możliwo¶ć pozostania w o¶rodku do niedzieli (2 IX 2018).
Ilo¶ć miejsc ograniczona - tylko 25 uczestników.
Wymagana przedpłata: 500 zł
Na zajęcia należy przyj¶ć w luĽnym stroju i przynie¶ć: koc i karimatę do leżenia oraz zeszyt i długopis do prowadzenia notatek.
Przedpłaty będ± zwracane tylko w przypadku odwołania zajęć, a nie rezygnacji uczestnika.

Więcej informacji: ARS LIBRA, e-mail: arslibra@o2.pl
tel: (22) 768 00 68, 605 083 118, 501 504 673


Porz±dkowanie przestrzeni własnego życia
- W większo¶ci przypadków, na warsztaty oraz konsultacje indywidualne przychodz± osoby, które staraj± się rozwi±zać problemy w zwi±zkach, rodzinie, miejscu pracy, czy poprawić niezadowalaj±cy stan własnego zdrowia. Maj± nadzieję, że dzięki możliwo¶ci uzyskania informacji z biopola, (które znane jest także, jako pole, pole morfogenetyczne, pole informacyjno-energetyczne, czy pole akaszy), uda im się zrozumieć przyczyny i osi±gn±ć satysfakcjonuj±c± poprawę. Ważnym elementem tego procesu stanowi zrozumienie, że zarówno problemy, jak i choroby, nie s± złem koniecznym, ale pomoc± na drodze podnoszenia ¶wiadomo¶ci i duchowego wzrostu. S± niczym migaj±ce czerwone ¶wiatełko, sygnalizuj±ce, że powinni¶my się zatrzymać, zweryfikować dotychczasowe postępowanie, oraz zastanowić nad obraniem nowej, lepszej drogi. Aby znajduj±c się w trudnej, a niejednokrotnie traumatycznej sytuacji nie czuć się jak bohater tocz±cego się dramatu, ale dzięki zrozumieniu, rozpocz±ć prowadz±c± do poprawy, pracę nad sob±.

Kluczowym momentem, niezbędnym do podjęcia decyzji i rozpoczęcia procesu przemian, jest u¶wiadomienie sobie wielopoziomowej struktury ludzkiego bytu. Ponieważ ciało fizyczne, na którym rozpoznajemy symptomy choroby wraz z ludzk± psychik±, zwi±zane s± z poziomem materii. Natomiast przyczyny ukryte s± zwykle głębiej, na poziomie uczuć i emocji, na poziomach informacyjno-energetycznych (możemy tam odnaleĽć wzorce i programy odziedziczone po przodkach, czy przyniesione z poprzednich wcieleń). Jak również na poziomie duchowym, gdzie realizowany jest cel duszy, a problemy uwarunkowane s± karmicznie i zwi±zane z zadaniem obecnego życia. I to wła¶nie dla zrozumienia tego wyższego celu, pod¶wiadomie d±żymy do sytuacji (jednej lub wielu), które zmuszaj± nas niejako do podjęcia poszukiwań. Czasem osoba, aby podnie¶ć poziom ¶wiadomo¶ci i wykonać znacz±cy krok naprzód, na drodze ewolucji własnej duszy, kieruje się celowo w stronę traumatycznej sytuacji, gdyż potrzebuje do¶wiadczenia przeciwnego do tego, jakie miała w przeszło¶ci. Często też wła¶nie, dlatego, trafia na tego typu warsztaty, czy konsultacje, pomimo iż czasem w ogóle sobie tego nie u¶wiadamia, bo kieruje j± tam intuicja, zwi±zana z poziomem duszy.

Warto wiedzieć, że dopóki nie przestaniemy szukać winy oraz winnych na zewn±trz, nie zrozumiemy, że sytuacja zewnętrzna stanowi odzwierciedlenie naszego wewnętrznego stanu, nie zrozumiemy przyczyn i nie rozpoczniemy pracy nad sob±, tak długo, nawet chwilowa poprawa, czy wycofane symptomy, będ± wracać i wymuszać podjęcie zdecydowanych działań. Tego typu warsztaty s± okazj± zwrócenia się do wewn±trz, zrozumienia istoty i przyczyny własnych ograniczeń oraz uwolnienia się ze skostniałych wzorców, programów czy uzależnień. S± pomoc± do rozpoczęcia procesu transformacji, pozwalaj±cego prowadzić bardziej ¶wiadome i satysfakcjonuj±ce życie. Zrozumienia, że dzień dzisiejszy jest efektem postępowania w przeszło¶ci oraz zal±żkiem tego, co dopiero nadchodzi - Ewa Bremec.

Zgłoszenia przyjmujemy na: arslibra@o2.pl


Gdzie nas szukać?Opublikuj na:
  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Lutego 2019
Następne
PW¦CPSN
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft