Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Nasza własna SZKOŁA JOGI ...czy ma szansę zaistnieć w małym mie¶cie? Anna Rychlewska-¦lęczek, Adam ¦lęczek

  • pi±tek, 26 lutego 2016
  • autor: Anna Rychlewska-¦lęczek
  • opracował: Adam ¦lęczek
To pytanie zaprz±tało nam głowę na przestrzeni ostatnich lat, kiedy zastanawiali¶my się nad zrealizowaniem swojego marzenia o własnej szkole jogi, o pracy z ludĽmi i o wyprowadzce z Wrocławia, dużego miasta, które w naszym odczuciu stawało się coraz szybsze i bardziej hała¶liwe. Stało się! Nadszedł upragniony moment, w którym znaleĽli¶my się w spokojnym, uzdrowiskowym miasteczku Kudowie-Zdrój, otoczeni malowniczymi krajobrazami ale i nowym wyzwaniem... 
joga u zrodel
ETAP 1 - POCZˇTEK
Nieoceniona jest rola Wrocławia. Przez ostatnie dziesięć lat to miasto służyło nam ciekawymi do¶wiadczeniami i spotkaniami z ludĽmi. Był to bardzo aktywny czas studiów, pracy i rozrywki. W całym bogactwie odnaleĽli¶my jogę i siebie. "Jeszcze na studiach zainteresowałem się praktyk± jogi, do której zmotywowały mnie coraz to bardziej bol±ce plecy. Powód był niby prozaiczny, nie mniej jednak to wła¶nie ten ból zapocz±tkował moj± przygodę z jog±, która wpłynęła na całe moje życie i trwa do dnia dzisiejszego, ukazuj±c mi raz za razem kolejne swe oblicza" - mówi dzi¶ z u¶miechem Adam.
Nasze historie pierwszego spotkania z jog± nieco się różni±. "Moja przygoda rozpoczęła się w sali tanecznej, kiedy okazało się, że w stylu Tribal Dance joga była często elementem rozgrzewki lub zakończenia treningu" - wspomina Ania. Tak wła¶nie zapocz±tkowała się nasza miło¶ć do jogi. Miło¶ć przerodziła się we wspóln± pasję, która w końcu stała się impulsem do tego by w naszych głowach pojawił się pomysł o własnej szkole.
To wła¶nie duże miasto było miejscem, gdzie stawiali¶my swoje pierwsze kroki na macie, jako młodzi, nie do¶wiadczeni uczniowie, pod czujnym okiem naszych nauczycieli, którzy dali nam inspiracje do poszukiwania własnej drogi na ¶cieżce jogi. Ziarna zasiane w tamtym czasie powoli zaczęły kiełkować, materializuj±c nasze marzenia poprzez zdobyte umiejętno¶ci.
 joga u zrodel
ETAP 2 - DUŻE MIASTO VS MAŁE MIASTECZKO
Bogactwo kulturowe Wrocławia, różnorodno¶ć i otwarto¶ć ludzi na nowe rzeczy sprawiła, iż chętnych do praktyki jogi nie brakuje.
Niemalże w każdej dzielnicy znajduje się szkoła jogi, prowadzona przez do¶wiadczonego nauczyciela, b±dĽ też klub fitness, w którym odbywaj± się zajęcia jogi takiej czy innej. Każdy znajdzie co¶ dla siebie.
Wrocław jest idealnym miejscem dla wszystkich pragn±cych rozwijać się i kształcić. Nie brakuje tu inicjatyw, które mimo, iż maj± swe korzenie w innych kulturach s± przyjmowane przez ludzi bardzo entuzjastycznie. To wszystko stanowi zalety dużego miasta, gdzie życie płynie prędko, czas przyspiesza na każdym skrzyżowaniu, a my staramy się dobę wydłużyć jak się tylko da, w celu spełnienia swoich planów na każdy dzień. To wła¶nie ten po¶piech był dla nas bodĽcem do tego, aby zastanowić się, czy jest to tryb życia, który na prawdę nam odpowiada. Zastanawiali¶my się, dlaczego w każdy wolny weekend zamiast cieszyć się możliwo¶ciami, jakie stwarza nam duże miasto wybieramy wyjazd do lasu, nad jezioro czy na ł±kę, gdzie ¶wieże powietrze samo zachęca, aby się nim delektować? Dlaczego mimo tych możliwo¶ci jakie ono nam daje, spokój i relaks odnajdujemy bliżej natury? Te i inne pytania skłoniły nas do podjęcia decyzji o przeprowadzce z centrum stolicy Dolnego ¦l±ska do małej uzdrowiskowej miejscowo¶ci.
 joga u zrodel
ETAP 3 - ALE CZY TO SIĘ UDA?
Decyzja była trudna, gdyż wi±zała się z ogromn± zmian±. Czekało na nas życie z dala od wszystkiego, co zgromadzili¶my przez ostatnie lata. Z dala od pracy, któr± do tej pory wykonywali¶my, z dala od znajomych, z dala od rozrywek dużego miasta, które umilały nam wolny czas. Zmiana ta wi±zała się z zostawieniem tego co znane, na rzecz niepewnego. Czego¶, co będziemy musieli zbudować od podstaw, samodzielnie. Ale, jako młode małżeństwo czuli¶my, że w naszym życiu to był wła¶nie ten moment, w którym jak±¶ decyzję należy podj±ć. Postanowili¶my spróbować, wszak je¶li tego nie sprawdzimy, to nigdy się nie przekonamy! Była to decyzja do¶ć ryzykowna, ponieważ nie mieli¶my pojęcia czy nasz plan aby stworzyć w Kudowie-Zdroju szkołę jogi okaże się sukcesem czy porażk±.
Czy w małym mie¶cie możliwe jest aby stworzyć dobrze funkcjonuj±c± szkołę jogi? Czy znajdzie się wystarczaj±ca ilo¶ć osób, aby organizować regularne zajęcia? Jaki jest sposób my¶lenia o jodze ludzi w mniejszych miastach?
Decyzja o tym, jakież to małe miasteczko wybrać, żeby nie skazać takiego pomysłu na pewn± klęskę, jest bardzo ważna. Wybór, który padł, nie był przypadkowy z kilku powodów. "Jest to miejsce gdzie się wychowałem" - zawsze z dum± podkre¶la Adam. Miasteczko to otoczone jest pięknymi górami, z wspaniałym, ¶wieżym powietrzem oraz leczniczymi wodami mineralnymi. Ludzie chętnie do niego przyjeżdżaj± spędzaj±c tu wolny czas. Mimo swoich "dziesięciu tysięcy mieszkańców" ma wiele ciekawych rzeczy do zaoferowania takich jak piękny Park Zdrojowy, stadniny koni, parki linowe, aquapark, czy salkę do sqasha. Okolica kusi pięknymi trasami do pieszych czy rowerowych wycieczek po górach. Miasteczko w sezonie tętni życiem. Czy to wszystko jednak wystarczy, by się nam udało?
Nie trzeba być specem od marketingu, żeby wiedzieć, że w małej miejscowo¶ci najlepszy to ten szeptany. Postanowili¶my nieco rozpropagować jogę prowadz±c zajęcia w parku w słoneczne, niedzielne poranki przez cały okres wakacji. Zajęcia jogi w parku były otwarte dla wszystkich. Nie było tłumów, ale chętnych do wspólnej praktyki na szczę¶cie nie zabrakło. Dało się również zauważyć osoby, które z zaciekawieniem przygl±dały się temu jak wykonujemy asany - może dla nich to był wła¶nie ten moment, w którym nabieraj± przekonania o tym, jak wygl±da hatha joga. Znalazły się też osoby, które do¶ć nieufnie patrzyły na to co robimy, usłyszeli¶my też głosy ludzi wyrażaj±cych sw± dezaprobatę.
joga u zrodel
ETAP 4 - OD CZEGO¦ TRZEBA ZACZˇĆ!
Najważniejszy pierwszy krok. Bezpłatne zajęci jogi w parku okazały się znakomit± promocj± naszej przyszłej szkoły oraz wspaniał± okazj± do obserwacji i do¶wiadczenia jej przez osoby, które prawdopodobnie nigdy same nie przyszłyby na zajęcia, gdyby nie odbywały się one w tak widocznym miejscu jak polana w Parku Zdrojowym. To wła¶nie te zajęcia sprawiły, że przełamała się pierwsza bariera. Dzięki przychylnym władzom miasta mieli¶my również możliwo¶ć korzystania z sali gimnastycznej, w której na czas wakacji mogli¶my zaoferować wszystkim chętnym bezpłatne zajęcia.
Wszystko to przyczyniło się do rozpowszechnienia wie¶ci o naszej nowej szkole jogi, któr± na cze¶ć zdrowotnych wód, jakie w okolicy wypływaj± spod powierzchni ziemi, nazwali¶my Joga U ¬ródeł.
joga u zrodel
ETAP 5 - NASZA MISJA
Nie poddawali¶my się i nie poddajemy. Mocno ufamy w to, że to wszystko się uda. Niedawno minęło pół roku odk±d założyli¶my nasz± działalno¶ć w Kudowie Zdroju, jednak jedno pytanie nadal jest aktualne: jaki jest sposób my¶lenia o jodze ludzi w mniejszych miastach? OdpowiedĽ nie jest jednoznaczna, jednak nasza refleksja z perspektywy czasu jest taka: w dużym mie¶cie chętni na jogę s±. W małym mie¶cie, chętnych na jogę trzeba "stworzyć". Ludzie często mog± nie wiedzieć, że tuż obok nich jest odpowiedĽ na ich dolegliwo¶ci. Postanowili¶my ponownie dać im dostęp do tej wiedzy.
Kilka dni temu miało miejsce do¶ć uroczyste, jak się okazało, otwarcie wyremontowanej przez nas salki w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu, budynku, który od niedawna przeżywa drug± młodo¶ć i znów cieszy się z obecno¶ci ludzi. Nasze małe wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem i było znakomit± okazj± do wspólnej praktyki, ale również do wysłuchania wykładu o jodze, który pokazywał jej szerszy kontekst. Brak tej wiedzy prowadzi do nieporozumień, błędnego postrzegania tego czym w istocie jest joga i czemu służy. Jest to ogromnie ważne zwłaszcza w¶ród małych społeczno¶ci, gdzie informacja roznosi się z prędko¶ci± ¶wiatła. Nasz± największ± motywacj± było to, aby pokazać ludziom, że joga nie jest niczym złym i że nie musi stać w sprzeczno¶ci z ich ¶wiatopogl±dem, wiar± ani filozofi± życia.
Pokazali¶my, że każdy może czerpać z niej to, czego mu brakuje, pocz±wszy od uspokojenia, poprzez poprawę koncentracji, siły, gibko¶ci, wytrzymało¶ci, woli, na lepszym samopoczuciu kończ±c. Wydarzenie okazało się interesuj±ce również dla telewizji Kłodzko, która wsparła nas i nakręciła krótki materiał jaki można zobaczyć na naszym fanpage "Joga U ¬ródeł".
Pracujemy codziennie nad tym, aby coraz więcej ludzi mogło odczuć korzy¶ci płyn±ce z jogi. Serce nam ro¶nie, kiedy słyszymy głosy, że oto po kilku latach bólu kręgosłupa nast±piła znaczna poprawa po regularnej praktyce jogi, trwaj±cej zaledwie kilka miesięcy. Te oraz inne pozytywne sygnały daj± nam wci±ż now± motywację i głębok± wiarę, że jeste¶my we wła¶ciwym miejscu, robi±c wła¶ciwe rzeczy, których pozytywne efekty odczuwalne s± nie tylko dla nas samych, ale również dla innych osób. Jeste¶my w miasteczku gdzie wcze¶niej ludzie nie mieli okazji do¶wiadczyć tego, co joga ma do zaoferowania. Te pozytywne reakcje powoduj±, że wci±ż czujemy wiatr w żaglach i przemierzamy ocean życia trzymaj±c dobry kurs.
joga u zrodel
ETAP 6 - MAŁE/WIELKIE PLANY
Joga, powoli zaczyna się komponować z kudowskim krajobrazem. Coraz więcej osób przychodzi na zajęcia do naszej szkoły jogi, gdzie można nauczyć się odprężania oraz prawidłowego oddechu. Widzimy, że Kudowa-Zdrój jako miejscowo¶ć uzdrowiskowa jest idealnym miejscem na wszelkiego rodzaju aktywno¶ci zwi±zane z profilaktyk± zdrowego trybu życia. Jest miejscem, do którego licznie przyjeżdżaj± ludzie z większych miast, aby cieszyć się wspaniał± przyrod±, ¶wieżym powietrzem, wodami mineralnymi i całym jej bogactwem. Trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce dla szkoły jogi.
Po pół roku nasze w±tpliwo¶ci rozwiewaj± się. Nasza ciężka praca, mnóstwo energii i serca, które stale wkładamy w zajęcia przynosz± oczekiwane rezultaty. Joga broni się sama, my tylko korzystamy ze zdobytej wiedzy, by mogła służyć ludziom.
Na dzień dzisiejszy szkoła jogi Joga U ¬ródeł działa na terenie Kudowy-Zdroju oraz Dusznik-Zdroju. Taka "obwoĽna" szkoła jogi ma szansę powodzenia, bo dzięki temu możemy dotrzeć do większej ilo¶ci osób. Mamy mnóstwo planów zwi±zanych z organizacj± pobytów z jog± w naszych okolicach. Niektóre z nich staj± się wła¶nie rzeczywisto¶ci±. Mamy do tego najlepsze możliwe warunki, aby to wła¶nie tu można było się cieszyć z dobroczynnych wła¶ciwo¶ci praktyki jogi.
Chcieliby¶my, aby nasze miasto Kudowa-Zdrój stało się centrum jogi na terenie Ziemi Kłodzkiej. Mimo, iż na dzień dzisiejszy brzmi to do¶ć pompatycznie, to jednak my, nauczeni wiary w swoje marzenia i możliwo¶ci wiemy, że marzenia powinny być zawsze piękne i nie ograniczone proz± życia.
Ania Rychlewska-¦lęczek - Swoj± przygodę z jog± zaczęła w 2009 roku. Wraz z mężem prowadzi szkołę jogi "Joga U ¬ródeł". Miała przyjemno¶ć szkolić się na warsztatach u nauczycieli nie tylko z Polski, ale i ze ¶wiata. Praktykuje hatha jogę metod± B.K.S. Iyengara, ale jej serce skradła również acroyoga. Jest studentk± na kierunku Psychosomatyczne Praktyki Jogi na Akademii Wychowania Fizycznego. Interesuje się zdrowym odżywianiem szczególnie w kontek¶cie budowania witalno¶ci poprzez oczyszczanie organizmu. Z zawodu uprawniony architekt. Uwielbia tańczyć Tribal Dance i podróżować w nieznane. www.jogauzrodel.pl
 
joga u zrodel
Adam ¦lęczek - Nauczyciel jogi. Założyciel szkoły jogi "Joga U ¬ródeł" na terenie Ziemi Kłodzkiej. Uczestnik licznych warsztatów u nauczycieli z całego ¶wiata t.j. Simon Borg Oliver, Roman Grzeszykowski, Konrad Kocot, Robert Spica, Jurek Jagucki, Dariusz Wojteczek, Luca Agres, Lesław Kulmatycki, Joe Pereira oraz wielu innych. Uczestnik kursu nauczycielskiego Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara. Studiuje na Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku Psychosomatyczne Praktyki Jogi. Z zamiłowania podróżnik, z wykształcenia psycholog. Kocha muzykę i grę na instrumentach etnicznych. Interesuje się kultur± i filozofi± wschodu. Jego misj± jest ci±gły rozwój w celu efektywnej pracy z ludĽmi. www.jogauzrodel.pl
 
 
Opublikuj na:
  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft