Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Prezentacje Szkół Jogi: Shanti Yoga Studio, Białystok

  • wtorek, 9 czerwca 2015
  • autor: Shanti Yoga Studio
Cykl "Prezentacje Szkół Jogi", ma na celu przedstawienie poszczególnych szkół, ich warunków lokalowych, zaplecza, a przede wszystkim nauczycieli, którzy je założyli i prowadz± w nich zajęcia na co dzień. Tym razem, prezentujemy szkołę Shanti Yoga Studio z Białegostoku.
Nazwa szkoły, imiona i nazwiska założycieli: Shanti Yoga Studio Ewa Łukasińska i Ania Chomczyk
Dane kontaktowe:
ul. 42 Pułku Piechoty 41 Białystok, yogastudio.pl, tel. 505-441-280
Rok rozpoczęcia działalno¶ci:
 1999
Rodzaje zajęć jogi prowadzone w szkole:
 ashtanga joga, vinyasa, hatha joga

Jak zaczęła się Wasza przygoda z jog± i jak to się stało, że zostały¶cie nauczycielkami?
Ewa Łukasińska: Zawsze, odk±d pamiętam, słowo joga wywoływało we mnie żywsze bicie serca i wewnętrzna rado¶ć. A wszystko zaczęło się od zajęć w osiedlowym klubie, które prowadziła Renata Saniewska. PóĽniej miałam wielu nauczycieli, ale wielkim sentymentem darzę wła¶nie Renatę, która jako pierwsza wprowadziła mnie, siedemnastolatkę, w ¶wiat jogi. Na zajęciach stosowała elementy wizualizacji, medytacji, opowiadała o Indiach. Od samego pocz±tku poznawałam jogę w szerszej duchowej perspektywie. PóĽniej przyszły niezliczone ilo¶ci kursów, warsztatów, na które jeĽdziłam na drugi koniec Polski. Z powodów rodzinnych, raz w roku bywałam w Nowym Jorku i z zapalam uczestniczyłam w zajęciach jogi z amerykańskimi nauczycielami. W końcu nadszedł moment, w którym poczułam potrzebę stworzenia społeczno¶ci, która w moim rodzinnym mie¶cie Białystok, będzie wspierać siebie nawzajem w systematycznej praktyce. Pomimo, że nie miałam żadnego dyplomu, ani do¶wiadczenia w nauczani,u powiesiłam na swoim osiedlu kilka plakatów zapraszaj±cych na zajęcia jogi. Moje obawy były ogromne. W tej sytuacji (jak póĽniej w rożnych innych) pomogła mi technika, któr± nazwałam "poważna rozmowa z wszech¶wiatem".
shanti szkola jogi
Wygl±dało to tak, że zawarłam z wszech¶wiatem następuj±ca umowę: je¶li wszech¶wiat nie przy¶le mi ludzi na zajęcia, z pokor± to przyjmę jako znak, że nie powinnam zajmować się nauczaniem jogi. Bardzo to przeżywałam i wci±ż  po wielu latach pamiętam, że na pierwszym spotkaniu zjawiły się 3 osoby. Na drugim tylko jedna, która uparła się, że chce mi zapłacić za cały miesi±c nauki. I ten cały pierwszy miesi±c uczyłam  jedn± osobę. Tuż przed końcem miesi±ca, pojawiła się nowa grupka osób i już systematycznie ro¶nie do dnia dzisiejszego. Z czasem, ukończyłam 3 rożne kursy nauczycielskie w stylu Iyengara, Vinyasy i Ashtangi zdobywaj±c oficjalne certyfikaty za¶wiadczaj±ce o moich umiejętno¶ciach i do¶wiadczeniu.
 shanti szkola jogi
fot. Bartek Korpacz
Ania Chomczyk: Zaczęłam ćwiczyć jogę podczas pobytu w USA, gdy miałam 21 lat. Pamiętam piękne wnętrza amerykańskich szkół jogi, a także nauczycieli, którzy wówczas sprawiali wrażenie swojego rodzaju „nadludzi” – byli pięknie zbudowani i pewni siebie, mieli niezwykle smukłe ciała. Dawali grupie ogromn± uważno¶ć. Już na pierwszych zajęciach poczułam, że wła¶nie tym chcę się w życiu zajmować – wtedy w naj¶mielszych marzeniach nie przyszłoby mi do głowy, że kiedy¶ ja będę jedn± z tych niesamowitych osób. W Nowym Jorku pracowałam kilka godzin dziennie w jednej ze szkół jogi na Manhattanie, w zamian za co mogłam uczęszczać bezpłatnie na zajęcia. Po powrocie do Polski zderzenie z siermiężn± rzeczywisto¶ci± było bolesne. W tamtych czasach, warszawskie studia jogi na ogół przypominały sale gimnastyczne, daleko im było do zachodniej estetyki wnętrz, poza tym wówczas w zasadzie jedyn± oficjalnie uznan± tradycj± przekazu jogi była metoda B.K.S. Iyengara, wg której zreszt± ćwiczyłam regularnie przez wiele lat.
Jak wspominacie pocz±tki nauczania?
Ania: Pracę nauczyciela jogi zaczęłam w warszawskiej Baba Jodze u Magi Korbel, natomiast od roku jestem współwła¶cicielk± Shanti Yoga Studio, żyj±c w rozkroku pomiędzy Białymstokiem a Warszaw±. Prowadzenie zajęć od pocz±tku przychodziło mi lekko i naturalnie. Uwielbiam t± kreatywn± przestrzeń, któr± daje mi prowadzenie moich własnych zajęć! Czuję również ogromn± wdzięczno¶ć obserwuj±c jak osoby ćwicz±ce regularnie zmieniaj± się pod wpływem jogi. Klasa jogi to nie tylko asany, to całokształt postawy życiowej nauczyciela, jego energia, dzięki której można podnie¶ć – lub wyciszyć grupę dostosowuj±c się do potrzeb uczniów. Prowadzenie zajęć jogi daje mi głębokie poczucie spełnienia – jestem w swoim żywiole!
Ewa: Jako pocz±tkuj±ca nauczycielka bardzo się starałam. Gorliwie i skrupulatnie z wielkim przejęciem układałam swoich kursantów w przeróżne pozycje używaj±c niezliczonej ilo¶ci pasków, walków i koców. Solidnie przygotowywałam się do każdej lekcji i którego¶ dnia przez przypadek podsłuchałam rozmowę dwóch koleżanek, że owszem ćwiczenia na moich zajęciach s± fajne, ale ... tu nast±piło pełne rozczarowania westchniecie... prowadz±ca nie fajna. Do¶wiadczyłam lekkiego szoku: to nie wystarcza fajne ćwiczenia żeby było fajnie? Dzięki takim sytuacjom nauczyłam się że Profesjonalizm  w tym zawodzie nie opiera się tylko na perfekcyjnych pozach, ale jest to sztuka nawi±zywania relacji z drugim człowiekiem, zobaczenia jego potrzeb, czy stworzenia bezpiecznej atmosfery. Trzeba również umieć zrezygnować z chęci przypodobania się wszystkim. Każdy z nas ma inn± wrażliwo¶ć i potrzebuje takiego a nie innego nauczyciela.

Co jest dla Ciebie najważniejsze w roli nauczyciela jogi? Na co zwracasz największ± uwagę ucz±c?
Ewa:  Profesjonalizm  w tym zawodzie nie opiera się tylko na perfekcyjnych pozach, ale jest to sztuka nawi±zywania relacji z drugim człowiekiem, zobaczenia jego potrzeb, czy stworzenia bezpiecznej atmosfery. Trzeba również umieć zrezygnować z chęci przypodobania się wszystkim. Każdy z nas ma inn± wrażliwo¶ć i potrzebuje takiego a nie innego nauczyciela.
Ania: Nauczanie jogi to zaszczyt i ten moment wyczekiwania przed sam± praktyk±, gdy uczestnicy się schodz± i rozkładaj± maty jest dla mnie zawsze  bardzo wzruszaj±cy, wręcz magiczny. Mam w sobie głęboki szacunek i miło¶ć do jogi, a na moich zajęciach, poza praktyk± asan, zależy mi żeby inspirować innych, ponieważ prawdziwa joga nie toczy się na macie tylko daleko poza ni± – w relacjach, w pracy, w życiu codziennym. Lubię dawać krótkie wykłady dotycz±ce filozofii jogi, kultur Indii, hinduizmu i buddyzmu, tak, aby w pewien sposób pozytywnie kształtować postawę życiow± uczestników zajęć, rozwijać ich oraz u¶wiadamiać im, że joga to znacznie więcej niż gimnastyka. Poza tym: ¶piewamy mantry i inne tradycyjne pie¶ni, np. w sanskrycie, po angielsku, hiszpańsku lub portugalsku. W ten sposób pracujemy nad odblokowaniem gardła, tak, aby nasza komunikacja była oparta na spokoju i pozbawiona lęku. Dowodem na to, że nasze zajęcia ciesz± się zainteresowaniem jest stale rosn±ca ilo¶ć osób pojawiaj±ca się w Studio. Poza mn± i Ew± zatrudniamy jeszcze dwie nauczycielki – Asię Zdrodowsk± oraz Izę Suchodołę.
Jest wiele miejsc do praktyki jogi, czym charakteryzuje się Wasza przestrzeń? (warunki lokalowe, ile osób mie¶ci na zajęciach, pomoce jakimi dysponuje szkoła itp.)
Ania: Posiadamy dwie sale do jogi o ł±cznej powierzchni 280 m2. Shanti Yoga Studio jest wyposażone we wszystkie pomoce niezbędne do praktyki wg metody B.K.S. Iyengara, ale nie każdy nauczyciel z nich korzysta prowadz±c na przykład zajęcia z ashtanga vinyasy.
shanti szkola jogi
fot. Bartek Korpacz
shanti szkola jogi
fot. Bartek Korpacz

Jakich zmian dokonała joga w Twoim życiu?
Ewa:  Joga pozwoliła mi poł±czyć się z moim prawdziwym JA. Za każdym razem gdy praktykuję, czuję że wracam do naturalnego stanu, stanu, który jest pozbawiony wysiłku. W dzisiejszych czasach niełatwo być sob±. Żyjemy w ci±głym biegu, poddani ogromnej presji bycia najlepszym. Joga jest wspaniałym narzędziem do tego żeby poł±czyć się ze swoimi autentycznymi emocjami i pragnieniami, jak również naładować baterie, złapać dystans do tego co się w życiu wydarza, pozbyć się stresu i napięć. I wła¶nie ten spokój i pogodę ducha odnalazłam w jodze, czym dzielę się z innymi.
Ania: Joga nieustannie pomaga mi radzić sobie z sam± sob±. Dzięki jodze mam bardzo wysoki poziom energii i jestem na takim „pozytywnym haju”. Poza tym joga daje mi całkowit± pewno¶ć, że nieważne, co się będzie działo, to zawsze jak kot spadnę na cztery łapy; jest chyba jedyn± stał± rzecz± w moim życiu. Joga rozwinęła we mnie ogromny apetyt na życie oraz na regularne podróże do Indii! Poza tym, poznałam wielu wspaniałych ludzi. Nauczyłam się również brać swoje życie i zdrowie we własne ręce – codziennie wchodz±c na matę, oddychaj±c, medytuj±c, czy też stosuj±c głębok±  m±dro¶ć płyn±c± z wiedzy jogicznej. Zwieńczeniem mojej drogi będzie z pewno¶ci± obrona dysertacji doktorskiej dotycz±cej modeli funkcjonowania jogi w Polsce, któr± wła¶nie kończę. I oczywi¶cie kolejne wyjazdy na praktykę do Indii.

Kto lub co inspiruje Cię w praktyce własnej?
Ania: Moj± praktyk± jest Ashtanga joga – dzięki czemu mam stał± sekwencję, któr± wykonuję codziennie. Nauczycielem asan, który wywarł największy wpływ na moj± praktykę jest Kamal Singh, twórcy szkoły Tattva Yogashala w Riszikesz. W Polsce, mam ogromny szacunek do Przemka Nadolnego – Yoga Republic to miejsce na bardzo wysokim poziomie! Uwielbiam również styl Jivamukti, którego niestety nie ma w Polsce, a wg którego ćwiczyłam, gdy mieszkałam w Londynie. Z nauczycieli metody B.K.S. Iyengara, której już dawno nie praktykuję, odczuwam wdzięczno¶ć dla Piotra Kunstlera oraz Grzegorza Nie¶ciera. Poza tym, od wielu lat codziennie medytuję rano i wieczorem, zajmuję się jog± snu.
Sylwetki nauczycieli
Ewa Łukasińska – jest zwi±zana z Yoga Studio od paĽdziernika 1999 r. W 1994 r. zetknęła się z jog± i od tamtej pory regularnie uczęszcza na szkolenia. Jej nauczycielami byli Sławomir Bubicz, Konrad Kocot, Henryk Li¶kiewicz, Roman Grzeszykowski, Leszek Kawa, Gabriella Giubilaro, Lois Steinberg, Faeq Biria Brała udział w Konwencji Jogi z Git± Iyengar. Ukończyła kurs dla nauczycieli, który odbywał się w Krakowie w 2002 r. pod kierunkiem Konrada Kocota. Dyplom nauczyciela zdobyła w Laughing Lotus School w Nowym Jorku. Uczestniczyła w dwumiesięcznym kursie ashtanga jogi na Goa w Indiach w Kranti Yoga School (500 RYS). Jej marzeniem jest przekazanie jak największej liczbie osób błogosławieństw płyn±cych z praktykowania jogi jakimi s± dobre samopoczucie, zdrowie, rado¶ć i miło¶ć do siebie i ¶wiata
shanti szkola jogi
Ania Chomczyk – wielka miło¶niczka Ashtanga Jogi. Praktykę rozpoczęła w 2004 roku ćwicz±c w wielu miejscach na ¶wiecie, min. USA, Indiach, Polsce i Europie.  Do nauczycieli, którzy wywarli największy wpływ na jej praktykę i całokształt życia należ± Kamal Singh (Indie) oraz Luczis Pustota (Syberia). Przez dwa lata uczestniczyła w kursie instruktorskim wg metody B.K.S. Iyengara, a w 2013 roku ukończyła szkolenie Ashtanga Yogi (200 RYS) w szkole Samyak Yoga w Dharamsali. Obecnie kończy pracę doktorsk± dotycz±c± modelów jogi w Polsce i Indiach na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
 
 shanti szkola jogi
fot. Bartek Korpacz
 Więcej o szkole na: yogastudio.pl
Opublikuj na:
  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft