Natasza Moszkowicz - współtworzy Krakowski Warsztat Jogi, tłumaczy jogiczne konwencje, ¶piewa gospel
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Natasza Moszkowicz - współtworzy Krakowski Warsztat Jogi, tłumaczy jogiczne konwencje, ¶piewa gospel, tańczy i pisze scenariusze.

  • ¶roda, 3 sierpnia 2011
Dyplomowany nauczyciel jogi Iyengara od 2003 roku. Od roku 2009 w stopniu Junior Intermediate II.
Debiutuj±ca w praktyce i nauczaniu pod okiem pierwszych w Polsce nauczycieli seniorów. Do dzi¶ korzysta z sesji warsztatowych prowadzonych przez Jurka Jaguckiego.
Swoje przekonanie do pod±żania ¶cieżk± jogi umocniła, praktykuj±c i tłumacz±c warsztaty prowadzone rokrocznie przez Lois Steinberg (USA). W swojej pracy inspiruje się także nauczaniem Rity Keller (egzaminy Junior Intermediate I, II, warsztaty w Zieleńcu, Kazimierzu Dolnym, Nałęczowie przybliżaj±ce i zgłębiaj±ce techniki praktyki kobiecej), Faeqa, Corine Birii, oraz ich ucznia Christopha Tissot, Gabrielli Giubilaro, których warsztaty w Polsce również tłumaczyła, a od niedawna także Deana Lernera.
Brała udział w paryskiej konwencji Faeqa Birii (2007), europejskiej konwencji Gity Iyengar (2009), odbyła staż w Instytucie Iyengara w Punie (2010).
Od 2008 roku pracuje w komisjach egzaminuj±cych na stopień Introductory.
Pierwsze kroki stawiała w Jogacentrum Konrada Kocota. W 2006 roku wraz z Ew± Wardzał± i Ani± Dejczer uruchomiła własn± inicjatywę, która dzi¶ - w dwuosobowym składzie - znana jest pod szyldem Krakowskiego Warsztatu Jogi. W ramach warsztatu poza grupami o ogólnym profilu, prowadziła kursy dla pocz±tkuj±cych, zajęcia przygotowuj±ce do podjęcia praktyki własnej, kursy tematyczne dla osób zaawansowanych, zajęcia dla osób ze schorzeniami kręgosłupa i od 2009 roku zajęcia dla pacjentów onkologicznych. Wraz z Ew± Wardzał± prowadzi w Krakowie regularne warsztaty tematyczne –„Spotkania z kobieco¶ci± w praktyce” i „Praktykę z czakrami” uzupełniane przez warsztaty rozwoju osobistego prowadzone przez do¶wiadczonych i cenionych trenerów i terapeutów. Od lat organizuje letni „Kurs pogłębionej praktyki w Sopatowcu”, gdzie praktyka poł±czona jest ze studiowaniem Jogasutr Patańdżalego.
W ramach KWJ organizuje praktykę z cenionymi nauczycielami spoza Krakowa (Jurkiem Jaguckim, Małgorzat± Madej, Robertem Spic±), oraz warsztaty z Christophem Tissot i Deanem Lernerem.
Prowadzi zajęcia i asystuje w Szkole Jogi Sadhana Romana Grzeszykowskiego, oraz w Studiu Jogi Katarzyny Pilorz, którzy s± jej nauczycielami rekomenduj±cymi do kolejnego egzaminu nauczycielskiego.
 Natasza Moszkowicz

1. Moja przygoda z jog± zaczęła się…

W szkole Beaty Jamińskiej w Krakowie. Echo jej temperamentu i żywego języka s± w moim uczeniu obecne do dzi¶. :) Praktyka była dla mnie wówczas do¶wiadczeniem całkowicie „nowym”. Zachęcono mnie do niej ze względów terapeutycznych i z tak± motywacj± po raz pierwszy stawałam na macie. Głębokie i bardzo emocjonalne przeżycia, jakie pojawiły się w odpowiedzi na praktykę były dla mnie –mówię to bez przesady – wstrz±saj±ce. Jak się tak zastanawiam… nie inaczej jest i dzi¶. :)

2. Postanowiłam zostać nauczycielk± jogi, bo ...

Tak wyszło. Praca z ludĽmi była mi od lat bliska. Wcze¶niej uczyłam tańca. :) Przez lata studiów przyzwyczaiłam siebie i innych do wizji siebie jako wykładowcy akademickiego. Będ±c nastolatk± marzyłam o swojej szkole tańca. Postrzegam pracę nauczyciela jogi jako zobowi±zanie, do którego trzeba odnawiać gotowo¶ć. Nie ma we mnie ostatecznego postanowienia, że tym kim¶ wła¶nie jestem i to wła¶nie (jako zawód?) uprawiam. Od czasu do czasu się na tej drodze utwierdzam i w pewnych aspektach (niezwykle istotnych w obranej metodzie) uczenie formalizuję. Czy uczenie – jogi jest moim powołaniem? Tego jeszcze nie wiem. Czasem czuję istotno¶ć swojej pracy. Wyj±tkowo w spotkaniu na macie na przykład z pacjentami onkologicznymi. Czasem czuję jej błaho¶ć…

3. Lekcja jogi, której nigdy nie zapomnę…

Nie była jedna. Na my¶l przychodzi mi sesja pranayamy luksusowej poprowadzona przez Geetę Iyengar na konwencji w Kolonii i towarzysz±ce mi wtedy poczucie niezasłużonej wygody :) lub wręcz łaski. Pierwsza lekcja z Pra¶antem i intelektualna ekscytacja, jakiej nie czułam od czasów uniwersyteckich. Każde otwarcie warsztatu przez Lois Steinberg, która zdolna jest przywitać z imienia wszystkich powracaj±cych do Suchej Beskidzkiej na spotkanie z ni± i zapamiętać dziesi±tki imion nowo przybyłych, by w kolejnym roku czuli się powitani wyj±tkowo. Do dzi¶ żywy jest we mnie miesięczny pobyt na monsunowym Goa w 2010 roku, gdy zmuszona okoliczno¶ciami zaniechałam …robienia. Dał trudn± i brzemienn± w skutki lekcję. Wgl±du.

4. Nauczyciel, którego najbardziej podziwiam…

Ma wiele imion i twarzy. Ogromny szacunek mam dla Gurujiego Iyengara. Możno¶ć praktykowania przy nim i patrzenie na jego pracę urealnia moje wyobrażenie wielko¶ci i wyj±tkowo¶ci. Cieszy mnie poczucie blisko¶ci w relacji z Lois Steinberg, co ułatwia nazywanie jej „moim” nauczycielem. Szczerze lubię czuć się porwan± przez strumień praktyki poruszony przez Faeqa Birię. I tak każdego z nauczycieli cenię za co¶ ważnego i dobrego, czym pragn± i potrafi± dzielić się z uczniami.

5. Nauczyciel jogi powinien być…

Oj nie lubię słowa „powinien”. Nauczyciel jogi jest człowiekiem. Z cał± swoj± wielko¶ci± i mało¶ci±. Faktycznie natomiast uczenie jogi jest zobowi±zaniem do stałego rozwijania się. Nie tylko do doskonalenia swojego warsztatu, ale przede wszystkim do rozwijania w sobie… mhm… przymiotów ducha. Wymienił je, porównuj±c do owoców ¶w. Paweł w Li¶cie do Galatów. To „owoc miło¶ci, rado¶ci, pokoju, cierpliwo¶ci, uprzejmo¶ci, dobroci, wierno¶ci i czysto¶ci”. Z pielęgnowanych nasion owoców wyrosn±ć mog± wspaniałe drzewa. Człowiek, który swoj± prac± pomoże im osi±gn±ć dojrzało¶ć podobny jest temu, który posiada piękny sad. „ Sad jest bogaty w owoce, po które podejd± ludzie”.

6. U uczniów cenię…

Poznawczy entuzjazm :) , otwarto¶ć, szczer± chęć uczestniczenia w jogicznej przygodzie, co wyraża się na przykład w regularno¶ci podejmowania praktyki.

7. Moim uczniom radzę…

By cieszyli się sukcesami praktyki i nie odwracali od trudno¶ci, jakich w praktyce do¶wiadczaj±. Staram się obudzić w nich ufno¶ć i wiarę, że proces przez który przechodz± jest ważny i prawdziwie przeobrażaj±cy.

8. W trakcie moich zajęć największy nacisk kładę na…

Mhm… wychodzi na to, że na zbudowanie ciekawej sekwencji. Z haczykiem. Z obiektem skupiaj±cym uwagę. Chyba dlatego, że zależy mi na tym by uczniów zaciekawić. Zarazić ich atmosfer± wyprawy po nieznane :) . Sk±d, po co, dlaczego? Leży w mojej naturze umieszczanie swoich do¶wiadczeń w szerszym kontek¶cie, dlatego do¶ć często odwołuję się na zajęciach do filozofii i tam, gdzie jest to możliwe staram się ukazywać zwi±zek między tym, czego do¶wiadczamy na macie, a tym jak spotykamy się z życiem. Umysł mam bardzo aktywny, więc robię, co mogę by go przynajmniej m±drze używać . :)
 
 Natasza Moszkowicz

9. W praktyce jogi najważniejszy jest dla mnie…

Odosobnienie, a dokładniej „odosobienie”. Wycinek poza czasem i przestrzeni± na podejmowanie egzystencjalnych eksperymentów. Oddziałuje na moj± wyobraĽnię porównanie praktyki do laboratorium, którym dzieli się Jurek Jagucki. Metodę Iyengara charakteryzuje prawdziwy rygoryzm poznawczy. Jego konsekwencj± trudno fałszować czy ignorować wyniki projektów badawczych. Jest ponadto spraw± oczywist±, że wyniki się weryfikuje i nikt nie w±tpi, że zakładany efekt nast±pić może po wielokrotnie podjętych próbach. Cenię taki ogl±d. Nie łatwy i często „niefajny”. Prawdziwy.

10. Inspiracje czerpię …

Głównie ze spotkań z innymi praktykuj±cymi. Tym, co ostatnio wzbogaciło i umocniło moj± praktykę, był staż w Instytucie, a dokładniej codzienny czas praktyki własnej wykonywanej obok, w towarzystwie, z pomoc±, przy wzajemnej uwadze praktykuj±cych z całego ¶wiata. Niezwykłe. Również podczas warsztatów w Polsce, poza bezdyskusyjn± warto¶ci± wiedzy przekazywanej przez nauczyciela, zdarza się, że poci±gnie mnie do¶wiadczenie, którym kto¶ podzielił się w kuluarowej rozmowie. :) Idealne s± dla mnie wspólne spotkanie w praktyce na przykład poprzedzaj±ce podchodzenie do egzaminu. Nierzadko po inspirację do zajęć sięgam do Jogasutr.

11. Wierzę w…

Wyzwalaj±c± moc ¶wiadomo¶ci.

12. Joga jest dla mnie…

Papierkiem lakmusowym przykładanym do życiowych do¶wiadczeń. Miar± postrzegania rzeczywisto¶ci. A bywaj± dni, że jest jak miło¶ć, z któr± się nie można zdradzić przed mężem, albo dopominaj±ce się o uwagę dziecko, dla którego nie możesz znaleĽć czasu, a czasem jest jak mycie zębów, a potem owsianka na ¶niadanie. :) No być może joga wszelako!

13. Kiedy tracę zapał i mobilizację…

Dopóki mi nie przejdzie podejmuję działania rutynowe. Z do¶wiadczenia wiem, że lepiej zaakceptować taki stan rzeczy, bo inaczej potrafię się za to znielubieć. :)  M±drzej jest zaufać upływowi czasu, nie mocować się z tematem, wyspać się, dobrze zje¶ć, dać kotu wej¶ć sobie na głowę i pozwolić mu zmonopolizować swoj± matę, koce i paski. Mówię sobie: „Hej, joga to nie tylko asany” i organizuję spotkanie znajomych przy dobrym jedzeniu.

14. Moje życiowe motto…

Może „żyć prawdziwie tym, co jest”? Brzmi życzeniowo. Wolę sięgać na stronę Ralpha Marstona „The Daily Motivator”. Polecam.

15. Na co dzień oprócz nauczania jogi

Współtworzę Krakowski Warsztat Jogi. Organizuję nasze warsztaty w Krakowie i w sesjach wyjazdowych, w tym także do Indii, zapraszam do prowadzenia warsztatów nauczycieli spoza Krakowa i zza granicy (Christophe Tissot, Dean Lerner). Je¶li jest okazja organizuję jakie¶ wydarzenie. Ja i Przedsięwzięcie wyraĽnie się lubimy. :)  Tłumaczę i czę¶ć praktykuj±cych zna mnie z tłumaczenia różnych jogicznych konwencji jakie odbywaj± się w Polsce. Piszę, na przykład scenariusze. ¦piewam gospel.
 
Natasza Moszkowicz

16. Lubię spędzać wolny czas…

Jedz±c i czytaj±c. Lubię gotować, ale wolę je¶ć. Lubię je¶ć w gronie przyjaciół i wspólnie co¶ planować…

17. Najbardziej lubię je¶ć…

Dzieła kulinarnej sztuki, przygotowane z pasj± i podane z intencj± nakarmienia duszy.

18. Polecam ksi±żkę/ film…

Nieustannie jak±¶ i jaki¶. Moje ostatnie fascynacje to ¦andor Márai, z czego „Księga ziół” do kieszeni i teksty Tadeusza Gadacza. Na plażowanie zabieram historię Shantarama i czekaj±ce na mnie od miesięcy „¦więte gry” Vikrama Chandry. Bardzo lubię skandynawsk± epikę. Kino także. Na wakacje jedzie ze mn± cały serial „Królestwo” Larsa von Triera. Dlaczego nie ma pytania o muzykę?

19. Moje miejsce na ¶wiecie…

Jest tam, gdzie serce. Banalnie prawdziwe.

20. Moja podróż życia…

Z jog± do wnętrza siebie.

21. Planuję…

Widzieć więcej , kochać pełniej. To projekt otwarty.
 
 

 

Zapraszamy na konwencje z udziałem znanych i cenionych na całym ¶wiecie nauczycieli jogi:

 


Liczba znalezionych wpisów:


Opublikuj na:
  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Kwietnia 2018
Następne
PW¦CPSN
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft