W poszukiwaniu harmonii w oddechu – wywiad z Pi± Mari± Sorensen, była top modelk± oraz nauczyc
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


W poszukiwaniu harmonii w oddechu – wywiad z Pi± Mari± Sorensen, był± top modelk± oraz nauczycielk± technik oddechowych, Marta Kosakowska

  • czwartek, 28 kwietnia 2016
  • autor: Marta Kosakowska
 Nasza prawdziwa natura to spokój, rado¶ć i miło¶ć. Wszystkie te dobre rzeczy s± w nas przez cały czas. Wykonywanie ćwiczeń oddechowych, medytacji i jogi to droga to powrotu do tych wszystkich dobrych rzeczy w życiu, które s± w nas samych - Pia Maria Soresen, była top modelka oraz nauczycielka technik oddechowych opowiada o tym, czym dla niej jest joga i jak± rolę w praktyce pełni medytacja.
Pia, co skłoniło Cię, by zaj±ć się jog± i medytacj±? Co było Twoj± inspiracj±, by skierować ¶cieżkę swojego życia wła¶nie w tym kierunku?
To było wiele różnych rzeczy. Przed wszystkim chciałam dowiedzieć się, kim jestem, po co żyję, jakie jest znaczenie życia. To był pierwszy powód. Drugi powód był bardzo praktyczny. Przez wiele lat pracowałam jako kierownik sprzedaży dla dużej firmy z branży mody. Pracowałam wówczas 10-12 godzin dziennie, a do tego była samotn± matk± mojego syna. Potrzebowałam czego¶, żeby pozbyć się stresu, dlatego zaczęłam wykonywać różne ćwiczenia oddechowe. Zatem z jednej strony chciałam po prostu lepiej radzić sobie z trudami życia codziennego, a z drugiej – chciałam odnaleĽć siebie i dowiedzieć się, kim naprawdę jestem.
Co, Twoim zdaniem, wła¶ciwie daje nam joga i medytacja? Wspomniała¶, że pozwoliło Ci to m.in. znaleĽć odpowiedzi na fundamentalne pytanie: kim jeste¶ i dok±d zmierzasz. A jak jeszcze praktyka jogi i medytacji wpływa na życie? Jakie przynosi korzy¶ci?
Ludzie zyskuj± przede wszystkim wewnętrzny spokój. W dzisiejszych czasach bardzo wielu ludzi jest zestresowanych. Sposobem, by pozbyć się tego uczucia jest praca z oddechem, medytacj± i jog±. Dzięki tym metodom możemy pozbyć się stresu i powrócić do swojej prawdziwej natury. A nasza prawdziwa natura to spokój, rado¶ć i miło¶ć. Wszystkie te dobre rzeczy s± w nas przez cały czas. Wykonywanie ćwiczeń oddechowych, medytacji i jogi to droga powrotu do tych wszystkich dobrych rzeczy w życiu, które s± w nas samych.
Pia Soresen
Czy joga i medytacja powinny i¶ć w parze, czy może da się te dwie sfery rozdzielić i pracować z nimi osobno? Czy możemy praktykować na przykład tylko jogę bez medytacji lub tylko medytację bez jogi? A może Twoim zdaniem raczej te dwie techniki pracy z samym sob± powinny i¶ć w parze?
Powinni¶my je praktykować razem. Te dwie sfery pracuj± na dwóch zupełnie różnych poziomach naszej egzystencji. Nie powinni¶my zapominać również o oddechu. Je¶li praktykujemy jedynie jogę w aspekcie fizycznym oraz tylko medytację, to dostajemy jedynie połowę korzy¶ci. Je¶li nie pracujemy uważnie z oddechem, to czego¶ będzie brakować. Po pierwsze, należy pamiętać, że oddech stanowi poł±czenie ciała z umysłem. Po drugie, oddech jest naszym głównym Ľródłem energii. Je¶li mamy mało energii, nie będziemy w stanie praktykować jogi, ani medytować. Zatem ponieważ oddech jest tak ważnym Ľródłem energii, jest też najszybszym sposobem, by uzupełnić jej poziom. W dzisiejszych czasach większo¶ć z nas jest bardzo zabiegana. Jeste¶my poddawani ci±głej presji, więc dla wielu z nas jest bardzo trudno medytować, ponieważ nasze umysły s± tak bardzo aktywne i poddawane ci±głym bodĽcom. Oddech stanowi nasze poł±czenie z umysłem, więc to najlepsza droga, by kontrolować umysł. Nie jeste¶my w stanie kontrolować umysłu umysłem. Ponieważ nie ma możliwo¶ci zatrzymania umysłem natłoku my¶li. Kiedy powiem swojemu umysłowi „Zatrzymaj my¶lenie”, to on będzie działał na przekór i wytwarzał jeszcze więcej my¶li. Mogę natomiast skorzystać z technik oddechowych, które sprawi±, że umysł się uspokoi. A kiedy umysł będzie już spokojny, automatycznie wejdzie w stan medytacji. Zatem joga, oddychanie i medytacja powinny się przeplatać i powinni¶my stosować te trzy metody jednocze¶nie. Je¶li praktykujemy jedynie jogę, to tracimy co¶ bardzo cennego, ponieważ pracujemy jedynie na poziomie fizycznym. Oczywi¶cie jest to dobre, ale nie pracujemy wówczas na wszystkich poziomach naszej egzystencji. Je¶li nie mamy wiedzy, jak poradzić sobie z własnym umysłem, z własnymi emocjami, z własn± pamięci± za pomoc± oddechu, to tracimy bardzo wiele rzeczy. Zatem by maksymalnie wykorzystać nasz potencjał, powinni¶my jednocze¶nie pracować z jog±, oddechem i medytacj±.
Co by¶ rekomendowała dla osoby pocz±tkuj±cej? Czy kto¶, kto dopiero zaczyna swoj± przygodę z jog± i medytacj± powinien zacz±ć najpierw praktykować jogę czy może na pocz±tek lepsza jest medytacja?
Zawsze powinni¶my zaczynać od jogi, ponieważ ciało jest naszym pierwszym poziomem naszej pracy z samym sob±. Zatem powinni¶my rozpocz±ć od ciała. Nasze ciała s± często bardzo zestresowane, maj± w sobie dużo napięcia, często brakuje nam tchu. W takim stanie nie da się medytować. Dlatego należy rozpocz±ć od jogi, wówczas ciało się uspokoi. A dopiero, kiedy ciało się uspokoi, możemy rozpocz±ć medytację. Wła¶nie dlatego warto rozpocz±ć od jogi, następnie wprowadzić techniki oddechowe, a na końcu dopiero medytację.
Mamy obecnie wiele stylów jogi i ci±gle powstaje ich coraz więcej. Czy do pracy z ciałem rekomendujesz jaki¶ okre¶lony styl jogi, który uważasz za najlepszy?
Zdecydowanie nie. Każdy z nas ma inn± naturę. Niektórzy lubi± spacerować, a inni wol± biegać, a jeszcze inni – startować w maratonach. Każdy człowiek jest inny. Dla niektórych odpowiednia będzie statyczna Hatha joga, dla innych dynamiczna Ashtanga lub hot joga. Najważniejsze, by praktykować jogę razem z oddechem Ujjayi. W sanskrycie ten oddech nazywany jest oddechem zwycięstwa. Ten oddech przyniesie ciału i umysłowi spokój. A ponieważ ciało jest naszym bazowym elementem egzystencji, to je¶li nie ma w nim spokoju, to absolutnie nie ma możliwo¶ci, by osi±gn±ć spokój umysłu. Zatem powinni¶my wybrać jogę, która jest zgodna z nasz± natur±.
Przez wiele lat pracowała¶ jako modelka w branży, w której nacisk kładzie się głównie na wygl±d zewnętrzny. Mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach bardzo dużo uwagi po¶więcamy temu, jak wygl±damy. Wszyscy chcemy być piękniejsi, szczuplejsi, bardziej fit i często się w tym zatracamy. Natomiast bardzo mało skupiamy się na naszym wnętrzu. Jak to zmienić? Czy masz jak±¶ receptę, jak rozłożyć akcenty w życiu, by jednocze¶nie dbać o wygl±d zewnętrzny, ale też nasze wewnętrzne piękno? Jak je pielęgnować?
Całkowicie się zgadzam z t± opini±. Bo przecież jaki jest sens bycia piękny zewnętrznie, je¶li nie jeste¶my jednocze¶nie piękni w ¶rodku? Spędziłam 28 lat w branży modowej. 14 lat byłam międzynarodow± modelk±. Pracowałam w Nowym Jorku, Paryżu, Rzymie, Mediolanie, Londynie, dla wszystkich największych projektantów mody i największych fotografów. Kilkukrotnie byłam na okładkach magazynu „Vogue”. Pozowałam też dla Salvadora Dalego. A póĽniej przez kilkana¶cie lat byłam kierownikiem sprzedaży w firmie z branży mody. I kocham piękno bardzo. A czym jest całe to piękno zewnętrzne, je¶li w ¶rodku jeste¶my smutni, zgorzkniali, zestresowani i nieszczę¶liwi? Piękno zewnętrzne jest przyjemne dla oka, ale je¶li nie idzie za nim piękno wewnętrzne to po prostu nie jest dobre. Najpierw powinni¶my więcej pracować nad swoim pięknem wewnętrznym, a póĽniej oczywi¶cie możemy również skupić uwagę na swoim wygl±dzie. Nie ma w tym nic złego, ale nie może być to sensem naszego życia. Najpierw musimy być szczę¶liwi, spokojni, przepełnieni miło¶ci± i rado¶ci±. To powinno być celem naszego życia.
Dzi¶ wszyscy jeste¶my bardzo zestresowani, żyjemy po ogromn± presj± i w wielkim po¶piechu. Ci±gle staramy się pracować jeszcze więcej, jeszcze ciężej, dłużej. Chcemy żyć w pięknych domach, wyjeżdżać na fantastyczne wakacje i jeĽdzić ¶wietnymi samochodami. Mamy tyle obowi±zków, że nierzadko wpędzaj± nas one w depresję, która stała się już chorob± cywilizacyjn± ludzi ¶wiata Zachodu. Obecnie mamy taki trend, by jednak zwracać się do spokojniejszego stylu życia. Zaczynamy i¶ć w kierunku życia w rytmie „slow”. Mamy już slow food, slow fashion i moda na slow obejmuje coraz więcej obszarów naszego życia. Uważasz, że to dobry zwrot, który pozwoli nam się uchronić przed tymi wszystkimi chorobami, które s± charakterystyczne dla naszej cywilizacji?
Uważam, że to ¶wietnie, je¶li tylko mamy możliwo¶ć, by nieco zwolnić tempo naszego życia. Ale niestety nie zawsze jest możliwe. Kiedy pracowałam jako kierownik sprzedaży, nie mogłam tak po prostu odci±ć się od mojej pracy. Więc co mogłam zmienić w swoim życiu? Mogłam zmienić poziom energii w sobie. Robiłam to dzięki technikom oddechowym. Miałam coraz więcej energii, dzięki czemu mogłam lepiej radzić sobie z prac± bez poddawania się stresowi. Niektóre rzeczy jeste¶my w stanie zmienić w życiu, ale inne musz± pozostać na swoim miejscu. Dlatego możemy pracować jedynie na poziomem energii. Im jest on wyższy, tym łatwiej jest nam radzić sobie z trudami dnia codziennego. Techniki oddechowe to najprostsza metoda, by zmienić co¶ w naszym życiu. Teraz przygotowuję specjalne kursy dla osób zestresowanych i cierpi±cych na depresję. Niektórzy chorowali latami, a po wytrwałej pracy z oddechem jog± i medytacj± 83% z nich wychodzi z depresji nawet w 6 tygodni. S± to osoby, które ciężko chorowały przez pracę, korzystały z usług psychologów, brały anytdepresanty i nie były w stanie poprawić swojego stanu. To możemy zrobić dla samych siebie dzięki technikom oddechowym razem z jog± i medytacj±. Dzięki nim uczymy się, jak radzić sobie z własnym umysłem. Trzeba przede wszystkim nauczyć się zapominać o przeszło¶ci i przestać zamartwiać się o przyszło¶ć. Należy skupić umysł na byciu tu i teraz.
Pia Soresen
Czy mogłaby¶ powiedzieć nieco więcej na temat oddechu? Wydaje mi się, że bardzo mocno skupiamy się na naszych ciałach, chc±c by były zdrowe i ¶wietnie wygl±dały. Dbamy o dietę, by unikać chorób i czuć się dobrze. A tymczasem bez jedzenia czy wody jeste¶my w stanie wytrzymać nawet kilka dni. Bez oddechu – jedynie kilka minut. Niestety zapominamy o jego ważnej roli w naszym życiu. Możesz powiedzieć nieco więcej o istocie oddechu?
Mamy kilka Ľródeł energii życiowej, to jest oczywi¶cie pożywienie, woda, sen i wszystko inne, co sprawia, że jeste¶my szczę¶liwi, wł±czaj±c medytację, a osobnym Ľródłem energii jest oddech. Możemy przeżyć kilka dni bez jedzenia czy wody. Możemy też przeżyć kilka dni bez snu, ale bez oddechu możemy przeżyć jedynie kilka minut. Zatem pamiętajmy, że oddech jest naszym głównym Ľródłem energii, a nie przykładamy do niego odpowiedniej uwagi. Ponadto, oddech ł±czy ciało z umysłem. Za każdym razem, gdy przeżywamy różne emocje, oddech ma różne rytmy i głęboko¶ć. Aby radzić sobie z emocjami, musimy nauczyć się radzić sobie z naszym oddechem. Oddech jest też mechanizmem, dzięki któremu pozbywamy się toksyn z ciała. Z oddechem pozbywamy się z ciała ponad dwustu różnych toksyn. Zatem je¶li popracujemy z oddechem i nauczymy się go kontrolować, będziemy w stanie pozbyć się z organizmu dużej ilo¶ci toksyn, a dzięki temu zyskać więcej energii.
Pia, co jest obecnie dla Ciebie najważniejsze w życiu?
Ja chcę po prostu być użyteczna dla innych ludzi. Spędziłam ponad 28 lat zajmuj±c się prac± nad pięknem zewnętrznym, więc teraz uznałam, że spędzę resztę życia na pracy z pięknem wewnętrznym. Teraz jest to moja życiowa misja, by sprawiać, że ludzie staj± się szczę¶liwi i piękni wewnętrznie, spełnieni i kochani.
Pia SoresenPia Maria Sorensen – była top modelka, psychoterapeuta, coach, od 16 lat nauczyciel technik oddechowych, medytacji i jogi w Fundacji Art of Living. Karierę w branży modowej rozpoczęła w wieku 17 lat jako muza Salvadora Dalego i następne 14 lat pracowała w Paryżu, Rzymie, Mediolanie, Nowym Jorku, Londynie oraz Kopenhadze dla najlepszych projektantów i magazynów (Vogue, Harper's Bazaar, Elle, Linea Italiana i inne). Przez kolejne 14 odnosiła sukcesy jako Sales Manager pracuj±c dla duńskich projektantów. Przez ostatnie 16 lat jako nauczyciel w Fundacji Art of Living przeszkoliła tysi±ce osób z depresj±, nowotworami, kobiety i żołnierzy z zespołem stresu pourazowego, jak również prowadziła warsztaty dla VIPów, ludzi biznesu oraz polityków.
baner fb
baner sklep
 
Opublikuj na:
  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Kwietnia 2019
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft