Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Wywiad z prekursorem Joga dance w Polsce Alassane Wat

  • ¶roda, 20 maja 2009
  • autor: Wiktor Morgulec
Niektórzy mogli spotkać się z Alassanem na wyjazdach z jog±. Chcemy przybliżyć postać tego ¶wietnego tancerza, który nie tylko wprowadził do Polski funky jazz i hip hop ale jest również prekursorem stylu Joga dance.

Rozmowa z Alassanem Wat przeprowadził Wiktor Morgulec w marcu b.r podczas warsztatu jogi poł±czonego z kursem tańca.
tancerz
W: – Allassane, co to jest joga dance?
Alassane Wat - To nie będzie długa historia, ponieważ wszystko działo się naturalnie. Chciałem zostać zawodowym tancerzem i miałem ¶wiadomo¶ć, że muszę znaleĽć sposób na utrzymanie sprawno¶ci. Aby móc tańczyć musiałem być sprawnym.
Moje ciało nie było nadzwyczajnie przygotowane do profesjonalnego tańca, więc skoncentrowałem się na jodze i to zdało egzamin! W sposób niewiarygodny udało mi się poprawić sprawno¶ć fizyczn±.
Zrozumiałem, że aby zostać zawodowym tancerzem powinienem skoncentrować się na jodze. Potem miałem wypadek, po którym jeszcze mocniej zacz±łem zgłębiać jogę. Robię to do dzi¶. Ale wróćmy do korzeni, do pocz±tku mojej historii, gdy uprawiałem taniec i jogę jednocze¶nie. Wierzyłem, że jest miedzy tymi dyscyplinami zwi±zek, który prowadzi do jedno¶ci.
W: - Starasz się stworzyć poł±czony system, w którym spotykaj± się elementy jogi i elementy tańca, czy raczej uprawiasz taniec przez pryzmat jogi? Jak by¶ to okre¶lił?
Alassane Wat - Joga i taniec nie powinny być postrzegane jako tak różne od siebie. Pierwotnie taniec był tajemn± sztuk±, celebracj±, miał konotacje religijne. Ludzie tańczyli aby ¶więtować – wszystkie ważne wydarzenia życiu były celebrowane tańcem i muzyk±. Teraz nie powinno być inaczej. Mam na my¶li to, że powinni¶my integrować siebie w jakiej¶ aktywno¶ci. Je¶li chodzi o taniec – powinien działać na trzech poziomach:
Przestrzeni – gdzie tańczymy.
Dlaczego i co chcemy zaprezentować innym, (tworzyć dynamikę, procesu umysłowego), jak stać się orłem wznosz±cym się ponad tradycjami. Trzeci poziom to celebrowanie przejawów życia poprzez formy ciała. Podobn± drogę oferuje joga. Poł±czenie tańca i jogi jest jak spotkanie dwóch kuzynów, którzy mog± żyć w harmonii ale nie wiedz± o sobie, dopóki się nie spotkaj±.
W: - W zewnętrznej warstwie taniec i joga wydaj± się posługiwać zupełnie odmiennymi technikami. Na pozór trudno sobie wyobrazić jak można koncentrować się podczas podskoków, ewolucji tanecznych itd.
Alassane Wat – Je¶li angażujemy uniwersaln± miło¶ć, siła ciężko¶ci, przestrzeń wewnętrzna staj± się relatywne, a joga uczy jak my¶leć w prosty sposób. Czasem trzeba się zanurzyć w szaleństwie kosztem twórczo¶ci, ujrzeć przyspieszenie cz±stek, stracić kontakt z własnym ciałem, a nawet z aur±. Korzystamy z tej między-przestrzeni (interspace) w naszej pracy. Jest ona czasem nieograniczenie wielka, to znów nieograniczenie mała. Joga pozwala na tak± dynamikę, sprawia, że rozumiesz, jak osi±gn±ć równowagę ciała, aby skutecznie mierzyć się z codzienn± rzeczywisto¶ci±. Przyjmijmy, że joga jest profesj±, a taniec ekspresj±. Tak można to uj±ć.
W: - Jak doszedłe¶ do takiego poł±czenia?
Alassane Wat - To było proste. Jednego roku zdałem sobie sprawę jak ciężko potrafię pracować, jak duż± pracę wykonać, jak wiele zrozumieć z funkcjonowania ciała. Taniec powinien prowadzić do integracji, niestety – dzisiejszy taniec jest daleki od takiego podej¶cia. Nauczyciele po prostu nie wiedz±, że możliwa jest inna droga: pogłębiona, bardziej efektywna. Joga jest najlepszym sposobem na przygotowanie ciała do tańca, nauczenia się różnych form.
W:- Czy miałe¶ nauczycieli?
Alassane Wat - Nie. To może się wydać ¶mieszne. Musiałem dochodzić do wszystkiego samodzielnie. Kiedy dotykamy czego¶, co wydaje się podstawow±, niesamowit± prawd± – robimy wszystko, aby zablokować to odkrycie. Zagłębiamy się w nie na drodze do¶wiadczeń, błędów. To jak obieranie owocu – coraz głębiej i głębiej.
W:- Jak trafiłe¶ do Polski?
Alassane Wat - Prowadziłem kiedy¶ warsztaty we Włoszech, w górach. Była tam kobieta, która ¶ledziła wszystko ze szczególnym zainteresowaniem i zdumieniem. Zostałem jej przedstawiony i okazało się, że przyjechała z Polski. To był rok 1991.
tancerz2
W: - Przyjechała na Twoje warsztaty?
Alassane Wat - Tak, przyjechała na te warsztaty, słyszała o nich. Przyjechała akurat z Polski i opowiadała niewiarygodne historie, żeby zachęcić mnie do przyjazdu tutaj. To była niezwykła osoba – ogromnie dynamiczna, odważna, bardzo sympatyczna. Wci±ż powtarzała: „Musisz przyjechać do Polski.” „Dobrze – je¶li to zorganizujesz, przyjadę.” Wierzyłem i nie wierzyłem w to przedsięwzięcie.
Zaprosiła mnie do największej szkoły tańca, czy raczej grupy tanecznej – w Stodole. Przedstawiła mnie swojemu nauczycielowi– to była niespodzianka. Wtedy dostrzegłem konieczno¶ć przeniesienia do Polski nowej formy tańca, ruchu. Poczułem, że mam tu co¶ do zrobienia.
W: - To zabawne, jedna z największych nauczycielek jogi, która włożyła wiele starań w rozwój szkoły Iyengara w Polsce jest również Włoszk±.
Alassane Wat - Nadal tu jest?
W: – Gabriella Giubilaro nie mieszka w Polsce, ale przyjeżdżała tu wiele razy, jeszcze w czasach komunistycznych, w latach osiemdziesi±tych. Gabriella jest jedn± z najbardziej znanych nauczycielek jogi na ¶wicie, przyjeżdżała wielokrotnie do Polski aby prowadzić warsztaty, szkoliła nauczycieli. W dalszym ci±gu j± zapraszamy. Ale wróćmy do twojej historii – co to były za warsztaty w Stodole?
Alassane Wat - To była duża impreza, trwała sze¶ć dni. Wszyscy profesjonali¶ci, wszystkie osoby licz±ce się w tamtym czasie tam byli. Propozycje, które przywiozłem szybko się rozprzestrzeniły. Zaczęto mnie zapraszać. Prowadziłem warsztaty w Poznaniu, w Szczecinie. Przyjeżdżałem co roku aż w końcu postanowiłem zostać i tu, w Polsce kontynuować swoj± pracę.
Jestem szczę¶liwy, ze tak± decyzję podj±łem. Nie utrzymuję się z tej pracy, ale to nie szkodzi, najważniejsze, że praca jest wykonana. Próbowałem rozwin±ć działalno¶ć zwi±zan± z terapi± przez taniec. Cieszę się, że tym także się zajmowałem, że pomogłem ludziom zrozumieć potrzebę otwarcia się na różne dyscypliny.
W: – Masz na my¶li choreoterapię?
Alassane Wat - Tak.
W: – Wróćmy do jogi i jej poł±czenia z tańcem. Jakie było Twoje do¶wiadczenie z jog±?
Alassane Wat - Natkn±łem się na jogę w niezwykle szczę¶liwych okoliczno¶ciach. Pewien człowiek był na go¶cinnych występach – ¶piewał operę jednocze¶nie wykonuj±c ewolucje akrobatyczne. To było niezwykłe. Patrzyłem na niego szczę¶liwy. To mnie porwało. Kupiłem ksi±żkę francuskiego autora. I tak to się zaczęło – zostałem adeptem jogi.
W: – Nauczyłe¶ się jogi z ksi±żki?
Alassane Wat - Tak, z ksi±żki, a ten człowiek był moim nauczycielem. Spotkali¶my się w Monte Carlo. Po jego wyjeĽdzie, sam kontynuowałem praktykę jogi. On zd±żył przekazać mi podstawy. Byłem wówczas typem młodzieńca, który mógł ćwiczyć w domu, przez okr±gły rok, po osiem godzin dziennie – codziennie.
W: – Spotkałe¶ jeszcze tego człowieka?
Alassane Wat - Niestety, nie. Był to mężczyzna budz±cy respekt, do tego dżentelmen. Dżentelmen z wielk± klas±, niezwykle bogaty, erudyta, bardzo wyrafinowany i atrakcyjny towarzysko. Bardzo atrakcyjny. Kiedy wykonywał swoje numery – a zaczynał w latach 40 – 50-tych w Las Vegas – był najlepszym akrobat± na ¶wiecie. Oczywi¶cie starzał się, ale nie umiał pożegnać się ze scen±. Pracował w dalszym ci±gu i dało się zauważyć, że jego przygotowanie wywodzi się z innego Ľródła. Każdego dnia ćwiczył jogę – i tak ja poznałem jogę. Obserwuj±c akrobatę zrozumiałem, co mogę zdziałać w dziedzinie tańca. W tamtych czasach taniec był traktowany jako „sztuka na marginesie sztuk”. Szkoda, że nie przeniesiono wówczas tego szczególnego wymiaru życia na grunt jogi.
W: – A wracaj±c do projektu joga i taniec – jaki ma teraz kształt? Jaki masz pomysł?
Alassane Wat - Dzi¶ gdy kto¶ mówi “taniec” my¶li “rozrywka”. Ćwiczenia – zamierzam wykorzystać niektóre ćwiczenia taneczne i wykonywać je na sposób jogi. Innymi słowy: zastosować sposób poruszania się, oddychania w ruchu, wyćwiczone metody, wydolno¶ć, wszystkie funkcje, wymiary ciała – na każdym poziomie. Sprawić, aby adepci zrozumieli, jak wiele jest do wykorzystania w nich samych, że można ćwiczyć w sposób uwolniony. Mogę Ci podać konkretny przykład – pozycja ciała w tańcu zależy od pozycji stóp – je¶li użyjemy języka tańca klasycznego. W innej formie tańca – pozycja podstawowa. To wymaga dużej siły nóg. Joga podaje sposób jak nauczyć się ustawić ciało w jego naturalnej pozycji bez użycia siły. Jest to podej¶cie całkowicie przeciwne do spotykanego we współczesnych szkołach tańca, gdzie używa się siły zamiast naturalnego wyrazu. Praca z ciałem przy wykorzystaniu podej¶cia jogi jest dużo łatwiejsza.
W: - Czy masz uczniów? Jak zacz±łe¶ nauczać?
Alassane Wat - Prawdę powiedziawszy, sam byłem swoim pierwszym studentem, ucz±c się tańczyć tak, jak naprawdę chciałem.
W: - Byłe¶ swoim pierwszym studentem?
Alassane Wat – Tak. W tamtych czasach, pod koniec lat siedemdziesi±tych, na pocz±tku osiemdziesi±tych w Paryżu, Ameryce działali już prekursorzy ł±cz±cy jogę z tańcem. Na przykład zespół Bejarta. Wykorzystywano jogę do przygotowania grup, teatrów tanecznych na najwyższym poziomie, stawała się ona coraz bardziej powszechna w ¶rodowisku zawodowych tancerzy. Ale nic nie działo się w Polsce. Tu wielkie, znakomite, tradycyjne zespoły trzymały się starej szkoły. Nie otwierano się na jogę.
W: - Czy masz jakie¶ do¶wiadczenia z polskimi joginami?
Alassane Wat – Gdy tylko przyjechałem i obserwowałem zajęcia jogi w Polsce – nie zobaczyłem wiele. Widziałem ludzi, którzy z punktu widzenia komercyjnego byli pionierami, zakładali centra jogi itd. Ale za każdym razem, gdy obserwowałem ćwicz±cych byłem w szoku. W szoku, że można ćwiczyć jogę w tak gwałtowny sposób.
W: - Od strony technicznej?
Alassane Wat – Technicznie forma była może poprawna, ale sposób jej wykonania i podej¶cie do oddechu – dla mnie były niepełne. Podstawow± predyspozycj± do nauczania jogi jest ¶wiadomo¶ć oddechu. Widziałem, że nauczyciele rozdzielaj± te elementy, ucz±c ludzi naprawdę trudnych pozycji bez skupienia się na technice oddechu. Byłem w szoku, ponieważ moje rozumienie było zupełnie odwrotne. Postanowiłem przyjechać za jaki¶ czas. Dzi¶ widzę, że dużo się w Polsce zmienia. S± prawdziwi entuzja¶ci, ludzie poszukuj±cy.
W:- Jakie masz plany?
Alassane Wat – Drzwi s± otwarte. Zamierzam nadal poszukiwać, studiować, ta nauka nie ma końca. Staramy się pomagać planecie, sobie nawzajem – a więc nie istnieje granica, za któr± zaprzestaje się zgłębiania wiedzy. Wszystko co wiem, to to, że dzi¶ biorę udział w tym wielkim ruchu.
W: – Dziękuję bardzo za rozmowę.
tancerz3
Allasane Wat - ¶wiatowej sławy tancerz i choreograf, ¶wietny nauczyciel. Występował m.in. w Ballets Noirs De Paris, Loews Monte-Carlo, Moulin Rouge, Balet Paris Montmartre, Black Machine Tournee Mondiale. Choreograf pokazów mody we Włoszech, Japonii i Austrii oraz wyborów Miss Italy. Pracował jako wykładowca jazz, modern-jazz, funky-jazz i latin-jazz w Atenach, Paryżu, Tokio, Rio De Janeiro, Wenecji i Mediolanie. W 1992 roku wprowadził do Polski funky jazz i hip hop. Stylów tych, a także latin jazzu uczy od dwudziestu pięciu lat. Obecnie jest najpopularniejszym nauczycielem tańca funky i hip-hop w kraju. Nazywa się go często ojcem polskiego hip-hopu. Specjalista w terapii tańcem .
Był taki czas w Paryżu pod koniec lat pięćdziesi±tych, kiedy wszystkie tamtejsze "czarne komuny" (Afrykanie, Amerykanie, imigranci z Karaibów i Ameryki Łacińskiej) spotykali się w nocnych klubach i wspólnie bawili. Ojciec Alassana miał jeden z pierwszych tego typu klubów - dorastał więc on w takim wła¶nie różnorodnym kulturowo ¶rodowisku. St±d także wzięła pocz±tek cał± muzyczna edukacja Alassana, i wpłynęła na póĽniejsze jego preferencje. Nadały one kolor jego artystycznym wyborom, i uformowały kierunek w którym wytrwale pod±ża.

Alassane Wat prowadzi warsztaty taneczne podczas wyjazdów wakacyjnych z jog±:

25 lipca - 1 sierpnia  - nad morzem
1 - 8 sierpnia  - nad morzem
8 - 15 sierpnia w górach
15 - 22 sierpnia
 
Opublikuj na:
  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft