Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Lustro i młotek. Eloisa Fernandez Iskandar odpowiada na pytania Moni Kowalskiej

  • ¶roda, 28 paĽdziernika 2015
  • autor: Moni Kowalska
Doczekali¶my się w Trójmie¶cie szkoły, w której odbywaj± się regularnie zajęcia Mysore! Eloisa Fernandez Iskandar i Artur Chruszcz otworzyli Ashtanga Yoga Trójmiasto, oferuj± mnóstwo entuzjazmu, ¶wieżo¶ci i wielkie oddanie praktyce. Nie będę ukrywać wielkiej rado¶ci! Postanowiłam więc czym prędzej wzi±ć na spytki dziewczynę z Wenezueli, która spędziła swoje pierwsze, przy okazji naprawdę słoneczne i gor±ce wakacje w Polsce, w sali do jogi zamiast na plaży. 
Czy jeste¶ gotowa na zimę? To będzie Twoja pierwsza zima w życiu?
Haha, tego się nie spodziewałam! No więc, nie wiem, czy jestem gotowa! Zobaczę, jak zima się zacznie. Jak ze wszystkim w życiu… Nie mamy pewno¶ci, czy jeste¶my gotowi na większo¶ć sytuacji, po prostu musimy przez nie przej¶ć. I tak, to będzie moja pierwsza zima ze ¶niegiem i temperatur± poniżej zera! Rok temu w grudniu mieszkałam w Barcelonie, ale nie wiem, czy to się liczy ;-)
Rano będzie ciemno i jeszcze bardziej zimno, ale chyba była¶ rankami w podobnej sytuacji w Indiach, no oprócz zimna.
Nooo, ciemno¶ci też!
O której zaczynali¶cie praktykę w Indiach?
Zależy, ponieważ przez pierwsze dni po przyjeĽdzie godziny rozpoczęcia praktyki s± póĽniejsze, z czasem przychodzi się coraz wcze¶niej. A najwcze¶niej zaczynałam o 4:30.
A czemu tak jest? Żeby łatwiej było się przyzwyczaić do nowego miejsca? Czy ma to jaki¶ zwi±zek z sam± praktyk±?
My¶lę, że dzieje się tak, bo dużo praktykuj±cych jest już na miejscu, mieli przypisane wcze¶niejsze godziny, a kiedy wyjeżdżaj±, kolejne osoby wskakuj± na ich miejsca.
ashtanga yoga trojmiasto
Tak po prostu;-) Nigdy nie byłam w Indiach, ale czuję, że to, co dzieje się w mojej praktyce tu, w Gdańsku, wydaje mi się (póki co) wystarczaj±co intensywne… W jaki sposób pobyt w Indiach wpłyn±ł, może „zmienił” Twoj± praktykę? Odczuwasz potrzebę, żeby tam wrócić?
Wła¶ciwie to pobyt w Indiach zmienił moj± praktykę poprzez nie zmienianie jej wcale… Kiedy pojechałam tam po raz pierwszy, oczekiwałam, że stanę się lepsz± uczennic±, „m±drzejsz±” osob±. A okazało się, że… zmieniłam tylko współrzędne geograficzne! Wci±ż byłam t± sam± osob±, która dopiero co wjechała z Wenezueli. Tak więc pomogło mi to zrozumieć, że praktyka to nie zmienianie siebie, a akceptacja osoby, któr± się jest naprawdę, a osi±ganie czegokolwiek nowego, czy rozwój wewnętrzny nie s± automatycznym skutkiem wycieczki, maj± miejsce jedynie wtedy, kiedy podejmie się niezbędne, odpowiednie działania, które do tego prowadz±. To wła¶nie wyniosłam z pobytu w Indiach, jeżeli chcę zmiany to ja muszę j± wprowadzić, to ja wprowadzam lub nie dyscyplinę, je¶li chcę pogłębiać praktykę i to ja, to jest ten kto¶, kim muszę zawsze być. Nauczyciele po prostu stwarzaj± warunki, żeby co¶ takiego się zadziało, jednak decyzje oraz sposób, w jaki reaguję, zależ± jedynie ode mnie. I tak, będę tam wracać, ponieważ zwi±zek nauczyciel – uczeń jest dla mnie jednym z najważniejszych aspektów praktyki.
Ile razy tam była¶?
Tylko dwa.
Na razie! A jak długo tam przebywała¶?
Za pierwszym razem sze¶ć miesięcy (już niemal stałam się Hindusk±, hahaha), drugi raz trzy. Indie s± po prostu piękne.
Powiedziała¶, że relacja nauczyciel – uczeń jest dla Ciebie bardzo istotna. Kto jest Twoim nauczycielem?
No więc, od pocz±tku, Ashtanga jogę poznałam od Liz Carrasquel (w Caracas), to z ni± nawi±załam pierwsz± relację nauczyciel – uczeń, można powiedzieć, żeby była moj± pierwsz± miło¶ci±. Od niej nauczyłam się wszystkiego, co najważniejsze w praktyce, ponieważ ona znała mnie bardzo dobrze, a ja j±, co jest bardzo ważne, ponieważ praktyka nie może być taka sama dla wszystkich. Każdy z nas jest inny, mamy inne ciała, inne umysły, kiedy więc tworzy się zwi±zek z nauczycielem i dobrze się znacie, praktyka dopasowuje się do ciebie tak idealnie, że nie sposób się jej nie poddać;-)
Następnie, id±c jej (Liz) ¶ladami pojechałam do Indii uczyć się u Lino Miele i Sharatha Joisa. U nich obecnie praktykuję. Wierzę, że postać nauczyciela w życiu jest wspaniała, bo oznacza, że zawsze będziemy uczniami, zawsze będziemy mieć co¶ do zgłębienia. Że zawsze możemy rozwijać się u boku tej osoby i akceptujemy fakt, że nigdy nie posi±dziemy całej wiedzy.
Poznamy Liz już niedługo! Przyjeżdża na warsztat do Ashtanga Yoga 3miasto na ostatni weekend paĽdziernika. Nie mogę się doczekać! Wcze¶niej będzie przez półtora tygodnia na zajęciach Mysore. Czy jest, tak jak Ty i Artur, bezkompromisow± „korektork±” asan? Dajecie z Arturem na zajęciach minimum wskazówek słownych, jak ustawić ciało w pozycji…
Tak, na zajęciach Mysore i Liz, i my dajemy minimum wskazówek słownych. Za to mnóstwo korekt bezpo¶rednich, ruch i oddech to język Ashtangi, słowa wypełniaj± jedynie głowę my¶lami, tymczasem praktyka chce się ich pozbyć.
Saraswati Jois w jednym z wywiadów powiedziała: najpierw opanuj asany, potem naucz się oddechu. Lino Miele natomiast: ciało musi odnaleĽć oddech, poprzez oddech – asanę. Czy według Ciebie to się uzupełnia czy wyklucza? (Oczywi¶cie) oddech jest dla mnie bardzo trudny, z drugiej jednak strony to oddech pomaga mi zrobić cokolwiek trudnego w jodze. Mam jednak wrażenie, że to bardziej sposób na odwracanie uwagi od my¶li, niż ¶wiadome oddychanie;-)
Oddech jest najważniejszy, je¶li przestaniemy oddychać, umrzemy! Ot tak, hahaha. 
To prawda, że na pocz±tku niektórym technika oddychania w Ashtandze (wg starej szkoły prana jama ujjayi, wg nowej – wolny oddech) może wydawać się nieco trudna. Ale z czasem oraz nabywanym do¶wiadczeniem pojawi się w sposób naturalny. To, jak zwykle, kwestia praktyki.
My¶lę, że i Saraswati i Lino maj± rację, tłumacz± to po prostu na swój sposób. Wła¶nie dlatego uważam, że istotne jest trzymać się jednego nauczyciela, w innym przypadku umysł może pogubić się, szukaj±c wła¶ciwej odpowiedzi. Kiedy umysł zaakceptuje istnienie wielu dobrych odpowiedzi, a każdy użyje tej, która pasuje jemu/jej, wówczas nauka u różnych nauczycieli, odkrywanie z nimi innych rzeczy, staj± się możliwe.
ashtanga yoga trojmiasto
 To wymaga już całkiem sporej samo¶wiadomo¶ci. A czy miała¶ okazję uczyć się u swoich nauczycieli gdzie¶ jeszcze (nie w Indiach)?
Tylko z Lino, we Włoszech.
Lino pisze w swojej ksi±żce, że ważne jest zbliżyć się do nauczyciela, poznać go w życiu poza sal± do jogi. On miał zaszczyt poznać samego Guru, Sri Pattabi Joisa. Masz tak± potrzebę?
Nie czuję takiej potrzeby, bardziej my¶lę, że to co¶, co dzieje się naturalnie, rozwija się, jak zasadzone nasiono, o które dbasz, podlewasz, a potem ono rozrasta się i kwitnie.
Powiedziała¶, że praktyka to co¶, co nosimy w sobie, gdziekolwiek przyjdzie nam praktykować. Wiem, że ciężko pracujesz i jeste¶ bardzo oddana jodze. Czy do¶wiadczyła¶ czego¶ na kształt uzależnienia od praktyki?
Praktyka to co¶, co nosimy w sobie. Narzędzie do samoobserwacji. Kiedy praktykujemy, sposób, w jaki podchodzimy do asan, jest taki sam, jak sposób, w jaki podchodzimy do spraw życia codziennego. Dlatego, kiedy to obserwujemy, możemy zrozumieć, w jaki sposób cokolwiek poprawić, jak stać się lepszym człowiekiem. Praktyka może zamienić się w uzależnienie, tak. Ale nie o to chodzi. Na pocz±tku norm± jest, że czujemy potrzebę doskonalenia asan, ale to jedynie drzwi wiod±ce do odkrycia, że, jak mówi mój nauczyciel Lino, praktyka jest jak prysznic. Tak, jak bierzemy prysznic albo myjemy zęby, żeby poczuć ¶wieżo¶ć na zewn±trz, tak praktykujemy, żeby oczy¶cić wnętrze.
Lino pisze również: to niekończ±ca się konfrontacja z lękami i poddaniem. To niew±tpliwie prysznic dla duszy. ¦wietne porównanie: musisz, chcesz brać prysznic, ale doprawdy nie ma to nic wspólnego z uzależnieniem. Owa konfrontacja i codzienna praktyka to oczywi¶cie: zakwasy i zmęczenie… Jak sobie radzisz ze zmęczeniem?
Sharath zawsze powtarza: kiedy praktykujemy rano, a potem czujemy zmęczenie, nie walczymy, a brak chęci do walki to dobra rzecz. My¶lę, że ma rację. Czasem konfrontacja z sytuacjami czy ludĽmi powoduje u nas większe zmęczenie niż sama praktyka. Je¶li praktykujemy, zachowujemy spokój, nie walczymy… Unikamy konfrontacji! Dzięki czemu stajemy się szczę¶liwsi. A czy nie tego wszyscy pragniemy?
Jeżeli chodzi o obolałe mię¶nie, to zjawisko sezonowe, hahaha, kiedy robimy co¶ nowego, mamy zakwasy, potem się przyzwyczajamy, więc się ich pozbywamy… A potem przychodzi nauczyciel, mówi: „od dzi¶ robisz to” i znów się pojawiaj±. Kolejna ukochana rzecz w praktyce. Uczy nas ona, że nic nie trwa wiecznie. Wszystko może się zmienić i zmieni się. Dzięki praktyce uczymy się to akceptować i zachowywać spokój.
ashtanga yoga trojmiasto
Super porównanie, zmęczenie jako preludium do Samadhi;-) Nic, tylko polubić zmęczenie. Jeszcze trochę Lino Miele (z Waszej ksi±żki, któr± zjadł mój pies): poczuj ból, aby mieć okazję sobie z nim poradzić ;-)Nie mamy w zwyczaju odczuwania bólu, bierzemy leki, odpoczywamy, odpuszczamy. Tymczasem Ashtanga może być bardzo wymagaj±c± praktyk±. Sama powiedziała¶ o naturalnej pocz±tkowej potrzebie doskonalenia asan. Rozmawiały¶my kiedy¶ o tym. Niekiedy słyszy się, że Ashtanga może być szkodliwa. Tymczasem Lino Miele, Saraswati Jois, każdy szanowny nauczyciel Ashtangi, o Guru nie wspominaj±c, uważa, że to praktyka dla wszystkich. Czemu, jak my¶lisz, pojawiaj± się takie głosy?
Ból to czę¶ć życia, tak samo, jak rado¶ć, ulga, smutek. Nie możemy uciec od żadnego z nich. Musimy je akceptować. Ignorowanie bólu, unikanie nowych wyzwań również przynosz± ból. Trzymaj± nas w tym samym miejscu (co również jest bolesne), nie rozwiniemy się, niczego nowego nie osi±gniemy: ani nie zbierzemy do¶wiadczeń, ani nie przeżyjemy przygód, tylko dlatego, że uważamy ból za co¶ złego. Akceptujmy, że życie niesie ze sob± ból, tak jak i rado¶ć, uczmy się radzić sobie z nim. Kiedy zaakceptujemy, że te zjawiska s± na zewn±trz nas, możemy obserwować i coraz mniej się w nie angażować, po to, żeby nieprzerwanie móc i¶ć dalej.
David Swenson mówi, że praktyka jest jak młotek, w zależno¶ci od tego, jak go użyjesz, może być niebezpieczny lub nie. Jeżeli używasz młotka, żeby kogo¶ uderzyć, jest niebezpieczny, je¶li użyjesz go przy budowie domu, staje się wspaniałym narzędziem.
Wielki test dla ego.
W moim odczuciu Ashtanga jest jak lustro, to, jacy jeste¶my, zobaczymy w czasie praktyki. A nie wszystkim podoba się to, co widz± w lustrze. Niektórzy nie chc± widzieć, że, pracuj±c nad jak±¶ asan±, s± zbyt surowi dla siebie, wręcz doprowadzaj± do kontuzji. Oczywi¶cie – łatwiej winić praktykę. Dla mnie to jak uderzyć się młotkiem i powiedzieć: „to wina młotka, to zbyt niebezpieczne narzędzie, powinni zaprzestać produkcji, nikt nie powinien już więcej go używać”. Oczywi¶cie, zdarzaj± się wypadki, robimy sobie krzywdę nawet, je¶li postępujemy wła¶ciwie, ale, jak już mówiłam wcze¶niej, to czę¶ć życia. Kurujemy się i idziemy dalej. Ashtanga nie jest niebezpieczna, niebezpieczny jest umysł ludzki.
Istnieje również, oczywi¶cie, drugie ekstremum, kiedy to zamiast być dla siebie zbyt ostrym, traktujemy się zbyt delikatnie. Mówimy sobie: „to nie dla mnie, to zbyt trudne, nie mamy tyle siły, elastyczno¶ci, to niemożliwe, po prostu dam sobie spokój”. W tym przypadku również łatwiej winić praktykę, dać jej etykietę niebezpiecznej i niemożliwej, zamiast zaakceptować, że to my jeste¶my tym kim¶, kto nie chce spróbować.
„Ashtanga jest dla wszystkich, jedynie leniwi nie mog± jej ćwiczyć”, jak mówi mój nauczyciel Sharath. I ma rację. Tylko leniwi nie mog± odnie¶ć sukcesu, praktykowanie jest kluczem do sukcesu w jakiejkolwiek dziedzinie, a mistrz upadł dużo więcej razy, niż uczeń zaledwie próbował, różnica polega na tym, że on się podnosił i próbował znów. Jeste¶ gotów/gotowa spróbować?
Nic dodać, nic uj±ć.
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę ;-)
ashtanga yoga trojmiasto Eloisa Fernandez Iskandar - urodziłam się i dorastałam w Caracas w Wenezueli. Moja przygoda z praktyk± Ashtanga Vinyasa Yoga zaczęła się, kiedy miałam 25 lat i od razu się zakochałam. Nigdy wcze¶niej nie praktykowałam nic podobnego. Widz±c po raz pierwszy zaawansowanych uczniów i nauczycieli praktykuj±cych jogę, pomy¶lałam: „ok, fajnie... tyle, że ja nigdy nie będę w stanie robić pozycji tak, jak oni, ale – spróbuję i dam z siebie wszystko". Po pewnym czasie zaobserwowałam, że poprzez stał± praktykę jestem w stanie wykonać rzeczy, które wydawały się wcze¶niej niemożliwe, jedne szybciej, inne wymagaj±ce więcej czasu. Ashtanga tak mnie oczarowała, że odwiedziłam Indie już dwa razy, by studiować z Lino Miele oraz w głównym o¶rodku Ashtangi KPJAYI w Mysore... To nie koniec moich wyjazdów. Wierzę, że najlepsi nauczyciele to ci, którzy s± też uczniami. Wierzę również, że jeżeli ja byłam w stanie nauczyć się tych wszystkich rzeczy, każdy może się ich nauczyć. Nie mówię tylko o asanach (pozycjach), mam na my¶li wszystko, co chcemy osi±gn±ć w tym życiu. Dlatego wła¶nie uczę jogi, aby pomóc każdemu przełamywać ograniczenia własnego umysłu i udowodniać, że, poprzez małe kroki każdego dnia, nawet najtrudniejsze rzeczy da się zrobić. Nasza nauka nigdy się nie kończy i do naszego ostatniego dnia możemy się ci±gle zmieniać i rozwijać.
ashtanga yoga trojmiastoMoni Kowalska - praktykuje jogę od 2010 roku. Pocz±tkowo Vinyasa Kramę z Ani± Haracz, następnie Ashtangę i dynamiczne Vinyasy z Asi± MoĽdzierz - Kozłowsk±. Obecnie – ukochan± Ashtanę w szkole Ashtanga Yoga Trójmiasto, u Eloisy i Artura. Regularnie pobiera korespondencyjne lekcje jogi od Mayi Devi Georg. W wolnych chwilach tłumaczy artykuły inspiruj±cych nauczycieli. Ogólnie, sprawa z jog± jest poważna, potwierdzić to mog± m±ż, dwóch synów, trzy koty i sunia.
 
Opublikuj na:
  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2017
Następne
PW¦CPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft