Stworzony przez jogę – portret B.K.S.Iyengara oczami Irene Niessen, nauczycielki jogi i dzienn
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Stworzony przez jogę – portret B.K.S.Iyengara oczami Irene Niessen, nauczycielki jogi i dziennikarki

  • czwartek, 12 grudnia 2013
  • autor: Irene Nießen
  • opracował: Agnieszka Fabi¶
Na pocz±tku roku dziennikarka i nauczycielka jogi metod± Iyengara, Irene Nießen udała się do Puny, gdzie 3 tygodnie ćwiczyła w instytucie pod okiem Mistrza. Z tej podróży powstał wyj±tkowy portret Guruji, który autorka zgodziła się udostępnić.
Stworzony przez jogę
Ponad 75 lat życia zawodowego po¶więcone jodze, niestrudzony w swojej praktyce, nieugięty w wymaganiach, niezrównany w spełnianiu misji. Nie będzie przesad± okre¶lenie B.K.S. Iyengara, który 14 grudnia kończy 95 lat, mianem najważniejszego żyj±cego jogina. Dzięki swojej niezwykłej osobowo¶ci i zapałowi zdołał przybliżyć ludziom jogę.
Kto udaje się do Puny, nie szuka ani romantyzmu, ani egzotyki, ani też z pewno¶ci± typowej indyjskiej atmosfery. Puna oznacza smog, hałas, który nigdy nie milknie, osiem milionów ludzi w ci±głym ruchu przemieszczaj±cych się na czterech milionach skuterów kierowanych przez zamaskowane postaci przypominaj±ce raczej zamachowców. Ani jednej ¶więtej krowy w zasięgu wzroku.
Gdy w roku 1973 B. K. S. Iyengar położył kamień węgielny pod budowę instytutu RMYI (Ramamani Memorial Yoga Institute), miejsce to było tak oddalone od centrum, że Iyengar obawiał się, czy obywatele Puny będ± w ogóle chcieli wieczorami wybrać się na obrzeża miasta. Ale bardzo szybko mógł zapomnieć o tym problemie, bo Puna rozrastała się dynamicznie, obrzeża przekształciły się w centrum, a obecnie sympatycy z całego ¶wiata zjeżdżaj± do tego miasta, gdzie jest ciasno, gło¶no a powietrze jest zanieczyszczone. Ale ci, którym udaje się dostać upragnione miejsce w instytucie i którzy przybywaj± na 4 lub 8 tygodni, aby ćwiczyć, na pewno nie nastawiaj± się na wypoczynek w SPA. Osoby te nie spodziewaj± się lekkich wakacji z zachodem słońca na plaży, lecz oczekuj± praktyki Hatha Jogi pod okiem mistrza B.K.S. Iyengara, precyzji w pracy z ciałem i ułożeniem w pozycji, dyscypliny w wykonywaniu asan, przemy¶lanych sekwencji ćwiczeń, poczucia czasu, który umożliwia transformację a zatem i zmiany psychiczne i mentalne. Od prawie 80 lat Iyengar niestrudzenie ćwiczy, bada i udoskonala swój styl – zainspirowany jog± i obsesyjny na jej punkcie.
¦cieżka życia
We wczesnych latach Iyengara nic nie wróżyło długiego i owocnego życia. Urodzony 14 grudnia 1918 jako jedenasty z trzyna¶ciorga dzieci, był chorowity i słabowity. W chwili jego narodzin w południowoindyjskim stanie Karnataka szalała “hiszpańska grypa”, na któr± zapadła także jego matka. Malaria, tyfus i gruĽlica to choroby, które przeszedł w wieku dziecięcym. Gdy miał dziewięć lat, zmarł jego ojciec, a rodzina zubożała. PóĽniej miało miejsce zdarzenie, o którym z perspektywy czasu mówi się, że był to punkt zwrotny w życiu. W przypadku Iyengara moment ten nast±pił w marcu 1934 roku, gdy jego szwagier, uczony Sri T. Krishnamacharya, poprosił go, aby przybył do Mysore, gdzie na zaproszenie maharadży w pałacu Jogmohan Sri T. Krishnamacharya utworzył salę do jogi (szkołę jogi). To, co pocz±tkowo miało być kilkutygodniowym pobytem, stało się pocz±tkiem życiowej podróży.
Z pocz±tku były tylko upokorzenia. Stosunek do guru i patronów jest ambiwalentny – szacunek i wdzięczno¶ć z jednej strony i strach z drugiej. Iyengar mówi o „kompleksie strachu”, jaki zrodził się w nim na skutek srogo¶ci nauczyciela. Wykonywał wszystko, czego od niego wymagano, często w bólu.
Kiedy w 1937 roku poszukiwano w Punie nauczyciela jogi, Iyengar dostrzegł w tym szansę na wyzwolenie się spod wpływów szwagra. Iyengar w tym czasie był wychudzony, według niektórych informacji ważył 32 kilo. Uczniowie, których miał szkolić, byli silniejsi i lepiej wykształceni, szydzili z niego. Iyengar przezwyciężył trudno¶ci, ćwiczył do 10 godzin dziennie, na drodze obserwacji samego siebie korygował i analizował umiejętno¶ć samokształcenia, któr± wpoił mu jego guru. „Nie mogę wyrazić słowami, jak bardzo cierpiałem”- tak Iyengar podsumowuje ten etap swojego życia. Tym niemniej jednak stał się stabilniejszy fizycznie i psychicznie.
W tych latach Iyengar opracował podstawy swojej metody: pielęgnacji umysłu osoby pocz±tkuj±cej i rozpoczynania praktyki od nowa każdego dnia oraz pracy z ciałem takim, jakie jest, a nie takim jakie chciałoby się mieć. Spójrz na czerwon± strzałkę na twojej wewnętrznej mapie! To jest punkt wyj¶cia dla twojej praktyki. Nie oceniaj się, nie porównuj z innymi, tylko z samym sob±. Naucz się czuć swoje ciało porównuj±c obie jego połowy ze sob±, praw± nogę z lew±, przód ciała z jego tyłem. Czy s± one w równym stopniu elastyczne, rozci±gnięte i wydłużone? Poprzez ¶wiadomo¶ć swojego ciała umysł uczy się pewnego wzoru. Ćwicz więc kierowanie uwagi do ¶rodka ciała, przechodzenie od ogółu do szczegółu, od ¶wiadomo¶ci do nie¶wiadomo¶ci. To s± drogowskazy w twojej jogicznej podróży, a ¶rodkami do celu s± dyscyplina i wytrwało¶ć. „Nie wyczekuj owoców swojej pracy „głosi pie¶ń Bhagavad Gita. „Same spadn± ci na kolana, gdy będziesz gotowy”
B.K.S Iyengar
Joga: od pasji do misji
Małżeństwo z 16-letni± Ramamani w 1943 roku stało się pocz±tkiem radosnego okresu w życiu osobistym Iyengara i pozwoliło mu znosić ze spokojem trudy życia codziennego, jak I nabrać do nich dystansu. Żona wspierała go w praktyce jogi. Iyengar ćwiczył wytrwale i z oddaniem. Joga stała się już nie tylko pasj±, ale i misj±. Chciał działać, przekazywać wiedzę dalej. Jeszcze w 1940 roku wydał album z 150 asanami. Jego sławni uczniowie, jak filozof Krishnamurti i przede wszystkim wirtuoz skrzypiec Yehudi Menuhin otworzyli mu drogę na Zachód. Jednakże, gdy Iyengar w 1954 na zaproszenie Menuhina po raz pierwszy odwiedził Londyn, napotkał na stare wzorce dyskryminacji rasowej. Brytyjczycy nie strawili jeszcze uzyskania niepodległo¶ci przez Indie.
W tamtym czasie miało miejsce kolejne „iyangarowskie odkrycie”: energia jest jak mięsień. Ćwiczona staje się silniejsza. W Iyengarze zapłon±ł wówczas ogień, który “wypalał” wszystkie przeszkody. Każda porażka była jak „¶wiatło wskazuj±ce możliwo¶ć podjęcia kolejnej próby” tak, aby w końcu osi±gn±ł zamierzony cel: spopularyzował jogę. Nic nie przyszło mu łatwo. Pod koniec lat 50 doznał wypalenia, w 1973 zmarła przedwcze¶nie jego ukochana żona, dwa wypadki motocyklowe w 1973 zmusiły go do rozpoczęcia wszystkiego od zera. Opracował pomoce do ćwiczeń, tzw. rekwizyty, które umożliwiły dostosowanie pozycji do ograniczeń ciała i stał się dzięki temu pionierem terapii jog±, której zalety s± przebadane naukowo i medycznie potwierdzone.
Mistrz i patron
Swoj± sławę Iyengar zawdzięcza unikalnej mieszance siły woli i prostolinijno¶ci, ci±gło¶ci i wytrwało¶ci, szczę¶cia i sprytu, wiary w siebie i niezachwianej wiary w Boga. Jest utalentowanym performerem, autopromotorem i “showmanem” – wystarczy przytoczyć jeden z ponad 10 000 jego publicznych pokazów jogi. Nigdy nie wyrzekł się swoich zasad, w swoim nauczaniu nie chciał odst±pić od nich nawet o milimetr. Wydanie “¦wiatła jogi” już w 1965 roku uczyniło z niego autora bestsellera, a “¦wiatło życia” stało się przewodnikiem wszystkich praktykuj±cych jogę według jego metody. Iyengar jest wysoko ceniony i przyznano mu wiele tytułów. Pozostał przy tym hojnym darczyńc±. W jego rodzinnym Bellur wybudował szkoły, gdzie uczy się i żywi tysi±ce dzieci. Rodzinna miejscowo¶ć zawdzięcza mu także szpital, college, ¶wi±tynię PatandĽalego, a ostatnio zlecił odbudowę rozpadaj±cej się ¶wi±tyni Shivy.
B.K.S Iyengar
W Punie
Wróćmy do Puny, gdzie mieszka od ponad 76 lat. Z jego sze¶ciorga dzieci dwoje pod±żyło ¶cieżk± jogi: Geeta, najstarsza córka, usystematyzowała ogrom tej wiedzy i jest do tego ¶wietnym nauczycielem oraz Prashant,syn, który ma duż± wiedzę filozoficzn±. Wieloletni uczniowie mówi± o nim, że całokształt jego osoby, sposób mówienia i działania koresponduje z nauczaniem przekazywanym w Bhagavad Gita i w Upaniszadach.
Przybywaj±cy z całego ¶wiata jogini, którzy chc± odbyć praktykę, to w większo¶ci wykształceni nauczyciele posiadaj±cy certyfikaty różnych stopni. Ćwicz± od 20, 30 i dłużej z Gurujim, jak go z szacunkiem nazywaj±. Jedni podziwiaj±, jak widoczne w jego praktyce s± Sutry Patańdżalego: praktyka jako narzędzie umożliwiaj±ce skierowanie naszej uwagi do ¶rodka i przeniknie wszystkich warstw ciała poprzez trwanie w pozycji. Inni zachwycaj± się, że Iyengar, jak nikt inny, pokazał, w jaki sposób przej¶ć samego siebie, poszerzać granice fizyczne, psychiczne i emocjonalne.
Sala jogi na pierwszym piętrze jest zapchana, nie ma nawet milimetra przerwy między matami. Zupełnie z tyłu na drugim końcu sali dostrzegam Mistrza. Siedzi w Virasanie, przed nim jego wnuczka Abhijata w Upavistha Konasanie. Siedz±c tuż za jej plecami koryguje jej ułożenie poprzez podłożenie koca pod jej lewy po¶ladek tak, by lepiej zakorzenić prawy guz kulszowy. Kiedy tak siedz± jedno za drugim, nasuwa mi się porównanie do dwójki bobslejowej: ona kieruje, on koryguje. Być może scena ta symbolizuje zmianę, jaka ma nadej¶ć: Mistrz ustępuje miejsca w pierwszym rzędzie. Jak szeroki ten rz±d będzie, to się dopiero okaże, ponieważ Iyengar bardzo hojnie przekazuje swoj± wiedzę.
Wieczorem w instytucie ponownie panuje spokój. Na dachu sk±pany w promieniach zachodz±cego słońca stoi ognistoczerwony naturalnej wielko¶ci Hanuman, ulubiony Bóg Iyengara. Guriji siedzi w swoim salonie, z podł±czonym respiratorem. Zanieczyszczone powietrze wyniszcza go. Ogl±da mecz krykieta. Hałas na ulicy jest niewyobrażalny.
*Autork± artykułu w oryginale jest Irene Nießen, dziennikarka (www.medienbuero-niessen.de) i nauczyciel jogi (www.yogaloft-frankfurt.de); wywiad ukazał się na łamach Yoga Journal 06/2013
Tłumaczenie: Agnieszka Fabi¶, autorka bloga: http://yogastyle4life.com/
 Wywiad ukazał się również na stronach Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara
zdjęcia Joanna Lewicka
 
Opublikuj na:
  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft