Jubileusz Janusza Szopy.
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Jubileusz Janusza Szopy.

  • pi±tek, 4 stycznia 2013
Profesor, matematyk, Dziekan Wydziału Zarz±dzania Sportem i Turystyk± Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Obecnie przede wszystkim badacz i nauczyciel jogi. Janusz Szopa kończy wła¶nie 65 lat.
janusz Szopa
W życiu, zawodowo i hobbistycznie, zajmuje się różnymi dyscyplinami, oprócz matematyki - filozofi±, religioznawstwem, naukami o kulturze fizycznej. Jednak Jego pasj± stała się przede wszystkim joga.
Wiedza i do¶wiadczenie oraz nieodzowna badawcza postawa pozwoliły mu stworzyć unikalny system pracy z ciałem oparty na ćwiczeniach fizycznych hatha-jogi oraz technikach relaksacyjnych, który nazwał jog± akademick±. W Częstochowie powołał Stowarzyszenie Jogi Akademickiej skupiaj±ce ¶rodowisko ludzi zajmuj±cych się jog± i wykorzystuj±ce narzędzia współczesnej nauki, aby prowadzić nad ni± badania z zakresu: anatomii, antropomotoryki, biochemii, biologii, biomechaniki, filozofii, fizjologii, kinantropometrii, kinezypsychoprofilaktyki, korektywy, kultury fizycznej, medycyny, neurofizjologii, psychologii, rehabilitacji, socjologii, jak również metodyki nauczania.
 
Joga w życiu Janusz Szopy pojawiła się w połowie lat 90. i można powiedzieć że szybko nim zawładnęła. Wiosn± 1995 roku prof. dr Ravi Javalgekar, specjalista od jogi leczniczej, był go¶ciem Janusza Szopy i poprowadził tygodniowy kurs ćwiczeń hatha jogi. Po jego wizycie Janusz stworzył sekcję jogi w ramach Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Częstochowskiej.
Profesor Szopa już w 1996 r. ukończył kurs instruktora relaksacji, a następnie w 1997 r. instruktora jogi, w 2003 r. natomiast instruktora kinezypsychoprofilaktyki. Uzyskał także międzynarodowe dyplomy nauczyciela jogi wg metody Iyengara i Shivanandy. Od końca 1997 r. organizował i prowadził w Częstochowie oraz poza ni± liczne warsztaty i wczasy z jog±. Od tego też okresu datuje się jego bardzo mocne zaangażowanie w praktykę jogi.
 
Janusz Szopa to wspaniały propagator jogi, z którego inicjatywy odbyły się dziesi±tki wydarzeń maj±cych na celu jej promocję. Wielokrotnie wyjeżdżał do Indii w celu pogłębienia swojej praktyki i nadal utrzymuje kontakt z tamtejszymi o¶rodkami. Przede wszystkim jednak zapraszał do Polski wielu ¶wiatowej sławy przedstawicieli jogi, daj±c nam wszystkim możliwo¶ć zapoznania się z ich praktyk± oraz zdobywania i poszerzania wiedzy.
W¶ród wielu zaproszonych do Częstochowy wybitnych go¶ci znalazł się wspomniany już prof. dr Ravi Javalgekar, który był czterokrotnie go¶ciem Janusza Szopy. Dr Gabriella Giubilaro w latach 2000-2003 prowadziła siedem warsztatów jogi. Największym przedsięwzięciem organizacyjnym była Wschodnio-Europejska Konwencja Jogi Iyengara z Geet± Iyengar w 2002 r. Dr Geecie Iyengar towarzyszyło sze¶ciu ¶wiatowej sławy nauczycieli jogi: Gloria Goldberg (USA), Stephanie Jane Quirk (Australia), Faeq Biria (Francja), Mohammed Ali Dashti Rahmathabadi (Szwajcaria) oraz Manouso Manos (USA). W warsztatach tych uczestniczyła także Gabriela Giubilaro, przybywaj±c w tym czasie do Częstochowy po raz 8.
W 2002 roku odbyła się też w Częstochowie Ogólnopolska Konwencja Jogi oraz powołano do życia i zarejestrowano w Częstochowie Polskie Stowarzyszenie Jogi Iyengara, którego póĽniejsz± siedzib± został Kraków.
W roku 2003 go¶ćmi Janusza byli dr Faeq Biria i Michael Forbes. Jednocze¶nie rozpoczęła się pierwsza polska 2,5 letnia edycja kursu nauczycielskiego wg metody B.K.S. Iyengara.
W roku 2004 odwiedzili Janusza słynni nauczyciele jogi z Indii: Ratantal C. Shah i Rajvi H. Metha oraz ponownie Michael Forbes.
Od roku 2000 Janusz Szopa wielokrotnie organizował również warsztaty prowadzone przez polskich nauczycieli jogi wg metody B.K.S. Iyengara: Jurka Jaguckiego, Konrada Kocota, Henryka Li¶kiewicza, Leszka Mioduchowskiego i Romana Grzeszykowskiego.
 
 Jubilat może się dzi¶ poszczycić wielopoziomowym wkładem w rozpowszechnianie jogi i kształceniem instruktorów w tym zakresie. Jest twórc± programów nauczania oraz wykładowc± technik relaksacyjnych, kinezypsychoprofilaktyki i jogi w polskich i zagranicznych uczelniach wyższych. Od 2002 r. jest organizatorem i wykładowc± kursów instruktorskich z zakresu rekreacji ruchowej w oparciu o system fizycznych ćwiczeń jogi. Wypromował około 500 instruktorów rekreacji ruchowej w specjalno¶ciach: instruktor kinezypsychoprofilaktyki, instruktor fitness - ćwiczenia psychofizyczne w oparciu o system ćwiczeń hatha jogi, instruktor hatha jogi. Ponadto jest twórc± programu kształcenia instruktorów hatha jogi oraz współtwórc± programu kształcenia instruktorów rekreacji ruchowej profilaktyki zdrowotnej 50+ dla Krajowego O¶rodka Metodyczno-Szkoleniowego TKKF, a także twórc± programu kształcenia terapeutów uzdrowiskowych. Wykłada techniki relaksacyjne, kinezypsychoprofilaktykę i jogę w uczelniach wyższych, jest także współpracownikiem instytutów i uczelni indyjskich w zakresie jogi, współorganizatorem i wykładowc± programów europejskich oraz rz±dowych z zakresu rekreacji ruchowej dla osób w wieku dojrzałym.
Jednym z jego najnowszych przedsięwzięć s± powołane w 2011 r. podyplomowe studia o nazwie „Relaksacja i joga” w warszawskiej AWF, których jest współorganizatorem, kierownikiem i na których wykłada.
 
Janusz Szopa jest ponadto autorem i współautorem 3 ksi±żek oraz około 60 publikacji naukowych i kilkunastu artykułów popularyzatorskich z zakresu jogi i jej zastosowań w profilaktyce zdrowia. Twórc± wspomnianej sekcji jogi w Klubie Uczelnianym AZS Politechniki Częstochowskiej, Koła Naukowego Joga w AWF Katowice, współtwórc± Stowarzyszenia Jogi Akademickiej (wiceprezes), Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara (wiceprezes 2003-2008) oraz innych organizacji zajmuj±cych się promocj± jogi.
 
Profesor Szopa, maj±c na celu zrównoważony rozwój człowieka, wykorzystuje w swojej praktyce do¶wiadczenia różnych szkół hatha jogi w zakresie metod i technik daj±cych się zweryfikować naukowo. Podkre¶la jednak, że system, który opracował, pozwala na indywidualn± inwencję praktykuj±cego i poszukiwanie rozwi±zań we własnym ciele. Jego podej¶cie do jogi jest przede wszystkim naukowe - dzięki temu wiemy, że wiedza jak± nam przekazuje jest sprawdzona do¶wiadczalnie i pewna.
Janusz to przede wszystkim niesamowity, ciepły człowiek, „zarażaj±cy” jog± i swoim podej¶ciem do niej dziesi±tki osób i mamy nadzieję, że tak będzie dalej.
 
Drogiemu Jubilatowi Januszowi z życzeniami kolejnych owocnych lat na ¶cieżce jogi i podziękowaniami za Wszystko, co robi - Jego uczniowie i współpracownicy
 
janusz Szopa
 Janusz Szopa, ur. 6.01.1948 w Katowicach
 Dziekan Wydziału Zarz±dzania Sportem i Turystyk± w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (od 2012), kierownik Katedry Zarz±dzania Kultur± Fizyczn± i Turystyk± w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (od 2009), honorowy prezes Akademickiego Zwi±zku Sportowego Politechniki Częstochowskiej (od 1999), wiceprezes Stowarzyszenia Jogi Akademickiej (od 2007), prezes Organizacji ¦rodowiskowej AZS w Częstochowie (od 2011), członek Rady Upowszechniania Kultury Fizycznej i Komisji ds. szkoleń instruktorskich AZS (od 2012).
Najważniejsze sprawowane poprzednio funkcje: kierownik Katedry Turystyki, Rekreacji i Zarz±dzania w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (2006-09),
dziekan Wydziału Zarz±dzania Politechniki Częstochowskiej (2002-05), kierownik Zakładu Technik Relaksacyjnych i Jogi na Wydziale Zarz±dzania Politechniki Częstochowskiej (2002-05),
rektor Politechniki Częstochowskiej (1996-2002), prorektor ds. nauki Politechniki Częstochowskiej (1990-96), dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki (1992-96) na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej,
wiceprezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej OMEGA (1999-2008), wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara (2002-08),
prezes Polsko-Amerykańskiego Klubu Przedsiębiorczo¶ci w Częstochowie (1992-98),
radny miasta Częstochowy (1994-98).
 Uprawnienia zawodowe: instruktor relaksacji (1996), jogi (1997), kinezypsychoprofilaktyki (2003), ukończone kursy z zakresu terapii naturalnych,
Osi±gnięcia naukowe: około 180 prac naukowych w tym około 60 z zagadnień zwi±zanych z rekreacj± ruchow± w oparciu o system ćwiczeń hatha jogi
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi (1990), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1992), Zasłużony dla Rozwoju Województwa Częstochowskiego (1997), Złota Odznaka Akademickiego Zwi±zku Sportowego (1998), Złota Odznaka za zasługi dla Województwa ¦l±skiego (2000), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2001), Złota Odznaka Akademickiego Zwi±zku Sportowego (2001), Złota Odznaka „Za Zasługi dla Sportu” Ministra Sportu (2005), Medal „Zasłużonemu dla Uczelni” Politechniki Częstochowskiej (2009).
 
Opublikuj na:
  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Maja 2021
Następne
PW¦CPSN
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft