¦cieżka jogi Iyengara jest prawdziwa, szczera, klasyczna. Rozmowa z Deanem Lernerem. Czę¶ć III
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


¦cieżka jogi Iyengara jest prawdziwa, szczera, klasyczna. Rozmowa z Deanem Lernerem. Czę¶ć III

  • poniedziałek, 16 kwietnia 2012
  • autor: Natasza Moszkowicz
O jodze Iyengara, działalno¶ci na stanowisku prezesa Amerykańskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara(IYNAUS) i wrażeniach z Polski z Deanem Lernerem nauczycielem jogi wg. metody Iyengara w stopniu Advanced Senior II rozmawia Natasza Moszkowicz.
O do¶wiadczeniach płyn±cych z pracy na stanowisku prezesa IYNAUS.
Jest to kolejny aspekt pod±żania ¶cieżk± jogi Iyengara. Praca w stowarzyszenia wymaga dużo pracy i tak jak rodzina maj±ca dużo członków - gdzie jest mama, tata, dzieci, wnuki i tak dalej - może działać prawidłowo lub być dysfunkcyjna, a jej członkowie mog± się ze sob± dogadywać lub między sob± kłócić. I jest to proces. Uważam, że kluczem do rozwoju stowarzyszenia jest zachowanie na uwadze celu, a celem jest propagowanie i rozpowszechnianie nauki B.K.S. Iyengara, oraz zachowanie czysto¶ci jej przekazu (...)
Joga to joga i jest wiele ¶cieżek, które do niej prowadz± - i nieważne jak± ¶cieżkę kto¶ wybiera, dobrze, że go poci±ga i mu odpowiada.
Ja czuję, że ta ¶cieżka jest prawdziwa, szczera, klasyczna i zachowanie tej nauki czyst±, nie mieszanie jej należy do zadań stowarzyszenia.
Po to mamy proces certyfikacyjny i tym podobne. I to jest już dużo do zrobienia, za¶ w miarę jak organizacja się rozrasta przybywa jeszcze więcej rzeczy i jeszcze więcej ludzi o różnych osobowo¶ciach staraj±cych się im sprostać. Rodzić się mog± konflikty, może się pojawić roszczeniowo¶ć, poczucie władczo¶ci czy temu podobne, wobec czego musimy cały czas mieć na uwadze, że działamy na rzecz wspólnej sprawy i je¶li potrafimy to robić, to bardzo pomaga. Trzeba być tolerancyjnymi dla siebie nawzajem i komunikować się. My¶lę, że kiedy trzymamy rzeczy w sobie, kiedy żywimy w zwi±zku z kim¶ negatywne uczucia często czyje¶ zachowania s± odbiciem nas samych - wówczas to, co trzymane w sobie może się ujawnić niespodziewanie, a wtedy pa¶ć mog± słowa, których póĽniej żałujemy. Działaj±cy w dobrej wierze na rzecz stowarzyszenia mog± wówczas stwierdzić, że nie chc± mieć z tym nic wspólnego. To nie ma nic wspólnego z jog±. Powinni¶my więc być tolerancyjni, słuchać siebie nawzajem i rozmawiać ze sob± bo kiedy umiemy to robić, możemy też rozwi±zywać problemy między sob± - na czym w dużej mierze polega praktyka jogi - i wtedy możemy służyć Stowarzyszeniu, oraz odpowiednio szerzyć jego pracę i ważne dla społeczno¶ci informacje.
Członkowie stowarzyszenia - uczniowie B.K.S. Iyengara i studiuj±cy jego metodę, wstępuj±c na t± ¶cieżkę otrzymali wielki dar i powinni czuć - ja tak czuję - wdzięczno¶ć i umieć to docenić, a odwdzięczyć się mog±, praktykuj±c to, czego się nauczyli i ucz±c, jak również pomagaj±c Stowarzyszeniu. Na tej samej zasadzie Stowarzyszenie powinno pracować na rzecz uczniów - nauczycieli i studiuj±cych jogę Iyengara. Powinno udostępniać publikacje i dawać reklamę.
U nas w kraju jest wiele różnych rodzajów jogi, ale w jodze Iyengara mamy, jak wiecie, do¶ć mocny i wymagaj±cy program szkoleniowy, egzaminy i certyfikację. W zwi±zku z czym jedna z rzeczy, któr± robimy by pomóc nauczycielom, którzy po¶więcaj± lata na praktyce, egzaminach i uczeniu to edukowanie społeczeństwa: Na czym polega różnica między jog± Iyengara, a innymi rodzajami jogi, gdzie można na przykład przej¶ć kurs szkoleniowy korespondencyjnie lub uczyć się na 2-3 tygodniowym kursie i otrzymać dyplom. Nasze Stowarzyszenie umieszcza więc ogłoszenia ze znakiem firmowym, będ±ce komunikatem po¶wiadczaj±cym, że nauczyciel posługuj±cy się tym znakiem studiował filozofię, anatomię, ma praktykę, rozwija się i że jego zajęcia s± dobre i że będzie się w dobrych rękach. W ten sposób pomaga się nauczycielom w prowadzeniu ich zajęć. To jest jeden z aspektów działania Stowarzyszenia. Buduje się także archiwum filmów, ksi±żek i innych materiałów tak, by było użyteczne dla członków i mogli z niego korzystać jak z biblioteki, by wzbogacali swoj± praktykę i mogli dalej studiować.
Tutaj członkowie mog± pomagać Stowarzyszeniu, za¶ Stowarzyszenie może pomagać im i musimy robić co w naszej mocy by rozwi±zywać problemy i pamiętać, że wypełniamy tym samym wolę żyj±cego mistrza, którego wizja jest niezwykła.
Wielu rzeczom, o których wykonanie kiedy¶ poprosił byli¶my - przynajmniej u nas kraju, ale my¶lę, że także w innych miejscach - niechętni, żywi±c przekonanie, że to się u nas nie sprawdzi, to się nie uda. Kiedy jednak już co¶ zastosowali¶my, okazywało się działać genialnie.
Takie cało¶ciowe spojrzenie pomogło upowszechnić jogę Iyengara na ¶wiecie i wypracować nadzwyczajne standardy - mamy chyba najwyższe standardy je¶li chodzi o kształcenie nauczycieli na ¶wiecie. Na całym ¶wiecie. Na tym polega rola Stowarzyszenia i je¶li będziemy o niej pamiętać, pow¶ci±gaj±c potrzebę uzyskiwania małych, prywatnych korzy¶ci, maj±c na uwadze nie poszczególne jednostki, ale ogół, idee jogi i to, jak możemy pomóc je ożywiać wówczas najlepiej się sprawie przysłużymy. Nie jest to łatwe i zawsze wpada się na miny i tak jest w każdym Stowarzyszeniu.
 Dean Lerner
Jakie s± Twoje wrażenia ze spotkania z praktykuj±cymi w Polsce i czy chciałby¶ może udzielić nam jaki¶ wskazówek, natury ogólnej, dotycz±cych praktyki zanim ponownie się zobaczymy?
Cóż... Mam poczucie, że miałem do czynienia z grup± fantastycznie praktykuj±cych, bardzo zaangażowanych i szczerze oddanych.
Byłem naprawdę poruszony, widz±c tak dobr± grupę. Macie w mojej opinii bardzo dobre podstawy, więc ktokolwiek tutaj uczył, czy z nauczycieli miejscowych, czy nauczycieli przyjeżdżaj±cy, dał bardzo dobre podwaliny.
Było to powodem mojego dużego zadowolenia. Moja sugestia... po prostu dalej praktykujcie. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać kilka nowych idei, albo może nie nowych, za to przekazanych w nowy sposób, które wzbudziły zainteresowanie, które się spodobały i były inspiruj±ce i ... praktykujcie tak dalej.
Jedyna trudno¶ć polegała na tym - ale to chyba raczej uwaga do mnie - że polscy uczniowie, nie zrozumieli chyba ani jednego z moich żartów, ale to może jest wskazówka dla mnie, by tyle nie dowcipkować na zajęciach.
Nie s±dzę, abym żartował aż tak bardzo, ale... lepiej dla mnie w ogóle nie żartować :-)
Humor jest bardzo dobrym narzędziem, a zwłaszcza... na przykład dzi¶, gdy robili¶my wygięcia, nie pamiętam dokładnie, co powiedziałem - zrobili¶my kilka wygięć i powiedziałem co¶, z czego wszyscy zaczęli się ¶miać i to rozładowało napięcie przed kolejnym z wygięć, do którego mogli¶cie wej¶ć z większ± swobod±. Humor jest zasadniczo dobry w uczeniu... chyba, że się z nim przesadza.
W każdym razie to była moim zdaniem ¶wietna grupa i mam nadzieję, że tak samo będzie budować swoj± społeczno¶ć.
I jeszcze niesamowicie szczodra i serdeczna go¶cinno¶ć, która była dla mnie bardzo wzruszaj±ca. Jestem za ni± ogromnie wdzięczny.
  Dean Lerner
Jest to fragment wywiadu z Deanem Lernerem, który go¶cił w Polsce w maju 2011 roku.
Wywiad można obejrzeć tutaj.
Rozmawiała, przepisała, zredagowała Natasza Moszkowicz. 
Dla wszystkich, którzy wyjechali z niedosytem w tego warsztatu, oraz dla chętnych, którzy z różnych względów wówczas do Krakowa nie dotarli jest dobra wiadomo¶ć:
Również w tym roku, w maju Dean Lerner zago¶ci w Polsce.
Szczegóły: Krakowski Warsztat Jogi.
 
Dean Lerner: biogram
Dean Lerner interesował się my¶l± Wschodu i mistycyzmem w latach sze¶ćdziesi±tych jeszcze zanim ukończył naukę w szkole ¶redniej. Z jog± zetkn±ł się po raz pierwszy za po¶rednictwem lektury na pocz±tku lat siedemdziesi±tych, podejmuj±c pod jej wpływem kurs korespondencyjny i bez większego powodzenia zaczyna praktykować pewne pozycje. W 1981 podróżował po Indiach. W okresie rekonwalescencji po ciężkiej chorobie, zacz±ł szperać po księgarniach. W¶ród setek ksi±żek na temat jogi znajduje dwie, szczególnie interesuj±ce go pozycje: „Encyclopedia of Yoga” (autor nieznany) i „¦wiatło Jogi B.K.S. Iynegara”. W „¦wietle Jogi” podobaj± mu się zdjęcia, integralno¶ć, jak± przedstawiały, jak również informacje terapeutyczne znajduj±ce się na końcu ksi±żki. Wybór „¦wiatła Jogi” miał radykalnie zaważyć na obraniu przezeń życiowego kursu. Praktykował asany zgodnie z ksi±żkowymi wskazówkami również po powrocie do Stanów. Nawi±zał korespondencję z B.K.S Iyengarem, który polecił mu dwoje nauczycieli Mary Dunn i Ramanand Patel, pod których okiem kontynuuje praktykę.
Nauczycielska kariera Deana rozpoczęła się od tego, co sam nazwał „jog± na kołach” w Forth Worth. Stale ładował i wyładowywał pomoce ze swojego auta, ucz±c w jednym tygodniu w kilku różnych lokalizacjach. W 1985 roku zostaje zaproszony do ¶rodkowej Pensylwanii, gdzie żyje i uczy do dzi¶.
Wraz z żon± Rebecc± Dean tworzy The Center for Well-Being (www.centerforwellbeing.net) - studio jogi i holistyczny o¶rodek zdrowia w Lemont. Prowadzi liczne warsztaty w Stanach Zjednoczonych i za granic±. Wielokrotnie studiował w Instytucie w Punie, zdobywaj±c nauczycielski certyfikat w stopniu Advanced Senior II
Przez kilka lat piastował funkcję przewodnicz±cego Iyengar Yoga National Association of the United States.
 
 
 
 
 
Opublikuj na:
  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Kwietnia 2019
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft