Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Mindfulness - B±dĽ w kontakcie ze sob±

  • czwartek, 29 grudnia 2016
  • autor: Anna Jędruch
Mindfulness, czyli trening uważno¶ci, to praktyka odnosz±ca się do ciała, emocji i my¶li, a zarazem pewne podej¶cie, którego nie da się oddzielić od życia codziennego. Okre¶lenie wywodzi się od angielskiego przymiotnika mindful czyli uważaj±cy, troskliwy, dbały, pamiętaj±cy. Minfulness to stanu umysłu, kiedy się jest całkowicie Obecnym wobec do¶wiadczeń płyn±cych zarówno z zewn±trz (inni ludzie) jak i od wewn±trz (od nas samych).
Uważno¶ć jest pełn± ¶wiadomo¶ci± tego, co się wydarza w danym momencie, bez jakichkolwiek prób oceniania albo filtrowania rzeczywisto¶ci. To także akceptowanie bież±cych wydarzeń bez oceniania ich, pełna zaangażowania i nieingeruj±ca obserwacja, zarówno rzeczywisto¶ci, jak i własnych my¶li i emocji, bez konieczno¶ci pod±żania za nimi, czy wreszcie kierowanie się raczej głosem serca a nie starymi przyzwyczajeniami czy wygod±. Mówi±c w skrócie, jest to stan bycia „tu i teraz” ze ¶wiadomo¶ci± umysłu i ciała.
Chociaż praktyka ta wywodzi się ze starożytnych buddyjskich dyscyplin medytacyjnych, to z pewno¶ci± można uznać j± za uniwersaln±, ponieważ każdy może z niej czerpać korzy¶ci. Obecnie uważno¶ć wykracza poza swoje duchowe korzenie, a jej oddziaływanie obejmuj obszary medycyny, psychologii, biznesu czy edukacji. Lekarze zalecaj± swoim pacjentom praktykowanie uważno¶ci w celu pozbycia się stresu, chorób czy bólu. Uważno¶ć może być ¶wietnym narzędziem zrozumienia swojej psychiki i pozbywania się cierpienia. Je¶li zaczniesz postrzegać życie jako proces ci±głej zmiany, wtedy łatwiej będzie Ci dostrzegać jego różne aspekty - zarówno przyjemno¶ć i rado¶ć, jak ból – ale z mniejszym stresem i większym spokojem wewnętrznym. Z czasem nauczysz się dostrzegać Ľródła swoich złych my¶li i emocji i rozumieć je, nie daj±c możliwo¶ci zapanowania im nad Tob±.
minfulness
 
Przestań identyfikować się ze swoim umysłem
Aby wprowadzić tę praktykę w życie, należałoby sobie najpierw u¶wiadomić, że nasz umysł płata nam figle, a do tego ma przeważnie nad nami całkowit± kontrolę. Bo czy nie przyłapałe¶ się nigdy na tym, że mielisz przez pewien czas jedn± i tę sam± my¶l, bez wyraĽnego celu i sensu, a częstokroć ze szkod± dla Ciebie samego?
Zauważ, że Twoje my¶li pojawiaj± się automatycznie, czasem przypadkowo, a z duż± doz± prawdopodobieństwa w jakim¶ stopniu się z nimi utożsamiasz, co uniemożliwia Ci spojrzenie na te my¶li z boku. Trening uważno¶ci poniek±d polega na wydostawaniu się z pułapki umysłu. Jak to zrobić? Za każdym razem, gdy dostrzeżesz, że zamiast koncentrować się na wykonywanej czynno¶ci, my¶lisz o czym¶ innym, automatycznie stajesz się Obecny.
Trening uważno¶ci nie jest czym¶, co trzeba przyswoić, ponieważ mamy to w sobie, jest to pewien sposób życia. Praktykować można w dwójnasób: formalnie i nieformalnie. Formalny sposób praktyki charakteryzuje się tym, że po¶więcamy pewien czas tylko i wył±cznie z zamiarem skoncentrowania się na oddechu, doznaniach płyn±cych z ciała, na dĽwiękach, czy emocjach i my¶lach. Jest to pewien rodzaj koncentracji. Nieformalne praktykowanie polega na wprowadzeniu uważnej ¶wiadomo¶ci do codziennych czynno¶ci, a więc w domu, podczas codziennych porz±dków, w pracy, w kontaktach z innymi itp.
Chodzi o wyrobienie w sobie stałej postawy „bycia Obecnym”, co przejawia się po¶więcaniu całej swojej uwagi nawet najbardziej drobnej i trywialnej czynno¶ci w taki sposób, aby ona sama w sobie stała się celem, a więc by uzyskać równowagę pomiędzy „byciem” a „robieniem”.
Dlaczego więc nie zacz±ć praktykowanie już dzi¶? Wybierz dowoln± czynno¶ć, która towarzyszy Ci na co dzień, jak szczotkowanie zębów, parzenie kawy, zmywanie naczyń. Nie my¶l o tym, co jeszcze masz dzi¶ do zrobienia, o swoich potrzebach, problemach, planach. Skoncentruj się tylko i wył±cznie na tej jednej czynno¶ci, obudĽ w ramach tego do¶wiadczenia wszystkie możliwe zmysły. Dla przykładu podczas zmywania naczyń, poczuj jak woda dotyka Twojej ręki, wsłuchaj się w jej odgłos, poczuj konsystencję płynu do mycia naczyń, różnicę, kiedy jest spieniony, a kiedy nie. Zauważaj szczegóły jak dziecko, które robi dan± czynno¶ć po raz pierwszy w życiu. Kiedy spacerujesz, zamknij na chwilę oczy i posłuchaj dĽwięków natury. Kiedy z kim¶ rozmawiasz, sprawdĽ, czy potrafisz go wysłuchać do końca, bez przerywania.
minfulness
 
Bywa, że jemy w po¶piechu, nie zważaj±c na to, co wkładamy do ust. Je¶li jemy w towarzystwie, zajmuje nas rozmowa, je¶li nikogo obok nas nie ma, zdarza się, że wł±czamy telewizję, albo przerzucamy w międzyczasie strony gazet, aby czym¶ zaj±ć umysł. Nie jeste¶my ¶wiadomi, co wkładamy do ust, ile wkładamy do ust, co w efekcie prowadzi do przejadania się. Pomy¶l, ile wrażeń może dostarczać jedzenie! Zachwycaj się wielo¶ci± kolorów na talerzu, smaków, zapachów, konsystencj±. Doceń ilo¶ć wysiłku, jaki trzeba było po¶więcić na wyprodukowanie tego jednego dania, które masz przed sob±, tego niepowtarzalnego poł±czenia składników. Smakuj całym sob±. ¦wiadome jedzenie ulepsza funkcjonowanie kładu trawiennego, zmniejsza stres i ogranicza przejadanie się.
B±dĽ w kontakcie ze sob±
Wszyscy bez wyj±tku do¶wiadczamy złych emocji, ale nie wszyscy potrafimy sobie z nimi radzić. Je¶li s± one dla nas mało pochlebne, wypieramy je, a wła¶ciwie tłamsimy je w sobie, co przekłada się na negatywne reakcje w ciele. Wypieranie emocji to oszukiwanie samego siebie, a trzeba pamiętać, że emocja zawsze powstaje w punkcie styczno¶ci umysłu z ciałem. Nie da się tych dwóch sfer oddzielić od siebie. Nie cenzuruj emocji, nie obwiniaj się za nie, zaakceptuj je i obserwuj – zwracaj uwagę na to, co dzieje się z Twoim umysłem i ciałem, ale nie identyfikuj się z emocjami. Uważno¶ć uczy, że emocje i my¶li s± przej¶ciowe. Postrzegaj je jako fale, które przychodz±, narastaj± i odchodz±. Pozwoli to uchronić Cię przed automatyzmem działań i w zdrowy sposób umożliwi Ci oddzielenie się od Ľródła złych emocji.
Skanowanie ciała - pożyteczna praktyka
Ssystematyczna praktyka „kontaktowania się ze swoim ciałem” nazywana „skanowaniem ciała”. Ułóż się wygodnie, zamknij oczy, rozluĽnij, pozwól, aby ciało poddało się grawitacji. Poczuj je jako cało¶ć z rozmaitymi fizycznymi doznaniami, my¶lami i emocjami. Wykonuj±c wdech, poczuj, jak Twoje całe ciało ro¶nie i rozszerza się, a wydychaj±c, poczuj jak opada. Wyczuj kontakt z podłożem, jego ciężar. Przekonaj się jak odczuwasz granice ciała, powierzchnię skóry, temperaturę. Nie oceniaj swoich wrażeń i nie próbuj ich zmieniać, po prostu pod±żaj za nimi. Skieruj swoj± uwagę na jedn± stopę. Poczuj jak opiera się na podłodze, a następnie staraj się wyczuwać jej kolejne czę¶ci – skórę, paliczki , ¶cięgna itp. Możesz spróbować zsynchronizować kierowanie ¶wiadomo¶ci wraz z kolejnymi oddechami, albo nawet wyobrazić sobie, że oddychasz stop±. Postępuj podobnie z następnymi czę¶ciami ciała. Na koniec spróbuj poszerzyć ¶wiadomo¶ć do całego ciała – od czubka głowy po koniuszki palców u stóp. B±dĽ obecny. Nie przejmuj się, je¶li odczucia nie wydaj± Ci się ani przyjemne ani nieprzyjemne, tylko neutralne. Z czasem, w miarę pogłębiania praktyki, zaczniesz subtelniej postrzegać swoje doznania.
minfulness
 
Żyj „tu i teraz”
Nierzadko obieramy sobie w życiu zbyt ambitne i nierealne cele i po¶więcamy im tak wiele uwagi, że zupełnie odcinamy się od teraĽniejszo¶ci. Traktujemy j± jedynie jako narzędzie do osi±gnięcia celu umiejscowionego gdzie¶ w przyszło¶ci. Po¶więcanie chwili obecnej dla wyimaginowanej obietnicy przyszłego szczę¶cia to trwanie w bezruchu i cierpieniu. To, na co czekamy, może nigdy nie przyj¶ć. Jest wiele bardzo bogatych ludzi, którzy zdaj± się mieć wszystkie dobra materialne, a jednak przyznaj±, że nie s± szczę¶liwi, często popadaj± wręcz w depresję. Traktuj± czas teraĽniejszy jedynie jako okres przej¶ciowy. Żywi± przekonanie, że pieni±dze zapewni± władzę, a władza jaki¶ stopień bezpieczeństwa. Pogoń za tego rodzaju władz± ogranicza jednak doznawanie przyjemno¶ci każdego dnia.
Warto zdawać sobie sprawę z wielu korzy¶ci, jakie przynosi regularna praktyka mindfulness. Praktyka treningu uważno¶ci powoduje redukcje stresu, poprawę jako¶ci snu, szybsze uspokojenie akcji serca i oddechu po intensywnym wysiłku, ponadto kurczy się także obszar mózgu odpowiedzialny za kontrolowanie strachu. Neurobiolodzy przekonuj±, że prosta ¶wiadomo¶ć bycia „tu i teraz” i skupienie się na oddechu i uspokojenie umysłu może zmienić mózg, zwiększaj±c lub zmniejszaj±c aktywno¶ć jego niektórych obszarów.
 
 baner fb
baner sklep 
 
 
Opublikuj na:
  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft