Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Czym jest OM Healing? Ewa Majka Zell

  • poniedziałek, 14 wrze¶nia 2015
  • autor: Ewa Majka Zell
"Intonowanie dĽwięku OM w grupie o specjalnym układzie, wzmacnia jego uzdrawiaj±c± moc. OM Healing oddziałuje na wszystkich płaszczyznach: fizycznej, emocjonalnej, mentalnej i duchowej. Zachodz±cy w czasie praktyki proces transformacji energii oraz oczyszczenia naszej aury, możliwy jest dzięki zbiorowej wyższej ¶wiadomo¶ci całej grupy." O tym, czym dokładnie jest OM Healing i jakie korzy¶ci może mieć z niego każdy, wyja¶nia Ewa Majka Zell.
 om healing
OM Healing
Jest to starożytna technika grupowa, wykorzystuj±ca kosmiczn±, najczystsz± wibrację pierwotnego, przenikaj±cego cały wszech¶wiat dĽwięku OM, do transformacji, uzdrawiania oraz przywracania harmonii w ¶wiecie ludzi i przyrody. To jedna z najpotężniejszych, a zarazem prostych metod, stosowanych w dawnych czasach w Indiach, przez mędrców (ryszi) będ±cych autorami pism wedyjskich. Jej pochodzenie sięga zatem tysi±ce lat wstecz, kiedy to ludzie mieli lepszy kontakt z wyższ± ¶wiadomo¶ci± i żyli w większej harmonii z wszech¶wiatem.
Mahavatar BabadĽi, ponadczasowy Jogin i twórca Kriya Jogi, znany na Zachodzie głównie z rozpowszechnionej na całym ¶wiecie ksi±żki „Autobiografia Jogina”, przywrócił ludziom technikę OM Healing, poprzez swego bezpo¶redniego ucznia, ¦ri Swamiego Vishwanandę. Przekazał j± wraz z potężnym zestawem technik jogicznych, znanych pod nazw± Atma Kriya Yogi (sanskryt: Atma = dusza, Kriya = ¶wiadome działanie), dostosowanych do potrzeb ludzko¶ci na jej obecnym poziomie rozwoju. OM Healing jest więc czę¶ci± systemu Atma Kriya Yogi i praktykowany jest w grupach, przynosz±c uzdrowienie i transformację ludziom oraz całemu ¶wiatu. Nie trzeba jednak poznawać wszystkich technik Atma Kriya Yogi, by móc praktykować OM Healing.
om healing
Intonowanie dĽwięku OM w grupie o specjalnym układzie, wzmacnia jego uzdrawiaj±c± moc. OM Healing oddziałuje na wszystkich płaszczyznach: fizycznej, emocjonalnej, mentalnej i duchowej. Zachodz±cy w czasie praktyki proces transformacji energii oraz oczyszczenia naszej aury, możliwy jest dzięki zbiorowej wyższej ¶wiadomo¶ci całej grupy.
Przebywanie w wibracji OM ułatwia pozbycie się negatywnych my¶li i emocji, przywraca wewnętrzny spokój, rado¶ć i uczucie miło¶ci. Prowadzi to do bardziej radosnego życia, wspomaga nasze zdrowie oraz praktykę medytacyjn±.
Oprócz oddziaływania na wszystkich uczestników i ich otoczenie, energia powstaj±ca w czasie tej praktyki może być też kierowana dla dobra innych ludzi, dla miejsc i sytuacji życiowych, w zależno¶ci od intencji uczestników.
Raz w miesi±cu, w czasie pełni księżyca, działaj±ce na całym ¶wiecie grupy OM Healing (obecnie ok. 1000 grup), spotykaj± się w tym samym czasie, aby praktykować w jednej, wspólnej dla wszystkich intencji. Praktyka ta, wykorzystuj±c dodatkowo siln± energię pełni księżyca, pomaga transformować nasz± planetę, wzmacnia pozytywn± wibrację w naszym otoczeniu i społeczno¶ci oraz potęguje uzdrawiaj±ce efekty u uczestników.
W centrum duchowym ¦ri Swamiego Vishwanandy w Niemczech, odbywaj± się często praktyki Maha OM Healing (Wielki OM Healing), w których uczestniczy od kilkudziesięciu, do nawet kilkuset osób.
om healing
Ale i w innych miejscach zdarzaj± się praktyki na podobn± skalę. Ostatnio np. w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Jogi 21.06.2015r . na terenie AWF w Gdańsku:
om healing
OM Healing jest wspaniał± technik± dla wszystkich - niezależnie od wyznania, narodowo¶ci, ¶wiatopogl±du czy wybranej ¶cieżki duchowej. Nie ma tu znaczenia wiek, płeć czy umiejętno¶ć ¶piewania. W praktyce tej jednoczy nas wspólne działanie, jego cel i wszechogarniaj±ca, pięknie harmonizuj±ca wibracja OM.
Do niedawna OM Healing praktykowany był przede wszystkim w kręgach osób zwi±zanych z o¶wieconym mistrzem duchowym, Premavatarem ¦ri Swamim Vishwanand±, którego misj± jest m.in. pomoc ludziom w otwieraniu serc na bezwarunkow± miło¶ć, a także pomoc naszej Matce Ziemi.
Kiedy jesieni± 2012 r. poznałam tę technikę, bardzo szybko poczułam pragnienie wyj¶cia z ni± do szerszych kręgów, aby jak najwięcej ludzi mogło uczestniczyć w tej pięknej praktyce, czerpi±c dla siebie i swoich bliskich ogromne korzy¶ci z niej płyn±ce, a zarazem przyczyniaj±c się do podnoszenia wibracji naszej planety, która bardzo tego potrzebuje.
Po ukończeniu kursu Atma Kriya Yogi i otrzymaniu certyfikatu oraz błogosławieństwa ¦ri Swamiego Vishwanandy (niezbędne do prowadzenia kręgu OM Healing), rozpoczęłam w kwietniu 2013 r. regularne, cotygodniowe spotkania w Gdańsku. Wygl±daj± one może nieco inaczej, niż w większo¶ci kręgów, ponieważ zaczynamy je od ¶piewania mantr i pie¶ni duchowych z różnych tradycji. Pomaga nam to w wyciszeniu my¶li i emocji, w znalezieniu się „tu i teraz” i przygotowaniu do naszej 45-minutowej medytacji z mantr± OM. Ponadto czas, w którym ¶piewamy mantry, daje możliwo¶ć dotarcia na praktykę wszystkim „spóĽnialskim” ;) Można też przyj¶ć póĽniej, na sam± medytację, je¶li kto¶ nie chce uczestniczyć w ¶piewaniu mantr.
om healing
om healing
Czas medytacji wykorzystujemy m.in. do stosowania mudr (mudry = „joga palców”), zwłaszcza Mudry Serca, otwieraj±cej pięknie czakrę serca i pomagaj±cej dotrzeć do Ľródła bezwarunkowej miło¶ci, które jest w każdym z nas.
Praktykę kończymy doenergetyzowaniem tych miejsc naszego ciała, które najbardziej tego potrzebuj± oraz Medytacj± ¦wiatła i Miło¶ci, w czasie której wysyłamy energię z naszych serc do wszystkich istot, do naszej Matki Ziemi i do całego wszech¶wiata.
Charakterystyczne jest bardzo duże wyciszenie wszystkich uczestników po zakończonej praktyce. Niektórzy okre¶laj± to jako swoisty „błogostan”:) Wiele osób mówi też o podróży w gł±b siebie, o różnych niecodziennych doznaniach, o przypływie energii, spokoju.
W okresie letnim, w miesi±cach lipiec-sierpień, praktykujemy OM Healing na plaży, aby wykorzystać ten ciepły czas, piękne okoliczno¶ci przyrody i być po prostu bliżej Natury.
 om healing
om healing

om healing
W kwietniu 2015r. utworzyłam dodatkowy kr±g OM Healing w Gdyni. Tu także spotykamy się regularnie, raz w tygodniu. Przez obydwa te kręgi przewinęło się już dużo ludzi. Na spotkania przychodzi ¶rednio od 10 do 25 osób. Chciałabym oczywi¶cie, aby było ich jak najwięcej, zwłaszcza osób, które przez dłuższy czas naprawdę regularnie uczestniczyłyby w tej praktyce. Dlaczego? Ponieważ praktykuj±c co¶ tylko od czasu do czasu, lub krótko, nie możemy liczyć na efekty, jakie dana praktyka obiecuje. Na podstawie własnego do¶wiadczenia mogę zdecydowanie potwierdzić, że OM Healing przynosi naprawdę ogromne korzy¶ci. Oprócz tego, że uwolniłam się od rzekomo nieuleczalnej choroby, mogę ¶miało napisać, że stałam się innym człowiekiem:) Jestem znacznie bliżej Siebie, bliżej ¬ródła... Czerpię stamt±d spokój, rado¶ć, Miło¶ć... Czuję piękne prowadzenie... I nawet, gdy bywa ciężko, znacznie lepiej radzę sobie w takich sytuacjach, bo jest we mnie dużo akceptacji. Jestem bardzo wdzięczna za tę praktykę i cieszę się, że dzięki niej mogę pomagać nie tylko sobie, ale i innym. Muszę jedynie „ostrzec”, że OM Healing, podnosz±c stale nasze wibracje, może spowodować, że przestanie nam np. smakować mięso, lub przestanie nas ci±gn±ć do alkoholu czy innych używek. Zatem „niechc±cy” możemy stać się np. wegetarianami :)
To, czego tak naprawdę potrzebujemy, znajduje się w nas samych. OM Healing pomaga nam dotrzeć do naszego wnętrza i dosięgn±ć tych zasobów. Dlatego z całego serca polecam wszystkim tę praktykę.
Ewa Majka Zell
om healing
Korzy¶ci płyn±ce z regularnej praktyki OM Healing:
- pomaga uwolnić się od negatywnych my¶li i emocji, osi±gn±ć wewnętrzny spokój i rozwin±ć pozytywne uczucia rado¶ci i miło¶ci,
- oczyszcza nasz organizm i likwiduje blokady w centrach i kanałach energetycznych w naszym ciele,
- przywraca równowagę fizyczn±, psychiczn±, emocjonaln± oraz duchow±,
- wspomaga nasze zdrowie, uruchamiaj±c w nas procesy samouzdrawiania,
- wspomaga praktykę medytacyjn± i cały nasz rozwój duchowy,
- budzi intuicję i ¶wiadomo¶ć, ułatwia kierowanie się naszym wewnętrznym głosem,
- jest doskonałym ćwiczeniem oddechowym, ucz±cym prawidłowo oddychać i znacznie wydłużaj±cym oddech,
- wpływa korzystnie na ¶rodowisko, przywraca harmonię i buduje jedno¶ć pomiędzy ludĽmi i natur±,
- podnosi wibracje planety i żyj±cych na niej istot.
Kręgi OM Healing istniej± i działaj± w wielu miastach w Polsce.
Sesje OM Healing w Trójmie¶cie odbywaj± się 2 razy w tygodniu:
- w Gdańsku we wtorki (w lipcu i sierpniu w plenerze),
- w Gdyni w ¶rody.
 
Więcej informacji można znaleĽć tu:
 
Uwaga!
Ponieważ w kilku krajach termin „healing” jest prawnie zastrzeżony dla medycyny konwencjonalnej, nazwa OM Healing zostanie wkrótce zmieniona na OM Chanting.
 
Opublikuj na:
  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft