Wegetariańska Wielkanoc z Jog± i Masażem Tajskim
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Wegetariańska Wielkanoc z Jog± i Masażem Tajskim

Wegetariańska Wielkanoc z Jog± i Masażem Tajskim
w O¶rodku Rozwoju Osobistego i Duchowego "Tu i Teraz"
w Nowym Kawkowie


Czas i miejsce:
Wielkanoc, 21-25 kwietnia 2011, O¶rodek Rozwoju Osobistego i Duchowego „Tu i Teraz” w Nowym Kawkowie.„Tu i Teraz” to przepiękne, urokliwe miejsce położone w¶ród malowniczych warmińsko - mazurskich lasów i jezior, około 25 km od Olsztyna. O¶rodek znajduje się z dala od wszelkich zabudowań na olbrzymiej 10 ha polanie, w¶ród pagórków poro¶niętych lasami.
Program ramowy Wegetariańskiej Wielkanocy z Jog± i Masażem Tajskim to cztery ¶wi±teczne dni (pi±tek, 22 kwietnia – poniedziałek, 25 kwietnia) wypełnione przedpołudniowymi warsztatami z masażu tajskiego i wieczornymi zajęciami z jogi. Zapraszamy wszystkich spragnionych odpoczynku na łonie natury, zainteresowanych jog± oraz tych, którzy chcieliby odkryć głęboki zwi±zek masażu tajskiego z tradycyjn± praktyk± jogi. Podczas naszego pobytu, wszystkie posiłki będ± wegetariańskie, zdrowe oraz przygotowywane z wielkim sercem.


O masażu tajskim:
Za twórcę tej formy sztuki uważa się legendarnego lekarza z północnych Indii, znanego jako Jivaka Kumar Bhaccha, lecz±cego Buddę Sakjamuniego oraz jego sanghę. Choć sam nigdy nie dotarł do Tajlandii, jego nauki legły u podstaw tradycji masażu tajskiego. Tak jak inne azjatyckie techniki masażu, jest to zarówno praca z ciałem, jak i forma terapii opartej na teorii przepływu energii wzdłuż linii energetycznych rozmieszczonych w ludzkim ciele. Aby w pełni przywrócić równowagę psychofizyczn±, ciało fizyczne traktuje się jako narzędzie pozwalaj±ce dotrzeć do prawdziwych przyczyn zaburzeń. Terapeuta tylko pozornie koncentruje się na strukturach anatomicznych, czy zasadach fizjologii. W rzeczywisto¶ci skupia się na sieci kanałów energetycznych rozmieszczonych w ludzkim ciele. Również pozycje jogiczne, tak charakterystyczne dla masażu tajskiego, stosuje się przede wszystkim ze względu na ich energetyczn± efektywno¶ć.


Masaż tajski to poł±czenie akupresury i technik rozci±gaj±cych, doskonałe uzupełnienie innych form ruchu, jak i niezwykle skuteczne lekarstwo w przypadku wielu dolegliwo¶ci. Jest przeznaczony dla osób w każdym wieku i o różnej sprawno¶ci fizycznej.


Na przedpołudniowych warsztatach będziemy opowiadać o historii masażu tajskiego, o jego zwi±zkach z ayurwed± i medycyn± chińsk±, ale przede wszystkim poznamy go od strony praktycznej, ćwicz±c w parach. Poznamy tajskie techniki relaksacyjne, wykorzystuj±ce akupresurę oraz uelastyczniaj±ce całe ciało.


Na wieczornych zajęciach z jogi będziemy ł±czyć techniki wymagaj±ce elastyczno¶ci, siły i wytrzymało¶ci. Nacisk położymy na odpowiedni± korektę postawy i naukę technik po¶rednich. Podstaw± naszych zajęć będ± najbardziej efektywne sekwencje jogi klasycznej i ashtangi, a poziom zajęć dostosowany będzie do stopnia zaawansowania grupy.
Program ten może ulegać drobnym zmianom, w zależno¶ci od sytuacji, możliwo¶ci grupy, czy naszych wspólnych ustaleń. Ani przedpołudniowe, ani wieczorne sesje nie będ± obowi±zkowe. S±dzimy jednak, że klimat miejsca sprawi, że będziecie ćwiczyć z nami codziennie :)


Prowadz±cy:
Tomek Wójcik - Pomysłodawca i współzałożyciel akademii indywidualnej praktyki jogi Acharya, dyplomowany instruktor rekreacji ruchowej, nauczyciel jogi oraz praktykuj±cy masażysta tajskiego masażu jogicznego. Jednocze¶nie zajmuje kierownicze stanowisko w międzynarodowej organizacji finansowej, prowadz±c projekty informatyczne. Jogę praktykuje od 1996 roku. Od samego pocz±tku była dla niego intymnym i osobistym procesem, w którym odkrywamy samych siebie. Jest samoukiem. Wiedzę i do¶wiadczenie jakie udało mu się zdobyć we własnej praktyce, pogłębiał w ostatnich latach pod okiem prof. AWF dr hab. Janusza Szopy, założyciela Stowarzyszenia Jogi Akademickiej, dzięki któremu udało mu się zdobyć tytuł nauczyciela, uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Historię i techniki tradycyjnego masażu tajskiego, który zafascynował go podczas jego ostatniej podróży do Tajlandii, zgłębia od ponad roku. Swoje umiejętno¶ci rozwijał pod okiem Bartka Bobkowskiego, założyciela Dharmy - Szkoły Jogi, Ajurwedy i Masaży Orientalnych. Zgłębiaj±c t± przepiękn± starożytn± sztukę, stara się j± rozwijać i wprowadzać do własnej praktyki nauczycielskiej, integruj±c jej elementy z jog±. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Agenda (program ramowy, pi±tek, 22 kwietnia – poniedziałek, 25 kwietnia)
Pi±tek, 22 kwietnia
1. Pierwsza czę¶ć warsztatu z masażu tajskiego trwaj±ca 120 minut – przed południem i co najmniej godzinę po ¶niadaniu. Pierwsza czę¶ć obejmować będzie:
A. Wprowadzenie do historii masażu tajskiego, zwi±zek masażu tajskiego z ayurwed± i holistyczn± medycyn± chińsk±, północna linia przekazu a joga.
B. Przygotowanie teoretyczne, zalecenia i przeciwwskazania w praktyce, linie i punkty energetyczne.
C. Praktyka, pozycje w leżeniu na plecach, pozycje w leżeniu bokiem.
2. Pierwsze zajęcia z jogi trwaj±ce 75 minut – około 2 godziny przed kolacj± i co najmniej 2 godziny po obiedzie.
Podstaw± naszych zajęć będ± najbardziej efektywne sekwencje jogi klasycznej i ashtangi, a poziom zajęć dostosowany będzie do stopnia zaawansowania grupy.Sobota, 23 kwietnia
1. Kolejna czę¶ć warsztatu z masażu tajskiego trwaj±ca 90 minut – przed południem i co najmniej godzinę po ¶niadaniu. Ta czę¶ć obejmować będzie:
A. Praktyka, pozycje w leżeniu na brzuchu, pozycje w siadzie.
2. Zajęcia z jogi trwaj±ce 75 minut – około 2 godziny przed kolacj± i co najmniej 2 godziny po obiedzie.Niedziela, 24 kwietnia
1. Ostatnia czę¶ć warsztatu z masażu tajskiego trwaj±ca 90 minut – przed południem i co najmniej godzinę po ¶niadaniu. Ta czę¶ć obejmować będzie:
A. Praktyka, pełna sekwencja jogiczna.
2. Zajęcia z jogi trwaj±ce 75 minut – około 2 godziny przed kolacj± i co najmniej 2 godziny po obiedzie.Poniedziałek, 25 kwietnia
1. Ostatnie zajęcia z jogi trwaj±ce 75 minut – przed ¶niadaniem.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie „U ¬ródła”
O¶rodek Rozwoju Osobistego i Duchowego "Tu i Teraz" w Nowym Kawkowie
Acharya oraz Samadhi Joga (www.kabatyjoga.pl)

Cena:
350 zł (5 godzin jogi i 5-godzinny warsztat z masażu tajskiego) + koszty pobytu i wyżywienia w O¶rodku.
Zapisy i informacje:
Jacek Towalski
tel.: 602219382
Maja Wołosiewicz:
tel.: 606994366
Więcej szczegółów na stronie: www.tuiteraz.eu


Gdzie nas szukać?Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Sztuka życia. Medytacja Vipassana - Oby wszystkie istoty były szczę¶liwe!

To nieistotne kim jeste¶, czym się zajmujesz, w co wierzysz, a komu nie ufasz. W każdym z nas jest spokój i harmonia pozwalaj±ca na szczę¶liwe życie w zgodzie ze sob± i z innymi ludĽmi. Furtka do ogrodu wyzwolenia opatrzona jest jedynie mentaln± tabliczk± – UWAGA! ¦WIADOMO¦Ć – której pra...

Joga z krzesłem. Cenna lektura dla każdego jogina.

Ksi±żki do jogi dziel± się na dwa rodzaje. Takie, które ładnie wygl±daj± na półce i takie, z których można w praktyce korzystać. Ksi±żki na półkę, to albo zawiłe próby tłumaczenia teoretycznego, czym jest joga, albo kolorowe nie do końca udane podręczniki do nauki asan, z których nie sposób się czeg...

Wdzięczno¶ć kluczem do szczę¶cia

W dzień silni i przebojowi. Wieczorami przeżuwamy stres (albo on przeżuwa nas). Rano, zanim otworzymy oczy, umysł już podsuwa milion spraw, które trzeba załatwić w ci±gu dnia. Z tyłu głowy co¶ szepcze: "nie zd±żysz!". Jak sobie z tym radzić? Sposobów jest wiele, a jednym z nich, i to całkiem skute...

Kanon literatury jogicznej w sklepie JOGA-JOGA.PL

Najnowsze wydanie "biblii jogi" czyli ksi±żka "¦wiatło Jogi" B.K.S. Iyengara, poszerzone i wzbogacone o płytę dvd z filmem biograficznym o życiu Mistrza. Polecamy także " Pranajama, sztuka oddychania w jodzie" B.K.S.Iyengara a także "Joga doskonała dla kobiet" Gitty S. Iyengar. Pozycje obowi±zkowe w...

Wytrzę¶ to! TRE® pomaga uwolnić się od stresu.

Proste ćwiczenia, które robi± co¶ dziwnego z ciałem. Sesja TRE® mnie zaskoczyła, choć mniej więcej wiedziałam, czego mogę się spodziewać. Po krótkiej rozgrzewce ciało zaczyna samoistnie drgać. Potem przyszło ukojenie. Dowód na to, że ciało pamięta to, czego nie pamięta umysł, który nosi w sobi...

3 mikstury ziołowe, pomocne przy stanach zapalnych gardła.

Jesień to czas wzmożonej podatno¶ci na przeziębienia i grypę. Je¶li odczuwamy pierwsze symptomy, warto wesprzeć organizm w powrocie do równowagi, naturalnymi ¶rodkami. Po ziołowe mieszanki, warto sięgać wtedy, kiedy czujemy, że czosnek, cytryna, imbir, miód i pierzyna mog± być niewystarczaj±ce, np. ...

Dlaczego nie robię postępów w mojej praktyce jogi...

Jogin wie, że w wyniku wykonywania asan przede wszystkim zdobywa zdrowie. Jest to cenny nabytek zdobywany ciężk± prac±, stan zupełnej równowagi ciała, umysłu i ducha. Tak więc nie chodzi o akrobatyczne wykonanie asany, wykraczaj±ce poza granice swoich możliwo¶ci, lecz o stał±, żarliw± praktykę, poł±...

Dzięgiel le¶ny, i inne skarby z ł±k do zebrania w paĽdzierniku.

PaĽdziernik, to czas zbioru nie tylko dojrzałych i pełnych witamin, owoców głogu, dzikiej róży czy tarniny, ale także pożytecznego dzięgla le¶nego, którego wła¶ciwo¶ci mog± być pomocne na różne dolegliwo¶ci. ...

Sztuka i joga id± ze sob± w parze. Niezwykłe sesje w muzeach.

Muzealna sala pełna adeptów jogi, którzy praktykuj± asany i pranajamę otoczeni działami sztuki? To nie fantazja. Coraz więcej renomowanych muzeów na ¶wiecie organizuje tego typu wydarzenia. Po sesji wypełnionej asanami można wzi±ć udział w medytacji, a potem zwiedzić w małej, kameralnej grupie ekspo...

Top 6 asan, które pomog± Ci utrzymać formę po lecie.

Czas letni to okres, w którym słońce sprawia, że mamy więcej energii i motywacji do działania. Bardziej dbamy o swoj± odsłonięt± skórę i ciało. Mamy więcej czasu i okazji do tego, aby aktywnie spędzać czas. Co zrobić, aby nie stracić formy po lecie i cieszyć się wysokim poziomem energii przez cały r...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2018
Następne
PW¦CPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft