Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


ZIMOWISKO Z JOGˇ DLA DZIECI I DLA MŁODZIEŻY WAKACJE SZCZʦLIWYCH GENIUSZY


ZIMOWISKO Z JOGˇ DLA DZIECI I DLA MŁODZIEŻY
WAKACJE SZCZʦLIWYCH GENIUSZY

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE „POD BUKIEM” w ¦niadce koło Bodzentyna położone jest w otulinie ¦więtokrzyskiego Parku Narodowego. Mieszkamy w pokojach 3,4,6 osobowych z łazienkami. „Pod Bukiem” to prawdziwe wiejskie gospodarstwo, w którym hoduje się ¶winki, konia, krowę i kury. Do dyspozycji dzieci jest ping-pong, duża sala z kominkiem, sala dyskotekowa ze sprzętem audio.


NAJWIĘKSZYM ATUTEM kolonii jest program edukacyjny Szczę¶liwi Geniusze, będ±cy poł±czeniem osi±gnięć współczesnej psychologii i m±dro¶ci starożytnej jogi.

CELE
-Integracja grupy – tworzenie poczucia współprzynależno¶ci i umiejętno¶ci my¶lenia grupowego.
-Budowanie atmosfery zaufania, bezpieczeństwa, akceptacji, wzajemnego poszanowania, życzliwo¶ci itp.
-Zapoznanie uczestników z prostymi ćwiczeniami ruchowymi, oddechowymi i relaksacyjnymi, usuwaj±cymi nagromadzony stres.
-Wzmacnianie poczucia własnej warto¶ci, obowi±zkowo¶ci, samokontroli, odpowiedzialno¶ci.
-Rozwijanie umiejętno¶ci nieagresywnego rozwi±zywania konfliktów.
-Uwrażliwienie na potrzeby otoczenia, rozwijanie ludzkich warto¶ci.
Program charakteryzuje się znaczn± elastyczno¶ci±. Różnorodno¶ć gier, procesów i zabaw dotycz±cych każdego z tematów jest bardzo duża. Dobierane s± one przez prowadz±cych w zależno¶ci od wieku i możliwo¶ci uczestników oraz od aktualnego nastroju i nastawienia grupy. Dzięki temu uczestnicy przyjeżdżaj±cy kolejny raz zawsze maj± wrażenie, że s± na zajęciach po raz pierwszy.

NAJCZʦCIEJ WYMIENIANE KORZY¦CI

– większa odwaga, porzucenie wstydu i lęku;
– uaktywnienie umiejętno¶ci liderskich;
– akceptacja siebie i innych;
– naturalno¶ć w kontaktach;
– wzrost odpowiedzialno¶ci;
– poprawa pamięci i koncentracji;
– większa samo¶wiadomo¶ć, rozumienie siebie i innych.

PODNOSIMY UMIEJĘTNO¦CI KONTAKTOWANIA SIĘ
* Rozwijanie inteligencji emocjonalnej

– poznajemy się, tworzymy poczucie wzajemnego zrozumienia, bezpieczeństwa i sympatii, zapamiętujemy imiona;
– poznajemy sposoby radzenia sobie z lękiem, zło¶ci±, wstydem;
– budujemy poczucia siły, pewno¶ci siebie i wewnętrznego spokoju;
* Współpraca i konkurencja
– wiele zadań drużynowych, konkursy i turnieje, częste zmiany w grupach ucz± współpracy;
– gry i zawody sportowe.

* Asertywno¶ć zachowań
– mówimy tak, żeby nikogo nie urazić, a swoje uzyskać (wła¶ciwe komunikaty, wzajemny szacunek);
– uczymy się odpowiedzialno¶ci za zachowania – jak działamy na innych;
* Wspólne dzieła
– tworzymy przedstawienia i scenki obrazuj±ce bajki i przypowie¶ci;
– przydzielenie ról, pisanie scenariusza, kostiumy;
– budujemy: rzeĽby ze ¶niegu, iglo;
– malujemy, robimy kolaże;
– rozwi±zujemy detektywistyczne zagadki prowadz±ce do ukrytego skarbu.

ROZBUDZAMY WYOBRA¬NIĘ I TWÓRCZE MY¦LENIE
* Zabawy z twórczo¶ci±

– tworzymy stroje i rekwizyty, do przedstawień i dram;
– malujemy mandale i tworzymy co¶ z niczego;
– ekspresja w tańcu;
– wspólne ¶piewanie.
* Ćwiczenie spostrzegawczo¶ci
– „zauważ to, czego inni nie widz±” – pokazuje, jak wielkim potencjałem dysponujemy;
* Wieczory z ksi±żk±
– przypowie¶ci wplatane w zajęcia rozbudzaj± wyobraĽnię i wrażliwo¶ć;
– codzienne czytamy bajki i opowie¶ci z morałem;
* Obserwacja przyrody
– rozumienie jedno¶ci ze ¶wiatem;
– co dla ciebie jest cudem.
* Kinezjologia
– poprawiamy współpracę między półkulami mózgowymi, m.in. prowadz±c± do zmniejszenia dysleksji.
* Rozbudzanie ¶wiadomo¶ci ekologicznej
– wymy¶lamy i robimy wspóln± akcję dla dobra przyrody.
ZAPRZYJA¬NIAMY SIĘ Z JOGˇ
– dowiemy się co to jest joga, jakie s± jej rodzaje i po co się j± ćwiczy
– poznamy pozycje jogi - asany i ich wpływ na koncentrację
– poczujemy uroki medytacji
– nauczymy się słyszeć i rozumieć o czym ¶piewaj± ptaki
– będziemy wędrować w wyobraĽni i latać na lataj±cym dywanie
– nauczymy się jak piękna może być cisza i jak dużo można się od niej dowiedzieć
– zobaczymy jak wielk± siłę sami posiadamy
– poczujemy magię wschodu i zachodu słońca
– dowiemy się jak łatwo może się skupić nawet ten któremu się to dot±d nie udało

Większo¶ć procesów programu Szczę¶liwi Geniusze jest przemycana w formie gier i zabaw.
Podstawowym celem jest wypoczynek, a program jest wpleciony w rozkład dnia, wycieczkę, czy ognisko. Duża elastyczno¶ć umożliwia dostosowanie go do każdej grupy wiekowej, a ukierunkowanie na cele gwarantuje efekt.

. DODATKOWO:
Aquapark „Perła” – zima nam nie straszna! Dlatego pojedziemy na basen popluskać się w najnowocze¶niejszym basenie w Polsce.

Muzeum Zabawek – odbędziemy magiczn± podróż do ¶wiata gier, zabaw i zabawek! Gdyby tego było mało ...sami zrobimy sobie zabawkę marzeń.

Porcelanowe tajemnice
- Zwiedzimy jedyne w Polsce Żywe Muzeum Porcelany: obejrzymy na żywo jak powstaje porcelana.... zapoznamy się z procesem produkcji porcelany, obejrzymy współczesn± kolekcję ćmielowskiej porcelany figuralnej, film o Ćmielowie w 22 metrowym, starym piecu oraz zobaczymy wiele innych atrakcji...

Kulig i ognisko z kiełbaskami
i dyskotekowe bale karnawałowe

Czarownice w zimie nie ¶pi±
– odwiedziny najprawdziwszej czarownicy.

TERMIN: Od 19 do 26 lutego 2011r. zimowisko (7-13 lat) i obóz młodzieżowy. (14-19 lat)
CENA: 1099 PLN.
WYŻYWIENIE: Cztery posiłki dziennie (¶niadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Możliwo¶ć żywienia wegetariańskiego.
TRANSPORT: Własny lub przejazd zorganizowany.(dopłata)
.
KADRA
Autorem programu i jednocze¶nie kierownikiem jest Wojciech Cywiński, terapeuta i wieloletni instruktor jogi oddechowej. Od 1997 roku prowadzi kolonie, kursy i szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Współorganizatorem jest Beata Gliniecka, terapeutka, pedagog, trener terapii Berta Hellingera. Od wielu lat prowadzi warsztaty rozwoju osobistego, m.in. terapię dĽwiękiem. Zajęcia będ± prowadzone przy udziale przeszkolonej w programie kadry wychowawców.

ZAINTERESOWANYCH PRO¦IMY O KONTAKT:
Beata Gliniecka 605-667-050 sklep@gwiezdnewrota.bydgoszcz.pl
Wojciech Cywiński 502-379-831 wojtekjgd@op.pl

REZERWACJA MIEJSC i pełna oferta na stronie Biura Usług Turystycznych BUT.
Tel. 22.8276098 i 22.8276099
www.but.waw.pl


Gdzie nas szukać?Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Jesienne Ekocuda nadchodz±!

Naturalne kosmetyki polskich i zagranicznych producentów, warsztaty, wykłady, a przede wszystkim możliwo¶ć spotkania miło¶ników eco pod jednym dachem – to wyróżniki Ekocudów – targów kosmetyków naturalnych, które w dniach 25 - 26 listopada odbęd± się w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy w ...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

Eckhart Tolle – sylwetka człowieka, i jego „Potęga teraĽniejszo¶ci”

Z przekazem Eckharta Tolle spotkałam się około 5 lat temu. Absolutnie nic z tego przekazu nie rozumiej±c. Wpadła wtedy w moje ręce ksi±żka "Potęga teraĽniejszo¶ci", która brzmiała jak nie do końca sprecyzowany bełkot. Czytałam i z typowym dla współczesnego człowieka ignoranctwem dla wszystkiego czeg...

Nowe trendy w jodze

To, że joga jest trendy nie ulega w±tpliwo¶ci. Ale moda na jogę zaszła już tak daleko, że zaczęto tworzyć jej bardzo oryginalne, czasem nie do końca z filozofi± jogi zwi±zane odmiany. Ostatnie hity to joga nago, joga z piwem, joga z psem, czy joga pod wod±. Skusiliby¶cie się na któr±¶ z takich lekcj...

Dlaczego jogin miałby zastanowić się zanim wypije kawę?

Otóż picie jednej/ dwóch filiżanek kawy dziennie nie będzie miało większego wpływu na organizm, ale nadużycie już tak. Kawa stanowi sztuczny stymulator, tzn. wtedy kiedy nasz organizm mówi stop - muszę odpocz±ć to po wypiciu kawy może jednak działać dalej. Niejako oszukuję w ten sposób swój organizm...

Kuchnia Pięciu Przemian - Zima

Zima zbliża się wielkimi krokami, w niektórych regionach kraju mieli¶my już nawet przyjemno¶ć ogl±dać ¶nieg. Zaczyna się okres wieczorów poprzeplatanych krótkimi godzinami szarego ¶wiatła. Jak sobie radzić, żeby nie zapa¶ć się w ciemn±, zimow± noc?...

Spaghetti z dyni z różnymi sosami - Pycha!

Dynia makaronowa potrafi zaskoczyć. Najpierw trzeba j± znaleĽć na bazarze. Jest podłużna, kształtem przypomina piłkę do rugby. Na jej skórce maluj± się zielono-żółte abstrakcyjne wzory. Gdy j± przekroimy, ma delikatny, arbuzowy aromat....

Joga kundalini – przebudzenie i opanowanie energii

Mnogo¶ć zajęć, które okre¶lane s± jako różne rodzaje jogi, może już przyprawić o zawrót głowy. W¶ród nich pojawia się kundalini. Samo słowo brzmi magicznie, a jogę kundalini otacza aura tajemnicy. Jest to jednak, wg jej zwolenników i adeptów, esencja jogi, emanacja życiowej energii, która przepływa ...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2017
Następne
PW¦CPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft