Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


REJS Z JOGˇ W CHORWACJI

  • 24 lipca-2 sierpnia
  • organizator: Rival Group oraz Astanga Yoga Studio
Zajęcia jogi poprowadzi Ewa Jaros: wła¶cicielka szkoły Astanga Yoga Studio.

Zapraszamy na wyprawę, która ł±czy w sobie 3 wspaniałe rzeczy: żeglowanie, jogę i chorwacki krajobraz. Zapewniamy relaks na jachcie, zajęcia astanga jogi na l±dzie, a wszystko to w kraju, który pachnie ziołami i czaruje małymi uliczkami portowych miasteczek. Witamy w Chorwacji!

Dzień 1 (pi±tek)
Zbiórka pod autokarem
Wyjazd autokaru do Chorwacji

Dzień 2 (sobota)
Przyjazd do portu Sukosan w Chorwacji
Zaprowiantowanie jachtu Sun Odyssey 45
Zaaokrętowanie jachtu

Dzień 3-8 (niedziela-pi±tek)
Żeglowanie zgodnie z założon± tras± rejsu, która może ulec zmianie w zależno¶ci od warunków pogodowych oraz decyzji kapitana – skipera.
Codziennie rano i wieczorem zostan± poprowadzone zajęcia astanga jogi. Po zajęciach porannych załogi jachtów wyruszaj± w dalsz± podróż.

Na jachcie pełnione s± wachty, załoga bierze czynny udział w żeglowaniu zgodnie z zaleceniami kapitana, a także przygotowuje posiłki z artykułów dostępnych na jachcie. Po drodze odwiedzimy portowe miasteczka, wchodzimy w miejsca warte obejrzenia i sfotografowania. Wieczorami kultywujemy nieformalny zwyczaj degustacji chorwackich specjałów w portowych tawernach i restauracjach.

Rejs przebiega bardzo spokojnie, pływamy w zatokach (nie na otwartym morzu, dzięki czemu wszyscy czuj± się dobrze ; ) ), żeglujemy ok. 7 godzin dziennie, każdy może stan±ć za sterem. Cumujemy w miejscach, które nas zaurocz±, k±piemy się w morzu, cieszymy słońcem i przygod±. Naszym celem jest poł±czenie energii jak± daje joga z żeglowaniem i wiatrem we włosach.

Dzień 9 (sobota)
Wyokrętowanie załogi
Wyjazd autokaru z grup± do Polski

Dzień 10 (niedziela)
Powrót do Warszawy

Trasa rejsu (wstępna)

Trasa wiedzie przez największe atrakcje krajobrazowe ¶rodkowego wybrzeża Chorwacji: Parki narodowe Kornati i Krka.
1. dzień (Sobota) Sukosan - zatoka Zdrelac
2. dzień (Niedziela) Zatoka Zdrelac - zatoka Telascica (Dugi Otok, park krajobrazowy)
3. dzień (Poniedziałek) Zatoka Telascica - Park Narodowy Kornati (wyspy Levrnaka, Pi-skera, Levsa)
4. dzień (Wtorek) PN Kornati - wyspa Zlarin
5. dzień (¦roda) Wyspa Zlarin - Skradin (Park Narodowy Krka)
6. dzień (Czwartek) Skradin - wyspa Vrgada
7. dzień (Pi±tek) Wyspa Vrgada - Sukosan
8. dzień (Sobota) Wyokrętowanie

Opis atrakcji na trasie:
Wyspa Dugi Otok to największa z wysp północnej Dalmacji. Wapienny szczyt ł±cznie z urodzajn± krasow± równin± ci±gnie się wzdłuż całej długo¶ci wyspy, z najwyższym wierz-chołkiem Vela Straża (338 m n.p.m.). Południowo-zachodnia strona wyspy jest stroma i skalista, podczas gdy następna czę¶ć z licznymi małymi zatokami (Soliczczica, Sakarun, Pantera i Telaszczica) łagodnie opadaj± do morza. Na wyspie nie ma żadnych wodnych cieków czy Ľródeł. Północno-wschodnie wybrzeże zdobi± liczne wysepki. Wszystkie jede-na¶cie siedzib ludzkich leż± wła¶nie po północno-wschodniej stronie wyspy. Do głównych zajęć tutejszych mieszkańców możemy zaliczyć, uprawiane winogron i oliwek oraz rybołówstwo. Wszystkie siedliska przecięte s± nowoczesn± drog±, z której rozpo¶cieraj± się przepiękne widoki. Południowa czę¶ć wyspy prawie dotyka granic Parku Narodowego Kornati.

Park Narodowy Kornati. Chorwacki archipelag Kornati położony jest w ¶rodkowej Dal-macji, na południe od Zadaru. Składa się z około 150 wysp i ma powierzchnię około 320 km2. Zgodnie z danymi z 2006 r. na archipelagu mieszka na stałe 7 osób, chociaż w rze-czywisto¶ci s± tutaj jedynie sezonowe domki. W 1980 r. południowa czę¶ć archipelagu została objęta ochron± w ramach parku narodowego Kornati (Nacionalnog Parka Kornati). Nazwa archipelagu pochodzi od jego największej wyspy, Kornat, nazywanej przez miejscowych Kurnat (st±d również Kurnati). Kornat ma powierzchnię 32,3 km2, długo¶ć 25,2 km, szeroko¶ć do 2,5 km, długo¶ć wybrzeża wynosi 66,1 km, największe wzniesienie ma 237 m n.p.m. Zjawiskiem najbardziej zapadaj±cym w pamięć s± klify znajduj±ce się na szeregu wysp należ±cych do Kornatów Dolnych. Od dawnych czasów klify nazywane s± koronami i st±d najprawdopodobniej pochodzi nazwa Kornaty. Najwyższe klify znajduj± się na wyspie Klobučar (80 m), Mana (65 m) i Raąip Veli (64 m). Podmorskie czę¶ci tych klifów sięgaj± aż do 100 m głęboko¶ci.

Park Narodowy Krka obejmuje swoim terenem dolny bieg rzeki Krka, od miejscowo¶ci Trosenj i Necven, aż po jej uj¶cie do Morza Adriatyckiego w okolicy miasta ©ibenik. Po-wierzchnia parku wynosi 109 km2. Głębokie w±wozy wrzynaj± się tu w wapienne skały i razem z licznymi jeziorami i wodospadami tworz± niezapomniane widoki. Główn± atrakcję stanowi siedem malowniczych wodospadów: Bilusić buk, Prljen buk, Manojlovac, Rosnjak, Miljacka slap, Roski slap i największy oraz najsłynniejszy z nich - Skradinski buk o ł±cznej wysoko¶ci ponad 45 m. Na wyspie Visovac (położonej w północnej czę¶ci parku) znajduje się klasztor oo Franciszkanów. W południowej czę¶ci parku rozlewa się szeroko Prokljan-sko jezioro. Park Narodowy Krka jest rozległym, w większej czę¶ci niezmienionym, obsza-rem o wyj±tkowych warto¶ciach przyrodniczych i posiada zachowane lub nieznacznie zmienione układy ekologiczne.

Cena za osobę: 504 euro +1161 pln

Cena zawiera:
- Przejazd autokarem na trasie Warszawa-Chorwacja-Warszawa
- zakwaterowanie na jachcie w dwuosobowej kajucie
- skipera
- zajęcia astanga jogi dwa razy dziennie
- wyżywienie na jachcie przygotowane przez załogę (3 posiłki dziennie)
- paliwo
- opłaty portowe
- taxa klimatyczna
- sprz±tanie jachtu po rejsie
- po¶ciel
- ubezpieczenie

Cena nie zawiera:
- posiłków podczas transportu do Chorwacji
- napojów (innych poza zaprowiantowaniem na jachcie - woda, soki)
- wej¶ciówek do odwiedzanych miejsc
- kosztów atrakcji, które nie zostały ujęte w ofercie

Dane techniczne jachtu:
Jacht jednokadłubowy, długo¶ć: 14,15m, szeroko¶ć: 4,48m, zanurzenie: 2 m, powierzchnia żagli: 93 m2, zbiornik wody 600l, Liczba kabin: 4, liczba koi 8-9, liczba WC: 2

Zajęcia jogi poprowadzi Ewa Jaros: wła¶cicielka Astanga Yoga Studio. Praktykę jogi rozpoczęła w 2003 r. w Joga Centrum w Warszawie, gdzie przez rok była asystentk±. Od 2005 r. praktykuje astangę. Sw± praktykę rozpoczęła pod okiem Radka Rychlika (pierwszego nauczyciela astangi w Polsce). Jest także uczennic± Basi Lipskiej, u której uczyła się metod i zasad nauczania (kurs nauczycielski prowadzony przez Basię Lipsk± Wrocław 2007). Uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez Nancy Gilgoff, Maty Ezraty, Kena Harakume. Jako nauczycielka pracuje od 2003 roku. Na pocz±tku jako instruktorka Pilates, potem jako nauczycielka jogi metod± B.K.S Iyengara i w końcu jako nauczycielka astangi.

Jogi i metody Pilatesa uczyła w Polsce (World Fitness, Gymnasion, Astanga Yoga Studio) i za granic± (Malezja, Yogazone). Od paĽdziernika 2007r. jest wła¶cicielk± studia, w którym pracuje i prowadzi zajęcia. Z wykształcenia jest filozofem (U.¦ w Katowicach), co pomaga obiektywnie i badawczo patrzeć na rzeczywisto¶ć, w tym również na jogę. Z zamiłowania jest artystk±, współpracuje z warszawskim teatrem Bretoncaffe. Od dziecka zajmuje się tańcem, ruchem, teatrem. Sztukę traktuje jak jogę, z poszanowaniem tradycji, ale zarazem z otwarto¶ci± na siebie i zmieniaj±cy się ¶wiat.

Ahoj Żeglarze i Jogini!

• Zastrzegamy sobie prawo zmiany portu

Aktualne informacje: http://www.rival.pl/podroze.php?strona_id=96


Kontakt w sprawie wyjazdu:
Monika Skałecka
m.skalecka@rival.pl
tel.: 022 847 60 22 lub 022 671 22 63

Gdzie nas szukać?Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jogowe przygotowanie do wyj¶cia na stok. Ferie z jog± 2018!

U progu sezonu narciarskiego przypominamy jakie korzy¶ci przynosi praktyka jogi dla narciarzy. ...

Kiedy mój umysł będzie w pełni elastyczny…?

Można by długo rozpisywać się o elastyczno¶ci ciała – metod na jej osi±gnięcie jest wiele i o ile będziemy systematyczni i konsekwentni osi±gniemy ten cel bez większego wysiłku – wszystko zależy od chęci i nastawienia. Nieco inaczej sprawa wygl±da z najważniejszym narz±dem sprawuj±cym ko...

Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft