Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


WAKACJE Z JOGˇ B.K.S. IYENGARA W EKO GOSPODARSTWIE, Nauka praktyki własnej, Organizator: Szkoła Jogi Surya Namaskar z Wrocławia

  • 19-26 czerwca
  • organizator: Surya Namaskar Wrocław
19 - 26 czerwca - WAKACJE Z JOGˇ B.K.S. IYENGARA W EKO GOSPODARSTWIE, Nauka praktyki własnej, Organizator: Szkoła Jogi Surya Namaskar z Wrocławia

eko
Prosimy o zabranie własnej maty do jogi.
Pozostały sprzęt (tj. pianki, koce, klocki, bolstery, paski) zapewnia organizator.
W razie pytań prosimy dzwonić pod numer 505-845-545 .


PROWADZˇCY:

Justyna Andrzejewska - Marek Bednarski
dyplomowani nauczyciele jogi metod± B.K.S Iyengara, praktykuj±cy od wielu lat pod okiem Konrada Kocota prekursora jogi w Polsce, przewodnicz±cego Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w latach 2002 - 2008. Nie tylko ucz± się pod jego kierownictwem ale również prowadz± sesje jogi i asystuj± w zajęciach.
eko2

Uczestnicy licznych kursów i szkoleń z najbardziej cenionymi nauczycielami z Polski i z zagranicy m.in. Gabriell± Giubilaro (Włochy), Corine Biria (Francja), Lois Steinberg (USA).
Organizatorzy: Jogi w Parku, Jogi w Fosie, Jogi w ramach Festiwalu Era Nowe Horyzonty. Założyciele Wrocławskiej Szkoły Jogi Surya Namaskar.

MIEJSCE:
Głębock PóĽno¶redniowieczna wie¶ leży w Kotlinie Jeleniogórskiej u stóp Pogórza Karkonoszy. W przysiółku Radzicz zachowały się dwie chaty Tyrolczyków. Stoi tu także kilka chat przysłupowych. Półtora kilometra za wiosk±, niedaleko czerwonego szlaku, w¶ród brzózek przetrwał krzyż pokutny z rytem topora. Przez wie¶ wiod± znaki czerwone GSS – na północ do Karpacza, na południe do Mysłakowic.

Ananda Putta Bhumi… Niezależnie od pory roku, kiedy wkraczasz na drogę prowadz±c± do tego przedziwnego miejsca, zaczyna się przygoda. I dzieje się tak za każdym razem, kiedy wracasz. Piękno karkonoskich gór rozci±gniętych na południowym horyzoncie urzeka i pozwala my¶lom odpłyn±ć, oderwać się od codzienno¶ci. Zawsze, kiedy tam przyjeżdżam, czuję się, jakbym wyjechał. Gdzie¶ zupełnie poza… A kiedy docierasz wreszcie do samej farmy, na podwórzu najpierw przywitaj± cię dwa nastawione pokojowo psy a potem inni mieszkańcy tego przedziwnego miejsca. Droga do Ananda Putta Bhumi Ananda Putta Bhumi („Miejsce Czystych My¶li”), to położone w Głębocku niedaleko Karpacza, blisko 50-cio hektarowe, gospodarstwo ekologiczne. Usytuowane u podnóża Karkonoszy, w miejscu na tyle jeszcze "czystym ekologicznie", by uzyskać atest "Ekolandu", istnieje od 1990 roku. Uprawiane s± tu zboża, warzywa i owoce, hoduje się też krowy. Wszystkie produkty s± w stu procentach ekologiczne i s± do kupienia po przystępnych cenach. Jest to miejsce bardzo charakterystyczne, rz±dz±ce się swoimi własnymi prawami, pełne pozytywnych wibracji, przyci±gaj±ce, nie daj±ce o sobie zapomnieć. Kiedy przekraczasz próg farmy, czujesz się jak u siebie. Czas się jakby zatrzymuje, jednak tak naprawdę to zatrzymujesz się Ty, podróżniku. Twój umysł się uspokaja, otwiera na co¶, co tkwi w nim gdzie¶ głęboko. I zanim się obejrzysz, już siedzisz w ciasnym busie i wracasz tam, gdzie czas i ty będziecie gnać w takim samym, szalonym pędzie. Jednak wrócisz na pewno. Każdy wraca.Budynek farmy Na farmie spotkasz wielu jej mieszkańców. Często przebywaj± tam wolontariusze, którzy pomagaj± przy uprawach i zwykłych czynno¶ciach zwi±zanych z utrzymaniem gospodarstwa. Spotkasz tam Margów – tych, którzy żyj±c w społeczeństwie kieruj± się zasadami Yamy i Nijamy, staraj±c się pogodzić sadhanę z codziennymi obowi±zkami. Wiod± oni najzwyklejsze życie w¶ród ludzi, jednocze¶nie uprawiaj±c Ashtaunga Jogę i w miarę możliwo¶ci przyczyniaj±c się do szerzenia filozofii Shrii Shrii Anandamurtiego. Chyba najważniejsz± osob±, wokół której skupia się w zasadzie życie na farmie, jest Dada Vanditananda. Pochodzi On z Indii, jest aczari± – osob±, która całe swoje życie po¶więciła kroczeniu ¶cieżk± sadhany. Uczy innych, jak należy ni± pod±żać, udziela rad i jest swoistym wzorem. Oprócz tego, że doskonale wyczuwa nastroje i potrafi zawsze pomóc w rozwi±zaniu życiowych zawikłań, jest również lekarzem homeopat±.Dada Vanditananda Ananda Marga Putta Bhumi to jeden z wielu MU – Master Unitów, w których aczariowie wprowadzaj± w życie filozofię PROUT i Neohumanizmu. Dzisiaj, po 15-u latach istnienia farma jest samowystarczalna, znana i ceniona w okolicy.
eko3


Wci±ż rozbudowywana w przyszło¶ci ma dać zatrudnienie wielu ludziom i stać się miejscem duchowej odnowy. Prowadzi się na farmie wiele seminariów o tematyce zarówno ekologicznej jak i duchowej czy społeczno-ekonomicznej. Od wielu lat organizuje się tam również Festiwale Ekologii Neohumanistycznej, które przyci±gaj± nie tylko młodych, ż±dnych nowych wrażeń ludzi, ale również całe rodziny z dziećmi. Jest to okazja do zapoznania się z filozofi± Ananda Margi, kuchni± wegetariańsk±. Przy tym można tam spotkać wielu interesuj±cych ludzi oraz dobrze się bawić i wypocz±ć nie tylko fizycznie. Taki festiwal to także okazja do wzięcia lekcji jogi, origami, nauki tańców ludowych, Tai-chi czy Aikido - sztuki samoobrony (nie-walki), traktowanej jako jedna z dróg samodoskonalenia. Takich dróg jest wiele, tak jak wiele jest sposobów na życie. Sposób praktykowany przez twórców farmy w Głębocku i równocze¶nie motto każdego festiwalu mie¶ci się w jednym zdaniu : " Uzdrów siebie, uzdrów Ziemię". Festiwal Ekologii Neohumanistycznej W "Miejscu Czystych My¶li" raz w tygodniu organizuje się Dharmacakrę - spotkania, na których tańczony jest wspólnie kiirtan oraz praktykowana grupowa medytacja. Uczestniczenie w Dharmacakrze jest doskonał± okazj± do spotkania okolicznych Margów. Raz w miesi±cu, zazwyczaj w pierwszy weekend, organizowana jest Sadhana Shivire. S± to trwaj±ce przez cały weekend intensywne duchowe praktyki (kiirtan i grupowa medytacja), wspólne wegetariańskie posiłki i wykłady na wiele interesuj±cych tematów. O aktualnych terminach Dharmaczakry i Sadhana Shivire dowiedzieć się można pod podanym poniżej telefonem. Wszystkich, którzy s± zainteresowani tym, aby ¶wiat był dla ludzi, zwierz±t i ro¶lin miejscem przyjaznym, wszystkich, którzy chc± żyć w harmonii z Wszech¶wiatem, zapraszamy. OdwiedĽcie Ananda Putta Bhumi i przekonajcie się sami, że życie naprawdę może być warto¶ciowe, że jego sens nie ogranicza się do gonitwy za czym¶, co przynosi chwilow± przyjemno¶ć i ci±głe rozczarowania. Jeżeli nie znasz odpowiedzi na pytanie, kim jeste¶, to tutaj j± znajdziesz.

Więcej na: www.anandamarga.pl

Adres:
Ananda Putta Bhumi
58-535 Miłków
Gmina: Podgórzyn
Adres: Głębock 37
Powiat: jeleniogórski
Województwo: dolno¶l±skie
eko4

TEMAT WARSZTATÓW:

Wakacje z jog± w Eko Gospodarstwie to z pewno¶ci± dużo niezapomnianych chwil w ciszy i spokoju. Pod opiek± gospodarzy, którzy zadbaj± o nasze wyżywienie, stosuj±c w diecie tylko ekologiczne produkty, będziemy mogli oddać się praktyce asan. Wyjazd po¶więcony zostanie nauce praktyki własnej, aby¶my po powrocie z wakacji sami mogli podj±ć się ćwiczenia samemu w domu. Kolejne dni tygodnia po¶więcane będ± różnym grupom asan, a cało¶ć ma nam pokazać jak powinien wygl±dać cały cykl naszej praktyki samodzielnej. Nasz wyjazd to nie tylko ćwiczenie asan, ale również praca z oddechem i medytacja. Zeszły rok kiedy pierwszy raz odwiedzili¶my to miejsce, powraca cały czas w wspomnieniach i opowie¶ciach. Miejsce jest tak bardzo przepełnione energi± i dobrymi wibracjami, że nie sposób o nim zapomnieć.

PLAN DNIA 19.06.2009:
Do Eko Gospodarstwa można przyjechać od godziny 15:00. Prosimy zgłaszać się do gospodarza i podać swoje nazwisko. Zostan± Państwo skierowani do swojego pokoju. Spotykamy się na pierwszych zajęciach o godzinie 18:00.
18:00 - 19:30 Zapoznanie się z uczestnikami podczas wspólnej praktyki asan - pozycje stoj±ce.
Prosimy się nie spóĽnić, zajęcia stanowi± integraln± cało¶ć i nie jest możliwe doł±czanie do grupy w trakcie zajęć.
20:00 - 20:30 Kolacja - wegetariańska. Ekologiczna kuchnia Indyjska.
21:00 - 22:00 Medytacja

PLAN DNIA 20.06.2009 - 25.06.2009:

06:30 - 07:30 Poranne zajęcia - praktyka surya namaskar - powitanie słońca.
07:30 - 08:00 zamiast ¶niadania - specjalnie dobrane zioła i herbaty (bufet herbaciany).
08:00 - 11:30 Poranna sesja jogi przygotowanie do praktyki własnej.

Sobota
- pozycje stoj±ce
Niedziela - pozycje stoj±ce
Poniedziałek - pozycje siedz±ce i skłony
Wtorek - pozycje skręcone
¦roda - pozycje wygięcia w tył
Czwartek - pozycje odwrócone

12:00 - 13:00 Obiad - syte jedzenie wegetariańskie. Domowa kuchnia.
16:00 - 17:30 Popołudniowa sesja jogi - samodzielna praktyka własna pod okiem nauczyciela.
18:00 - 19:00 Kolacja - wegetariańska. Domowa kuchnia.
19:00 - 20:00 Pranayama i medytacja

PLAN DNIA 26.06.2009 :

07:30 - 08:30 Poranne zajęcia - praktyka surya namaskar - powitanie słońca.
08:30 - 09:00 zamiast ¶niadania - specjalnie dobrane zioła i herbaty (bufet herbaciany).
09:00 - 11:30 Poranna sesja jogi - sesja asan podnosz±ca energię w ciele.
12:00 - 13:00 Obiad - syte jedzenie wegetariańskie. Domowa kuchnia.

Po obiedzie rozjedziemy się do domów.

KOSZT:
pokój 2 - osobowy
970 zł osoba dorosła (w tym zajęcia, noclegi, wyżywienie)

pokój 3 osobowy
920 zł osoba dorosła (w tym zajęcia, noclegi, wyżywienie)

pokoje wieloosobowe
870 zł osoba dorosła (w tym zajęcia, noclegi, wyżywienie)

Pozostał± kwotę należy dopłacić na miejscu. Więcej wiadomo¶ci organizacyjnych już podczas naszego pierwszego spotkania.

ZAPISY I INFORMACJE:

Zadzwoń pod numer 505-845-545 i spytaj o wolne miejsca.
Następnie wpłać zaliczkę (bezzwrotn±) w kwocie 350 zł do dnia 30.05.2009, po tym
terminie nie gwarantujemy wolnych miejsc.
Na podany przez ciebie numer telefonu oddzwonimy celem potwierdzenia rezerwacji.

Pieni±dze można wpłacać bezpo¶rednio przed zajęciami lub na konto z dopiskiem
Wakacje z jog± w Eko Gospodarstwie 2009.

POLBANK 92 2340 0009 0430 2180 0000 0080
POLSKIE STOWARZYSZENIE JOGI
54-401 WROCŁAW ul. Szwedzka 22


więcej znajdziesz na naszym portalu
www.jogajoga.republika.pl

Gdzie nas szukać?Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft