WARSZTAT METODˇ FELDENKREISA Z JACKIEM PASZKOWSKIM W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. ZNAJD¬ OPARCIE W MIEDNIC
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


WARSZTAT METODˇ FELDENKREISA Z JACKIEM PASZKOWSKIM W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. ZNAJD¬ OPARCIE W MIEDNICY I GŁĘBOKO ODETCHNIJ. STARZYNA 13-17.06.2018

WARSZTAT EDUKACJI SOMATYCZNEJ METODˇ FELDENKRAISA

ZNAJD¬ OPARCIE W MIEDNICY I GŁĘBOKO ODETCHNIJ

Obszar miednicy to ¶ci¶le ,strukturalnie i funkcjonalnie poł±czony z reszt± - wszech¶wiat w przestrzeni naszego ciała.Daje nam moc i dynamikę, gdy jej potrzeba, może również poruszać się delikatnie, minimalnie i precyzyjnie. Często gromadzimy tu wiele napięć, z których w większo¶ci nie zdajemy sobie sprawy. Ogranicza to ruchomo¶ć w tym obszarze, swobodny przepływ ruchu, sił generowanych w ciele i umy¶le. Niektórzy by powiedzieli swobodny przepływ energii. Gdy podczas lekcji ruchowych w skupieniu i akceptacji siebie szukamy lekko¶ci w ruchu, odkrywamy now± jako¶ć, o której często nie my¶leli¶my, że może nam być dana. Dla wielu osób, warsztat ten to prawdziwie transformuj±ce do¶wiadczenie.

Na warsztacie będziemy wykonywać zarówno minimalistyczne lekcje, poruszaj±ce się głównie w naszej wewnętrznej przestrzeni jak i dynamiczne lekcje dzięki którym zdobywamy przestrzeń dookoła nas. Z obu rodzajów lekcji wychodzimy bogatsi zarówno z głębszym kontaktem wewn±trz siebie jak i z większ± umiejętno¶ci± poruszania się w przestrzeni dookoła.

Ten warsztat do dobra okazja by rozpocz±ć lub kontynuować feldenkraisow± przygodę.

Choć każdy warsztat ma jaki¶ konkretny temat to jednocze¶nie każdy dotyczy tego samego, czyli Człowieka, ruchu, ¶wiadomo¶ci, usprawniania działania, poprawy umiejętno¶ci radzenia sobie w życiu.

Zapraszamy na tę feldenkraisow± przygodę w odkrywaniu siebie w ruchu, ruchu w sobie.

Warsztat poprowadzi Jacek Paszkowski, mgr rehabilitacji od 1992, a od 2000 roku certyfikowany nauczyciel Metody Feldenkraisa. Założył i prowadzi Akademię ¦wiadomego Ruchu, której celem jest propagowanie rozwoju osobistego, poprawa sprawno¶ci i jako¶ci ruchu, zwiększenie dobrostanu człowieka i zdobycie narzędzi do sprawniejszego działania poprzez ¶wiadomy ruch.

METODA FELDENKRAISA ciało ruch umysł

STAŃ SIĘ SWOIM NALEPSZYM NAUCZYCIELEM

ZOSTAŃ NAJZDOLNIEJSZYM UCZNIEM SAMEGO SIEBIE


Zajęcia grupowe Metod± Feldenkraisa to delikatne i lekkie zajęcia ruchowe. Nastawione na ¶wiadomo¶ć ciała i ruchu, na odkrywanie siebie w ruchu i ruchu w sobie. W atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa i zaciekawienia swoim ciałem poznajemy jak poruszać się łatwiej, sprawniej, przyjemniej i zdrowiej

-polepszysz postawę i koordynację
-zdobędziesz narzędzia do tego, by sprawniej się uczyć i skuteczniej działać
-poczujesz się lepiej w swoim ciele, w ruchu i bezruchu
-zwiększysz ¶wiadomo¶ć siebie i tego co Cię otacza
-poznasz swoje nawyki ruchowe oraz odkryjesz nowe, zdrowsze sposoby poruszania się
-pozbędziesz się napięć mię¶niowych prowadz±cych często do przeci±żeń stawów, bólów    i stanów zwyrodnieniowych

Metoda Feldenkraisa to sposób poznawania siebie i zarazem usprawniania działania. Narzędziem do tego jest ruch i ciało. Nacisk położony jest na czucie ciała i ruchu, ¶wiadome kierowanie uwagi oraz na szukanie lekkiego i łatwego ruchu. Opracowana przez izraelskiego fizyka Moshe Feldenkraisa w drugiej połowie XX wieku, jest coraz szerzej stosowana na ¶wiecie w takich dziedzinach jak rehabilitacja, rozwój osobisty, trening sportowy czy rozwój ¶wiadomo¶ci. Neurologia, anatomia, mechanika ciał leż± u podstaw tej rewolucyjnej metody, pozwalaj±cej nam odkryć jak poruszać się sprawniej, jak żyć bardziej ¶wiadomie oraz, aby lżej i łatwiej było nam robić w życiu to, co robić chcemy i lubimy. Istniej± dwie formy pracy w Metodzie; indywidualna tzw Integracja Funkcjonalna oraz grupowa tzw. ¦wiadomo¶ć Poprzez Ruch. Pierwsza odbywa się zwykle na specjalnym stole do masażu, klient jest ubrany a lekcja jest dostosowana do możliwo¶ci, ograniczeń i celów danej osoby. Lekcje grupowe to eksperymentowanie z ruchem, pod±żaj±c za werbalnymi instrukcjami prowadz±cego. Każdy ćwiczy we własnym tempie i wygodnym dla siebie zakresie. Zajęcia s± dla każdego niezależnie od poziomu sprawno¶ci.

www.metoda-feldenkraisa.pl


Miejsce:
O¶rodek Joga-Ruch-Oddech to nowy, komfortowy obiekt w Puszczy Białowieskiej. Starzyna – mała, urokliwa wioseczka, oddalona od zgiełku, gdzie czas rzeczywi¶cie się zatrzymał. Blisko¶ć natury, czyste powietrze, ciepło i spokój gospodarzy tworz± niepowtarzalny klimat tego miejsca. Ćwiczymy w przestronnej, pięknej sali z dębow± podłog± i urokliwym widokiem.

Odległo¶ć od Warszawy: 200 km
dojazd samochodem lub poci±giem ok.3h. Polecamy bardzo wygodne poł±czenia PKP ze stacji W-Wa Wschodnia, stacja docelowa Policzna. Ze stacji Policzna 6 km do Starzyny – odbiór po uzgodnieniu telefonicznym. Dojazd samochodem: W-wa – Węgrów – Siemiatycze – Kleszczele – Policzna – Starzyna.

Więcej o o¶rodku na www.starzyna.pl i www.facebook.com/StarzynaJoga

W cenie kursu: zakwaterowanie w wygodnych pokojach z łazienkami, wyżywienie, 3-4 lekcje ruchowe dziennie,(w niedzielę 2 lekcje)masaż na profesjonalnym łóżku masuj±cym .

Plan warsztatu:
Zaczynamy zajęcia w czwartek po ¶niadaniu i kończymy w niedzielę po ¶niadaniu. Dziennie będziemy robić 3 - 4 lekcje ruchowe (w niedzielę zrobimy 2 lekcje). To do¶ć intensywna dawka Feldenkraisa, która jednocze¶nie pomiędzy zajęciami pozostawia dużo czasu na cieszenie się otaczaj±c± przyrod±, na odpoczynek. Przyjeżdżamy w ¶rodę po południu na kolację tak by być już wypoczętym i spokojnie zacz±ć zajęcia po ¶niadaniu we czwartek.

Dodatkowe atrakcje w czasie wolnym. w cenie kursu:
zewnętrzny duży basen 12x18m, kort tenisowy, krykiet na trawie, wycieczki po puszczy, nordic walking, ping-pong , rowery, ognisko ze ¶piewem i gitar±, filmy z projektora, sauna i inne atrakcje.

Wyżywienie: zapewniamy napoje, owoce i 3 wegetariańskie posiłki . Gotuj± osoby z wieloletnim do¶wiadczeniem, według sprawdzonych receptur . Atmosfera spokoju, rado¶ci i ciekawo¶ci podczas przygotowania posiłków daje efekty w postaci smakowitych potraw.

Cena : 400 zł warsztat i 470 zł pobyt razem 870 zł

Ilo¶ć miejsc ograniczona, rezerwację gwarantuje wpłata zaliczki 200 zł na konto

87 1140 2004 0000 3102 3404 7817

Przed wpłat± zaliczki proszę skontaktować się z Jackiem Paszkowskim

Tel.606-832-328 jacek@metoda-feldenkraisa.pl by potwierdzić dostępno¶ć miejsc.

Zapraszamy

Gdzie nas szukać?Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
„Idealny człowiek oddycha tak, jakby nie oddychał”.

Do życia niezbędne nam s± trzy rzeczy: woda, jedzenie i powietrza. Która z nich jest najważniejsza? Możemy wytrzymać bez pokarmu przez kilka tygodni, a bez wody przez kilka dni. Jednak bez powietrza przeżyjemy tylko kilka minut. Je¶li porównamy istotno¶ć każdego z tych elementów dla naszego przetrwa...

Hormony pod kontrol± z pomoc± jogi !

Dobrze znane sformułowanie "hu¶tawka hormonów" doskonale oddaje znaczenie problemów zwi±zanych z hormonami. Tak jak na hu¶tawce, poziom niektórych hormonów w naszym organizmie raz ro¶nie a raz maleje pod wpływem okre¶lonych czynników. Joga jest pod tym względem pomocna, ponieważ bierze pod uwagę wsz...

OM, dĽwięk pocz±tku i energii

Sala ćwiczeń jogi. Praktykuj±cy w skupieniu, z zamkniętymi oczami, siedz± na matach. W ciszy rozchodzi się dĽwięk OM. Tak wygl±da pocz±tek zajęć w większo¶ci szkół. OM – najbardziej znana i naj¶więtsza sylaba hinduizmu – jednoczy, oczyszcza, uspokaja, otwiera kanały energetyczne. Jest un...

Przełomowa metoda oddechowa i jej twórca K.P. Butejko

Biografi± Prof. Konstantyna Pawłowicza Butejko/ Buteyko rozpoczynamy cykl artykułów na temat przełomowej metody oddechowej -metody Butejki. Był on cenionym, rosyjskim lekarzem. Opisał now± jednostkę chorobow±, któr± nazwał chorob± głębokiego oddychania. Odkrył , iż główn± przyczyn± wielu schorzeń j...

Kiedy moje barki będ± w pełni elastyczne a klatka piersiowa otwarta?

Otwarta klatka piersiowa to podstawa! Do tego d±żymy zawsze na samym pocz±tku rozpoczynaj±c wprowadzanie w ¶wiat jogi pocz±tkuj±cego jogina. Dlaczego? Dlatego, że otwarta klatka piersiowa to prostsza postawa całego ciała, nie opadaj±ce do przodu barki, możliwo¶ć nabrania solidnego oddechu oraz zdecy...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Joga wielkich dziewczyn, czyli koniec z wymówkami

Pójdę na jogę gdy schudnę, to wymówka, która "gra" gdzie¶ z tyłu głowy wielu osobom. Internetowe influencerki, zwłaszcza te amerykańskie, udowadniaj±, że nie ma na co czekać, bo jogę można z powodzeniem praktykować niezależnie od tego, jaki rozmiar ubrań nosimy. S± w¶ród nich m.in. Amerykanki Valeri...

Lagom, czyli szczę¶cie po szwedzku

¦wiat, w którym dzi¶ żyjemy nastawiony jest na "wyżej, dalej, więcej". Wpadaj±c w nieustanny wir podkręcania tempa nie zauważamy, kiedy przestaj± nas cieszyć drobiazgi codzienno¶ci. Często jeste¶my przemęczeni, bez energii i motywacji do działania. Jednym z dobrych sposobów wyj¶cia z tej sytuacji je...

Joga recept± na zdrowe stopy

Wci±ż niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że stopy mog± być odpowiedzialne za bóle kolan, bioder, pleców, karku i szyi oraz powstawanie skoliozy i innych deformacji kręgosłupa....

Yin joga powięziowa – trwanie, które i uspokaja

Yin joga to pełen spokój, bezruch, długie trwanie w pozycjach. Powoli, łagodnie i bez wysiłku usuwa z ciała napięcia, sztywno¶ć i bóle powstałe w wyniku traum i stresu. Praktyka ta jest niczym masaż wykonywany na samym sobie. Uwalnia z ciała to, co pod wpływem nadmiernego wysiłku lub silnych emocji ...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Lutego 2018
Następne
PW¦CPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft