Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


ASHTANGA JOGA Z BEATˇ DAROWSKˇ W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. STARZYNA 19-26.08.2017

Serdecznie zapraszamy na warsztat Ashtangi jogi z Beat± Darowsk± w Puszczy Białowieskiej. Starzyna 19-26.08.2017

O¶rodek znajduje się w¶ród pięknych krajobrazów na granicy maleńkiej wsi i Puszczy Białowieskiej. Jest to idealne miejsce zarówno dla miło¶ników aktywnego wypoczynku jak i dla osób szukaj±cych relaksu oraz pysznej regionalnej kuchni. Warsztaty z Ashtangi jogi poprowadzi jak zawsze Beata Darowska.

Gdzie mieszkamy: Starzyna
Posiadło¶ć zbudowana jest na kształt dworku i znajduje się tuż obok Puszczy Białowieskiej - oddalonej od zgiełku miejskiego i otoczonej nieskażon± przyrod±.

Zakwaterowanie: Duże i komfortowe pokoje 3-4 i wieloosobowe, każdy z własn± łazienk±.

Jedzenie: Pyszna kuchnia wegetariańska oparta na regionalnych produktach. Posiłki s± lekkie i zdrowe, sprzyjaj±ce aktywno¶ci fizycznej. Zapewniamy dwa pełne posiłki, napoje i owoce.

Wyposażenie: Do dyspozycji s± dwie sale do ćwiczeń, sauna, odkryty, duży basen, kort tenisowy, boisko do piłki nożnej, profesjonalne łóżko masuj±ce, bilard, ping pong.

Atrakcje:

Podczas pobytu można zwiedzić Białowieski Park Narodowy, Pokazowy Rezerwat Żubrów czy Muzeum Przyrodniczo-Le¶nie. Te miejsca skrywaj± w sobie bogactwo niesamowitych krajobrazów oraz wiele gatunków zwierz±t i ro¶lin, których nie można spotkać w codziennym życiu. To również idealne miejsce do aktywnego wypoczynku - ponad 25 km szlaków pieszych i 14 km szlaków rowerowych. Nie wolno zapomnieć również o pięknym Parku Pałacowym otoczonym Dębami zasadzonymi jeszcze w XVIII wieku.

Inne atrakcje to wiele pięknych historycznych budynków. Zaliczamy do nich XIX-wieczny dwór modrzewiowy Jodłówka czy XVI- wieczny kosciół wzniesiony przez królow± Bonę. Warto wspomnieć również o cerkwi parafialnej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego z XIX wieku wraz z cudownym niebieskim cmentarzem.

Termin:
19-26.08.2017

ASHTANGA JOGA - nazywana czasem power jog± jest dynamiczn± odmian± hatha yogi i stała się jedn± z najpopularniejszych odmian yogi na Zachodzie. Ashtanga charakteryzuje się płynnymi przej¶ciami między pozycjami yogi (asanami) oraz energetyzuj±cym oddechem. Spo¶ród różnych odmian yogi ashtanga stanowi najbardziej efektywny i wszechstronny trening na poziomie fizycznym.

Przykładowy program:
19.08.17 - przyjazd
- 14:00 - obiad,
- 17:00 - 18:00 - spotkanie organizacyjne i połowa I serii ashtangi jogi,
- 19:00 - kolacja,
- 20:00 - 20:30 - medytacje.

20-25.08.17
6:00 - 7:30 - praktyka mysore grupa I
- 7:30 - 9:00 - praktyka mysore grupa II
- 9:00 - ¶niadanie  z gor±cymi przystawkami po ¶niadaniu można sobie zrobić pakiety           lunchowe-wycieczkowe(kanapki, owoce) lub  dla osób odpoczywaj±cych w O¶rodku. w ci±gu dnia ok. godziny 14.00 będzie podany posiłek
- 10.00 -17.00  - czas wolny
- 17:00 -18:00 - zajęcia warsztatowe
- 18:00 - obiadokolacja
- 20:00 - 20.30 - medytacje
-* przez cały czas pobytu dostępne s± napoje: herbaty, napoje na zimno


26.08.17 - wyjazd
- 6:00 - 7:30 - praktyka mysore grupa I
- 7:30 - 9:00 - praktyka mysore grupa II
- 9:00 - ¶niadanie

Prowadzi: Beata Darowska - Od wielu lat zainteresowana kultur± Dalekiego Wschodu. Kurs nauczycielski ukończyła m.in. u Johna Scotta, jednego z najbardziej do¶wiadczonych i rozpoznawalnych nauczycieli. Regularnie uczestniczy i asystuje w jego warsztatach, podwyższaj±c swoje nauczycielskie kwalifikacje. Prowadzi stałe zajęcia we Wrocławiu, organizuje warsztaty w całej Polsce oraz wraz z Basi± Lipsk± szkoli nowych nauczycieli Ashtangi Vinyasy jogi.

Cena: 1100zł

Zapisy przez formularz:         http://akademiaruchu.com.pl/strefa-klienta/

Prosimy wpisać wybrany termin wakacji.

Szczególowy opis atrakcji:

Białowieża
- Białowieski Park Narodowy - chroni najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej – ostatni na niżu Europy las naturalny, o charakterze pierwotnym, jaki przed wiekami rozci±gał się w strefie lasów li¶ciastych i mieszanych. Charakteryzuje się duż± różnorodno¶ci± biologiczn±. W Parku występuje m.in. 809 gatunków ro¶lin naczyniowych, ponad 3 tys. gatunków ro¶lin zarodnikowych i grzybów, prawie 200 gatunków mchów i 283 gatunki porostów. Stwierdzono ponad 8 tys. gatunków bezkręgowców, ok. 120 gatunków ptaków lęgowych oraz 52 gatunki ssaków.
- Pokazowy Rezerwat Żubrów - Na powierzchni ok. 27 ha, w warunkach zbliżonych do naturalnych, prezentowane s± wszystkie gatunki ssaków kopytnych żyj±cych w Puszczy Białowieskiej oraz duże drapieżniki. Kto przemierzaj±c szlaki Puszczy Białowieskiej nie miał szczę¶cia, by zobaczyć żubra, może go zobaczyć w Rezerwacie. Prezentowana jest w nim grupa żubrów, złożona z dorosłego samca, kilku żubrzyc oraz ich potomstwa. W zagrodach żyj± również łosie, jelenie, sarny i dziki. Atrakcję stanowi także możliwo¶ć zobaczenia watahy wilków i rysia. W
- Muzeum Przyrodniczo-Le¶ne - jest najstarszym muzeum w polskich parkach narodowych
i równocze¶nie najstarszym, czynnym muzeum województwa podlaskiego. Na ekspozycji stałej prezentowane s± najbardziej charakterystyczne dla Puszczy zbiorowiska le¶ne (gr±d, ols, łęg, bór sosnowy, borealna ¶wierczyna bagienna), procesy ekologiczne (np. fazy rozkładu drewna) i zjawiska przyrodnicze (np. niezwykłe bogactwo gatunków królestwa grzybów i ¶wiata zwierz±t). W czę¶ci kulturowej ekspozycji ukazano sposoby historycznego użytkowania Puszczy na przestrzeni wieków (sianokosy, bartnictwo, przerób drewna na terpentynę i węgiel drzewny, w±skotorowe kolejki le¶ne).
- Park Pałacowy - został założony po 1895 r. jako integralna czę¶ć prywatnej rezydencji my¶liwskiej carów Rosji wzniesionej w latach 1889-1894. Widoczna na wzgórzu kępa dębów jest pozostało¶ci± ogrodu saskiego założonego w XVII wieku. Dęby, dzi¶ ponad 250 letnie, posadzono na dziedzińcu XVIII wiecznej oficyny my¶liwskiej Augusta III. Do dzi¶, Park Pałacowy pozostaje jedynym w Polsce istniej±cym założeniem ogrodowym towarzysz±cym carskiej rezydencji my¶liwskiej. Obok warto¶ci historycznych i przyrodniczych równie ważne s± warto¶ci użytkowe: aktualnie jest to jedyny większy i dobrze zachowany historyczny park funkcjonuj±cy na obszarze południowego Podlasia.
- Obręb Ochronny HwoĽna – jest jednym z dwóch obrębów Białowieskiego Parku Narodowego.
Ta czę¶ć BPN w szeroki sposób udostępniona jest dla turystyki pieszej i rowerowej, zim± - narciarskiej. Ponad 25 km szlaków pieszych i 14 km szlaków rowerowych przebiega przez najciekawsze fragmenty tej czę¶ci Parku. Liczne obiekty, tj. drewniane kładki, punkty widokowe, tablice informacyjne ułatwiaj± zwiedzanie i poznawanie przyrody.

Starzyna
Malownicza, przygraniczna osada (wioseczka) na skraju Puszczy Białowieskiej. Atrakcj± okolicy jest dwór modrzewiowy Jodłówka, położony w puszczy, w odległo¶ci 1,5 km od naszego domu. Zbudowano go na terenie dawnych rozległych ziem litewskiego rodu Sapiehów. Od XIX wieku do II wojny ¶wiatowej maj±tek był własno¶ci± Wołycewiczów.

Werstok. Niebieska cerkiew parafialna
Wie¶ z bogat± histori±, bo sięgaj±c± aż 1574, kiedy to pojawiła się pierwsza wzmianka o miejscowo¶ci. Znajduje się tu cerkiew parafialna pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego ufundowana w 1768 przez Józefa Wilczewskiego (rotmistrza chor±gwi Wielkiego Księstwa Litewskiego), do której należ± mieszkańcy Starzyny i trzynastu innych wsi.

Orla. Szeptucha w cieniu synagogi.
Miejscowo¶ć z niezwykle bogat± histori± i mieszanin± kultur. Jej nazwa, według legendy, wywodzi się od orłów, które miały tu swoje gniazda. Inna wersja wskazuje na rzeczkę Orlankę, która dała pocz±tek nazwie miejscowo¶ci. Jej pocz±tki sięgaj± XVI w. Stan±ł tu wówczas dwór Bohawitynowiczów.

Dubicze Cerkiewne. Niebieski cmentarz w lesie
Pół kilometra przed miejscowo¶ci±, w lesie, znajduje się piękny, niebieski cmentarz prawosławny. Z powodu koloru, miejsce to bardziej kojarzy się z rajem, niż ze ¶mierci±. Nazwa Dubicz Cerkiewnych wywodzi się od słowa dub, czyli d±b. S± więc to Dęby Cerkiewne.

Kleszczele. Miasto królewskie
Kleszczele szczyc± się mianem miasta królewskiego, gdyż w 1525 roku miała miejsce lokacja miasta królewskiego na prawie chełmińskim. W 1544 wzniesiono tu ko¶ciół wyposażony przez królow± Bonę, a z roku 1560 pochodzi pierwsza wzmianka o dwóch parafiach prawosławnych.

Gdzie nas szukać?Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft