Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Sztuka oddychania - spotkanie z Kasi± Lubicz w Rajszew Project

  • 16 grudnia 2012
 

16 grudnia 2012, w niedziele, jednodniowy warsztat - spotkanie z wlasnym oddechem w praktyce relaksacyjnej jogi.

Warsztat przeznaczony jest dla praktykuj±cych jogę lub inne metody pracy z ciałem, studiuj±cych psychologie procesu oraz dla tych, którzy chc± dowiedzieć sie więcej o swoim oddychaniu po to by lepiej oddychać.


Warsztat odbedze sie w Rajszewie, w o¶rodku rozwoju osobistego - gospodarstwie agroturystycznym Eli i Leszka Michalkiewiczów
25 km od centrum Warszawy, w polowie drogi miedzy Jabłonn± i N. Dworem Mazowieckim
.

Gospodarze o¶rodka zapraszaj± chętnych na przyjazd w przeddzień warsztatu. Oferuj± wegańska kolacje /20 zl/, wieczorn± sesje jogi z Ela Michalkiewicz i nocleg w ich domu /45 zl od osoby/

Ewentualne pytania proszek kierować do nich mailowo lub telefonicznie
fl@plusnet.pl
tel Ela 601230353, Leszek 691667789
Pelniejsza inf.o osrodku oraz fotografie zobaczycie na
Facebook/RajszewProject lub http://www.rajszewproject.pl/


Program
sniadanie - ( dla chetnych )
wstep i praktyka 9-13
lunch
wyklad i praktyka 14.30 -17.30
kolacja
(w miedzyczasie przewidujemy przerwy na herbate, ciasto i podwieczorek)

koszt warsztatu -200 zl + Ok 80 zl wyżywienie


Zainteresowanych prosze o rezerwacje miejsca
mailem eklubicz@gmail.com
lub telefonicznie 696 221 332
ilosc miejsc ograniczona

K Lubicz.

Warsztat rozwijania umiejętno¶ci ¶wiadomego oddychania w pozycjach relaksacyjnych jogi.

Warsztat po¶wiecony będzie rozwijaniu umiejętno¶ci obserwacji oddechu, jako podstawy do przywrócenia jego pełni. Obserwacja oddechu to pierwszy krok w pracy z oddychaniem w jodze. Otwiera nam możliwo¶ć do¶wiadczenia i zrozumienia, czym jest pełniejsze oddychanie. Program warsztatu oparty jest na do¶wiadczeniach i praktyce z warsztatów Donny Farhi i jej ksi±żce „The breathing book”

Warsztat będzie składał się z dwóch czę¶ci:

1. Docieranie do swego niezaburzonego płynnego oddechu,
2. Praktyczne zapoznanie się z anatomia i fizjologia dotycz±c± prawidłowego oddychania i jego zaburzeń.

Jako dzieci oddychali¶my całym sob±, pełnym, podstawowym oddechem. Jako doro¶li mamy często ograniczony zablokowany oddech, czego także jeste¶my nie¶wiadomi. Do tego dochodzi również bez udziału naszej woli. Na automatyczne oddychanie nałożyło się równie automatycznie, nieu¶wiadomione blokowanie oddechu. Chociaż nadal taki oddech służy naszemu przetrwaniu, nie będ±c pełnym oddechem nie służy uzyskaniu pełni w naszym życiu.
Droga do odzyskania pełnego uwolnionego oddechu, który mieli¶my, jako dzieci wiedzie przez u¶wiadomienie, uzmysłowienie go sobie w chwili, gdy „oddech nami oddycha” i poprzez odzyskania pierwotnego sposobu oddychania.

W pierwszej czę¶ci, będziemy poszukiwali i docierali do swego niezaburzonego płynnego oddechu.
Zrobimy to przyjmuj±c relaksacyjne pozycje jogi w sekwencji otwieraj±cej dolne, ¶rodkowe i górne kanały oddechu. Każda z tych pozycji jogi, niejako prowokuje pogłębianie się oddechu, „uwyraĽnia” doznawanie jego przepływu. Stopniowo dzięki przebywaniu w tych pozycjach zaczniemy odczuwać w sobie rosn±ca i opadaj±c± fale oddechu, aby w końcu poczuć, że „to nie ja oddycham, lecz to oddech sam mn± oddycha”.
Dzięki takiej praktyce sekwencji asan płynnie i z łatwo¶ci± skierujemy uwagę ku własnemu wnętrzu. U¶wiadomimy sobie także relację ciała i przyci±gania ziemskiego. Czuj±c oddech, który porusza ciałem do¶wiadczymy centrum w ciele, ugruntujemy się w nim.
W praktyce asan z Donn± Farhi punktem odniesienia jest zawsze ugruntowanie wobec ziemi i centrum równowagi w brzuchu.Dotarcie do tej płynnej, pierwotnej formy oddychania, które Donna Farhi nazywa oddychaniem podstawowym towarzyszy całkowite odprężenie ciała i umysłu. Ten rodzaj doznania jest koniecznym warunkiem przed przyst±pieniem do uczenia się i praktyki kolejnych technik oddechowych.


W drugiej czę¶ci warsztatu zapoznamy się praktycznie z anatomi± i fizjologi± dotycz±ca prawidłowego oddychania i jego ewentualnych zaburzeń.
Zapoznamy się z kilkoma najczę¶ciej występuj±cymi blokadami oddychania, zabawimy się w „przymierzanie” ograniczeń oddychania takich jak hiperwentylacja, oddech odwrócony, oddech paradoksalny, oddech zamrożony itp. Do¶wiadczaj±c tych ograniczeń oddechowych, skonfrontujemy się z nimi i zobaczymy, w jakim stopniu mog± dotyczyć blokowania oddychania każdego z nas w życiu codziennym. Spróbujemy także sposobów, mog±cych być remedium na takie nie¶wiadome utrwalone blokowanie oddechu. Do¶wiadczymy oddziaływania praktyki pozycji jogi na jako¶ć oddechu.

Rozmaite czynnik zarówno fizjologiczne jak psychiczne, emocjonalne, zewnętrzne i wewnętrzne, decyduj± o charakterze naszego oddechu. Sposób oddychania każdego z nas jest niepowtarzalny, jak niepowtarzalne s± linie papilarne. Do¶wiadczaj±c otwierania się oddechu w pozycjach, będziemy obserwowali, na czym polega pełniejszy oddech. Czym jest jego pogłębianie, jak się on ma do poczucia pełni, a poznaj±c własne, charakterystyczne trudno¶ci i ograniczenia, będziemy mieli okazję do u¶wiadomienia sobie tych cech naszego oddychania, których uwolnienie pozwoliłoby na większe otwarcie na siebie i innych.

Donna Farhi
Nauczycielka jogi od 1982 roku.
Autorka czterech znanych na ¶wiecie ksi±żek;
" The Breathing Book", "Yoga Mind, Body & Spirit", "Bringing Yoga to Life" i" Teaching Yoga”, oraz artykułów o jodze dla Yoga Journal i Yoga International Magazine.
Prowadzi warsztaty jogi w różnych krajach ¶wiata. Uczy zarówno pocz±tkuj±cych i zaawansowanych joginów. Ceniona jest także jako nauczycielka nauczycieli jogi, którzy uczestnicz±c w jej warsztatach rozwijaj± dzięki jej inspiracji zarówno praktykę własn±, jak i swoje umiejętno¶ci w uczeniu jogi.
Praktykowanie z ni± skupia się na odkrywaniu naturalnych i uniwersalnych zasad zarówno w ruchu ciała, jak i duchowym wymiarze praktyki. Dlatego uczestnicz± w jej warsztatach uczniowie z różnych szkól i tradycji jogi.
Mieszka obecnie w Nowej Zelandii.

Katarzyna Lubicz
„Jestem malark±, ilustratork± ksi±żek. Mam dwoje dorosłych dzieci, także artystów.
Uprawiam jogę przez całe moje dorosłe życie. Od wielu lat uczestniczę w kursach jogi w Polsce i za granic±. Moimi nauczycielami byli m.in. Faeq I Corrine Biria, Lois Steinberg i Rita Keller.
Kilkana¶cie lat praktykowałam jogę metod± B.K.S Iyengara. Obecnie moj± nauczycielk± jest mieszkaj±ca w Nowej Zelandii Donna Farhi.
Prowadziłam zajęcia jogi m. in. w Stowarzyszeniu na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Kobiet Aniji Miłuńskiej, w szkole jogi Piotra Kunstlera - Joga Mudra, asystowałam w kursie instruktorskim metod± BKS Iyngara Henryka Liskiewicza, współpracuję z O¶rodkiem Psychologii Zorientowanej na Proces "Poza Centrum" w Warszawie.
Od kilku lat prowadzę też indywidualne sesje jogi z osobami z bólem kręgosłupa.
Joga zmieniła, wzbogaciła i pogłębiła moje życie w sposób, którego się nie spodziewałam.
Czuję się obdarowana, ucz±c jogi dzielę się tym z innymi.”


http://www.youtube.com/watch?v=LQWDgjFPHu8 


Gdzie nas szukać?Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jogowe przygotowanie do wyj¶cia na stok. Ferie z jog± 2018!

U progu sezonu narciarskiego przypominamy jakie korzy¶ci przynosi praktyka jogi dla narciarzy. ...

Kiedy mój umysł będzie w pełni elastyczny…?

Można by długo rozpisywać się o elastyczno¶ci ciała – metod na jej osi±gnięcie jest wiele i o ile będziemy systematyczni i konsekwentni osi±gniemy ten cel bez większego wysiłku – wszystko zależy od chęci i nastawienia. Nieco inaczej sprawa wygl±da z najważniejszym narz±dem sprawuj±cym ko...

Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft