PRZE琑OCZA SZCZ师CIA czyli ZAAKCEPTUJ I ZINTEGRUJ WSZYSTKIE SWOJE OSOBOWOI I ROZPUζ JE W SZCZ师L
Do潮cz do nas na
ZAPISZ SI DO NEWSLETTERA


PRZE琑OCZA SZCZ师CIA czyli ZAAKCEPTUJ I ZINTEGRUJ WSZYSTKIE SWOJE OSOBOWOI I ROZPUζ JE W SZCZ师LIWOI PRAWDZIWEGO SIEBIE

PRZE琑OCZA SZCZ师CIA

CZYLI ZAAKCEPTUJ I ZINTEGRUJ WSZYSTKIE SWOJE OSOBOWOI I ROZPUζ JE W SZCZ师LIWOI PRAWDZIWEGO SIEBIE

PROWADZI: MAREK APOLLO MIEDZIEWSKI

22 – 23 wrze秐ia 2012
Warszawa, ul. wicka 19 /1 (wej禼ie od ul. D眀rowskiego, Przedszkole Montessori),
Metro Rac砤wicka

Zawsze zas硊gujemy na szcz甓cie i mi硂舵. Gdy je osi眊amy, to wspieramy i dzielimy si nim z innymi. Aby to osi眊n辨, musimy zrozumie nasz biegunowo舵, prawo przyci眊ania i polaryzacji. W砤禼iwe po潮czenie cia砤, umys硊 i duszy, utwierdza nas w stanie szcz甓liwo禼i. Paradoks szcz甓cia polega na tym 縠 nie chcemy by szcz甓liwi dlatego tylko, 縠 si budzimy ka縟ego ranka, oddychamy i chodzimy. Wytyczamy sobie cel, kt髍y po osi眊ni阠iu zapewni nam szcz甓cie. Nie osi眊aj眂 go, cierpimy. To blokuje nasz umys na cieszenie si prostymi rzeczami. Sztuk nie jest osi眊anie cel體, lecz umiej阾no舵 cieszenia si ka縟 sytuacj prowadz眂 do tego celu. Ale my nie chcemy czu si szcz甓liwi ju na samym pocz眛ku d笨enia do celu. To wytwarza negatywne uczucia i blokuje nas na do秝iadczanie rado禼i chwili.
Aby do秝iadczy szcz甓cia bycia w chwili obecnej przyjd, wyzw髄 energie w ciele, nastr骿 wewn阾rzny instrument i zagraj melodi wewn阾rznej kundalini.


Kundalini Yoga to technologia usystematyzowanych pozycji, mantr, i oddechu. Kryja jest szczeg髄n technik, wyzwalaj眂 w nas specjalne zdarzenia fizyczne i mentalne. Yoga Kundalini jest wiedz naukow, kt髍a oddzia硊je na 7 czakr, lini 硊ku i aur. Nauczysz si jak podnosi swoj energi, doznawa jej i przenika dowoln sytuacj, by osi眊n辨 r體nowag. Jest to tw骿 tw髍czy potencja, z kt髍ego mo縠sz skorzysta. Trzeba tylko po潮czy energie gruczo丑w dokrewnych z energi uk砤du nerwowego, co wytworzy tak wra縧iwo舵 m髗gu, aby m骻 do秝iadcza pe硁i swojego potencja硊.

22 – 23 wrze秐ia, godz.: 10.00 – 15.30 (z 30 min. przerw obiadow)

Zabierz ze sob picie, co do przek眘zenia, ew. lekki obiad.

Cena: 280 z od osoby (jeden dzie – 150 z).
Je秎i masz trudn sytuacj finansow, a zale縴 Ci na udziale w tym warsztacie – zadzwo: 608 585 737

Informacje: 608 585 737, 602 777 202

Miejsce rezerwuje wp砤ta 100 z na konto: 73 1240 1112 1111 0000 0148 6094 (PeKaO SA) – Barbara Baczkura – w opisie: SZCZ师CIE

Marek Apollo Miedziewski

od 16 lat podr罂uje do Indii. Od 10 lat organizuje cykliczne wyprawy do Indii, po Polsce i Europie oraz do Afryki. Od 13 lat prowadzi O秗odek Rozwoju Tw髍czych Styl體 痽cia oraz klub rozwoju inteligencji finansowej Cash Flow. Od ponad 20 lat zg酬bia r罂norodne techniki rozwoju i doskonalenia; najbardziej ceni Kundalini Yog, kt髍a jego zdaniem dzia砤 najszybciej i najsilniej ze wszystkich znanych mu metod. Prowadzi indywidualne sesje oraz grupowe zaj阠ia i warsztaty technik KY a tak縠 treningi dla biznesu, www.kozyczkowo.pl

Gdzie nas szuka?Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Sztuka 縴cia. Medytacja Vipassana - Oby wszystkie istoty by硑 szcz甓liwe!

To nieistotne kim jeste, czym si zajmujesz, w co wierzysz, a komu nie ufasz. W ka縟ym z nas jest spok骿 i harmonia pozwalaj眂a na szcz甓liwe 縴cie w zgodzie ze sob i z innymi lud糾i. Furtka do ogrodu wyzwolenia opatrzona jest jedynie mentaln tabliczk – UWAGA! IADOMOζ – kt髍ej pra...

Joga z krzes砮m. Cenna lektura dla ka縟ego jogina.

Ksi笨ki do jogi dziel si na dwa rodzaje. Takie, kt髍e 砤dnie wygl眃aj na p蟪ce i takie, z kt髍ych mo縩a w praktyce korzysta. Ksi笨ki na p蟪k, to albo zawi砮 pr骲y t硊maczenia teoretycznego, czym jest joga, albo kolorowe nie do ko馽a udane podr阠zniki do nauki asan, z kt髍ych nie spos骲 si czeg...

Wdzi阠zno舵 kluczem do szcz甓cia

W dzie silni i przebojowi. Wieczorami prze縰wamy stres (albo on prze縰wa nas). Rano, zanim otworzymy oczy, umys ju podsuwa milion spraw, kt髍e trzeba za砤twi w ci眊u dnia. Z ty硊 g硂wy co szepcze: "nie zd笨ysz!". Jak sobie z tym radzi? Sposob體 jest wiele, a jednym z nich, i to ca砶iem skute...

Kanon literatury jogicznej w sklepie JOGA-JOGA.PL

Najnowsze wydanie "biblii jogi" czyli ksi笨ka "iat硂 Jogi" B.K.S. Iyengara, poszerzone i wzbogacone o p硑t dvd z filmem biograficznym o 縴ciu Mistrza. Polecamy tak縠 " Pranajama, sztuka oddychania w jodzie" B.K.S.Iyengara a tak縠 "Joga doskona砤 dla kobiet" Gitty S. Iyengar. Pozycje obowi眤kowe w...

Wytrz甓 to! TRE® pomaga uwolni si od stresu.

Proste 鎤iczenia, kt髍e robi co dziwnego z cia砮m. Sesja TRE® mnie zaskoczy砤, cho mniej wi阠ej wiedzia砤m, czego mog si spodziewa. Po kr髏kiej rozgrzewce cia硂 zaczyna samoistnie drga. Potem przysz硂 ukojenie. Dow骴 na to, 縠 cia硂 pami阾a to, czego nie pami阾a umys, kt髍y nosi w sobi...

3 mikstury zio硂we, pomocne przy stanach zapalnych gard砤.

Jesie to czas wzmo縪nej podatno禼i na przezi阞ienia i gryp. Je秎i odczuwamy pierwsze symptomy, warto wesprze organizm w powrocie do r體nowagi, naturalnymi 秗odkami. Po zio硂we mieszanki, warto si阦a wtedy, kiedy czujemy, 縠 czosnek, cytryna, imbir, mi骴 i pierzyna mog by niewystarczaj眂e, np. ...

Dlaczego nie robi post阷體 w mojej praktyce jogi...

Jogin wie, 縠 w wyniku wykonywania asan przede wszystkim zdobywa zdrowie. Jest to cenny nabytek zdobywany ci昕k prac, stan zupe硁ej r體nowagi cia砤, umys硊 i ducha. Tak wi阠 nie chodzi o akrobatyczne wykonanie asany, wykraczaj眂e poza granice swoich mo縧iwo禼i, lecz o sta潮, 縜rliw praktyk, po潮...

Dzi阦iel le秐y, i inne skarby z 潮k do zebrania w pa糳zierniku.

Pa糳ziernik, to czas zbioru nie tylko dojrza硑ch i pe硁ych witamin, owoc體 g硂gu, dzikiej r罂y czy tarniny, ale tak縠 po縴tecznego dzi阦la le秐ego, kt髍ego w砤禼iwo禼i mog by pomocne na r罂ne dolegliwo禼i. ...

Sztuka i joga id ze sob w parze. Niezwyk砮 sesje w muzeach.

Muzealna sala pe硁a adept體 jogi, kt髍zy praktykuj asany i pranajam otoczeni dzia砤mi sztuki? To nie fantazja. Coraz wi阠ej renomowanych muze體 na 秝iecie organizuje tego typu wydarzenia. Po sesji wype硁ionej asanami mo縩a wzi辨 udzia w medytacji, a potem zwiedzi w ma砮j, kameralnej grupie ekspo...

Top 6 asan, kt髍e pomog Ci utrzyma form po lecie.

Czas letni to okres, w kt髍ym s硂馽e sprawia, 縠 mamy wi阠ej energii i motywacji do dzia砤nia. Bardziej dbamy o swoj ods硂ni阾 sk髍 i cia硂. Mamy wi阠ej czasu i okazji do tego, aby aktywnie sp阣za czas. Co zrobi, aby nie straci formy po lecie i cieszy si wysokim poziomem energii przez ca硑 r...

  
kalendarium wydarze
Poprzednie
Listopada 2018
Nast阷ne
PWCPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
poka wszystkie
wi阠ej
poka wszystkie
Partnerskie szko硑 jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SI DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, og髄nopolski serwis joga-joga.pl - Krak體 - Pozna - Wroc砤w - Tr骿miasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szko硑 Jogi z ca砮j Polski. Wyszukiwarka szk蟪 jogi: Krak體, Pozna, Wroc砤w, Tr骿miasto, Lublin a tak縠 wiele innych miast z ca砮j Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi笨ki o jodze,joga-sklep, forum a tak縠 medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masa tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci笨y i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a tak縠 abc jogi i wakacje z jog podr罂owanie po Azji
LikeSoft