PRZE琑OCZA SZCZ师CIA czyli ZAAKCEPTUJ I ZINTEGRUJ WSZYSTKIE SWOJE OSOBOWOI I ROZPUζ JE W SZCZ师L
Do潮cz do nas na
ZAPISZ SI DO NEWSLETTERA


PRZE琑OCZA SZCZ师CIA czyli ZAAKCEPTUJ I ZINTEGRUJ WSZYSTKIE SWOJE OSOBOWOI I ROZPUζ JE W SZCZ师LIWOI PRAWDZIWEGO SIEBIE

PRZE琑OCZA SZCZ师CIA

CZYLI ZAAKCEPTUJ I ZINTEGRUJ WSZYSTKIE SWOJE OSOBOWOI I ROZPUζ JE W SZCZ师LIWOI PRAWDZIWEGO SIEBIE

PROWADZI: MAREK APOLLO MIEDZIEWSKI

22 – 23 wrze秐ia 2012
Warszawa, ul. wicka 19 /1 (wej禼ie od ul. D眀rowskiego, Przedszkole Montessori),
Metro Rac砤wicka

Zawsze zas硊gujemy na szcz甓cie i mi硂舵. Gdy je osi眊amy, to wspieramy i dzielimy si nim z innymi. Aby to osi眊n辨, musimy zrozumie nasz biegunowo舵, prawo przyci眊ania i polaryzacji. W砤禼iwe po潮czenie cia砤, umys硊 i duszy, utwierdza nas w stanie szcz甓liwo禼i. Paradoks szcz甓cia polega na tym 縠 nie chcemy by szcz甓liwi dlatego tylko, 縠 si budzimy ka縟ego ranka, oddychamy i chodzimy. Wytyczamy sobie cel, kt髍y po osi眊ni阠iu zapewni nam szcz甓cie. Nie osi眊aj眂 go, cierpimy. To blokuje nasz umys na cieszenie si prostymi rzeczami. Sztuk nie jest osi眊anie cel體, lecz umiej阾no舵 cieszenia si ka縟 sytuacj prowadz眂 do tego celu. Ale my nie chcemy czu si szcz甓liwi ju na samym pocz眛ku d笨enia do celu. To wytwarza negatywne uczucia i blokuje nas na do秝iadczanie rado禼i chwili.
Aby do秝iadczy szcz甓cia bycia w chwili obecnej przyjd, wyzw髄 energie w ciele, nastr骿 wewn阾rzny instrument i zagraj melodi wewn阾rznej kundalini.


Kundalini Yoga to technologia usystematyzowanych pozycji, mantr, i oddechu. Kryja jest szczeg髄n technik, wyzwalaj眂 w nas specjalne zdarzenia fizyczne i mentalne. Yoga Kundalini jest wiedz naukow, kt髍a oddzia硊je na 7 czakr, lini 硊ku i aur. Nauczysz si jak podnosi swoj energi, doznawa jej i przenika dowoln sytuacj, by osi眊n辨 r體nowag. Jest to tw骿 tw髍czy potencja, z kt髍ego mo縠sz skorzysta. Trzeba tylko po潮czy energie gruczo丑w dokrewnych z energi uk砤du nerwowego, co wytworzy tak wra縧iwo舵 m髗gu, aby m骻 do秝iadcza pe硁i swojego potencja硊.

22 – 23 wrze秐ia, godz.: 10.00 – 15.30 (z 30 min. przerw obiadow)

Zabierz ze sob picie, co do przek眘zenia, ew. lekki obiad.

Cena: 280 z od osoby (jeden dzie – 150 z).
Je秎i masz trudn sytuacj finansow, a zale縴 Ci na udziale w tym warsztacie – zadzwo: 608 585 737

Informacje: 608 585 737, 602 777 202

Miejsce rezerwuje wp砤ta 100 z na konto: 73 1240 1112 1111 0000 0148 6094 (PeKaO SA) – Barbara Baczkura – w opisie: SZCZ师CIE

Marek Apollo Miedziewski

od 16 lat podr罂uje do Indii. Od 10 lat organizuje cykliczne wyprawy do Indii, po Polsce i Europie oraz do Afryki. Od 13 lat prowadzi O秗odek Rozwoju Tw髍czych Styl體 痽cia oraz klub rozwoju inteligencji finansowej Cash Flow. Od ponad 20 lat zg酬bia r罂norodne techniki rozwoju i doskonalenia; najbardziej ceni Kundalini Yog, kt髍a jego zdaniem dzia砤 najszybciej i najsilniej ze wszystkich znanych mu metod. Prowadzi indywidualne sesje oraz grupowe zaj阠ia i warsztaty technik KY a tak縠 treningi dla biznesu, www.kozyczkowo.pl

Gdzie nas szuka?Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
KURS NAUCZYCIELSKI JOGI INTEGRALNEJ

Trwaj zapisy na II Edycj ! Pozosta硂 jeszcze 15 miejsc! Kurs nauczycielski przeznaczony jest dla os骲, kt髍e pragn zdoby praktyczne umiej阾no禼i i rzeteln wiedz na temat r罂nych 禼ie縠k i system體 jogi pod okiem najlepszych w Polsce specjalist體. Zdobyte kwalifikacje i umiej阾no禼i oraz ko...

AD珹PA JOGA - WIEDZA M蔇RC覹 STARO痀TNYCH INDII. Cykl bezp砤tnych wyk砤d體 o medytacji w 10 miastach Polski.

AD珹PA JOGA - WIEDZA M蔇RC覹 STARO痀TNYCH INDII Cykl bezp砤tnych wyk砤d體 o medytacji w 10 miastach Polski. Wrzesie-Pa糳ziernik 2019 Ad糰pa Joga (z angielskiego: Ajapa Yoga), czyli joga nie-d糰pa (joga nie-powtarzania), to najbardziej staro縴tna forma jogi, kt髍a by砤 odkryta i nauczana tysi眂e la...

Bez regeneracji nie osi眊niemy r體nowagi. Co robi z nami stres?

Joga w przeciwie駍twie do np. treningu si硂wego, aktywizuje przywsp蟪czuln cz甓 uk砤du nerwowego odpowiedzialn za rozlu糿ienie. Wspiera wi阠 w balansowaniu uk砤du nerwowego i jest korzystna dla os骲 zdrowych, a w wielu przypadkach r體nie dla os骲 chorych – t硊maczy psycholog zdrowia Mateus...

Si砤 spokoju i uwa縩o禼i. Jak zapanowa na umys砮m ?

Umys ludzki mo縠 wirowa szybciej ni wiatr, poszukuj眂 rozrywki i ucieczki od k硂pot體, jakie nios za sob dylematy dnia powszedniego. Szukaj眂 celu, bezpiecze駍twa i rado禼i 縴jemy w pomieszaniu, zawzi阠ie szukaj眂 spe硁ienia, a rzeczywisto舵 prawie nigdy nie odpowiada naszym oczekiwaniom. Te za...

Wakacje z rehabilitacj i odnow biologiczn

Wakacje to czas, kiedy mo縠my po秝i阠i troch wi阠ej czasu dla siebie i swojej rodziny. ietnym pomys砮m na wakacyjny wyjazd jest pobyt w g髍ach- relaks na 硂nie natury, gdzie w pami阠i pozostan pi阫ne widoki i niezapomniany klimat....

Muzyka indyjska i nada joga

Idea砮m, do kt髍ego winien d笨y indyjski artysta, jest wywo砤nie w s硊chaczu i widzu do秝iadczenia estetycznego zwanego ras. Przyr體nuje si j do o縴wczego nektaru, kt髍ego skosztowawszy, cz硂wiek zatraca poczucie cia砤, a jego dusza rozszerza si i 潮czy we wsp髄nym do秝iadczeniu z innych uczest...

Joga przynosi ulg. Badania nad chorob Parkinsona

Techniki relaksacyjne, pranajama i mindfulness pomagaj cierpi眂ym na chorob Parkinsona w pokonaniu stan體 l阫owych i depresyjnych – wynika z najnowszych bada, przeprowadzonych na uniwersytecie w Hongkongu. ...

痚駍ki pierwiastek mocy

Odr阞no舵 p砪i to jeden z wielu przyk砤d體 ukazuj眂ych dualizm otaczaj眂ej nas rzeczywisto禼i. Podzia na m阺ko舵 i 縠駍ko舵 wyst阷uje we wszystkim, co 縴je. 痚駍ka, magnetyczna energia przyci眊a m阺k - elektryczn energi, a w rezultacie z tego procesu zaczyna si tworzenie i dzia砤nie. Aspekt m阺...

Joga i medytacja podnosz kwalifikacje pracownika

Kurs jogi mo縠 by uznany za szkolenie zawodowe i w zwi眤ku z tym pracownikowi, kt髍y chce wzi辨 w nim udzia, nale縴 si p砤tny urlop szkoleniowy – uzna s眃 w Berlinie. Informuje o tym AFP. ...

Mi阣zy jaw a snem. Joga nidra

Sen bez snu, g酬bokie odpr昕enie, pe硁a harmonia – to idea w 秝iecie, kt髍y bezustannie atakuje nas setkami impuls體.. Taki stan mo縩a osi眊n辨 podczas sesji jogi nidry. Jej nauczyciele podkre秎aj jednak, 縠 sam relaks nie jest g丑wnym celem praktyki. To spos骲 na samopoznanie, wej禼ie w g潮...

  
kalendarium wydarze
Poprzednie
Sierpnia 2019
Nast阷ne
PWCPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
poka wszystkie
wi阠ej
poka wszystkie
Partnerskie szko硑 jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SI DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, og髄nopolski serwis joga-joga.pl - Krak體 - Pozna - Wroc砤w - Tr骿miasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szko硑 Jogi z ca砮j Polski. Wyszukiwarka szk蟪 jogi: Krak體, Pozna, Wroc砤w, Tr骿miasto, Lublin a tak縠 wiele innych miast z ca砮j Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi笨ki o jodze,joga-sklep, forum a tak縠 medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masa tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci笨y i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a tak縠 abc jogi i wakacje z jog podr罂owanie po Azji
LikeSoft