PRZE琑OCZA SZCZ师CIA czyli ZAAKCEPTUJ I ZINTEGRUJ WSZYSTKIE SWOJE OSOBOWOI I ROZPUζ JE W SZCZ师L
Do潮cz do nas na
ZAPISZ SI DO NEWSLETTERA


PRZE琑OCZA SZCZ师CIA czyli ZAAKCEPTUJ I ZINTEGRUJ WSZYSTKIE SWOJE OSOBOWOI I ROZPUζ JE W SZCZ师LIWOI PRAWDZIWEGO SIEBIE

PRZE琑OCZA SZCZ师CIA

CZYLI ZAAKCEPTUJ I ZINTEGRUJ WSZYSTKIE SWOJE OSOBOWOI I ROZPUζ JE W SZCZ师LIWOI PRAWDZIWEGO SIEBIE

PROWADZI: MAREK APOLLO MIEDZIEWSKI

22 – 23 wrze秐ia 2012
Warszawa, ul. wicka 19 /1 (wej禼ie od ul. D眀rowskiego, Przedszkole Montessori),
Metro Rac砤wicka

Zawsze zas硊gujemy na szcz甓cie i mi硂舵. Gdy je osi眊amy, to wspieramy i dzielimy si nim z innymi. Aby to osi眊n辨, musimy zrozumie nasz biegunowo舵, prawo przyci眊ania i polaryzacji. W砤禼iwe po潮czenie cia砤, umys硊 i duszy, utwierdza nas w stanie szcz甓liwo禼i. Paradoks szcz甓cia polega na tym 縠 nie chcemy by szcz甓liwi dlatego tylko, 縠 si budzimy ka縟ego ranka, oddychamy i chodzimy. Wytyczamy sobie cel, kt髍y po osi眊ni阠iu zapewni nam szcz甓cie. Nie osi眊aj眂 go, cierpimy. To blokuje nasz umys na cieszenie si prostymi rzeczami. Sztuk nie jest osi眊anie cel體, lecz umiej阾no舵 cieszenia si ka縟 sytuacj prowadz眂 do tego celu. Ale my nie chcemy czu si szcz甓liwi ju na samym pocz眛ku d笨enia do celu. To wytwarza negatywne uczucia i blokuje nas na do秝iadczanie rado禼i chwili.
Aby do秝iadczy szcz甓cia bycia w chwili obecnej przyjd, wyzw髄 energie w ciele, nastr骿 wewn阾rzny instrument i zagraj melodi wewn阾rznej kundalini.


Kundalini Yoga to technologia usystematyzowanych pozycji, mantr, i oddechu. Kryja jest szczeg髄n technik, wyzwalaj眂 w nas specjalne zdarzenia fizyczne i mentalne. Yoga Kundalini jest wiedz naukow, kt髍a oddzia硊je na 7 czakr, lini 硊ku i aur. Nauczysz si jak podnosi swoj energi, doznawa jej i przenika dowoln sytuacj, by osi眊n辨 r體nowag. Jest to tw骿 tw髍czy potencja, z kt髍ego mo縠sz skorzysta. Trzeba tylko po潮czy energie gruczo丑w dokrewnych z energi uk砤du nerwowego, co wytworzy tak wra縧iwo舵 m髗gu, aby m骻 do秝iadcza pe硁i swojego potencja硊.

22 – 23 wrze秐ia, godz.: 10.00 – 15.30 (z 30 min. przerw obiadow)

Zabierz ze sob picie, co do przek眘zenia, ew. lekki obiad.

Cena: 280 z od osoby (jeden dzie – 150 z).
Je秎i masz trudn sytuacj finansow, a zale縴 Ci na udziale w tym warsztacie – zadzwo: 608 585 737

Informacje: 608 585 737, 602 777 202

Miejsce rezerwuje wp砤ta 100 z na konto: 73 1240 1112 1111 0000 0148 6094 (PeKaO SA) – Barbara Baczkura – w opisie: SZCZ师CIE

Marek Apollo Miedziewski

od 16 lat podr罂uje do Indii. Od 10 lat organizuje cykliczne wyprawy do Indii, po Polsce i Europie oraz do Afryki. Od 13 lat prowadzi O秗odek Rozwoju Tw髍czych Styl體 痽cia oraz klub rozwoju inteligencji finansowej Cash Flow. Od ponad 20 lat zg酬bia r罂norodne techniki rozwoju i doskonalenia; najbardziej ceni Kundalini Yog, kt髍a jego zdaniem dzia砤 najszybciej i najsilniej ze wszystkich znanych mu metod. Prowadzi indywidualne sesje oraz grupowe zaj阠ia i warsztaty technik KY a tak縠 treningi dla biznesu, www.kozyczkowo.pl

Gdzie nas szuka?Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Kurs nauczycielski jogi. Szkolenie przygotowawcze. III Edycja Start kwiecie 2020!

Czy my秎a砤/e kiedy o tym, aby zosta w przysz硂禼i nauczycielem jogi? Chcia砨y posiada takie umiej阾no禼i jak Tw骿 ulubiony nauczyciel i pracowa w gronie inspiruj眂ych ludzi? Wydaje Ci si, 縠 jest to ciekawe zaj阠ie i wspania砤 禼ie縦a rozwoju, ale masz obawy, 縠 Twoje umiej阾no禼i i wied...

Jaki Nett USA - Mi阣zynarodowy Konwent Jogi 2020. Ceny Specjalne do 15 lutego!

Zapraszamy na Mi阣zynarodowy Konwent Jogi 2020. Go舵 specjalny - Jaki Nett USA, dyplomowana nauczycielka jogi w tradycji B.K.S. Iyengara z 40-letnim do秝iadczeniem, posiada stopie Senior I. Do udzia硊 w Konwencie zapraszamy zar體no osoby pocz眛kuj眂e, jak i zaawansowane - do wyboru przygotowali秏...

Nasz Patronat! Pierwsza w Polsce Vinyasa Joga po潮czona z Muzyk, iat砮m i Laserami!

5 stycznia 2020, wype硁iamy 400 m2 Pozna駍kiej Tamy a 150 Joginami, kt髍zy do秝iadcz niespotykanego dot眃 wymiaru praktyki Jogi. MuscoYoga (Music Communication Yoga) wraz ze swoim Tanecznym Vinyasowym Flow przy akompaniamencie specjalnie skomponowanej Deep Orientalowej muzyki 潮czy si硑 z opraw l...

Medytacja – cudowny eliksir odm砤dzaj眂y m髗g

Genialna pami赕, 秝ietny, nios眂y odpoczynek sen i mistrzowska koncentracja – wiele os骲 mo縠 o tym tylko pomarzy. Te skarby s jednak w zasi阦u ka縟ego z nas. Pomaga w tym medytacja. Z bada prowadzonych m.in. na Harvardzie wynika, 縠 regularna medytacja spowalnia procesy starzenia si m髗gu...

KURS NAUCZYCIELSKI JOGI INTEGRALNEJ. START CZERWIEC 2020!

Rozpoczynamy rekrutacj na III Edycj Kursu Nauczycielskiego Jogi Integralnej! Kurs nauczycielski przeznaczony jest dla os骲, kt髍e pragn zdoby praktyczne umiej阾no禼i i rzeteln wiedz na temat r罂nych 禼ie縠k i system體 jogi pod okiem najlepszych w Polsce specjalist體. Zdobyte kwalifikacje i u...

Rozpoznawanie pot阦i umys硊 poprzez samoobserwacj

痽cie dla wi阫szo禼i ludzi to trwanie w iluzji w砤snych my秎i. Rzadko kiedy udaje si wykroczy poza w眘ki, stworzony przez umys i uwarunkowany przez przesz硂舵, osobowy sens istnienia. W ka縟ym cz硂wieku istnieje natomiast wymiar istnienia, daleko g酬bszy ni my秎. To esencja tego, kim si jest. M...

Mudita Pure. Micha Kici駍ki opowiada

Nowa polska idea - telefon bez internetu gier i aplikacji. " Ka縟ego dnia jeste秏y prze砤dowani informacjami i coraz trudniej jest nam znale兼 wewn阾rzny spok骿. Jako zesp蟪 Mudity wierzymy, 縠 wspania砮 rzeczy dziej si, gdy jeste秏y w pe硁i obecni. Poniewa du縠 firmy technologiczne d笨 do pozys...

Jak wp硑wa na bieg swojego 縴cia

Mi硂舵 jest si潮 nap阣ow 縴cia. Sprawia, 縠 jeste秏y szcz甓liwi, 縠 odnajdujemy jego sens. Z jej pomoc mo縩a dokonywa dos硂wnie cud體, ale z jakiego powodu o niej zapominamy. Alchemia痽cia.com powsta砤 by przypomnie, jak mi硂禼i dokonywa tych cud體. Stworzyli秏y przestrze dla os骲 gotowych d...

Kiedy praktyka jogi wychodzi poza mat

Zazwyczaj praktyk jogi zaczynamy od asan. Okazuje si wtedy, 縠 praktyka mniej lub bardziej skomplikowanych pozycji, sprawia, 縠 cia硂 czuje si stabilnie, pewnie i dobrze. Pozbywamy si dolegliwo禼i b髄owych, ogranicze spi阾ych mi甓ni, czy dysfunkcji staw體 i mo縠my naszego cia砤 u縴wa w bardzie...

Co mi daje dieta wegetaria駍ka?

Dieta wegetaria駍ka ma swoich zagorza硑ch zwolennik體 i oponent體. Cz甓 z nas wci笨 pozostaje przy diecie mi阺nej g丑wnie z przyzwyczajenia, tradycji oraz braku wiedzy. Twierdzenia typu "Ludzie od zawsze jedli mi阺o" do mnie nie przemawiaj. ...

  
kalendarium wydarze
Poprzednie
Stycznia 2020
Nast阷ne
PWCPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
poka wszystkie
wi阠ej
poka wszystkie
Partnerskie szko硑 jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SI DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, og髄nopolski serwis joga-joga.pl - Krak體 - Pozna - Wroc砤w - Tr骿miasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szko硑 Jogi z ca砮j Polski. Wyszukiwarka szk蟪 jogi: Krak體, Pozna, Wroc砤w, Tr骿miasto, Lublin a tak縠 wiele innych miast z ca砮j Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi笨ki o jodze,joga-sklep, forum a tak縠 medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masa tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci笨y i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a tak縠 abc jogi i wakacje z jog podr罂owanie po Azji
LikeSoft