PRZE琑OCZA SZCZ师CIA czyli ZAAKCEPTUJ I ZINTEGRUJ WSZYSTKIE SWOJE OSOBOWOI I ROZPUζ JE W SZCZ师L
Do潮cz do nas na
ZAPISZ SI DO NEWSLETTERA


PRZE琑OCZA SZCZ师CIA czyli ZAAKCEPTUJ I ZINTEGRUJ WSZYSTKIE SWOJE OSOBOWOI I ROZPUζ JE W SZCZ师LIWOI PRAWDZIWEGO SIEBIE

PRZE琑OCZA SZCZ师CIA

CZYLI ZAAKCEPTUJ I ZINTEGRUJ WSZYSTKIE SWOJE OSOBOWOI I ROZPUζ JE W SZCZ师LIWOI PRAWDZIWEGO SIEBIE

PROWADZI: MAREK APOLLO MIEDZIEWSKI

22 – 23 wrze秐ia 2012
Warszawa, ul. wicka 19 /1 (wej禼ie od ul. D眀rowskiego, Przedszkole Montessori),
Metro Rac砤wicka

Zawsze zas硊gujemy na szcz甓cie i mi硂舵. Gdy je osi眊amy, to wspieramy i dzielimy si nim z innymi. Aby to osi眊n辨, musimy zrozumie nasz biegunowo舵, prawo przyci眊ania i polaryzacji. W砤禼iwe po潮czenie cia砤, umys硊 i duszy, utwierdza nas w stanie szcz甓liwo禼i. Paradoks szcz甓cia polega na tym 縠 nie chcemy by szcz甓liwi dlatego tylko, 縠 si budzimy ka縟ego ranka, oddychamy i chodzimy. Wytyczamy sobie cel, kt髍y po osi眊ni阠iu zapewni nam szcz甓cie. Nie osi眊aj眂 go, cierpimy. To blokuje nasz umys na cieszenie si prostymi rzeczami. Sztuk nie jest osi眊anie cel體, lecz umiej阾no舵 cieszenia si ka縟 sytuacj prowadz眂 do tego celu. Ale my nie chcemy czu si szcz甓liwi ju na samym pocz眛ku d笨enia do celu. To wytwarza negatywne uczucia i blokuje nas na do秝iadczanie rado禼i chwili.
Aby do秝iadczy szcz甓cia bycia w chwili obecnej przyjd, wyzw髄 energie w ciele, nastr骿 wewn阾rzny instrument i zagraj melodi wewn阾rznej kundalini.


Kundalini Yoga to technologia usystematyzowanych pozycji, mantr, i oddechu. Kryja jest szczeg髄n technik, wyzwalaj眂 w nas specjalne zdarzenia fizyczne i mentalne. Yoga Kundalini jest wiedz naukow, kt髍a oddzia硊je na 7 czakr, lini 硊ku i aur. Nauczysz si jak podnosi swoj energi, doznawa jej i przenika dowoln sytuacj, by osi眊n辨 r體nowag. Jest to tw骿 tw髍czy potencja, z kt髍ego mo縠sz skorzysta. Trzeba tylko po潮czy energie gruczo丑w dokrewnych z energi uk砤du nerwowego, co wytworzy tak wra縧iwo舵 m髗gu, aby m骻 do秝iadcza pe硁i swojego potencja硊.

22 – 23 wrze秐ia, godz.: 10.00 – 15.30 (z 30 min. przerw obiadow)

Zabierz ze sob picie, co do przek眘zenia, ew. lekki obiad.

Cena: 280 z od osoby (jeden dzie – 150 z).
Je秎i masz trudn sytuacj finansow, a zale縴 Ci na udziale w tym warsztacie – zadzwo: 608 585 737

Informacje: 608 585 737, 602 777 202

Miejsce rezerwuje wp砤ta 100 z na konto: 73 1240 1112 1111 0000 0148 6094 (PeKaO SA) – Barbara Baczkura – w opisie: SZCZ师CIE

Marek Apollo Miedziewski

od 16 lat podr罂uje do Indii. Od 10 lat organizuje cykliczne wyprawy do Indii, po Polsce i Europie oraz do Afryki. Od 13 lat prowadzi O秗odek Rozwoju Tw髍czych Styl體 痽cia oraz klub rozwoju inteligencji finansowej Cash Flow. Od ponad 20 lat zg酬bia r罂norodne techniki rozwoju i doskonalenia; najbardziej ceni Kundalini Yog, kt髍a jego zdaniem dzia砤 najszybciej i najsilniej ze wszystkich znanych mu metod. Prowadzi indywidualne sesje oraz grupowe zaj阠ia i warsztaty technik KY a tak縠 treningi dla biznesu, www.kozyczkowo.pl

Gdzie nas szuka?Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
„Idealny cz硂wiek oddycha tak, jakby nie oddycha”.

Do 縴cia niezb阣ne nam s trzy rzeczy: woda, jedzenie i powietrza. Kt髍a z nich jest najwa縩iejsza? Mo縠my wytrzyma bez pokarmu przez kilka tygodni, a bez wody przez kilka dni. Jednak bez powietrza prze縴jemy tylko kilka minut. Je秎i por體namy istotno舵 ka縟ego z tych element體 dla naszego przetrwa...

Yin & Yang Bodymind Convention, 24-25.03 Bielsko - Bia砤

24-25 marca odb阣zie si w Bielsku-Bia砮j niecodzienne wydarzenie, Yin & Yang Bodymind Convention. W jednym miejscu b阣zie wyj眛kowa mo縧iwo舵 spotkania z czo硂wymi przedstawicielami 秝iatowych szk蟪 jogi i pilates, wsp髄nej praktyki oraz uczestnictwa w programie r罂norodnych lekcji....

Hormony pod kontrol z pomoc jogi !

Dobrze znane sformu硂wanie "hu秚awka hormon體" doskonale oddaje znaczenie problem體 zwi眤anych z hormonami. Tak jak na hu秚awce, poziom niekt髍ych hormon體 w naszym organizmie raz ro秐ie a raz maleje pod wp硑wem okre秎onych czynnik體. Joga jest pod tym wzgl阣em pomocna, poniewa bierze pod uwag wsz...

OM, d紈i阫 pocz眛ku i energii

Sala 鎤icze jogi. Praktykuj眂y w skupieniu, z zamkni阾ymi oczami, siedz na matach. W ciszy rozchodzi si d紈i阫 OM. Tak wygl眃a pocz眛ek zaj赕 w wi阫szo禼i szk蟪. OM – najbardziej znana i naj秝i阾sza sylaba hinduizmu – jednoczy, oczyszcza, uspokaja, otwiera kana硑 energetyczne. Jest un...

Prze硂mowa metoda oddechowa i jej tw髍ca K.P. Butejko

Biografi Prof. Konstantyna Paw硂wicza Butejko/ Buteyko rozpoczynamy cykl artyku丑w na temat prze硂mowej metody oddechowej -metody Butejki. By on cenionym, rosyjskim lekarzem. Opisa now jednostk chorobow, kt髍 nazwa chorob g酬bokiego oddychania. Odkry , i g丑wn przyczyn wielu schorze j...

Kiedy moje barki b阣 w pe硁i elastyczne a klatka piersiowa otwarta?

Otwarta klatka piersiowa to podstawa! Do tego d笨ymy zawsze na samym pocz眛ku rozpoczynaj眂 wprowadzanie w 秝iat jogi pocz眛kuj眂ego jogina. Dlaczego? Dlatego, 縠 otwarta klatka piersiowa to prostsza postawa ca砮go cia砤, nie opadaj眂e do przodu barki, mo縧iwo舵 nabrania solidnego oddechu oraz zdecy...

Dzi阫i ojcu joga trafi砤 do szk蟪. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wies砤wa Romanowskiego

Praktyka jogi zacz瓿a rozwija si w Polsce w latach siedemdziesi眛ych. W秗骴 jej pionier體 by fizjolog prof. Wies砤w Romanowski. Pod jego redakcj ukaza砤 si w 1973 r. ksi笨ka pt. "Teoria i metodyka 鎤icze relaksowo-koncentruj眂ych", kt髍a sta砤 si dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Joga wielkich dziewczyn, czyli koniec z wym體kami

P骿d na jog gdy schudn, to wym體ka, kt髍a "gra" gdzie z ty硊 g硂wy wielu osobom. Internetowe influencerki, zw砤szcza te ameryka駍kie, udowadniaj, 縠 nie ma na co czeka, bo jog mo縩a z powodzeniem praktykowa niezale縩ie od tego, jaki rozmiar ubra nosimy. S w秗骴 nich m.in. Amerykanki Valeri...

Lagom, czyli szcz甓cie po szwedzku

iat, w kt髍ym dzi 縴jemy nastawiony jest na "wy縠j, dalej, wi阠ej". Wpadaj眂 w nieustanny wir podkr阠ania tempa nie zauwa縜my, kiedy przestaj nas cieszy drobiazgi codzienno禼i. Cz阺to jeste秏y przem阠zeni, bez energii i motywacji do dzia砤nia. Jednym z dobrych sposob體 wyj禼ia z tej sytuacji je...

Joga recept na zdrowe stopy

Wci笨 niewiele os骲 zdaje sobie spraw z tego, 縠 stopy mog by odpowiedzialne za b髄e kolan, bioder, plec體, karku i szyi oraz powstawanie skoliozy i innych deformacji kr阦os硊pa....

  
kalendarium wydarze
Poprzednie
Lutego 2018
Nast阷ne
PWCPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
poka wszystkie
wi阠ej
poka wszystkie
Partnerskie szko硑 jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SI DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, og髄nopolski serwis joga-joga.pl - Krak體 - Pozna - Wroc砤w - Tr骿miasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szko硑 Jogi z ca砮j Polski. Wyszukiwarka szk蟪 jogi: Krak體, Pozna, Wroc砤w, Tr骿miasto, Lublin a tak縠 wiele innych miast z ca砮j Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi笨ki o jodze,joga-sklep, forum a tak縠 medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masa tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci笨y i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a tak縠 abc jogi i wakacje z jog podr罂owanie po Azji
likesoft