Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Wywiad z Jakubem Doroszem, autorem warsztatów z cyklu " Spotkania z medycyn± naturaln±"

Jakub Dorosz
dyplomowany naturopata i dietetyk. Członek Polskiego Stowarzyszenia Masażu i Terapii DĽwiękiem metod± Petera Hessa oraz Polskiego Towarzystwa Homeopatii Klinicznej. Współpracuje na stałe z Instytutem Diagnostyki i Terapii Komplementarnej w Łodzi oraz Centrum Szkoleniowym Masażu i Terapii DĽwiękiem metod± Petera Hessa w Garbiczu. Prowadzi kursy, szkolenia i warsztaty z zakresu dietetyki prozdrowotnej, masażu dĽwiękiem oraz aromaterapii.

Na czym polega masaż i terapia dĽwiękiem metod± Petera Hessa?

Masaż i terapia dĽwiękiem metod± Petera Hessa polega na oddziaływaniu na organizm wibracj± o okre¶lonych częstotliwo¶ciach. Terapeuta generuje wibracje, uderzaj±c w misy dĽwiękowe, gongi, dzwonki. Te swoiste ,,generatory” dĽwięku ustawiane s± na ciele masowanej osoby, ewentualnie terapeuta operuje nimi w pobliżu ciała. Tak w ogólnym zarysie wygl±da strona techniczna zabiegu.

Masz na my¶li masaż dĽwiękiem czy także dodatkowo za pomoc± dłoni?

……Nie, dłoni± można ewentualnie dotkn±ć delikatnie miejsce w którym będzie stawiana misa.

Kim jest Peter Hess? Czym różni się metoda Hessa od innych form terapii dĽwiękiem?

Jest fizykiem, badaczem wpływu dĽwięku na organizm człowieka, założycielem instytutu, w którym kształci się zainteresowanych wykorzystaniem dĽwięku mis i gongów w medycynie, rehabilitacji, psychoterapii i pedagogice. W Niemczech, Instytut Petera Hessa jest już w tych kręgach rozpoznawaln± firm±. Instytut od dwudziestu lat gromadzi też dokumentację kliniczn± i badawcz± z tego zakresu, współpracuje z naukowcami i lekarzami, organizuje coroczne konferencje po¶więcone oddziaływaniu dĽwiękiem na ludzki organizm.

Metoda P. Hessa jest wyj±tkowo wszechstronna a zarazem bezpieczna i przyjemna.

Z czego wykonane s± tybetańskie misy dĽwiękowe i gongi? Jakie to ma znaczenie w terapii?

……S± wykonane ze stopu br±zu z kilkoma innymi metalami. Po odlaniu płyty s± one wykuwane przez wiele godzin. Technologia wykonania – szczególnie mis jest skomplikowana i niezwykle oryginalna. Liczy sobie wiele wieków – zreszt± jej odtworzenie w oryginalnej wersji jest również zasług± Petera. Pominięcie najdrobniejszego elementu tej procedury sprawia, że misy nie maj± wymaganych wła¶ciwo¶ci . Misy Petera s± aktualnie jedynymi na ¶wiecie które maj± atest jako¶ci terapeutycznej.

Sk±d wzięło się Twoje zainteresowanie terapi± dĽwiękiem? Jak długo uczyłe¶ się tej metody?

……Kiedy pierwszy raz do¶wiadczyłem na sobie koj±cych wibracji mis, wiedziałem, że będę pracował t± technik±. Bardzo dobre efekty daje ł±czenie dĽwięku z każd± inn± metod± terapeutyczn±. Jest tak, ponieważ dĽwięk mis ma działanie bardzo kompleksowe a jednocze¶nie łagodne. Pracuję już t± metod± 7 lat i wła¶ciwie ci±gle jeszcze się uczę.

Czy w trakcie sesji musisz powtarzać ¶ci¶le okre¶lone sekwencje w okre¶lonej kolejno¶ci czy możesz pozwolić sobie na „improwizację”?

…S± pewne żelazne reguły wykonania masażu dĽwiękiem jednak je¶li sytuacja tego wymaga, dopuszczalna jest pewna elastyczno¶ć.

W jaki sposób terapia dĽwiękiem wpływa na zdrowie i samopoczucie?

Jak większo¶ć metod naturalnych, terapia dĽwiękiem jest technik± holistyczn±, tzn. że wpływa na nasz organizm na wielu poziomach jednocze¶nie. Wpływa bezpo¶rednio na poziomie fizycznym – dĽwięki s± przecież wibracjami o okre¶lonej częstotliwo¶ci, które m.in. pobudzaj± kr±żenie płynów ustrojowych – a więc poprawiaj± ukrwienie tkanek, przyspieszaj±c ich oczyszczanie, procesy gojenia ran, czy np. zrastania ko¶ci.

Innym ważnym poziomem na który dĽwięki emitowane przez misy maj± wpływ, to poziom psychoemocjonalny. W trakcie zabiegu dochodzi do synchronizacji pracy naszych półkul mózgowych w zakresie częstotliwo¶ci alfa a przy dłuższym słuchaniu – theta. W takim stanie odczuwamy głęboki relaks, odprężenie – a to jak wiadomo nie tylko podstawa efektywnego wypoczynku i neutralizacji skutków nagromadzonego stresu – ale także niezbędny warunek, ażeby np. przemy¶leć, przewarto¶ciować co jest dla nas w życiu ważne, żeby podj±ć słuszne decyzje, czy np. aby otworzyć się na co¶ nowego, co¶ w życiu zmienić.

Tych poziomów jest więcej, gdyż człowiek jest istot± wielowymiarow±, ale to już zagadnienia które bardziej szczegółowo omawiam w trakcie prowadzonych kursów.

Jakie jeszcze zagadnienia pojawi± się na najbliższych warsztatach?

……Warsztat wprowadzaj±cy ma na celu zapoznanie z metod± na poziomie podstawowym – tak więc będzie parę słów o jej historii i twórcy, będzie trochę zabaw z dĽwiękiem i do¶wiadczania go na sobie. Pokażę także krótki film nakręcony w Niemczech i Szwecji,

pokazuj±cy możliwo¶ci wykorzystania tej niezwykłej metody.

W leczeniu jakich dolegliwo¶ci metoda Hessa jest najskuteczniejsza?

Jest niezwykle skuteczna w rehabilitacji, nawet po ciężkich urazach oraz we wszystkich dolegliwo¶ciach u podłoża których leży nadmiar stresu – a jest tego naprawdę sporo.

Czytałam gdzie¶ że sonoterapia upiększa. W jaki sposób dĽwięki wpływaj± na urodę?

………DĽwięk jest wibracj± , poprawia więc bardzo kr±żenie płynów ustrojowych a więc także ukrwienie skóry. Stymuluje procesy oczyszczania na poziomie komórkowym – a ponieważ do tego jeszcze wspaniale relaksuje, tym samym zwiększa wyraĽnie efekty standardowych zabiegów kosmetycznych

W trakcie sesji „k±pieli w gongu” pytałe¶ czy u kogo¶ pojawiły się dziwne odczucia? Co miałe¶ na my¶li? Z jakimi „dziwnymi odczuciami” spotkałe¶ się w swojej pracy. Sk±d one się bior± i jak należałoby na nie reagować?

……Miałem na my¶li sytuację, kiedy kto¶ ma pewien rejon ciała osłabiony. Taki organ lub układ ma wtedy niższ± częstotliwo¶ć od typowej, optymalnej dla siebie. Ponieważ poszczególne misy podaj± takie wła¶nie wzorcowe dla poszczególnych tkanek częstotliwo¶ci, zaistniała różnica (dysonans) może zamanifestować się jako pewien dyskomfort – np. lekki ból. Jest to tylko sygnał, że osłabiony rejon próbuje wej¶ć w rezonans z podanym wzorcem. Nie należy się tego obawiać, jest to dobry sygnał oznaczaj±cy, że dĽwięk dotarł tam, gdzie jest potrzebny. Odczucie po chwili minie.

Zauważyłam, że w trakcie sesji terapeutycznej bardzo dużo osób, po zaledwie dwóch minutach, zapadło w sen. Czy te osoby we ¶nie słysz± te dĽwięki? Czy w równym stopniu skorzystaj± z terapii jak osoby czuwaj±ce i wsłuchuj±ce się w nie?

……Nie jest to głęboki sen, raczej pogranicze snu i jawy. W takim stanie korzy¶ci z terapii s± największe.

Jak długo będ± odczuwalne efekty pojedynczej „k±pieli w gongu”? Jak często powinno się j± powtarzać?

Wibracje pozostaj± i ,,pracuj±” w organizmie jeszcze przez kilka dni, chociaż możemy ich już nie odczuwać na poziomie ¶wiadomym. Często¶ć powtarzania zabiegu zależy oczywi¶cie od tego co chcemy uzyskać, przeciętnie wystarcza jeden zabieg w tygodniu.

W jaki sposób możemy wykorzystać metodę pracy z dĽwiękiem w codziennej relaksacji czy autoterapii? Czego będziemy potrzebować?

Dla relaksacji wystarczy poznać podstawy których uczę na warsztacie podstawowym, ażeby oddziaływać terapeutycznie powinno się ukończyć kurs. Osoby które w trakcie warsztatu zainteresuj± się metod±, zapraszam również na kursy które prowadzę kilkakrotnie w ci±gu roku.

Najbliższy warsztat prowadzony przez Jakuba Dorosza odbędzie się 10 grudnia w Joga Politechnika. Więcej informacji na stronie.

Serdecznie zapraszamy!


Gdzie nas szukać?Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jogowe przygotowanie do wyj¶cia na stok. Ferie z jog± 2018!

U progu sezonu narciarskiego przypominamy jakie korzy¶ci przynosi praktyka jogi dla narciarzy. ...

Kiedy mój umysł będzie w pełni elastyczny…?

Można by długo rozpisywać się o elastyczno¶ci ciała – metod na jej osi±gnięcie jest wiele i o ile będziemy systematyczni i konsekwentni osi±gniemy ten cel bez większego wysiłku – wszystko zależy od chęci i nastawienia. Nieco inaczej sprawa wygl±da z najważniejszym narz±dem sprawuj±cym ko...

Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft