Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Harmonia i Energia 23-30.07.2011 Orzechowo Morskie - niezwykłe wakacje z jog±

Harmonia i Energia 23-30.07.2011 w Orzechowie Morskim, to wyj±tkowe i niezwykłe wczasy.


Tu po¶ród drzew, ¶piewu ptaków i szumu morskich fal ukoisz swoje zmysły, serce i ducha.

Daj się porwać przepływowi energii!


Jakie atrakcje Cię czekaj±?
* poranne spacery i od¶wieżaj±ce, dodaj±ce energii ćwiczenia oddechowe
* wspólna praktyka hatha jogi wg Swamiego Sivanandy, aby zharmonizować ciało, umysł i ducha
* OM Healing - regeneruj±ca sesja medytacyjnej dĽwiękoterapii
* Flow of energy - unikalny warsztat tańca współczesnego
* Kurs mudr wg Swamiego Vishwanandy - joga dla palców                                                                                                               
* Lomi Lomi – koj±ce zmysły masaże hawajskie
* wspólna wieczorna medytacja z podziękowaniem za miniony dzień


CO, GDZIE, JAK? LOGISTYKA

Dzień powitamy od spaceru i porannej sesji ćwiczeń oddechowych w¶ród ciszy drzew i ¶piewu ptaków. Z now± sił± poddamy się praktyce ćwiczeń jogi.


Joga - czyli droga do osi±gnięcia harmonii ciała i umysłu, poprawienia zdrowia i samopoczucia. W naszej ofercie wczasów: Harmonia i Energia proponujemy klasyczn± hatha jogę, wg przekazu jednego z największych joginów XX wieku, wybitnego humanisty, medyka i filozofa Swamiego Sivanandy. Metoda ta odwołuje się do prastarych technik uprawiania jogi: bez przyrz±dów (używamy tylko mat przeciwpo¶lizgowych), z zachowaniem kolejno¶ci wykonywania asan, z uwzględnieniem ćwiczeń oddechowych (pranajama), relaksacyjnych (savasana). Jeżeli oczekujesz od jogi więcej niż tylko usprawnienia funkcjonowania ciała jest to ¶cieżka wła¶nie dla ciebie. Podczas sesji nauczysz się słuchać samego siebie, z szacunkiem odkrywaj±c wielkie możliwo¶ci swojego ciała i ciszę umysłu. Sesje jogi prowadzimy z uwzględnieniem stopnia zaawansowania uczestników. Zatem w zajęciach uczestniczyć mog± osoby dalece zaawansowane, jak i pocz±tkuj±cy.

Po południu czeka Cię fascynuj±cy warsztat mudr, jogi dla palców, w których przekonasz się jak wielka siła tkwi w małych gestach i dowiesz się co nieco na temat mowy Twojego ciała. Czeka Cię także unikalny warsztat tańca współczesnego zkończony wspóln± sesj± Om Healing.

Mudry to tradycyjne gesty tradycji Wschodu, które przywracaj± Ci stan wewnętrznej równowagi, dzięki czemu zaczynasz do¶wiadczać wyższych, rozwijaj±cych wibracji miło¶ci, spokoju, akceptacji i wdzięczno¶ci. Samo słowo mudra wywodzi się z sanskryckiego mudrave. Mud oznacza szczę¶cie, za¶ drave wydobywanie na powierzchnię. Mudry pomagaj± wydobyć na powierzchnię Twojej ¶wiadomo¶ci wewnętrzne poczucie szczę¶cia i usuwaj± wszelkie blokady - zarówno te na poziomie fizycznym, jak i te, na poziomie mentalnym i duchowym - które nie pozwalaj± Ci do¶wiadczać go w każdej sekundzie Twojego życia. Przywracaj± Cię do stanu Twojej naturalnej harmonii i homeostazy.

Warsztat tańca współczesnego - uj¶cie dla intuicji lub nie¶wiadomych uczuć niedostępnych werbalnej ekspresji, ulega ci±głym przemianom i wzbogaca się o nowe do¶wiadczenia wynikaj±ce z przeżyć twórczej jednostki. Ciało fizyczne, eteryczne, jaĽń człowieka oraz zachodz±ce między nimi interakcje kryj± nieskończone możliwo¶ci wyrazowe, je¶li tylko odkryje się i wyzwoli tkwi±ce w nim siły twórcze...
Zajęcia przeznaczone s± dla wszystkich, którzy pragn± rozwijać swoje umiejętno¶ci fizyczne, jak również zrelaksować się, uwolnić ciało od napięć i stresu, poczuć przestrzeń i przepływ energii oraz dla tych, którzy chc± poznać samego siebie i odczuwać rado¶ć z naturalnego ruchu.
Wsłuchaj się w swój indywidualny i naturalny rytm, pozwól by dĽwięki muzyki wypełniły twoje ciała wprawiaj±c je w ruch w poczuciu wolno¶ci, lekko¶ci i przestrzeni!

OM Healing - medytacyjna terapia dĽwiękiem

"DĽwięk ma moc przenikania przez nasz organizm i rezonowania z sam± nasz± esencj±, dzięki czemu wewnętrzny chaos, konflikt i dysonans może się niemal natychmiastowo przerodzić w idealn± harmonię. Wierzę głęboko - i widziałem na własne oczy tego dowody - że wibracje dĽwiękowe znajduj± się po¶ród najbardziej potężnych metod leczenia, wykorzystywanych przez terapeutów XX wieku. Dzięki procesowi indukcji, dĽwięk ma moc transformowania tłumionych negatywnych emocji w stan psychicznej równowagi, co ma natychmiastowy, bezpo¶redni wpływ na nasz± fizjologię. Indukcja dĽwiękowa przywraca także harmonię pomiędzy naszym najskrytszym Ja, sam± nasz± esencj± a wszech¶wiatem, budz±c w ten sposób na nowo nasz± duchow± ¶wiadomo¶ć."

- dr. Mitchell Gaynor, onkolog i dĽwiękoterapeuta

OM Healing to starożytna metoda holistycznego uzdrawiania dĽwiękiem OM. Polega ona intonowaniu dĽwięku OM przez grupę osób siedz±c± w specyficznej konstelacji, co wytwarza potężne pole elektromagnetyczne, oddziałuj±ce w sposób uzdrawiaj±cy nie tylko na osoby siedz±ce w grupie, ale także na całe otoczenie. Każdy, kto choć raz do¶wiadczył uzdrawiaj±cej mocy medytacyjnego kręgu OM, opisuje to jako głębokie, niezapomniane przeżycie. Przez wieki metoda ta była zapomniana. Dzisiaj, w XXI wieku, Swami Vishwananda przywrócił j± ¶wiatu.


Dodatkow± atrakcj± w ofercie wczasów "Harmonia i Energia" jest także możliwo¶ć wykupienia indywidualnych sesji masażu Lomi Lomi Kahihula, masażu tajskiego lub klasycznego. Lomi Lomi to masaż cało¶ciowy w pełnym tego słowa znaczeniu. Jego celem jest nie tylko rozluĽnienie naprężonych mię¶ni, lecz praca nad całym człowiekiem poprzez usuwanie napięć i blokad w jego wnętrzu. Lekko¶ć ciała i umysłu, pogłębione poczucie warto¶ci, większy kontakt ze sob± i ¶wiadomo¶ć siebie, jako jedno¶ci ciała, umysłu i ducha - tak opisuj± swoje odczucia osoby, które do¶wiadczyły błogosławieństw hawajskiego masażu Lomi Lomi. Pozwól sobie na głęboki relaks w hawajskim stylu!

Zabiegi będzie wykonywał Arkadiusz Tutak, do¶wiadczony masażysta i skuteczny terapeuta. Każdy uczestnik wykupuje sobie masaże osobno, zależnie od swoich upodobań i potrzeb.


Mieszkamy w o¶rodku położonym w sercu lasu, nad brzegiem morza (3 minuty spacerem do plaży) w miejscowo¶ci Orzechowo Morskie (5 km na wschód od Ustki i 115 km na zachód od Gdańska). Urokliwe, wydmowe wybrzeże Morza Bałtyckiego, piękne przestrzenne plaże i cisza od miejskiego zgiełku stanowi± oazę spokoju i doskonałe miejsce dla jogi i medytacji.

Zapewniamy ucztowanie w stylu jogi. Codziennie serwowane s± dwa pełnowarto¶ciowe posiłki wegetariańskie. Wła¶ciwe odżywianie jest witaln± czę¶ci± Twojego pobytu.

Koniecznie odwiedĽ nasze strony, aby dowiedzieć się więcej!

http://www.przestrzenserca.pl/harmonia-i-energia
http://www.omcentrum.com/harmonia-i-energia

Warsztaty jogi i tańca poprowadzi Nadapriya, Milena Lorkiewicz, za¶ warsztaty OM Healing oraz mudr Achala, Sylwia Kuran.

Pozwól sobie na tydzień głębokiego relaksu!


Serdecznie zapraszamy!


Gdzie nas szukać?Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Jesienne Ekocuda nadchodz±!

Naturalne kosmetyki polskich i zagranicznych producentów, warsztaty, wykłady, a przede wszystkim możliwo¶ć spotkania miło¶ników eco pod jednym dachem – to wyróżniki Ekocudów – targów kosmetyków naturalnych, które w dniach 25 - 26 listopada odbęd± się w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy w ...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

Eckhart Tolle – sylwetka człowieka, i jego „Potęga teraĽniejszo¶ci”

Z przekazem Eckharta Tolle spotkałam się około 5 lat temu. Absolutnie nic z tego przekazu nie rozumiej±c. Wpadła wtedy w moje ręce ksi±żka "Potęga teraĽniejszo¶ci", która brzmiała jak nie do końca sprecyzowany bełkot. Czytałam i z typowym dla współczesnego człowieka ignoranctwem dla wszystkiego czeg...

Nowe trendy w jodze

To, że joga jest trendy nie ulega w±tpliwo¶ci. Ale moda na jogę zaszła już tak daleko, że zaczęto tworzyć jej bardzo oryginalne, czasem nie do końca z filozofi± jogi zwi±zane odmiany. Ostatnie hity to joga nago, joga z piwem, joga z psem, czy joga pod wod±. Skusiliby¶cie się na któr±¶ z takich lekcj...

Dlaczego jogin miałby zastanowić się zanim wypije kawę?

Otóż picie jednej/ dwóch filiżanek kawy dziennie nie będzie miało większego wpływu na organizm, ale nadużycie już tak. Kawa stanowi sztuczny stymulator, tzn. wtedy kiedy nasz organizm mówi stop - muszę odpocz±ć to po wypiciu kawy może jednak działać dalej. Niejako oszukuję w ten sposób swój organizm...

Kuchnia Pięciu Przemian - Zima

Zima zbliża się wielkimi krokami, w niektórych regionach kraju mieli¶my już nawet przyjemno¶ć ogl±dać ¶nieg. Zaczyna się okres wieczorów poprzeplatanych krótkimi godzinami szarego ¶wiatła. Jak sobie radzić, żeby nie zapa¶ć się w ciemn±, zimow± noc?...

Spaghetti z dyni z różnymi sosami - Pycha!

Dynia makaronowa potrafi zaskoczyć. Najpierw trzeba j± znaleĽć na bazarze. Jest podłużna, kształtem przypomina piłkę do rugby. Na jej skórce maluj± się zielono-żółte abstrakcyjne wzory. Gdy j± przekroimy, ma delikatny, arbuzowy aromat....

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2017
Następne
PW¦CPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft