Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Trwaj± zapisy na Długi Weekend czerwcowy lub cały tydzień z jog±! - I Letni Festiwal Jogi na Mazurach, patrz info: www.jogaklub.pl

  • 23 maja-30 czerwca
Zapraszamy na inspiruj±cy pobyt z jog±!

Długi weekend czerwcowy albo cały tydzień!

Po raz pierwszy w Polsce!


I LETNI FESTIWAL JOGI

czyli przegl±d różnych szkół jogi oraz wspólna zabawa w duchu jogowej jedno¶ci


Organizatorzy: JOGA KLUB we współpracy z O¶rodkiem "Tu i Teraz"


22 – 30 czerwca 2011 w Kawkowie Nowym na Mazurach

Możesz przyjechać na cztery dni (22-26.06 lub 26-30.06) lub na cały Tydzień!


W PROGRAMIE:

-codzienne sesje jogi [ patrz HARMONOGRAM: http://www.jogaklub.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=103〈=pl
] prowadzone przez renomowanych nauczycieli 6 systemów: Ashtanga /Ewa Makowska/, Iyengar /Rafał Bychawski/, Maha /Włodek Łagodzki/, Kundalini /Grażyna Smith/, Joga w Życiu Codziennym /Joasia Bierska/, Sivananda /Ilona Kondrat/; więcej inf. poniżej;

-warsztaty fakultatywne: Kalari Yoga, Joga Twarzy; więcej inf. poniżej;

-wieczorne rozrywki: k±piele w gongu, Shakti Dance, gra na instrumentach etnicznych, Noc ¦więtojańska, występy artystów, ¶piewy i tańce przy ognisku; więcej inf. poniżej

-dla chętnych: masaże lecznicze i relaksacyjne, horoskopy wedyjskie;

GDZIE?:

W O¶rodku Rozwoju Osobistego "Tu i Teraz", w¶ród mazurskich lasów około 30 km od Olsztyna. Na potrzeby Festiwalu przeznaczono trzy obiekty do ćwiczeń /sala, pawilon, jurta/ oraz estradę w plenerze. Zakwaterowanie i wyżywienie /wegetariańskie/ na miejscu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

-wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na stronie Joga Klub:

http://www.jogaklub.pl/index.php?option=com_aicontactsafe&view=message&layout=message&pf=1&Itemid=115〈=pl


-wpłacenie zaliczki w kwocie 400 zł na konto Joga Klubu: 68 1030 1582 0000 0008 5168 5006 w terminie najpóĽniej 3 dni od wysłania zgłoszenia; zwrot zaliczki możliwy jest jedynie do 2 tyg. przed rozpoczęciem imprezy; formularze bez wpłat trac± ważno¶ć po 3 dniach;

-rezerwacja wybranego noclegu pod adresem O¶rodka: kawkowo@tuiteraz.eu lub telefonicznie: Biuro O¶rodka 66 275 95 76; Jacek Towalski : 0 602 219 382; Maja Wołosiewicz: 0 606 994 366;

KOSZTY:

-karnet podstawowy /na wszystkie sesje jogi i wieczorne rozrywki/ : 600 zł
- połowa pobytu (22-26.06 lub 26-30.06): 400 zł
-karnet na 1 warsztat fakultatywny 80 zł
-karnet osoby towarzysz±cej /bez wstępu na jogę/: 100 zł
-wyżywienie i nocleg w zależno¶ci od wybranej opcji: od 91 do 122zł /dobę / patrz: wykaz noclegów w formularzu/: od osoby za dobę płatne na miejscu lub przelewem

WSZELKIE INFORMACJE:

www.jogaklub.pl

www.tuiteraz.eu


tel. Joga Klub 22 830 09 90

Regulamin Festiwalu:
http://www.jogaklub.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=116〈=pl

...............................................................................................................................................

Instruktorzy bior±cy udział w Festiwalu:


I. KASIA BEM

Praktykuje jogę od 2003 roku. Uprawnienia do nauczania jogi według przekazu Sivanandy zdobyła pod okiem wybitnych nauczycieli w Sivananda Ashram Yoga Farm, Grass Valley, Kalifornia. Jest także dyplomowan± nauczycielka Sri Sri jogi i Asthanhgi jogi. Jej mistrzami byli Swami Sitaramananda, Mani Chaitanya, Krishna Darshan, Krishan Verma i Basia Lipska. Brała udział w wielu warsztatach krajowych i zagranicznych po¶więconych pogłębieniu wiedzy i nieustannie rozwija swoje umiejętno¶ci pod okiem najlepszych nauczycieli. Nie wyobraża sobie nauczania bez codziennej praktyki własnej. Wiecznie u¶miechnięta, radosna i pogodna przekazuje innym pozytywne wibracje. Ogromn± satysfakcję czerpie obserwuj±c postępy swoich uczniów. Lubi powtarzać, że joga to nie akrobatyka, lecz piękny proces rozwoju osobowo¶ci. Z wykształcenia dziennikarka, pisze na różne tematy i tłumaczy z języka angielskiego.

"Joga jest dla mnie idealn± cisz±, która pozwala usłyszeć siebie."

Więcej informacji:
http://www.namastejoga.pl/


II. ILONA KONDRAT

Założycielka JOGA KLUBU. Praktykę rozpoczęła samodzielnie w 1999 roku. PóĽniej uczęszczała na zajęcia do Akademii Hatha Jogi Sławomira Bubicza i do Centrum Jogi Adama Bielewicza. Interesuj± j± różne rodzaje jogi, zbiera i kolekcjonuje wszelkie dostępne materiały na ten temat. W roku 2003 odbyła międzynarodowy kurs dla trenerów Sivananda Jogi / The Sivananda Yoga Teachers' Training Course/, uzyskuj±c dyplom International Sivananda Vedanta Centers i tytuł Yoga Siromani. Jej mistrzami byli Swami Durgananda i Swami Sivadasananda. W roku 2005 wyjechała do Nowego Jorku gdzie poznała i zaczęła praktykować OM Yoga wg Cyndi Lee. Regularnie uczestniczy w konferencjach Yoga Journal na całym ¶wiecie, gdzie poznaje różne style i szkoły jogi. W klubie prowadzi zajęcia z klasycznej jogi według metody Sri Swami Sivanandy.

Joga jest najwspanialsz± przygod± mojego życia. Z całego serca pragnę podzielić się tym dobrodziejstwem z innymi. Po to jest JOGA KLUB.

Więcej informacji:
http://www.jogaklub.pl/

http://www.omyoga.com/


http://www.sivananda.org/III. JOANNA BIERSKA

Praktykuje jogę od dwunastu lat. W 1998 roku spotkała po raz pierwszy swojego Mistrza Paramhans Swami Maheshwaranandę, znanego na ¶wiecie autora systemu "Yoga in Daily Life" /Joga w życiu codziennym/. Pod jego opiek± zdobyła Międzynarodowy Certyfikat Nauczycielski, uprawniaj±cy do prowadzenia zajęć jogi w tym systemie. Samodzielnie uczy jogi od 10 lat. Ma do¶wiadczenie w prowadzeniu zajęć dla firm oraz dla osób z problemami zdrowotnymi /m. innymi chorych na stwardnienie rozsiane/. Jej nauczanie opiera się na do¶wiadczeniu wyniesionym z seminariów, kursów, osobistego prowadzenia przez swojego Mistrza i innych nauczycieli, fizjoterapeutów, rehabilitantów ucz±cych jogi oraz własnej codziennej praktyki. W Joga Klubie systematycznie organizowane s± warsztaty Jogi wg systemu Joga w Życiu Codziennym.

Poprzez jogę mogę służyć innym, pokazuj±c drogę do tego co nieprzemijaj±ce, wieczne i trwałe, do rado¶ci i uniwersalnego ¶wiatła będ±cego esencj± każdej żywej istoty.

Więcej informacji o tym systemie:

http://www.joga-w-zyciu-codziennym.pl/


IV. GRAŻYNA SMITH

Instruktorka Jogi Kundalini według przekazu Yogi Bhajana, należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Jogi Kundalini (IKYTA). Ukończyła roczny kurs instruktorski w czerwcu 2006 w Wielkiej Brytanii z Guru Dharam Singh i Darrylem O'Keeffe (autorzy ksi±żki "Kundalini - esencja jogi" wyd. ABA 2004). Od tego czasu uczy Jogi Kundalini w Warszawie. Inspiracj± do udziału w kursie instruktorskim była Celena Polena, u której studiowała w Joga Klubie w latach 2004 i 2005. Praktykę rozpoczęła od hatha jogi w 1999 roku w Warszawie. W 2008 roku studiowała u Sary Olivier we Włoszech taniec jogi - Shakti Dance. Rozpoczęła kurs nauczycielski Jogi Kundalini II-ego stopnia. Z wykształcenia prawnik, obecnie zajmuje się wychowaniem córeczki

"Je¶li chcesz dowiedzieć się czego¶ czytaj o tym, Je¶li chcesz poznać co¶ do¶wiadcz tego, Je¶li chcesz być bardzo dobry w czym¶ nauczaj tego" Jogi Bhajan

Więcej informacji o Kundalini Jodze:

http://www.jogakundalini.pl/index.html


V. WŁODEK ŁAGODZKI

Zajęcia jogi prowadzi od 1987 roku /SYDA Foundation/ a uprawia j± od 10 roku życia. Filozof, redaktor naukowy i autor haseł w Wielkiej Encyklopedii PWN. Studiował sanskryckie teksty i komentarze tradycji jogi i tantry. Tłumacz - m.in. przełożył ksi±żkę Vimli Lalvani "Joga: ćwiczenia ciała i ducha" /1998/. W trakcie paru kilkumiesięcznych pobytów w Indiach i Nepalu został wprowadzony w unikalne praktyki jogi przez znacz±cych nauczycieli /m.in. przez Rashnal Dayala, Vinoda Dhyani, Brahma Gopala Bhaduriego/. Praktykuje różne rodzaje jogi: Akhanda Maha-joga, Siddha Maha-joga, Bhrygu-joga, Astanga-joga, Svara-joga oraz ¦ri Vidja. Współpracuje z Astanga Joga Studio i Yoga Anubhava International. Wykonuje także masaż leczniczy i regeneruj±cy / różne style/ oraz uzdrawiaj±ce zabiegi konchowania wg tradycji Indian Hopi.

"Joga jest dla mnie form± i wypełnieniem, d±żeniem i osi±gnięciem, umiłowaniem m±dro¶ci i m±dro¶ci± miłowania."

Więcej informacji o Maha Jodze na stronach:
www.mahayoga.pl


VI. EWA MAKOWSKA

Certyfikowana nauczycielka Astanga Jogi .Od 7 lat czyli od roku 2003 praktykuje jogę regularnie. Od wiosny 2007 roku prowadzi samodzielnie grupy w Wołominie i Kobyłce według metody autorskiej będ±cej poł±czeniem jogi dynamicznej - Astanga Vinyasa Yogi, Mahayogi, metody Iyengara oraz własnych do¶wiadczeń.

Oprócz codziennej praktyki własnej uczestniczyła w wielu warsztatach z zakresu jogi - m.in. u Włodka Łagodzkiego (Mahayoga), Basi Lipskiej (Astanga Vinyasa Yoga), Radka Rychlika (Astanga Vinyasa Yoga), Sylwii Stefanowicz (Kundalini Yoga), Jurka Jaguckiego (Joga Iyengara). Obecnie sw± praktykę rozwija pod okiem Ewy Jaros (astanga yoga) i Basi Lipskiej (astanga yoga). Aby poznać inne aspekty pracy z ciałem ukończyła także kurs instruktora sportu. Przez rok prowadziła zajęcia dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku - zajęcia jogi dla osób starszych w aspekcie rehabilitacyjno-sprawno¶ciowym. Prowadzi także jedno i kilkudniowe warsztaty (wyjazdowe) ł±cz±ce w sobie aspekty technik astangi i chi kung (kilkuletnia praktyka tai chi - wu).

Joga jest Drog±, któr± pod±żam, jest moj± pasj± i spełnieniem, moim mottem jest:

"Joga przejawia się poprzez jogę. Wytrenowane ciało uczy sztuki poruszania się w ciele. Reszty dokonuje za¶ samo ciało." M. Eliade


VII. RAFAŁ BYCHAWSKI

Praktykę jogi wg systemu B.K.S. Iyengara rozpocz±ł w Szkole Jogi Tomasza Miszczuka w 2000 r. I jemu też zawdzięcza skierowanie na drogę nauczania i szkole hatha-jogi. Z wykształcenia jest psychologiem.

Joga to dla mnie droga rozwoju nie tylko fizycznego, ale także emocjonalnego i psychicznego. Metoda wgl±du w siebie, ale także otwarcia na drugiego człowieka.

...................................................................................................................................
WARSZTATY FAKULTATYWNE /dla osób które kupiły karnety/


I. JOGA DLA TWARZY

25 czerwca godz. 16.00 – 19.00

Wszyscy wiedz±, że spokój wewnętrzny, zadowolenie z życia oraz piękne wnętrze przekłada się na promienny wygl±d niezależnie od wieku. Mało kto jednak wie, że pod skór± twarzy znajduje się ponad 50 mię¶ni, które można wyćwiczyć, by w jeszcze większym poprawić napięcie i ukrwienie skóry, wygładzić istniej±ce zmarszczki i zapobiec tworzeniu się nowych. Efekty s± spektakularne!

PROWADZˇCY: Kasia Bem, nauczycielka Sivanandy, Asthangi i Sri Sri jogi

W PROGRAMIE WARSZTATU:

- Specjalne ćwiczenia ujędrniaj±ce mię¶nie twarzy
- Rewitalizuj±ce, tonuj±ce i oczyszczaj±ce techniki oddechowe
- Asany maj±ce szczególnie dobroczynny wpływ na wygl±d cery
- Łatwe techniki automasażu twarzy
- Wła¶ciwy relaks

Po warsztatach każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów do indywidualnej pracy.

II. KALARI JOGA

29 czerwca godz. 16.00 – 19.00

Siła * Elastyczno¶ć * Koncentracja

Kalari - staroindyjska sztuka walki z Kerali licz±ca ponad 5000 lat. Posiada wspólne korzenie z jog±. Bazuje na pozycjach zwierzęcych i koncepcie Shiva-Shakti. Trening obejmuje intensywn± pracę z ciałem - wzmacnia mię¶nie, rozci±ga je, oczyszcza organizm z toksyn. Pobudza zdolno¶ć koncentracji i skupienia. Aktywizuje funkcje życiowe, w tym metabolizm, pracę układu krwiono¶nego i mózgu. Wycisza i harmonizuje. Po osi±gnięciu wysokiego stopnia wtajemniczenia, rozpoczyna się praktykę z kilkunastoma rodzajami broni - od drewnianych kijów poczynaj±c, na elastycznym mieczu kończ±c.

Prowadzi: Monika Pęconek (nauczycielka kalari i kalari jogi)

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Od o¶miu lat czynnie zajmuje się prac± z ciałem. W latach 2007/2008 spędziła w Indiach 13 miesięcy zgłębiaj±c jogę, filozofię wedyjsk± i tradycyjne techniki performatywne. 7 miesięcy studiowała w Kerala Kalarippayat Academy w Kannur pod okiem swojego Mistrza, Gurukkala C.M. Sherifa. Treningi odbywały się dwa razy dziennie, siedem dni w tygodniu. Obejmowały zarówno ćwiczenia fizyczne, jak i kalari chikitsa - medyczn±, terapeutyczn± stronę sztuki. Po uzyskaniu dyplomu, nauczyciela, prowadziła zajęcia i warsztaty we Wrocławiu, Monachium, Mārcienas Muiľa i Kannur (Indie).

kalaripolska@gmail.com

http://kalaripolska.blogspot.com/

…...........................................................................................................................................

WIECZORNE ROZRYWKI /dla wszystkich/


I.POŁˇCZY NAS RYTM

Trzygodzinne warsztaty gry na bębnach etnicznych - prowadzenie Bogdan Halicki.

23 czerwca godz. 20.00 – 23.00

Muzyka płyn±ca z prymitywnych instrumentów, już w pradawnych czasach była symbolem zjednoczenia. Dzięki samodzielnej artystycznej twórczo¶ci człowiek staje się szczę¶liwy tu i teraz. Zaczyna żyć pełniej, bardziej ¶wiadomie i rado¶nie.

Gra na bębnach korzystnie wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne. Poprawia kr±żenie krwi i usuwa stres. Rozwija kreatywno¶ć i koncentrację. Tworzenie muzyki może służyć budowaniu większej ¶wiadomo¶ci. Dzięki pracy z instrumentem poznamy możliwo¶ci samodoskonalenia w innych obszarach takich jak koordynacja ruchowa, komunikacja niewerbalna, praca w zespole, umiejętno¶ć słuchania.

Bębny to instrumenty kontaktowe. Szukaj± się w sferze dĽwięków, słuchaj± nawzajem i rozmawiaj± ze sob±. Ucz± empatii i wyczulenia na głos innych. Wszystkim gra na bębnach sprawia dużo rado¶ci i daje wiele satysfakcji, pomimo że do¶wiadczanie gry na bębnach etnicznych to proces, który się nigdy nie kończy.

Zapraszam więc wszystkich, którzy chc± grać na bębnach etnicznych, poczuć pulsuj±c± energię rytmu, spędzać swój wolny czas aktywnie i pożytecznie a przy tym robić co¶ bardzo oryginalnego na prowadzone przeze mnie warsztaty gry na bębnach etnicznych. Stworzymy zharmonizowanym zespół, który pozwoli nam poprzez muzykę i rytmiczne wibracje wprowadzić się w stan przyjemnego relaksu i transu. (180')

Bogdan Halicki


II. NOC ¦WIĘTOJAŃSKA

24 czerwca od 20.00

1. Tańce i ¶piewy przy ognisku
2. 21:00 – 21:30 – Havan – medytacja z ogniem (dla chętnych)


III. SHAKTI DANCE (JOGA TAŃCA)

26 czerwca godz. 20.00-22.00

Shakti Dance to do¶wiadczenie jogi w tańcu, poprzez użycie ruchu ciała, mudr, rytmu, dĽwięku, pracy z oddechem i medytacji.

Przygotuj się na kierowany i swobodny ruch, użycie głosu i wizualizacji. Niech energia płynie swobodnie, oczyszczaj±c przestrzeń i przynosz±c nowe możliwo¶ci!

Prowadzi: Grażyna Smith


IV. KˇPIEL W GONGU

25 czerwca godz. 21.00 – 22.00

Prowadzi: Kuba
Godzinne Misterium DĽwięku

Gdzie nas szukać?Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft