Muzyka indyjska i nada joga
Dołącz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Muzyka indyjska i nada joga

  • poniedziałek, 1 lipca 2019
  • autor: Filip Ruciński
Ideałem, do którego winien dążyć indyjski artysta, jest wywołanie w słuchaczu i widzu doświadczenia estetycznego zwanego rasą. Przyrównuje się ją do ożywczego nektaru, którego skosztowawszy, człowiek zatraca poczucie ciała, a jego dusza rozszerza się i łączy we wspólnym doświadczeniu z innych uczestnikami wydarzenia artystycznego. Ma pojawić się wzruszenie, włoski jeżyć się na ciele, oczy zachodzić łzami, doświadczać całej gamy emocji. Po takim przedstawieniu teatralnym, czy też koncercie słuchacz wychodzi zachwycony, oczyszczony, jakby przemieniony duchowo. Taki jest cel indyjskiej sztuki.
 
Muzyka ma oczarować, tak mówią, i to jest prawda,  Dobranym smakiem, nastrojem, i słowem, melodią, kunsztem, Śpiewak wywoła niechybnie w słuchaczu to, co jest celem. - Lakṣya sangīta
„Śpiewanie, granie i taniec – te trzy zowią się muzyką” - to definicja sangity, czyli muzyki, podana przez Śarangadewę, żyjącego w XIII wieku autora najbardziej miarodajnego sanskryckiego traktatu o muzyce pt. Ocean muzyki (Saṅgīta-ratnākara). Ludzki głos jest najdoskonalszym narzędziem do wywoływania rasy, dlatego że oprócz dźwięków, przenosi także emocję i treść. Dlatego pieśń – gitę, uważa się za podstawową formę sztuki. W Indiach starożytnych instrumenty muzyczne, taniec, a także przedstawienie teatralne, łączące wiele środków artystycznych, powstawały wokół rdzenia, jakim była pieśń. 
 
 
Taniec podąża za graniem,
granie pieśni towarzyszy,

Przeto pieśń jest najważniejsza,
ją najsamprzód się omawia. (Ocean muzyki, 1.24-25) 
Nadrzędna rola śpiewu spowodowała, że muzyka indyjska ma do dziś charakter linearny: dominuje melodia i rytm, natomiast harmonia jest prawie nieobecna. Melodie wyrażają się w ragach, natomiast rytm – w tzw. talach. 
Raga
Szczególne brzmienie, gdzie piękno
wyraża się w tonach i barwach
Serca ludzi 'zabarwiając',
zwie się ragą przez uczonych.  
Odpowiednio ułożona melodia, oparta o ściśle określonym zespole dźwięków, tworzy ragę – nastrój, dosł. 'barwę', 'emocję', także 'miłość', 'pragnienie'. Słowo raga jest pokrewne polskiemu 'razić' – odnosi się zarówno do barwy, jak i 'wrażenia', stąd zadaniem ragi jest utrzymanie odpowiedniego nastroju. Na pojedynczą ragę składa się wiele elementów, takich jak określony sposób wznoszenia i opadania dźwięków, różny stopień ważności tonów, ich ilość, powtarzające się charakterystyczne jednostki melodyczne itd.
Ragi tworzą pewne wzorce kompozycyjne, są liniami melodycznymi interpretowanymi i ozdabianymi indywidualnie przez artystę w celu pogłębienia nastroju i wywołania rasy. Są zorganizowane w dziesięć skal, zwanych 'porządkami' (ṭhāṭ), czy też 'strojami' – mela. Charakter ragi, w zależności od jej 'stroju', związany jest z porą doby: mamy więc ragi poranne i wieczorne, nocne i dzienne itd. Niektóre z nich związane są także z pogodą i porą roku, np. deszczem, czy wiosną. Mają też one swoją płeć: żeńskie nazywa się także raginiami i pozostają one w parach z ragami męskimi. Niektóre z nich maję też swoich rodziców lub dzieci. Czasami, w celach artystycznych łączy się kilka rag z jednej rodziny w jednym wykonaniu. 
 
 
Tala czyli rytm
Za duszę muzyki indyjskiej uważa się rytm. Rytm wybijany jest przez instrumenty perkusyjne, takie jak tabla, mrydanga (pakhwadź), a w lżejszej muzyce także popularny bęben dholak. Indyjskie metra zwane talami (dosł. 'uderzeniami'), są bardzo złożone, a ich prawidłowości – precyzyjnie określone. We talach jednostki akcentowane są często asymetryczne, co wywołuje efekt podobny do rytmu synkopowanego. Tale współtworzą nastrój, np. aby wywołać smak romantyczny używa się tali z trzema, siedmioma lub ośmioma jednostkami czasowymi (np. dadra, na osiem), a żeby wywołać spokój – metrum z dwunastoma lub czternastoma (np. metrum ektal) itd. 
Najbardziej podstawowe i najczęściej występujące jest metrum 'trójuderzeniowe', czyli tzw. tintal, składające się z 16 jednostek czasowych zgrupowanych po cztery, z czego akcentowane są tylko pierwsza, piąta i trzynasta. Innych metrów jest bardzo dużo, z czego w klasycznej muzyce zwykle stosuje się ok. 36. Inne popularne tale to: 
Dźhaptal – 10 uderzeń zgrupowanych 2+3+2+3, z trzema sylabami akcentowanymi, 
Ektal – 12 uderzeń, 2+2+2+2+2+2
Dadra – 6 uderzeń, 3+3. 
Style śpiewu
W klasycznym śpiewie północnoindyjskim najwyżej ceni się style dhrupad (dhruwapada), khajal, thumri i taranę. Wielu artystów (w tym także Aditi Sharma) śpiewają także bhadźany, czyli pieśni religijne, wykorzystując technikę śpiewu klasycznego. Formy ludowe, czyli deśi, różnią się od wyrafinowanej muzyki klasycznej, tzw. śastri-sangit, lub marga-sangit, mimo że granica między nimi jest dość płynna, a muzyka klasyczna wywodzi się z ludowej. Na przykład styl thumri wywodzi się z romantycznych śpiewów ludowych opisujących miłosne igraszki Radhy i Kryszny. Najbardziej rozpowszechnionym i uważanym za najbardziej klasyczny jest khajal, czyli ‘fantazja’, przy czym wielu śpiewaków włącza w niego elementy innych stylów. Thumri i bhadźan zwykle śpiewa się po zakończeniu khajalu.
 
Aditi Sharma Garg – wokalistka dhrupad i doktor muzykologii
Będzie gościć w Polsce od 6- do 14 lipca - SZCZEGÓŁY TUTAJ
 
 
Dhrupad / Dhruwapada
Sanskryckie ‘dhruwa-pada’ to dosł. ‘stały stan’, ‘stałe słowo’, ‘refren’. Jest to najstarszy styl wokalny, kontynuacja opisanego w starożytnym „Traktacie o sztukach scenicznych” (Natjaśastrze) śpiewu określonego jako ‘stały motyw’ – dhruwa. Starożytny dhruwa śpiewany był przez mężczyzn i kobiety zza kulis, a jego zadaniem było wytworzenie nastroju odpowiedniego do fazy, akcji i charakteru bohaterów (kobiet i mężczyzn) sztuki scenicznej. Stąd treść i melodia dhruw oddawały różne nastroje za pomocą dźwięków pór dnia i nocy, zjawisk przyrody, odgłosu żywiołów, np. szumu wiatru, czy śpiewu ptaków aby oddać stany miłości, gniewu, radości, rozłąki itd. i wzbudzić osiem lub dziewięć smaków. Treść tekstów była ułożona zwykle w prakrycie siauraseni, albo też w sanskrycie, sanskrycie hybrydowym i prakrycie magadhi. Rozwinięty z nich styl dhruwapada stał się praktyką, który oczyszcza duszę i emocje, gdyż artysta wydobywa głos w różny sposób i w różnych ośrodkach ciała (ćakrach), powiązanych z żywiołami i nastrojami, poczynając od dźwięków najniższych. Improwizowania powolna, swobodna część wstępna, tzw. ‘alap’ jest tu bardzo wydłużona, a tekst ograniczony do powtarzanej od czasu do czasu sylaby, jednego słowa lub krótkiej, ale mającej głębokie znaczenie frazy. Śpiew dhruwapada jest głęboką praktyką medytacyjną i uzdrawiającą człowieka.
 
Khajal
Słowo 'khajal' po persku znaczy 'myśl, wyobraźnia'. Jest stylem znacznie późniejszym, bardzo swobodnym, bogatym w ozdobniki, pozwala na swobodną ekspresję i interpretację muzyczną. Podobnie jak dhrupad rozpoczyna się, alapem 'zagajeniem', czyli bardzo powolną i spokojną częścią, bez akompaniamentu instrumentu perkusyjnego, którą artysta w całości improwizuje. Po nimi następuje właściwy khajal. Są dwa rodzaje khajalu. Wolny, czyli bara-khajal, grany w tempie andante lub moderato. Szybki, czyli ćhota-khajal, jest wykonywany wyraźnie szybciej, przy czym tempo w nim może stopniowo wzrastać aż do prestissimo. Oba khajale mają strukturę podobną: Składają się z części stałej – sthaji, wykonywanej w środkowej oktawie, w której raz po raz powracają słowa refrenu pieśni, oraz wariacji – antary, wykonywanej w górnej lub dolnej oktawie, w której zwykle śpiewa się zwrotki pieśni. Obie interpretowane są indywidualnie przez artystę, a także ozdabiane i urozmaicane za pomocą różnych zabiegów artystycznych. Pomiędzy częściami stałymi i wariacjami wplatane są nieraz bardzo rozbudowane ozdobniki przebiegające cała skalę muzyczną z góry na dół i z dołu do góry, czyli tzw. tany. Ulegają one rozbudowaniu w miarę upływu koncertu. Wykonuje się je samym głosem, bądź czasem także wypowiadając skrócone do pojedynczych sylab nazwy dźwięków indyjskiej gamy, czyli z tzw. sargamem – solmizacją: sa re ga ma pa dha ni sa. Utwór zaczyna się powoli, a z czasem ładunek emocjonalny wzrasta, rośnie tempo, osiągając kulminację na samym końcu.
 
Thumri
W thumri dominuje słodycz, delikatność, tkliwość, czasem tęsknota i niepokój. Tempo jest umiarkowane. Treść pieśni opisuje gry miłosne Radhy i Kryszny, dąsy, zagniewanie, przekorność, emocje powiązane z grą miłosną, a także różne sceny z pasterskiego życia w Kryszny w rejonie Bradź (okolice Mathury i Wryndawanu). Najpiękniejsze, najbardziej melodyjne thumri usłyszeć można w Benaresie. W jednym utworze mogą mieszać się różne ragi i różne emocje – wszystkie podporządkowane miłości. Charakterystyczne ragi to: kafi, dźińdźoti, bhajrawi, khamadź i inne.

Intensywny Letni Kurs Sanskrytu i warsztaty Nada-jogi 24.06-14.07 2019

 
Przykłady utworów wokalnych*
 
I.
Styl: Khajal
Raga: Kirwani
Tala:
Tal Dźhaptal (10 uderzeń)

 
Sthaji: daraśa dikhā sundara Śyāma
sumirata nisa-dina tumhāro nāma

Antara: bana-bana phirū̃ milata nahi sagari dhāma
 
Przekład: Ukaż mi się, uroczy Kryszno!

Dzień i noc powtarzam twe imię
Chodzę od lasu do lasu i nie znajduję na całym świecie
 
II.
Styl: Thumri, 
Język: Bradźbhasza
Raga: Kirwani
Tala: Ektal (12 uderzeń)
 
Sthaji: tore binā mohe cain na parata Braj ke Nanda-lāla 

vyākula bhai hai sagari braja-bāla 

Antara: kusuma-kunja gaiya saba gvāla bāla 

rūve mātā yaśoda ginata hai dinana kī mālā
 
Przekład: Bez ciebie nie znajduję spokoju, o ulubieńcu Bradźu, synku Nandy, 

niepokoją się o ciebie wszystkie dzieci Bradźu!

Do gaju kwiatów pobiegły wszystkie pastuszęta, 

a matka Jasioda płacze licząc na koralach dni upływające.
 
III.
Styl: Bhadźan
Raga: Miśra (mieszana)
Tala: Dadra (6 uderzeń)
 
Sthaji: bīt gayī umariyā dhoke-dhaṛī, 

rām bhajana kachu bani nā paṛi


 
Antara:
1. gayā laṛikpan laṛakāī mẽ

yuva-yuvatī kī chāyā baṛhī 

jaraṭha jāni tṛṣṇā tarunī bhaiya
dio taṛātaṛ tān taṛi, bīt gayalī
2. kāma krodha mada lobha moha vaśa 

cetana thirā no eka ghaṛī

kahata Nānaka tab kāh banegī

jab yama-dūta bāhan pakaṛī
 
Przekład:
Życie na oszustwach i rabunkach minęło, 

Nie było dane wcale śpiewem uczcić Ramy. 


1. Dzieciństwo upłynęło na chłopięcych zabawach,

W młodości nie odstępował obraz młodzieńca i panny, 

Na starość towarzyszką niezaspokojona potrzeba,

Gdy melodię się śpiewa, ona już minęła.
2. Przez miłość, gniew, pychę, zachłanność, niewiedzę, 

Umysł ani na chwile nie ustaje. 

Powiada Nanak: A co się stanie, 

Gdy poseł śmierci pochwyci za ramię?
 
 
 
 
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
KURS NAUCZYCIELSKI JOGI INTEGRALNEJ

Trwają zapisy na II Edycję ! Pozostało jeszcze 15 miejsc! Kurs nauczycielski przeznaczony jest dla osób, które pragną zdobyć praktyczne umiejętności i rzetelną wiedzę na temat różnych ścieżek i systemów jogi pod okiem najlepszych w Polsce specjalistów. Zdobyte kwalifikacje i umiejętności oraz koń...

ADŹAPA JOGA - WIEDZA MĘDRCÓW STAROŻYTNYCH INDII. Cykl bezpłatnych wykładów o medytacji w 10 miastach Polski.

ADŹAPA JOGA - WIEDZA MĘDRCÓW STAROŻYTNYCH INDII Cykl bezpłatnych wykładów o medytacji w 10 miastach Polski. Wrzesień-Październik 2019 Adźapa Joga (z angielskiego: Ajapa Yoga), czyli joga nie-dźapa (joga nie-powtarzania), to najbardziej starożytna forma jogi, która była odkryta i nauczana tysiące la...

Bez regeneracji nie osiągniemy równowagi. Co robi z nami stres?

Joga w przeciwieństwie do np. treningu siłowego, aktywizuje przywspółczulną część układu nerwowego odpowiedzialną za rozluźnienie. Wspiera więc w balansowaniu układu nerwowego i jest korzystna dla osób zdrowych, a w wielu przypadkach również dla osób chorych – tłumaczy psycholog zdrowia Mateus...

Siła spokoju i uważności. Jak zapanować na umysłem ?

Umysł ludzki może wirować szybciej niż wiatr, poszukując rozrywki i ucieczki od kłopotów, jakie niosą za sobą dylematy dnia powszedniego. Szukając celu, bezpieczeństwa i radości żyjemy w pomieszaniu, zawzięcie szukając spełnienia, a rzeczywistość prawie nigdy nie odpowiada naszym oczekiwaniom. Te za...

Wakacje z rehabilitacją i odnową biologiczną

Wakacje to czas, kiedy możemy poświęcić trochę więcej czasu dla siebie i swojej rodziny. Świetnym pomysłem na wakacyjny wyjazd jest pobyt w górach- relaks na łonie natury, gdzie w pamięci pozostaną piękne widoki i niezapomniany klimat....

Muzyka indyjska i nada joga

Ideałem, do którego winien dążyć indyjski artysta, jest wywołanie w słuchaczu i widzu doświadczenia estetycznego zwanego rasą. Przyrównuje się ją do ożywczego nektaru, którego skosztowawszy, człowiek zatraca poczucie ciała, a jego dusza rozszerza się i łączy we wspólnym doświadczeniu z innych uczest...

Joga przynosi ulgę. Badania nad chorobą Parkinsona

Techniki relaksacyjne, pranajama i mindfulness pomagają cierpiącym na chorobę Parkinsona w pokonaniu stanów lękowych i depresyjnych – wynika z najnowszych badań, przeprowadzonych na uniwersytecie w Hongkongu. ...

Żeński pierwiastek mocy

Odrębność płci to jeden z wielu przykładów ukazujących dualizm otaczającej nas rzeczywistości. Podział na męskość i żeńskość występuje we wszystkim, co żyje. Żeńska, magnetyczna energia przyciąga męską - elektryczną energię, a w rezultacie z tego procesu zaczyna się tworzenie i działanie. Aspekt męs...

Joga i medytacja podnoszą kwalifikacje pracownika

Kurs jogi może być uznany za szkolenie zawodowe i w związku z tym pracownikowi, który chce wziąć w nim udział, należy się płatny urlop szkoleniowy – uznał sąd w Berlinie. Informuje o tym AFP. ...

Między jawą a snem. Joga nidra

Sen bez snu, głębokie odprężenie, pełna harmonia – to ideał w świecie, który bezustannie atakuje nas setkami impulsów.. Taki stan można osiągnąć podczas sesji jogi nidry. Jej nauczyciele podkreślają jednak, że sam relaks nie jest głównym celem praktyki. To sposób na samopoznanie, wejście w głą...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Sierpnia 2019
Następne
PWŚCPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, książki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ciąży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jogą podróżowanie po Azji
LikeSoft