Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Naucz się nudzić. Jarosław Chybicki.

  • czwartek, 24 marca 2016
  • autor: Jarosław Chybicki
Je¶li chwilę poobserwujemy ludzi na przykład siedz±cych w tramwaju czy poci±gu, zauważymy, że niemal tuż po rozpoczęciu podróży zaczynaj± się czym¶ zajmować. Czytaj± ksi±żki, przegl±daj± wiadomo¶ci na telefonie. Wygl±da to tak, jakby nawet chwila nudzenia się, wymuszona okoliczno¶ciami, była zbyt trudna do zaakceptowania. Rzeczywi¶cie nudzenie się nie jest w cenie. Nie potrafimy po prostu być.
Philip Zimbardo (1), w wywiadzie mówił o przyczynach zachowania strażników z Abu Ghraib. Dla przypomnienia, jest to więzienie w Iraku, w którym doszło do skandalu ujawniaj±cego znęcanie się amerykańskich strażników nad irackimi więĽniami. Gazety opublikowały zdjęcia poniżanych więĽniów. Oto, co mówi Zimbardo: „W nocy nie było w Abu Ghraib oficerów. Strażnicy pozostawali bez nadzoru. No i dopadała ich potworna nuda, która często jest przyczyn± zbrodni. (…) Je¶li masz pracę, w której ci±gle robisz to samo – dzień po dniu – to dopada cię nuda. Umysł człowieka nie znosi takiego stanu. Zadajesz sobie wtedy pytanie: jak zrobić co¶ ekscytuj±cego? W tych konkretnych przypadkach strażnicy u¶wiadamiali sobie: przecież mamy więĽniów. I traktowali ich jak zabawki.”
Jak widać nuda może prowadzić nawet do przestępstw. Bywa powodem zmiany pracy lub wręcz całego życia. (2)
Nuda zaczyna w krajach zachodnich przybierać rozmiary epidemii. Proponowana jest nawet nazwa syndromu „bore – out”(3) czyli zanudzenia prac±, wynikaj±cego głównie z monotonni zadań lub zadań znacznie poniżej naszych kompetencji. Nuda w pracy powoduje zwiększone ryzyko błędu, przez co w niektórych zawodach, jak choćby kontrolera lotów, należy z ni± bezwzględnie walczyć.
Nic dziwnego, że nie lubimy nudy. Wiedz± o tym doskonale twórcy zwi±zani z przemysłem rozrywkowym. W innym wypadku nie produkowano by tak wielkiej ilo¶ci, trzeba przyznać, często głupawych programów rozrywkowych. Dostarczanie rozrywki trafia do kolejnych branż. Na przykład do edukacji, w której pojawiło się pojęcie: Edutainment (4), czyli nauki przez zabawę, ponieważ sama nauka była zbyt mało atrakcyjna.
Powstała nowa metoda nazywana grywalizacj± (5) polegaj±ca na wykorzystaniu zasad znanych np. z gier fabularnych i komputerowych, do modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach niebęd±cych grami, w celu zwiększenia zaangażowania ludzi. Technika bazuje na przyjemno¶ci, jaka płynie z pokonywania kolejnych osi±galnych wyzwań, rywalizacji, współpracy itp. Grywalizacja pozwala zaangażować ludzi do zajęć, które s± zgodne z oczekiwaniami autora projektu, nawet je¶li s± one uważane za nudne lub rutynowe. A wszystko po to, aby¶my za wszelk± cenę uniknęli nudy. Grywalizacja sprawdza się w marketingu, sprzedaży, szkoleniach, rozwoju zawodowym, a nawet segregowaniu ¶mieci.
Nuda jest stanem tak przykrym, że doczekała się stosunkowo niewielu badań, w słownikach psychologicznych jej się nie u¶wiadczy. Za to wiele laboratoriów głowi się nad tym jak za wszelk± unikn±ć wywołania nudy u widzów, je¶li bowiem tylko na chwilę poczuj± nudę zmieni± kanał telewizyjny i ogl±dalno¶ć spadnie. Nuda jest czarnym charakterem naszych czasów – robimy naprawdę dużo, aby tylko nie czuć nudy.
Trudno znaleĽć naukowe argumenty za nudzeniem się.
A jednak namawiam do pełnej akceptacji nudzenia się. Nuda jednak może być ożywcza, leży u podstaw kreatywno¶ci, twórczo¶ci i wolno¶ci. W gruncie rzeczy akceptacja nudzenia się otwiera nas na pełnię obecno¶ci. Na „tu i teraz”, które możliwe jest tylko je¶li potrafimy się nudzić. Je¶li potrafimy być dokładnie tam, gdzie jeste¶my.
Znakomitym miejscem nudzenia się s± przesiadki na lotniskach lub w ogóle czekanie i podróż. Pamiętam rozmowę telefoniczn± z jednym z moich przyjaciół, który utkn±ł w trakcie podróży samolotem do Polski gdzie¶ w Hanowerze czy na innym lotnisku. Musiał czekać kilka godzin dłużej. Zadzwoniłem do niego pytaj±c się, co się dzieje, kiedy przyleci i jak się ma. Na pytanie czy to nie jest zbyt nudne odpowiedział mniej więcej co¶ takiego: „Wiesz, gdzie¶ przecież muszę być”. Nuda otwiera nas na życie takie jakie jest.
 Jeden z moich klientów prowadził dziennik swojej praktyki uważno¶ci. Zapisał w nim:
„Nuda stała się sama z siebie całkiem miłym wydarzeniem w moim życiu. Z rado¶ci±, aż niezwykł± (zważywszy okoliczno¶ci), odkryłem, że nuda to przede wszystkim absolutna wolno¶ć. Przedziwne, ale to wolno¶ć, że tak górnolotnie powiem „orła szybuj±cego nad dolin±”.
Otóż odkryłem, że nic, ale to absolutnie NIC NIE MUSZĘ ROBIĆ. Mogę sobie siedzieć na chyboc±cym się krze¶le, łazić po lesie, drapać po głowie. I wszystko, wszystko jest absolutnie w porz±dku. Mogę trwonić czas, przepuszczać go przez palce, powoli się starzeć, umierać, nie my¶leć, nie planować, nie dbać o przyszło¶ć. Mogę całkowicie i bezgranicznie podróżować przez TU I TERAZ, niczym nieskrępowany. Nuda stała się ożywczym wodospadem wolno¶ci od przymusu i konieczno¶ci. Co za wspaniałe uczucie. Jak się robi błędy – to się robi błędy. Jak się nie robi błędów – to się nie robi błędów. Jak się nic nie robi – to się nic nie robi. SUPER. Choć wci±ż nudno, ale jako¶ inaczej nudno. Tak ¶wieżo nudno.”
 Naucz się nudzić, aby nie od razu sięgać po ksi±żkę, telefon, telewizor czy radio, które przerw± nudę.
Naucz się nudzić, aby nie chodzić do sklepu szukać rozrywki, wydawać pieni±dze.
Naucz się nudzić, aby nie za¶miecać głowy głupimi programami rozrywkowymi, informacjami, które do niczego nie będ± nigdy potrzebne.
Naucz się nudzić, aby po prostu czekać, nie złoszcz±c się na to, że kolejka jest zbyt długa.
Naucz się nudzić, aby po prostu być tym kim jeste¶. W tej chwili w jakiej jeste¶.
A być może, co ważniejsze, zauważ w jaki sposób zwodzisz sam siebie, zaprz±tasz swoj± uwagę, my¶li i emocje, żeby odgonić od siebie nudę. Ile wysiłku czasem wkładasz w różne działania, aby tylko nie czuć nudy.
naucz sie nudzic
Przypisy:
Polityka” z 13 wrze¶nia 2008 roku
(3) Philippe Rothlin i Peter Werder, „Diagnoza Bore-out”
(4) https://pl.wikipedia.org/wiki/Edutainment
(5) https://pl.wikipedia.org/wiki/Grywalizacja
 Jarek chybicki
Jarosław Chybicki - Partner Zarz±dzaj±cy Grow One, Dyrektor Merytoryczny Sopockiego Instytutu Rozwoju Biznesu. Z wykształcenia psycholog. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, paryskiej Sorbony oraz wielu kursów prowadzonych w USA, Niemczech oraz Rosji. Certyfikowany instruktor Mindfulness. Autoryzowany użytkownik Leadership Developmental Framework we współpracy z Harthill z Anglii. Certyfikowany coach Focus Energy Balance Indicator (FEBI). Prowadzi blog:www.jchybicki.pl 
Twórca autorskiego programu podnoszenia efektywno¶ci pracy poprzez rozwój uważno¶ci – Mindfulness Based Professional Training, który znalazł uznanie wielu menedżerów i firm. 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft