Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Przebaczanie - powrót do życiowej harmonii. Paweł Dyberny.

  • ¶roda, 18 listopada 2015
  • autor: Paweł Dyberny
WyobraĽ sobie, że kto¶ zarzuca Ci na barki 15-kilogramowy plecak i wysyła w dalsz± drogę. Jakby¶ się czuł? Twoje ruchy stałyby się powolne, na każdym kroku towarzyszyłoby Ci uczucie ogromnego ciężaru. Brak swobody ograniczałby również Twoj± przestrzeń mentaln±. Życie stałoby się trudne do zniesienia. Niestety, wiele osób żyje w ten sposób i nie widzi ¶wiatełka w mroku.
 
przebaczanie 
Nie ma na ¶wiecie człowieka, który nie do¶wiadczyłby cierpienia. Cierpienie na stałe wpisuje się w nasz życiorys. Często odczuwamy je za spraw± słów i działań drugiej osoby. Wynika to z faktu, że nasze oczekiwania spotykaj± się z odmow±. Rzeczywisto¶ć pisze swój własny scenariusz. Za przykład może posłużyć dziecko, które oczekuje miło¶ci, wsparcia i zrozumienia ze strony swoich rodziców. Zamiast tego otrzymuje chłodne relacje, w których nie ma miejsca na dostrojenie się do jego potrzeb. Naturalnym następstwem staje się poczucie krzywdy, a wraz z nim nadchodz± rozczarowanie, żal i gniew. To one s± tym plecakiem, który towarzyszy nam na długie lata.
Już tak bywa, że nie wszystko w życiu układa się po naszej my¶li. Ludzie nas zawodz±, a ich postępowanie bywa podszyte trosk± o spełnianie własnych pragnień. Ego rz±dzi się własnymi prawami. Ego dyktuje warunki. W ¶wiecie, gdzie Ja sprawuje władzę, brakuje miejsca dla drugiego człowieka. To jeden z głównych powodów, dlaczego ludzie nas rani±.
Jest jednak sposób, dzięki któremu możemy pozbyć się zbędnego balastu z przeszło¶ci. Mowa o przebaczeniu. Więzienne mury zbudowane z gniewu i poczucia krzywdy potrafi± być bardzo grube. Na szczę¶cie, to od nas samych zależy, kiedy je opu¶cimy. Przebaczenie to proces, który postępuje powoli, ale gdy wreszcie uda się dotrzeć na tę drug± stronę, otrzymujemy możliwo¶ć, aby znów oddychać pełn± piersi±. Przebaczenie niesie ze sob± ukojenie dla duszy osoby, która zdobywa się na ten czyn.
Przebaczanie nie oznacza zapominania. Ludzie, którzy przetrwali ogromny ból, ucz± się jak wybaczać, lecz nigdy nie zapominaj± czynów popełnionych przez swoich krzywdzicieli. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Proces leczenia silnych ran trwa niekiedy latami. Jednym z podstawowych kroków do zdrowienia jest umiejętno¶ć odnalezienia w sobie siły, aby odpu¶cić. Odpuszczanie zaczynamy od siebie. Przestajemy się winić za co¶, co nie wyszło od nas samych. Kluczowa jest tu samoakceptacja. Następnie, metod± małych kroków, rozci±gamy j± wobec tych, którzy wnie¶li cierpienie do naszego życia. Pamiętajmy, że niezależnie od tego, czy druga osoba wykaże chęci, aby powrócić na neutralny grunt, nam będzie się żyło dużo lżej.
przebaczanie 
Bariery
Najnowsze badania, przeprowadzone przez Williamsona i Gonzalesa, pokazuj±, że ludzie posiadaj± awersję wobec przebaczenia. Wynika to z różnych czynników. Oto one:
a) Brak gotowo¶ci
Człowiek ma tendencje do zakopywania emocjonalnego ładunku, który potem nosi w sobie jak tykaj±c± bombę. Zamiast spojrzeć na problem z innej perspektywy, ludzie kurczowo trzymaj± się krzywdy, która została im wyrz±dzona. Wpadaj± również w pułapkę bycia ofiar±, nie dostrzegaj±c, że kontekst jest o wiele szerszy. Jednym z powodów jest obawa, że po podjęciu kroku w stronę pojednania, za jaki¶ czas ponownie do¶wiadcz± bólu. Aby zmiana mogła pój¶ć we wła¶ciwym kierunku, potrzeba czasu. Od dawna powtarzamy, że czas leczy rany. Czas pozwala nam również spu¶cić nieco ci¶nienia w przypadku, gdy żywimy do kogo¶ urazę.
Co zrobić:
Usi±dĽ prosto, rozluĽnij mię¶nie i przywołaj wspomnienie, które utkwiło Ci głęboko w pamięci. Dokonaj wizualizacji w swoim umy¶le. Poobserwuj przez chwilę to, co się tam pojawia. Stań się ¶wiadom nadchodz±cych emocji. Nazwij je i okre¶l ich naturę. Jaki maj± charakter? S± pozytywne? A może negatywne?
Wsłuchaj się w doznania płyn±ce z Twojego ciała. Gdzie się pojawiaj±? W klatce piersiowej? W okolicy serca? Jakie one s±? Czujesz ciężar? Co¶ Cię uwiera?
Je¶li zrobi się ciężko, spróbuj skoncentrować swoj± uwagę na wdechu i wydechu. Po¶więć kilka minut i wróć do rzeczywisto¶ci.
b) Protekcjonalno¶ć osobistych warto¶ci
Je¶li mamy do czynienia z sytuacj±, w której kto¶ był raniony wielokrotnie, pojawia się zw±tpienie, co do słuszno¶ci podejmowanych kroków. Gdzie¶ po drodze ucierpiała godno¶ć. W głowie na okr±gło kr±ży pytanie: Czy druga strona ma na względzie moje racje i przekonania? Czy nie będzie mi lepiej w pojedynkę? To bardzo silne blokady. W tym konkretnym przypadku, ludzie uważaj± przebaczanie za słabo¶ć, za wystawianie się na kolejne, potencjalne próby zranienia.
Te obawy nie s± bezzasadne. Repetytywno¶ć, wprowadza stan alarmowy, który każe nam unikać kontaktu zamiast d±żyć do zbliżenia i zacie¶niania relacji. Warto sobie uzmysłowić, że budowanie relacji powinno opierać się na wyznaczaniu pewnych granic, których respektowanie będzie wynikało z obustronnego szacunku i zrozumienia.
Co zrobić:
PrzeprowadĽ szczer± rozmowę. W pierwszej kolejno¶ci z samym sob±. Zastanów się, co jest dla Ciebie ważne, co było zaniedbywane. Następnie zdob±dĽ się na szczer± rozmowę z drug± osob±. Przedstaw jej swój punkt widzenia. Podkre¶l, co Twoim zdaniem do tej pory zawodziło.
Teraz najtrudniejsze: Zdob±dĽ się na odrobinę empatii. Wysłuchaj drugiej strony. Spróbuj spojrzeć na cało¶ć jej oczami. Jak ona się w tym wszystkim czuła? Czy dokonałe¶ odpowiedniej adaptacji do wyznawanych przez ni± warto¶ci?
przebaczanie 
Zalety przebaczania
Nauka dostarcza wielu dowodów, które pozwalaj± opowiadać się za podejmowaniem trudu przebaczania. Wyselekcjonowałem dla Ciebie najważniejsze z nich:
1 Przebaczenie może sprawić, że będziemy szczę¶liwsi. Badania pokazuj±, że nie tylko łatwiej przebaczaj± ludzie, którzy s± pogodni z natury, lecz samo przebaczanie może znacznie wpłyn±ć na poprawę samopoczucia. Ma to miejsce szczególnie w przypadku, gdy pojednamy się z kim¶, kto jest dla nas ważny.
2 Przebaczenie może wpłyn±ć na poprawę stanu zdrowia. Zadra, któr± nosimy w sercu sprawia, że podnosi się ci¶nienie tętnicze krwi oraz wzrasta tętno. S± to typowe objawy stresu, który przeżywa organizm. Przebaczenie może odwrócić ten proces. Ponadto, chowanie do kogo¶ urazy powoduje, że obniża się odporno¶ć naszego układu immunologicznego.
Doktor Tom Farrow, psycholog kliniczny z Uniwersytetu w Sheffield, podj±ł prace badawcze nad wpływem przebaczania na procesy zachodz±ce w naszych mózgach. Badania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego pokazuj±, że przebaczanie uaktywnia płat czołowy, odpowiedzialny za rozwi±zywanie problematycznych sytuacji i kreowanie złożonych my¶li.
3 Przebaczanie wzmacnia relacje międzyludzkie. W przypadku, gdy bliska osoba sprawi nam zawód, pielęgnowanie żalu czyni mniej prawdopodobnym dalsz± współpracę, podkopuj±c uczucia zaufania i po¶więcenia. Takie postępowanie wywodzi nas w pole. Najlepszym lekarstwem jest przebaczenie. Pozwala nam ono wrócić na wła¶ciw± ¶cieżkę zanim znajomo¶ć odejdzie w zapomnienie.
4 Przebaczanie pobudza nas w kierunku życzliwo¶ci. Dzięki niemu zyskujemy szansę, aby pielęgnować pozytywne emocje w stosunku do drugiej osoby. Co ciekawe, wzrasta też chęć brania udziału w wolontariacie i akcjach o charakterze dobroczynnym. Wynika to z faktu, że poprawa więzi z drugim człowiekiem nabiera nowej ¶wieżo¶ci.
Na koniec, pragnę podzielić się z Tob± cytatem Mahatmy Gandhiego. My¶lę, że niezwykle trafnie oddaje on to, jak należy rozpatrywać przebaczenie: „Słabi nigdy nie potrafi± przebaczać. Przebaczenie jest cnot± silnych.” B±dĽ silny. B±dĽ wytrwały. Tylko tak dobro zwycięży w Twoim sercu i poprowadzi Cię do ocieplania stosunków z innymi. 
 
pawel dybernyPaweł Dyberny - W wyniku fascynacji drugim człowiekiem, w mojej głowie zrodziła się idea ładowania baterii pozytywn± energi± i dzielenia się ni± z innymi. Wszelkie my¶li, które maj± na celu przynosić warto¶ciowe zmiany, od dzi¶ skrupulatnie przelewam na wirtualny papier. Moje refleksje mieszaj± się tutaj z najnowszymi odkryciami z zakresu psychologii oraz coachingu. Inspiracje czerpię też pełnymi gar¶ciami z filozofii Dalekiego Wschodu. Możliwo¶ć poznania i odkrywania drugiego człowieka sprawia, że czuję się jak Krzysztof Kolumb XXI wieku. Ten wielki odkrywca napisał niegdy¶: „Nie przepłyniesz oceanu, dopóki nie odważysz się stracić z oczu brzegu.” Każda nowo poznana osoba przypomina nieodkryty l±d i skrywa w sobie niebywały potencjał. Moim największym marzeniem jest pomóc go w Tobie odnaleĽć. Gor±co zachęcam do polubienia mojej strony na Facebooku, aby być na bież±co z najnowszymi publikacjami.
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jogowe przygotowanie do wyj¶cia na stok. Ferie z jog± 2018!

U progu sezonu narciarskiego przypominamy jakie korzy¶ci przynosi praktyka jogi dla narciarzy. ...

Kiedy mój umysł będzie w pełni elastyczny…?

Można by długo rozpisywać się o elastyczno¶ci ciała – metod na jej osi±gnięcie jest wiele i o ile będziemy systematyczni i konsekwentni osi±gniemy ten cel bez większego wysiłku – wszystko zależy od chęci i nastawienia. Nieco inaczej sprawa wygl±da z najważniejszym narz±dem sprawuj±cym ko...

Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft