Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Różne oblicza ego. Katarzyna Baron

  • poniedziałek, 22 wrze¶nia 2014
  • autor: Katarzyna Baron
Według relacji ¶wiadków znamienity jogin Krishnamacharya nigdy nie chwalił swoich uczniów za postępy w praktyce. Był ostry, surowy i nie prawił podopiecznym komplementów z troski o to, aby ich ego nie rosło. Czasy się zmieniły. Szeroko i momentami dosyć dowolnie rozumiana joga przebyła ogromn± drogę w czasie i przestrzeni, ulegaj±c temu, czemu ulegaj± wszystkie zjawiska podczas każdej podróży - większej lub mniejszej transformacji.
 
Zmieniło się tak wiele, że można jedynie snuć wariacje na temat tego, jak zareagowałby Krishnamacharya, widz±c facebookowe profile niektórych ¶wiatowej sławy nauczycieli na zachodzie z ich rozbudowanymi galeriami zdjęć, przedstawiaj±cymi ich samych w zaawansowanych asanach:-)
Jednak pomimo tego, co widać w wirtualnym ¶wiecie, większo¶ci współcze¶nie praktykuj±cych chodzi nadal o zredukowanie ego. To co pozostało bowiem niezmienne, to przekonanie, że ego jest sprawc± ludzkiego cierpienia. Praca nad własnym ego jest zwykle tak ciężka, że nie oddaje jej ani okre¶lenie "górniczy trud", ani "syzyfowa praca", ani też znój, katorga czy harówa. Praca nad własnym ego wymaga uważno¶ci snajpera, czujno¶ci detektywa, wytrzymało¶ci hutnika, odporno¶ci lekarza w przychodni rejonowej w sezonie grypowym, cierpliwo¶ci przedszkolanki, wiedzy psychologa i wielu innych atrybutów w zależno¶ci od sytuacji:-)
 Dlaczego?
Ego przejawia się zawsze w postaci nadmiernej i to jest jego znak rozpoznawczy. W powszechnym rozumieniu przero¶nięte ego jest więc: nadmiern± pewno¶ci± siebie, zbyt wysokim mniemaniem na swój temat, zarozumialstwem, arogancj±, nonszalancj±, gburowato¶ci±. Potocznie kojarzymy je z osobami, które maj± jak±¶ władzę - może być to władza polityczna, finansowa, duchowa, wynikaj±ca z posiadanej wiedzy (np. medycznej, prawniczej) albo z wykonywania zawodu społecznie uznanego za prestiżowy. Wszędzie tam, gdzie kto¶ dosłownie i metaforycznie kłania się komu¶ w pas, powstaje groĽba nieokiełznanego rozkwitu ego. Wszędzie tam, gdzie pojawia się idea, że jest się "naj" - najm±drzejszym, najzamożniejszym, najlepiej wykształconym, najbardziej do¶wiadczonym, najbardziej zapracowanym, najbardziej uduchowionym itd. Mimo, że spora czę¶ć ludzko¶ci jest tego ¶wiadoma, to wyłapanie mikrosekundy, w której pojawia się ten stan umysłu jest naprawdę trudne.
 Jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy ego przejawia swoje drugie oblicze. Towarzyszy mu także nadmiar, ale dla niepoznaki jest to nadmiar innego rodzaju, którego normalnie nie kojarzymy z zachowaniem egoistycznym. Jest to "negatywny" nadmiar: fałszywej skromno¶ci, poczucia krzywdy, użalania się nad sob±, obsesyjnego analizowania swoich porażek, prze¶wiadczenia o pechu oraz o tym, że jest się najbiedniejszym, najbardziej chorym, najnieszczę¶liwszym, najbardziej samotnym, najbardziej nierozumianym itd.
Osoby, u których ego przejawia wła¶nie to przesadnie "negatywne" oblicze w absurdalny sposób buduj± swoj± tożsamo¶ć na osobistej katastrofie. Pod¶wiadomie nie dopuszczaj± do siebie możliwo¶ci zmiany, bo czuj±, że s± wyj±tkowi i niepowtarzalni wła¶nie przez swój realny b±dĽ wydumany dramat.
Osoby takie często używaj± kwantyfikatorów wielkich w postaci "zawsze" i "nigdy" ("zawsze będę sama", "nigdy nie awansuję", "zawsze będę mieć problemy z pieniędzmi", "nigdy nie pomoże mi żadna terapia" itd.). Robi± to, bo pod¶wiadomie obawiaj± się, że je¶li pozwol± sobie lub komu¶ na rozwi±zanie ich problemu, to utrac± swoj± odróżniaj±c± ich od innych tożsamo¶ć bycia największym męczennikiem, ofiar±, pechowcem itd.
Niezależnie od tego, czy ego przejawia się w nadmiarze "pozytywnym" czy "negatywnym", sprawia, że człowiek staje się więĽniem pewnej iluzji, która stopniowo izoluje go od innych ludzi i tak naprawdę od swojej prawdziwej istoty. Kiedy bowiem przykładowo doskonały bankowiec zaczyna w głębi duszy głosić tezę, że z powodu swojego statusu materialnego i zawodowego niewiele ma wspólnego z pracuj±c± w jego banku pani± sprz±taczk±, to tak naprawdę zaczyna oddalać się nie tylko od istoty ludzkiej jak± jest pani sprz±taczka, ale przede wszystkim od istoty ludzkiej, któr± jest on sam.
Kiedy natomiast pani sprz±taczka ma o sobie tak niskie mniemanie, że s±dzi, iż nie może mieć nic wspólnego z doskonałym bankowcem, to tak naprawdę oddala się nie tylko od niego, ale też od siebie samej.
Każde z tych zachowań jest fikcj± umysłu i w dalszej perspektywie prowadzi do cierpienia, bo obydwa schematy działania nie maj± nic wspólnego z byciem siln± i akceptuj±c± się osob±.
Je¶li kto¶ naprawdę kocha i szanuje siebie, to pracuje nad tym, żeby wyzwolić się z egoistycznych gier. Pracuje nad budzeniem ¶wiadomo¶ci tego, kim naprawdę jest - nad budzeniem bezwarunkowej miło¶ci do siebie i innych.
To naprawdę ciężka praca, bo najtrudniej przyznać się do faktu, że to my sami unieszczę¶liwiamy siebie. Warto jednak podj±ć ten wysiłek, bo tam gdzie cichnie ego pojawia się po prostu harmonia, zrozumienie, empatia, życzliwo¶ć, a więc wszystko to, co sprawia, że jest mniej urazy, obrazy, zarazy:-)
Mniej nadęcia, wydęcia i wzdęcia:-) Że przestajemy mieć pal±c± chęć udowadniania swojej racji, bo nasza racja przejawia się niewerbalnie - w tym kim i jacy jeste¶my na co dzień.
 Tekst zainspirowany ksi±żk± Donalda Evansa pt. "Spirituality and human nature".
Kasia BaronKasia Baron - instruktorka jogi, na co dzień powadzi zajęcia w Tarnowskich Górach. Więcej na stronie www.jogakasiabaron.pl
Prowadzi blog http://ziewnieciekota.blogspot.com/, z którego pochodzi artykuł.
 
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft