Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Joga a jazda konna. Justyna Mitka.

  • pi±tek, 5 paĽdziernika 2012
  • autor: Justyna Mitka
Jazda konna nie jest tak prosta, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Według mnie jedynie jeste¶my w porz±dku, je¶li nauczymy się jeĽdzić w taki sposób, żeby nie przeszkadzać koniowi, nie zaburzać jego równowagi, ruchów, co więcej pomożemy mu osi±gn±ć lepsz± równowagę, płynno¶ć i lekko¶ć podczas jazdy. A żeby to osi±gn±ć, musimy poznać własne ciało, osi±gn±ć większ± jego ¶wiadomo¶ć i poprawić swoja koordynację ruchów.
 
Justyna Mitka
Każdy z nas, w większym lub mniejszym stopniu ma w sobie jakie¶ napięcia i usztywnienia oraz dysproporcje w ciele (na przykład jedna strona bardziej rozci±gnięta niż druga), wzorce postawy, poruszania się (garbienie się, pochylanie do przodu, wypychanie ko¶ci ogonowej do tyłu, itd). Często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, a to wszystko odczuwa koń, jak na niego wsi±dziemy. I to perfekcyjnie! Co więcej, napięcia i dysproporcje w naszym ciele odzwierciedlaj± się w tym, jak on sam się porusza i pod nami chodzi. To bardzo wrażliwe zwierzęta, czuj± muchę na zadzie czy innej czę¶ci ciała, więc jak maj± nie czuć, że mamy napięte bardziej jedno udo, łydkę czy po¶ladek?
Dodajmy jeszcze do tego to, że każdy koń sam też ma mniejsze lub większe napięcia i dysproporcje we własnym ciele, które jemu może i nie przeszkadzaj±, jak chodzi sam po pastwisku, ale jak ma balast na grzbiecie (patrz jeĽdziec, który nie jest ¶wiadomy swego ciała), to uwidaczniaj± się one z podwojon± sił±.
I tu wracamy do punktu wyj¶cia, każdy musi nad sob± pracować, żeby stać się ¶wiadomym jeĽdĽcem, a nie bezwiednym i uci±żliwym balastem dla swego wierzchowca. Oczywi¶cie s± osoby, które z natury maj± lepsz± lub gorsz± koordynację ruchów i ¶wiadomo¶ć własnego ciała, w zwi±zku z czym jedni będ± musieli włożyć więcej wysiłku w to, żeby stać się dobrym jeĽdĽcem, drudzy mniej, ale my¶lę, że każdy ma jaka¶ sferę, która wymaga polepszenia.
PrzejdĽmy do konkretów. Nie bez przyczyny pojawiło się nie tak dawno kilka szkół, które maj± na celu pomóc jeĽdĽcom osi±gn±ć lepsz± ¶wiadomo¶ć własnego ciała i nauczyć jeĽdzić w harmonii z koniem. S± to chociażby metoda Sally Swift (jeĽdziectwo ze ¶rodka ciężko¶ci- centered riding) i metoda Peggy Cummings (jeĽdziectwo w poł±czeniu- connected riding). Szkoły te czerpi± z założeń jogi, wschodnich sztuk walki, metody Feldenkraisa czy Techniki Alexandra.
Zdarzyło mi się już usłyszeć, że te wszystkie szkoły to jakie¶ nowomodne wymysły i jaka¶ sekta, przecież przez wieki nikt nic takiego nie potrzebował w nauce jazdy konnej. Tak, to prawda, ale czasy i realia się trochę zmieniły. Tradycje jeĽdzieckie pochodz± ze szkół wojskowych, a w szkołach wojskowych adepci byli szkoleni wszechstronnie, również pod k±tem ogólnej sprawno¶ci fizycznej, bez której, pomijaj±c sam± jazdę konn±, nikt nie miałby najmniejszej szansy przeżyć w walce.
Obecnie, wielu z nas spędza większo¶ć czasu siedz±c przy biurku, ludzie s± coraz bardziej zastani i mniej wysportowani, a jazda konna jednak wymaga jakiej¶ sprawno¶ci fizycznej i często trzeba zacz±ć jeszcze co¶ ćwiczyć, poza sam± jazd± konn±, żeby j± osi±gn±ć.
Na podstawie własnych do¶wiadczeń, uważam jogę za jedn± z alternatyw, która może pomóc w staniu się dobrym jeĽdĽcem.
Sama zaczęłam ćwiczyć jogę, zanim jeszcze w ogóle usłyszałam czy poznałam centered i connected riding, trochę z ciekawo¶ci, a trochę z powodu licznych kontuzji, których się nabawiłam przez lata jazdy konnej i liczne upadki. I dopiero joga u¶wiadomiła mi, ile napięć mamy w naszych ciałach i jak bardzo mog± one przeszkadzać podczas jazdy. Zrozumiałam, że je¶li koń nie idzie pod nami harmonijnie, nie robi jaki¶ figur, przyspiesza lub zwalnia, ¶cina zakręty, to nie szukajmy winy w nim, nie każmy go za to i nie zmuszajmy do wykonywania naszych poleceń na siłę, poszukajmy najpierw problemu i winy w sobie!
Justyna Mitka
Poza ogóln± sprawno¶ci± fizyczn±, joga uczy kontroli oddechu, pomaga w osi±gnięciu równowagi wewnętrznej, które to czynniki s± niezmiernie ważne w pracy z końmi. One nie rozumiej± złoszczenia się, tracenia cierpliwo¶ci. Je¶li my jeste¶my spięci i boimy się, one również. Nieraz zdarzało mi się pracować z ludĽmi, którzy mieli jakie¶ urazy psychiczne po upadku z konia lub niebezpiecznym poniesieniu, którzy na przykład bali się jazdy w tereny. Kilka razy poszłam z wła¶cicielami w teren i widz±c ich spięcie, kazałam im skoncentrować się na oddechu, liczyć, ile kroków w stępie wykona ich wierzchowiec podczas jednego wydechu.
U większo¶ci z nich były to dwa, trzy kroki, gdyż poprzez spięcie i strach, oddychali bardzo płytko. Proszę w takich sytuacjach o skoncentrowanie się na oddechu i próbie wydłużenia go. Pod koniec przejażdżki/lekcji zdarza się, że jeĽdĽcy doliczaj± się dziesięciu, jedenastu kroków konia podczas wydechu . Warto wtedy popatrzeć na konia i zobaczyć, jak uspokaja się on i rozluĽnia wraz z wła¶cicielem.
Ja miałam szczę¶cie trafić na moje dwie klacze, które s± najlepszymi nauczycielkami na ¶wiecie. Amiga natychmiast usztywnia się i zwalnia, jak jak jeĽdziec jest spięty, a Zadora jest tak niesamowicie wrażliwym koniem, że reaguje bardzo impulsywnie, na przykład zbytnim pędzeniem do przodu, kiedy jeĽdziec nie jest w równowadze.
Stanie się dobrym jeĽdĽcem i jazda w harmonii z koniem wymaga wielu lat pracy. W dzisiejszym ¶wiecie niestety niewielu się chcę po¶więcić wystarczaj±co ilo¶ć czasu na wyszkolenie siebie samego i konia. St±d też wielu próbuje drogi na skróty, ale czy jest to słuszna droga?
Mnie osobi¶cie joga u¶wiadomiła, ile czasu zajmuje zmiana czego¶ w swoim ciele, osi±gnięcie pewnych zakresów, rozluĽnienie.
Że wykonanie jakiego¶ ćwiczenia na jedn± stronę może być dużo trudniejsze niż na drug± i że jak sobie nie dam odpowiedniej ilo¶ci czasu, może to być bardzo nieprzyjemne i bolesne.
Nauczyła mnie też większej pokory i cierpliwo¶ci. Dlatego nie mam już pretensji do konia, jak ma problem z wykonaniem jakiego¶ ćwiczenia, staram się raczej zrozumieć, dlaczego tak jest i mu pomóc najlepiej jak potrafię w danym momencie.
Patrz±c nieraz na walki i spięcia miedzy jeĽdĽcami i końmi w przeróżnych stajniach, nawet na wysokim poziomie sportowym, tysi±ce tzw sztucznych pomocy, które pomagaj± jeĽdĽcom zmuszać konie do zadań, na jakie nie s± jeszcze gotowe ani fizycznie, ani psychicznie, czasem mam ochotę się zapytać pewnych jeĽdĽców czy może chcieliby spróbować na przykład zrobić szpagat, tak z marszu i bez przygotowania lub pobiegać przez chwilę po ujeżdżalni z głow± przywi±zan± do klatki piersiowej i czy ich to przypadkiem nie boli?
Każdy z nas ma prawo popełniać błędy. Sama z braku wiedzy robiłam rzeczy, z których nie jestem dumna, więc może osoby pracuj±ce w ten sposób z końmi też kiedy¶ zrozumiej± lub przekonaj± się na własnej skórze, co to znaczy robić co¶, na co nie jeste¶my jeszcze gotowi i w zwi±zku z tym zaczn± pracować w zgodzie z natur± i anatomi± swych koni. ...................
 Justyna Mitka
Moja przygoda z końmi zaczęła się gdy miałam 10 lat i trwa nieprzerwanie do dzisiaj. Trochę skakałam przez przeszkody i zajmowałam się ujeżdżeniem oraz pracowałam z młodymi końmi. Obecnie propaguję (sama ucz±c oraz organizuj±c szkolenia z innymi trenerami) partnerskie podej¶cie do koni.
Uczę ludzi lepszego ich zrozumienia i pracy oraz jazdy w zgodzie z ich natur± bo tylko w ten sposób może być im lepiej w¶ród nas,  ludzi i tylko wtedy jeste¶my w porz±dku wobec nich.
 Więcej informacji o mnie:
www.sh-instruktor.com
Justyna Mitka
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft