Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Słów kilka o studiach podyplomowych „Relaksacja i joga” na AWF w Warszawie. Diana Kaczorek

  • pi±tek, 22 czerwca 2012
  • autor: Diana Kaczorek
Z osobami ćwicz±cymi jogę, a szczególnie z tymi, dla których joga staje się regularn± codzienn± praktyk±, chciałabym się podzielić swoim odkryciem, jakiego dokonałam w ubiegłym roku. Szukałam o¶rodka, który pomoże mi odpowiedzieć na pytania: jak ćwiczyć jogę, aby sobie nie szkodzić; jakie zakresy ruchu w stawach s± dla mnie bezpieczne; jakie asany jogi pomog± mi – typowej reprezentantce uprzemysłowionej kultury zachodniej, zestresowanej i prowadz±cej siedz±cy tryb życia - w pokonywaniu dolegliwo¶ci kręgosłupa i stresu.
O¶rodkiem tym okazała się Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, która na Wydziale Rehabilitacji uruchomiła trzysemestralne studia podyplomowe „Relaksacja i joga”. Za kilka dni czeka mnie ostatnie w drugim semestrze zaliczenie z kinezjologii. Koniec drugiego semestru to jednocze¶nie czas, kiedy mogę pozwolić sobie na refleksję na temat tego, co już dały mi studia.
 Studia otwieraj± wykłady i ćwiczenia z anatomii i podstaw fizjologii, po których słuchacz zna każd± ko¶ć w ciele człowieka i potrafi j± wskazać, zna oznaczenie mię¶ni, budowę układu mię¶niowego, kr±żenia, nerwowego, potrafi okre¶lić stawy w organizmie człowieka i wskazać zakresy ich ruchomo¶ci. Wykłady i ćwiczenia z anatomii i fizjologii prowadz± znakomicie przygotowani i posiadaj±cy ogromn± wiedzę i entuzjazm profesorowie AWF – p. Liliana Ilnicka i p. Marek Kowalczyk.
Kontynuacj± tych zajęć w drugim semestrze jest kinezjologia, znakomicie prowadzona przez dr Idę Wyszomirsk±, po których pozostaje wiedza o wszystkich mię¶niach w ciele człowieka, ich położeniu i funkcjach. Wiedza o stresie, jego wpływie na organizm człowieka oraz o potrzebie i sposobach jego redukcji, w tym relaksacji, jest przekazywana w ramach zajęć z: fizjologii stresu, biologicznych podstaw rekreacji, technik relaksacyjnych, zastosowania relaksacji w ćwiczeniach jogi. Zajęcia prowadz± pracownicy naukowi (w tym lekarze) AWF z Warszawy i Katowic - dr Alicja Długołęcka, dr Joanna Górna, prof. Janusz Domaniecki i prof. Marek Kowalczyk.
Zajęcia z technik relaksacyjnych, prowadzone w formie ćwiczeń z dr Alicj± Długołęck±, daj± wiedzę o rodzajach technik relaksacyjnych. Techniki te poznawane s± zarówno w drodze ich szczegółowego omówienia, jak również poprzez przeprowadzenie na zajęciach sesji z poszczególnych technik. Dodatkow± korzy¶ci± płyn±c± ze współpracy z dr Alicj± Długołęck± jest bogata lista cennej literatury po¶więconej relaksacji.
 Ogromnym atutem studiów s± zajęcia po¶więcone wadom postawy, tj. teoretyczne i praktyczne podstawy terapii jog± w wadach postawy ciała, prowadzone przez dr Małgorzatę Grabarę, specjalizuj±c± się wła¶nie w tej problematyce. Zajęcia z dr Grabar± szczególnie uwrażliwiaj± na problematykę wad postawy ciała, w szczególno¶ci: bocznych skrzywień kręgosłupa, pleców wklęsłych, okr±głych, okr±gło-wklęsłych, płaskich. Po tych zajęciach słuchacz dokładne zna zasady doboru asan dla osób z poszczególnymi wadami postawy.
Każdy sobotnio-niedzielny zjazd to przynajmniej 6 godzin praktyki ćwiczeń fizycznych hatha jogi. Na pojedynczych zajęciach, poza normaln± praktyk± asan w trzech płaszczyznach anatomicznych (strzałkowej, czołowej i poprzecznej), omawiane s± szczegółowo 2-3 asany. Przy omawianiu asany analizowany jest jej cel, omawiany jest sposób jej wykonania, przekazywane s± sugestie dotycz±ce jej wykonania zalecane przez naukę o kulturze fizycznej, a także przekazywane s± informacje o wynikach przeprowadzonych badań naukowych wpływaj±cych na sposób wykonania asany, aby zwiększyć jej bezpieczeństwo dla zdrowia. Wysoka jako¶ć tych zajęć to zasługa prof. Janusza Szopy i współpracuj±cego z nim zespołu, dr Małgorzaty Grabary, dr Agnieszki Ulfik, dr Joanny Górnej i dr Michała Dziadkiewicza.
 Na studiach nie zabrakło również wykładów dotycz±cych filozofii i historii jogi, a także wykładów wskazuj±cych miejsce jogi w prawodawstwie polskim. Zajęcia te prowadz± prof. Janusz Szopa i dr Michał Dziadkiewicz.
 Podsumowuj±c drugi semestr studiów, muszę przyznać, że dostałam na nich znacznie więcej, niż oczekiwałam w chwili składania dokumentów podczas rekrutacji. W swoim entuzjazmie nie jestem odosobniona, podziela go zdecydowana większo¶ć uczestników studiów. Poza tym studia te s± okazj± do poznania niezwykle ciekawych ludzi, których ł±czy to, co lubi± robić – joga. Grupa liczy niespełna 30 osób.
Studia s±, moim zdaniem, strzałem w dziesi±tkę dla osób, które chc± ćwiczyć jogę ¶wiadomie, ¶wiadomie również unikaj±c kontuzji i zbędnego bólu, które pojawiaj± się często, a s± wynikiem przeforsowania organizmu, złego wykonania asany, itd., a wi±ż± się najczę¶ciej z nieznajomo¶ci± własnego ciała i jego możliwo¶ci. 
Bior±c pod uwagę fakt, że coraz więcej ludzi w Polsce uprawia jogę, uważam, że warto popularyzować wiedzę o jodze oraz ciele człowieka, jego funkcjach i jego możliwo¶ciach (granicach). Niejedna z moich koleżanek ze studiów na AWF znalazła się na nich, szukaj±c odpowiedzi na pytanie, jak bezpiecznie dla siebie ćwiczyć jogę, aby unikać kontuzji, wypadków, przemęczenia zbyt forsuj±cymi ćwiczeniami.  
Wiedzę o ciele człowieka i najistotniejszym z punktu widzenia jogi - układzie szkieletowym, mię¶niowym i nerwowym uzyskałam wła¶nie na AWF w Warszawie w ramach studiów dedykowanych wła¶nie JODZE.
Gor±co je polecam. Ja i moje koleżanki ze studiów jeste¶my nimi zachwycone. W¶ród nich s± również instruktorki i wła¶cicielki szkół jogi.
Diana Kaczorek, z wykształcenia legislator, słuchaczka studiów podyplomowych „Relaksacja i Joga” na AWF w Warszawie Praktykuje jogę od 2007 r.
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Jesienne Ekocuda nadchodz±!

Naturalne kosmetyki polskich i zagranicznych producentów, warsztaty, wykłady, a przede wszystkim możliwo¶ć spotkania miło¶ników eco pod jednym dachem – to wyróżniki Ekocudów – targów kosmetyków naturalnych, które w dniach 25 - 26 listopada odbęd± się w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy w ...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

Eckhart Tolle – sylwetka człowieka, i jego „Potęga teraĽniejszo¶ci”

Z przekazem Eckharta Tolle spotkałam się około 5 lat temu. Absolutnie nic z tego przekazu nie rozumiej±c. Wpadła wtedy w moje ręce ksi±żka "Potęga teraĽniejszo¶ci", która brzmiała jak nie do końca sprecyzowany bełkot. Czytałam i z typowym dla współczesnego człowieka ignoranctwem dla wszystkiego czeg...

Nowe trendy w jodze

To, że joga jest trendy nie ulega w±tpliwo¶ci. Ale moda na jogę zaszła już tak daleko, że zaczęto tworzyć jej bardzo oryginalne, czasem nie do końca z filozofi± jogi zwi±zane odmiany. Ostatnie hity to joga nago, joga z piwem, joga z psem, czy joga pod wod±. Skusiliby¶cie się na któr±¶ z takich lekcj...

Dlaczego jogin miałby zastanowić się zanim wypije kawę?

Otóż picie jednej/ dwóch filiżanek kawy dziennie nie będzie miało większego wpływu na organizm, ale nadużycie już tak. Kawa stanowi sztuczny stymulator, tzn. wtedy kiedy nasz organizm mówi stop - muszę odpocz±ć to po wypiciu kawy może jednak działać dalej. Niejako oszukuję w ten sposób swój organizm...

Kuchnia Pięciu Przemian - Zima

Zima zbliża się wielkimi krokami, w niektórych regionach kraju mieli¶my już nawet przyjemno¶ć ogl±dać ¶nieg. Zaczyna się okres wieczorów poprzeplatanych krótkimi godzinami szarego ¶wiatła. Jak sobie radzić, żeby nie zapa¶ć się w ciemn±, zimow± noc?...

Spaghetti z dyni z różnymi sosami - Pycha!

Dynia makaronowa potrafi zaskoczyć. Najpierw trzeba j± znaleĽć na bazarze. Jest podłużna, kształtem przypomina piłkę do rugby. Na jej skórce maluj± się zielono-żółte abstrakcyjne wzory. Gdy j± przekroimy, ma delikatny, arbuzowy aromat....

Joga kundalini – przebudzenie i opanowanie energii

Mnogo¶ć zajęć, które okre¶lane s± jako różne rodzaje jogi, może już przyprawić o zawrót głowy. W¶ród nich pojawia się kundalini. Samo słowo brzmi magicznie, a jogę kundalini otacza aura tajemnicy. Jest to jednak, wg jej zwolenników i adeptów, esencja jogi, emanacja życiowej energii, która przepływa ...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2017
Następne
PW¦CPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft