Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


No i znowu ten temat: Jak schudn±ć bez liczenia kalorii? Dr med. Grażyna Ziółkowska

  • czwartek, 28 kwietnia 2011
  • autor: Grażyna Ziółkowska
Tym razem ani słowa na temat pożywienia. Zostawmy kalorie, tłuszcze nasycone, nienasycone, cukier, chipsy, czekoladę…
Dlaczego?
Ponieważ tak naprawdę problemy zwi±zane z odżywianiem zaczynaj± się gdzie indziej, i tam należy szukać ich rozwi±zania. Ale o tym za chwilę.
 
 
 
dieta
Według Totalnej Biologii nasz automatyczny mózg, czyli tzw. pod¶wiadomy umysł robi wszystko, aby zapewnić nam przeżycie w ¶wiecie zewnętrznym. Wszystko jest zorientowane na przetrwanie. W ci±gu całego życia kodujemy sytuacje, z których wychodzimy cało i mózg automatycznie to zapisuje. Odtwarza to póĽniej w podobnej sytuacji, jako program przetrwania. Cała nasza zdolno¶ć przeżycia jest temu podporz±dkowana, a automatyczny mózg nigdy się nie myli.
Zatem to wła¶nie wzorce napisane w nas jak program komputerowy, steruj± naszym życiem. Archaiczny, biologiczny kod zachowania, który jest w nas wpisany, nie rozpoznaje czasów nowożytnych, ani moralno¶ci, nie bierze też pod uwagę naszych pragnień. Zazwyczaj nie u¶wiadamiamy sobie tych kodów i konfliktów, natomiast to wła¶nie nasze ciało nas o nich informuje.
Również konflikty naszych przodków mog± być przeniesione, jako pod¶wiadomy program i pamięć tamtych szczególnie traumatycznych wydarzeń może nadal w nas pracować, b±dĽ przejawiać się w życiu i zdrowiu naszych potomków. Dzieci nios± w sobie program przodków, zarówno ze strony matki jak i ojca. Drzewo genealogiczne jest dopóty w nas obecne, dopóki nie u¶wiadomimy sobie jego zwi±zku z naszym życiem i jego wpływu na nie. Informacja o traumie, która dochodzi do naszej ¶wiadomo¶ci uwalnia skutki tej traumy w naszym życiu. U¶wiadomienie sobie przyczyny jest bardzo uwalniaj±ce. Na tym polega uzdrowienie wg systemu Totalnej Biologii.
Zaburzenia odżywiania mog± być wywoływane przez wiele różnych konfliktów, które s± w nas aktywne.
Bycie „grubym” i bycie „chudzielcem” zależy od tego, co to oznacza w umy¶le danej osoby. Zawsze jest to idealne rozwi±zanie mózgu.
 Przyjrzyjmy się nadwadze z biologicznego punktu widzenia. Podstawowym konfliktem, którego do¶wiadczyli¶my jest porzucenie. WyobraĽmy sobie małe, porzucone dziecko. Na pewno czuje się zagrożone. Aby przetrwać uruchamia odpowiedni program zwiększenia masy ciała. Musi stać się bardziej widoczne tak, aby matka mogła je łatwiej zauważyć. Zwiększa ilo¶ć tkanki tłuszczowej, aby mieć zapas na czas nieobecno¶ci matki oraz zyskać dodatkow± ochronę ciała. Taki sam mechanizm obrony dotyczy kobiety, która w zwi±zku z mężczyzn± czuje się niezauważana przez niego. Uruchamia program zwiększenia masy ciała, my¶l±c: „Może mnie w końcu zauważy…”
Często na podstawowy konflikt nakłada się konflikt wygl±du zewnętrznego. Jest on powi±zany z naszym wyobrażeniem o sobie. Ten konflikt wł±cza się za każdym razem, gdy patrzymy w lustro, gdy np. m±ż patrzy na inn± kobietę (bardziej atrakcyjn±), gdy ogl±damy w sklepie ładn± sukienkę, w któr± się nie wci¶niemy. Należy dodać, że takie postrzeganie siebie nie ma zwi±zku z tym ile, kto waży. Można być szczupłym i nie lubić siebie ani swojego ciała.
 
dieta
 
Również brak czego¶ ważnego na przykład dobrego słowa od matki może być przyczyn± otaczania się tłuszczem. Czasem powodem przybierania na wadze jest brak komplementu, bo mózg zanotował ostatni komplement od partnera w tym tłuszczu i nie chce go stracić.
Z biologicznego punktu widzenia dziecko do 6 r. życia powinno być pod opiek± matki. Do tego czasu jest na tyle lekkie, że matka w razie niebezpieczeństwa może je wzi±ć na ręce i uciec. Jeżeli w tym czasie dziecko jest pozostawione przez matkę i do¶wiadcza tego, jako dużego stresu – może to zaprogramować nadwagę.
Tłuszcz sam w sobie gromadzony w nadmiarze może nie¶ć ze sob± informację o konflikcie. Na przykład gromadzony wokół bioder niekiedy utrzymuje pamięć molestowania seksualnego, b±dĽ innego naruszenia intymno¶ci. Tłuszcz na brzuch może być tarcz± ochronn±, może też stanowić pamięć genealogiczn± uderzenia bagnetem, cięcia cesarskiego, harakiri.
Małe, chude dziecko, umieszczone w inkubatorze może do¶wiadczać konfliktu porzucenia z tego powodu, że było zbyt małe. Zatem jego automatyczny mózg wł±czy program otyło¶ci, żeby już nigdy nie zostać porzuconym z powodu drobnych rozmiarów.
Przybieranie na wadze jest trybem walki. Je¶li znajdujemy się w sytuacji konfliktowej na tyle, że musimy walczyć, to nie wygramy walki, jako mali i szczupli. Na tym wła¶nie polega tryb walki. Wi±że się on z męskim postrzeganiem rzeczywisto¶ci i reagowaniem na ni± jak mężczyzna. Często dotyczy on kobiet, które zbyt dużo dĽwigaj± na swych barkach, utrzymuj± rodzinę, pracuj± na kilku etatach. Aby temu podołać musz± być duże i silne. Je¶li kobieta musi walczyć traci poczucie kobieco¶ci.
Niedobór masy ciała również może mieć zwi±zek z porzuceniem, ale w aspekcie ucieczki. Lęk jest na tyle silny, że symbolicznie osoba taka nie może zostać znaleziona przez „wroga”. Musi się schować. Aby to zrobić należy zmniejszyć rozmiary. Dotyczy to ofiar agresji, które s± bezradne w obliczu niebezpieczeństwa. Gdy rodzice nie chc± dziecka, nie chc± go również chronić, dlatego lepiej będzie, gdy zniknie, stanie się bardzo maleńkie, aby nikomu nie zawadzać. Konflikt tożsamo¶ci wyraża się w stwierdzeniu, że nie mam prawa istnieć, wyrażać swojego ja, wyrażać opinii, posiadać terenu. Do konfliktów wywołuj±cych niedożywienie należy również: „Nie mam tego, czego chcę i nie chcę tego, co mam.”
W przypadku anoreksji istotne s± 2 główne konflikty. Ci±gły konflikt córki z matk±, gdy na przykład m±ż/ojciec patrzy z miło¶ci± na córkę, staje się ona rywalk± dla matki. Gdy córka dorasta i staje w obliczu dodatkowego, nowego konfliktu terytorialnego np. molestowanie przez członka rodziny, porzucenie przez chłopaka, symbolicznie staje się jak dziewczynka, traci swoj± zmysłowo¶ć, jako kobieta i kobiecy wygl±d.
By nie walczyć całe życie z zaburzeniami odżywiania przy pomocy diety należy znaleĽć rozwi±zanie. Trzeba zapytać siebie, kiedy się to zaczęło, co stało się wtedy ważnego w naszym życiu. Czego do¶wiadczyli¶my, aby stworzyć to wła¶nie ciało? Co automatyczny mózg wyczytuje z naszej pod¶wiadomo¶ci i jak kreuje nasze ciało? Musimy u¶wiadomić sobie, że mamy tak± wagę i takie ciało, jakich potrzebujemy, a nie takie, jakie chcemy. Z biologicznego punktu widzenia nie ma w tym błędu.
 
dieta
Posłuchaj swoich potrzeb, a ciało zajmie się reszt±
Aby się wyleczyć należy wyrazić emocje na głos i poprzez ciało oraz zmienić sytuację, je¶li to możliwe. Gdy zmiana sytuacji nie jest możliwa, to należy j± przekształcić w przestrzeni wirtualnej/wewnętrznej tak, aby nie była dla nas toksyczna. Ważne jest aby¶my pokochali nasze ciało zanim wyeliminujemy nadwagę, a nie uwarunkowali miło¶ć do ciała utrat± okre¶lonej ilo¶ci kilogramów. Dotyczy to zarówno mężczyzn jak i kobiet. Natomiast kochane panie: b±dĽmy bardziej kobiece dla nas samych. No¶my spódnice, sukienki, biżuterię, makijaż, wysokie obcasy itp. Przestańmy rozwi±zywać wszelkie konflikty w sposób męski, czyli nie walczmy, odpu¶ćmy kłótnie, tward± rękę, atakowanie, b±dĽmy bardziej miękkie i delikatne, po prostu kobiece. No i na koniec przejdĽmy na lekk±, mniej kaloryczn± dietę i trochę poćwiczmy.
Samorealizacja polega na tym, że nie czekamy aż kto¶ rozwi±że nasz konflikt. Przyjmujemy odpowiedzialno¶ć za wszystko, co się z nami dzieje. Nie prosimy nikogo o pozwolenie, aby wyzdrowieć.
 

 
Grażyna Ziółkowska
Pediatra, specjalistka medycyny rodzinnej z 16-letni± praktyk±. Wegetarianka od 19 lat. Mama zdrowego, wegetariańskiego dziecka. Mieszka w gospodarstwie ekologicznym. Wspiera wegetarian i ruchy obrońców zwierz±t swoj± wiedz± i aktywno¶ci±. Chętnie konsultuje dietetycznie dzieci wegetariańskie i wspiera ich rodziców.
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Jesienne Ekocuda nadchodz±!

Naturalne kosmetyki polskich i zagranicznych producentów, warsztaty, wykłady, a przede wszystkim możliwo¶ć spotkania miło¶ników eco pod jednym dachem – to wyróżniki Ekocudów – targów kosmetyków naturalnych, które w dniach 25 - 26 listopada odbęd± się w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy w ...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

Eckhart Tolle – sylwetka człowieka, i jego „Potęga teraĽniejszo¶ci”

Z przekazem Eckharta Tolle spotkałam się około 5 lat temu. Absolutnie nic z tego przekazu nie rozumiej±c. Wpadła wtedy w moje ręce ksi±żka "Potęga teraĽniejszo¶ci", która brzmiała jak nie do końca sprecyzowany bełkot. Czytałam i z typowym dla współczesnego człowieka ignoranctwem dla wszystkiego czeg...

Nowe trendy w jodze

To, że joga jest trendy nie ulega w±tpliwo¶ci. Ale moda na jogę zaszła już tak daleko, że zaczęto tworzyć jej bardzo oryginalne, czasem nie do końca z filozofi± jogi zwi±zane odmiany. Ostatnie hity to joga nago, joga z piwem, joga z psem, czy joga pod wod±. Skusiliby¶cie się na któr±¶ z takich lekcj...

Dlaczego jogin miałby zastanowić się zanim wypije kawę?

Otóż picie jednej/ dwóch filiżanek kawy dziennie nie będzie miało większego wpływu na organizm, ale nadużycie już tak. Kawa stanowi sztuczny stymulator, tzn. wtedy kiedy nasz organizm mówi stop - muszę odpocz±ć to po wypiciu kawy może jednak działać dalej. Niejako oszukuję w ten sposób swój organizm...

Kuchnia Pięciu Przemian - Zima

Zima zbliża się wielkimi krokami, w niektórych regionach kraju mieli¶my już nawet przyjemno¶ć ogl±dać ¶nieg. Zaczyna się okres wieczorów poprzeplatanych krótkimi godzinami szarego ¶wiatła. Jak sobie radzić, żeby nie zapa¶ć się w ciemn±, zimow± noc?...

Spaghetti z dyni z różnymi sosami - Pycha!

Dynia makaronowa potrafi zaskoczyć. Najpierw trzeba j± znaleĽć na bazarze. Jest podłużna, kształtem przypomina piłkę do rugby. Na jej skórce maluj± się zielono-żółte abstrakcyjne wzory. Gdy j± przekroimy, ma delikatny, arbuzowy aromat....

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2017
Następne
PW¦CPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft