Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Joga na Olimpiadzie – Leszek Mioduchowski

  • poniedziałek, 29 wrze¶nia 2008
  • autor: Leszek Mioduchowski
Pomysł, aby uczynić jogę dyscyplin± olimpijsk± wywołał duży oddĽwięk w¶ród nauczycieli niezależnie od linii przekazu. Do tej pory zamie¶cili¶my skróty tekstów nauczycieli i pełn± wypowiedĽ Jurka Jaguckiego, kobiet praktykuj±cych jogę: Małgorzaty Madej, Katarzyny Pilorz Ilony Konrad, Magdaleny Nowaczyk., Adama Bielewicza, Wiktora Morulec, Bartka V. Niedaszkowskiego i Tomka Lisa. Dzi¶ wypowiedĽ Leszka Mioduchowskiego.
Podczas którego¶ z warsztatów szacownej szkoły Karma Kagiu (dobrych kilkana¶cie lat temu) usłyszałem następuj±c± opowie¶ć.
Pewnego razu w Tybecie, nie tak dawno (ale jeszcze przed inwazj± Chińczyków), w jednym z klasztorów buddyjskich pewien stary sługa ¶wi±tynny (najniższa funkcja członkowska gminy buddyjskiej w Tybecie) – poprosił o szczególny rytuał umierania (ponieważ zapomniałem jak się nazywał, mówmy o nim tutaj – Tan).
¦mieć jest szczególnym etapem życia. W Azji wierzy się, że umieranie jest – z jednej strony ostatni± wielk± szans± dokonania skoku, stoj±c± przed jednostk± na jej drodze rozwoju; a z drugiej – jej forma może być indykacj± jako¶ci kończ±cego się wła¶nie życia. W Tybecie dla istot ludzkich najbardziej rozwiniętych przygotowany jest szczególny rytuał umierania, przeprowadzany w warunkach pełnej izolacji w zamurowanym pomieszczeniu.
W zależno¶ci od stopnia rozwoju osoby przystępuj±cej do owego rytuału, po jego zakończeniu odnajdywane jest ciało (zazwyczaj siedz±ce w postawie medytacyjnej) – znacznie zmniejszone. W przypadku za¶ istot najbardziej rozwiniętych pozostaj± tylko paznokcie i włosy – zdarza się to jednak bardzo rzadko. Omawiana technika umierania ma swoj± nazwę (której nie pamiętam) i jest niezwykle wysoko ceniona w Tybecie. Zwykle korzysta z niej wysoki establiszment religijnej struktury państwa tybetańskiego.
Pro¶ba Tana wywołała głębokie poruszenie w klasztorze, w którym spędził on całe swoje życie,  niezauważony przez nikogo. Ponieważ takowej pro¶bie nie można odmówić, Tan uzyskał możliwo¶ć przeprowadzenia owej szczególnej medytacji umierania. Zdziwienie przerodziło się w zdumienie, gdy po przepisanym okresie otworzono zamurowane pomieszczenie i znaleziono tam jedynie paznokcie i włosy. Oznaczało to, że Tan był niezwykł± istot±, poziomem swego rozwoju przewyższaj±c± znakomitych inkarnowanych Rinpocze i głowy szkół. Jak to było możliwe, że nie zauważono tego faktu przez całe jego długie życie? To pytanie zadawali sobie z pokor± wszyscy członkowie społeczno¶ci owego klasztoru buddyjskiego.
Na olimpiadzie w kategorii joga Tan zapewne nie zdobyłby medalu, choćby dlatego, że nie zakwalifikowałby się do „kadry narodowej”, tak jak w hierarchii społeczeństwa tybetańskiego nie osi±gn±ł on wyżyn.
Wła¶nie, joga na Olimpiadzie w Chinach... Od jakiego¶ czasu dochodziły do mnie wie¶ci o tajemniczych mistrzostwach ¶wiata w jodze, odbywaj±cych się gdzie¶ za oceanem. Teraz dzięki informacji przedstawionych na portalu joga-joga.pl stało się to dla mnie bardziej zrozumiałe.
Grupa stoj±ca za tak pojmowan± praktyk± jogi pragnie wprowadzić jogę do dyscyplin olimpijskich już na Olimpiadę w Pekinie! Nie głosowałbym za tym, ale też nie wytaczam przeciw temu armat. Z cał± pewno¶ci± nie byłaby to impreza dla Tanów i jemu podobnych, ale może kto¶ odniósłby z niej jak±¶ korzy¶ć?
Przy całym bogactwie technik weryfikuj±cych i wspomagaj±cych proces rozwoju wewnętrznego, istota owego procesu pozostanie zawsze tajemnic±.
Wielki nauczyciel duchowy Jiddu Krishnamurti nigdy nie stawał przed żadn± komisj± egzaminacyjn±, nawet we wczesnej młodo¶ci. Nie oznacza to oczywi¶cie dyskredytacji technik rozwoju wewnętrznego i ich metod oceny, a także faktu istnienia hierarchii społecznej. Je¶li się jest w Drodze, dobrze jest mieć MAPĘ i umieć okre¶lać swoje miejsce na niej.
Poziom mentalny (najwyższy pułap naszej cywilizacji jako takiej)  nie jest w stanie wyłapać wszystkich uwarunkowań procesu wzrastania duchowego. Żeby się do TEGO zbliżyć należy przekroczyć umysł (ale pamiętajmy, że pojęcie umysłu jest bardzo rożnie definiowane w szkołach rozwoju wewnętrznego).
I wła¶nie dobrze jest u¶wiadomić sobie pojawiaj±ce się pytanie: Jak± Drog± pod±żam? Drog± Tana, czy też drog± „jogi olimpijskiej”?  Nie jest tak, że ten dwie ¶cieżki s± zupełnie oddzielone od siebie. Dłuższy czas biegn± razem, ale w pewnym miejscu (i czasie) rozdzielaj± się....
Ażeby wyłaniaj±cy się główny rys niniejszego tekstu bardziej uzupełnić należy wspomnieć o jeszcze jednym zjawisku – o zaczynaniu, czyli odnajdywaniu Pocz±tku. Zacytujmy na pocz±tku owego w±tku uzupełniaj±cego mistrza Omraama, który tak mawiał do swych uczniów:
„Nigdy nie zapomnijcie, że najważniejszym momentem każdego działania jest jego pocz±tek. Wła¶nie pocz±tek daje sygnał do wyswobodzenia sił, które już nigdy nie zatrzymuj± się w pół drogi, a id± do końca. Je¶li zaczniecie co¶ w harmonii, to wszystko inne będzie odbywało się harmonijnie...„
Problem w tym, że to miejsce rozdzielenia jest trudno dostrzec, a jak już nas „złapie” jedno z możliwych rozwi±zań, to trudno jest potem przeskoczyć, je¶li się zdecydujemy na zmianę. Dramatycznie mały procent Podróżników potrafi ¶wiadomie odnajdywać ów Pocz±tek każdej swej życiowej aktywno¶ci  (w rzeczywisto¶ci s± to setki i tysi±ce Pocz±tków).Trochę większy wie, że to wła¶nie stanowi istotę rozwoju wewnętrznego.  Pracujmy więc w tym Kierunku....
Wilhelm Reich mawiał, że struktura to zamrożony ruch. Tam gdzie zaczynamy tworzyć Strukturę (i nie u¶wiadamiamy sobie zagrożeń temu towarzysz±cych), tam zaczyna się kończyć Rozwój.
Instytucja Struktury: budynek, stałe „godne” dochody, „top” jakiej¶ struktury nauczycielskiej – to może rodzić stagnację, nawet w dynamice „płaskiej” rywalizacji. Pewna forma rywalizacji, w postaci pełnego otwarcia się na Rzeczywisto¶ć, gotowo¶ć akceptacji każdej możliwo¶ci w dynamice Działania – to jest Rozwój.
Nie dajmy się kierować w bok. Uważnie obserwujmy dwa możliwe aspekty Drogi i w odpowiednim czasie (i miejscu) odnajdujmy Rozstajne Drogi.
Ale dla Podróżników znajduj±cych się przed  Rozwidleniem, joga na Olimpiadzie może okazać się potrzebna ....

Największa ¶wi±tynia człowieka jest wewn±trz niego; to wła¶nie tam może się on komunikować o każdej porze ze Stwórc±, jego Stwórc±, medytuj±c i koncentruj±c się - za po¶rednictwem swej Wyższej JaĽni". Nie mówcie mi o budowaniu ¶wi±tyń, ko¶ciołów, katedr, aszramów i czegokolwiek podobnego. Spójrzcie do wewn±trz siebie i zobaczycie, że posiadacie wszystko, czego potrzebujecie, aby się komunikować ze STWÓRCˇ, po prostu dlatego że to wła¶nie ON  tam TO umie¶cił....
Michel Desmarquet 

Leszek Mioduchowski
Lublin 04-2007
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft