Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Tak dla jogi na Olimpiadzie - Krzysztof Stec

  • poniedziałek, 29 wrze¶nia 2008
  • autor: Krzysztof Stec
Pomysł, aby uczynić jogę dyscyplin± olimpijsk± wywołał duży oddĽwięk w¶ród nauczycieli niezależnie od linii przekazu. Do tej pory zamieszczali¶my wypowiedzi nauczycieli, którzy byli przeciwni umieszczeniu jogi w¶ród dyscyplin olimpijakich. Dzi¶ wypowiedĽ Krzysztofa Steca, który jest ZA jog± jak± dysycplin± olimpijsk±.
Moja pierwsza reakcja na artykuł “Joga na Olimpiadzie” z Daily Telegraph była podobna do większo¶ci pogl±dów już zaprezentowanych w portalu joga-joga.pl. Dla mnie joga to wysublimowana metoda psycho-somatyczno-duchowa maj±ca na celu osi±gnięcie pełni możliwo¶ci ukrytych w człowieku, która kompletnie nie wi±że się z jak±kolwiek religi±. Z takim rozumieniem nauki jogi rozpocz±łem ćwiczenia najpierw pod kierunkiem prof. Tadeusza Paska w 1968 roku, potem pojechalem w 1975 roku na studia do Instytutu Kaivalyadhama w Lonavli, następnie z Maurycym Friedmanem wielokrotnie spotykałem Nisargadattę Maharaja, a od 1976 praktykowałem ze Swamim Muktanand± Siddha Jogę itp., itd.

Jednak po głębszym zastanowieniu i przeanalizowaniu polskiej rzeczywisto¶ci, gdzie od wielu lat wraz z prof. Tadeuszem Paskiem i innymi, starali¶my się bezskutecznie umiejscowić jogę w oficjalnych instytucja takich jak np. AWFy, pomy¶lałem, że może nie byłby to aż tak zły pomysł.

Jak chyba wiadomo większo¶ci nauczycieli jogi najróżniejszych tradycji, w Polsce s± oni automatycznie namaszczani „zaszczytnym” okre¶leniem liderów niebezpieczniej „sekty” zwanej jog±. Oczywi¶cie, taka percepcja naszej działalno¶ci przez duż± czę¶ć naszego przecież bardzo katolickiego społeczeństwa nie pomaga w rozwijaniu działalno¶ci, a s± wypadki kiedy wręcz uniemożliwia lub szykanuje nas.

Z tego też powodu my¶lę, że kiedy Międzynarodowy Komitet Olimpijski nazwie jogę now± dyscyplin± olimpijsk±, pewne polskie kręgi katolickie i reszta społeczeństwa wreszcie zdobędzie trochę wiedzy na ten temat (mimo, że dosyć powierzchownej) i już przynajmniej oficjalnie nikt nie będzie się nas „czepiał”. A ponieważ Akademie Wychowanie Fizycznego maj± w swoim statucie obowi±zek popierania sportów olimpijskich, będ± musiały utworzyć zakłady zajmujace się t± dziedzin± sportu oraz prowadzić zwi±zane z tym sportem badania.

Z drugiej strony jest prawd± co mówi Michele Pernetta, że konkurencja w jodze istnieje od bardzo wielu lat. Sportowa joga narodziła się około 2000 lat temu i wyrażało się to współzawodnictwem różnych szkół filozoficznych oraz klasztorów (a¶ramów). Mitologicznym bogiem tej sztuki współzawodnictwa był ¦iva jako Nataradż. Jako sport joga opiera się przede wszytskim na wychowaniu duchowym. Fizyczne i umysłowe techniki s± oceniane dopiero wtedy kiedy zawodnik osiagn±ł stan pełnej kontroli ducha.
Kiedy w latach 70-tych studiowałem na rocznym kursie dyplomowym w instytucie Kaivalyadhama1 (to taki Harvard jogi na ¶wiecie) byłem zdumiony, kiedy jeden z moich kolegów-studentów ze stanu Punjab powiedział mi, iż on jest trenerem jogi z tego stanu i jest odpowiedzialny za przygotowania swojej drużyny na doroczne ogólno-indyjskie mistrzostwa w jodze. I pomimo, że sam palił papierosy i do woli jadł mięso, był bardzo gibki i technicznie mógł wykonać bardzo dobrze wiele asan.

Spróbujmy więc przez chwilę spojrzeć pozytywnie na t± dziwaczn± propozycję umiejscowienia jogi na olimpiadzie. Wydaje się, że nawet w tak okrojonej wersji może przynie¶ć duże korzy¶ci społeczno¶ci międzynarodowej. Entuzja¶ci (głównie nauczyciele Bikram Yoga) opracowali wiele szczegółowych reguł, które chciałbym pokrótce przedstawić. Proponuj± oni, aby konkurencje jogi sportowej podzielić na cztery pod-dyscypliny:

    * Jogę artystyczn±
    * Jogę rytmiczn±
    * Jogę atletyczn±
    * Asany jogi


Definicja jogi sportowej:
Joga sportowa jest duchow± dyscyplin±, która podkre¶la duchowe wychowanie człowieka oraz jego kontrolę nad wrażeniami, emocjami, pasjami czy uczuciami. Nagradzana jest inteligecja duchowa człowieka poprzez ocenianie afektywnej i emocjonalnej inteligencji podczas zawodów dla każdego zawodnika, osoby technicznej czy trenera tego zawodnika.
Celem sportowej konkurencji jest indywidualna duchowa realizacja przy pomocy współ-konkurowania, które jest używane do poprawnienia własnego duchowego treningu. Każdy z zawodników jest głównie trenowany w duchowej dyscyplinie pomimo równoległego treningu na poziomie umysłowym i cielesnym. Sportowa joga używa technikę współzawodnictwa jako ¶rodka do osi±gniecia celu duchowego.

Z tej definicji jasno więc można wnosić, że z propozycj± jogi sportowej nie jest aż tak Ľle jak by¶my mogli to wstepnie wnioskować. A teraz parę słów o każdej z pod-dyscyplin jogi sportowej:

1) Joga Atletyczna
Joga atletyczna ocenia perfekcyjne wykonanie każdej asany, tzn. perfekcyjne wykonanie asany w linii (alignment), siłę, równowagę, opór i dokładny zakres ruchu. Wymagana jest perfekcyjna koorynacja oddechu w asanie (kontrola energii), odpowiednio dobrany oddech (swara joga). Ocenia się też stan pratjahary (introspekcji), dharany (koncentracji) oraz tam gdzie to możliwe dhyany (stan medytacji). Obserwuje się, czy od strony duchowej zawodnik nie jest zdenerwowany, zestresowany lub też zaniepokojony. Pokazanie przez zawodnika spokoju, harmonii i zadowolenia da zawodnikowi wysokie noty. Zademonstrowanie takich pozytywnych stanów duchowych jest ważniejsze niż umiejętno¶ci fizyczne takie jak gibko¶ć, sił± czy równowaga.
Oceniana jest także ogólna postawa zawodnika i jego zachowania (karma joga), gdzie zawodnik postępuje bez oczekiwania na jak±¶ specjaln± korzy¶ć czy resultat (dharma joga). Je¶li np. zawodnik martwi się i lub jest zaniepokojony swoim wynikami czy rezultatem współzawodniczenia, wówczas tak naprawdę traci dobry wynik w całych zawodach.

2) Joga Artystyczna
Joga artystyczna składa się z serii asan, które powinny być wykonane jako płyn±ca sekwencja (kramadżis). Poza wymogami okre¶lonymi dla jogi atletycznej tutaj jest jeszcze dodana muzyka, atrakcyjny ubiór, naturalne elementy artystyczne, ogólna elegancja, rytm wykonania oraz rytm oddychania. Sekwencja asan jest wykonywana w rytm muzyki dobranej przez zawodnika według wła¶ciwych kryteriów (tj. dobrego smaku). Asany powinny być poł±czone harmonijnymi ruchami, które ł±cz± poszczególne asany. Takie ł±czniki powinny być krótkie i wykonane w jak najkrótszym czasie. Zawodnik powinien wykazać swoj± duchowo¶ć i zadowolenie w czasie wykonywania vinjasy.
Wła¶ciwa postawa duchowa i rado¶ć ruchu ma fundamentalne znaczenie przy ocenie przez sędziów. Zawodnik powinien się starać wej¶ć w pewny rodzaj „relacji sympatii i emocjonalnego utożsamienia się” z widowni± oraz panelem sędziowskim.

3) Joga Rytmiczna
Joga rytmiczna jest wykonywana w parach, tzn. obie osoby wykonuj± w tym samym czasie t± sam± asanę. Ważne jest by ruchy obu uczestników w teamie były zsynchronizowane i wykonywane w takim samym zakresie ruchowym. Pozostałe reguły s± takie same jak dla jogi artystycznej.

4) Asany Jogi
Ta pod-dyscyplina jest w znacznej mierze poł±czona z regułami jogi atletycznej. Jednak tutaj asany s± wykonywane do maksimum gibko¶ci, siły, równowagi, dokładno¶ci ułożenia ciała oraz oporu.

Proponuje się aby takie zawody jogi sportowej odbywały się w bardzo wielu grupach wiekowych, praktycznie od kolebki do wieku starczego.

Oceny
W tak krótkim artykule trudno jest podać wszystkie szczególy systemu oceniania zawodników, jednak ogólnie zaplanowano, że maksymalna ocena to 10 puntów. Składać się maj± na ni± następuj±ce czynniki:

    * Ocena wykonania asan: maksymalnie 1 punkt
    * Ocena aspektu umysłowego: maksymalnie 1 punkt
    * Ocena aspektu duchowego: maksymalnie 4 punkty
    * Ocena aspektu społecznego: maksymalnie 1 punkt
    * Ocena aspektu ekologicznego: maksymalnie 1 punkt
    * Ocena aspektu kulturowego: maksymalnie 1 punkt
    * Ocena wiedzy filozoficznej: maksymalnie 1 punkt


Chciałbym wyrazić nadzieję, że udało mi się przekonać chociaż niektórych przeciwników jogi olimpijskiej do nowego podej¶cia do tego tematu. Pomimo tego, że sam nie jestem zwolennikiem takich rozwi±zań widzę pewne korzy¶ci szczególnie w polskim kontek¶cie, które ważne byłyby dla wszystkich poważnie i duchowo zainteresowanych tym tematem.

Na koniec chciałbym pokazać niektóre proponowane zestawy asan dla zawodników zainteresowanych w sportowej jodze atletycznej oraz w sportowych asanach jogi.

Z pozdrowieniami dla wszystkich polskich joginów,

Krzysztof Stec
Absolwent Instytutu Kaivalyadhama w Lonavli
www.sklep.joga-joga.pl
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft