Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Czy jogin powinien głosować w wyborach?

  • wtorek, 11 listopada 2014
  • autor: Wiktor Morgulec
Czy bycie joginem oznacza wył±czenie się z doczesnych aktywno¶ci? Czy powstrzymanie zjawisk ¶wiadomo¶ci, cel jogi to neutralna obojętno¶ć wobec tego co się wydarza wokół? Czy osoba pod±żaj±ca ¶cieżk± jogi powinna angażować się w życie społeczne, czy wręcz przeciwnie?
Żeby znaleĽć odpowiedĽ na te pytania, trzeba zdefiniować przede wszystkim: kto to jest jogin?
Je¶li za jogina uznamy osobę, która pod±żaj±c o¶miostopniow± ¶cieżk± jogi (ashtanga yoga marga), d±ży do pełnej samorealizacji, wyzwolenia (samadhi, mokhsa, nibbana) to można podzielić takie osoby na dwie podstawowe grupy. Tych, którzy całe swoje życie dedykowali pod±żaniu ¶cieżk± i zrezygnowali z doczesnych spraw tego ¶wiata, zostali mnichami, eremitami, sanyasami. Nic nie posiadaj±, żyj± z jałmużny społeczeństwa, nie podejmuj± żadnej innej aktywno¶ci, poza rozwijaniem się w praktyce. Druga grupa, znacznie nam bliższa, to osoby prowadz±ce normalne, ¶wieckie życie, nie będ±ce mnichami, posiadaj±ce swoje rodziny, pracuj±ce, aktywnie działaj±ce w społeczeństwie, a poza tym praktykuj±ce jogę, pod±żaj±ce szlachetn± ¶cieżk±.
W przypadku mnichów, sanyasinów, sprawa jest prosta. Tak samo jak rezygnuj± ¶wiadomie ze wszystkich aspektów życia nie zwi±zanych bezpo¶rednio z praktyk±, nie angażuj± się również w społeczne tematy, rozwijaj±c kompletn± neutralno¶ć, czysto¶ć i idealn± obojętno¶ć wobec wszelkich zjawisk ¶wiadomo¶ci. W tym oczywi¶cie pozostaj± neutralni wobec jakichkolwiek politycznych opcji. Takich joginów jest oczywi¶cie bardzo niewielu w obecnych czasach. A co ciekawe, te osoby mog± realizować swoj± misję wył±cznie w pełnej symbiozie i przy pomocy... osób drugiej kategorii. Bez ich pomocy fizycznie nie byliby w stanie przetrwać. Jaka to pomoc?
Kolokwialnie mówi±c - wikt i opierunek oraz, co bardzo istotne na poziomie osób sprawuj±cych władzę – zapewnienie bezpiecznych warunków do praktyki. W kraju targanym wojnami, niepokojami, kryzysami nie ma dogodnych warunków do praktyki. Dlatego jednym z obowi±zków władców w dawnych czasach było zapewnienie w kraju odpowiednich warunków, żeby osoby pod±żaj±ce szybszym wariantem ¶cieżki o¶wiecenia (mnisi, sanyasi) mogli się rozwijać. Wszelkie społeczne, polityczne i gospodarcze niepokoje s± przeszkod± i m±dry władca tak zarz±dzał królestwem, żeby ich unikać.
W obecnych czasach, raczej nie ma już królestw i władców i ciężar odpowiedzialno¶ci za to co się dzieje spada demokratycznie...na nas wszystkich. Jeste¶my współodpowiedzialni za to jakie warunki do praktykowania o¶miostopniowej ¶cieżki jogi opartej na yamach i niyamach – uniwersalnych zasadach moralnych, s± tworzone. Nie ma ucieczki od tej odpowiedzialno¶ci. Nie ma wymówki, że jogin zachowuje neutraln± obojętno¶ć wobec pojawiaj±cych się wydarzeń. Tak± obojętno¶ć ćwicz± i zachowuj± ci 100% jogini, którzy zrezygnowali ze wszystkiego.
My osoby praktykuj±ce jogę (nie -mnisi), aktywnie tworz±ce społeczeństwo mamy wręcz obowi±zek w ramach przestrzegania yam i niyam kształtować rzeczywisto¶ć tak, aby jogiczne warto¶ci były obecne i żywe. Jakie s± te jogiczne warto¶ci? Ahimsa – niekrzywdzenie, co bynajmniej nie oznacza pacyfizmu. S± bowiem sytuacje, kiedy tylko podejmuj±c z czystym sercem bardzo mocn± akcję można powstrzymać nawet używaj±c przemocy agresora. Satya – prawda. Poznawanie złożonej, wielopoziomowej prawdy, sprzyja temu umiejętno¶ć postrzegania spraw z wielu punktów widzenia, któr± poprzez praktykę medytacji i jogi rozwijamy.
Te dwie podstawowe warto¶ci zwi±zane z jog±, powinny determinować aktywn± postawę osób, które pod±żaj± ¶cieżk± jogi. Katalizatorem jest oczywi¶cie m±dro¶ć i wgl±d, umiejętno¶ć postrzegania rzeczywisto¶ci w całej jej złożono¶ci, a nie tylko powierzchniowych, łatwo dostrzegalnych prawdach.
Całkiem niedawno wielki jogin Mahatma Ghandi opracował strategię walki z niegodziwo¶ci± i opresj± na bazie biernego oporu. Nazwał to: stayagraha.. Pod jego fizycznym i duchowym przewodnictwem setki milionów Hindusów pozbyły się brytyjskich okupantów bez stosowania przemocy. Bierny opór wymagał ogromnej odwagi, Gandhi apelował do swoich zwolenników, żeby ich rany były na piersi, a nie na plecach. Ta forma walki, bez walki wymagała ogromnego po¶więcenia i odwagi. Brytyjczycy mordowali tysi±cami stawiaj±cych bierny opór Hindusów, ale w końcu przegrali i wynie¶li się z Indii.
To s± przykłady praktycznego zastosowania jogicznych warto¶ci, w skomplikowanych sytuacjach jakie przynosi codzienne życie. Prawdziwy „¶wiecki jogin” nie jest pasywn±, obojętn± na to co dzieje się wokół osob±. Wręcz przeciwnie. Podejmuje działania, działania na bazie m±dro¶ci, a nie chwilowych emocji. Czy będzie to wybór, czy brak wyboru- ważne żeby był ¶wiadomy.
 
Wiktor Morgulec
Wiktor
 
 
 
 
 
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft