Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Prostota. Jarosław Chybicki

  • pi±tek, 1 kwietnia 2016
  • autor: Jarosław Chybicki
W tradycji Zen jest takie pojęcie „enso”. Jest to okr±g, rysowany jednym poci±gnięciem pędzla. Kr±g ten jest odzwierciedleniem stanu umysłu malarza, dlatego też szczególnie ciekawe s± kręgi malowane przez Mistrzów, którzy maj± pewn± rękę, spokojny oddech i wyciszony umysł. Enso jest też niezwykle prostym symbolem, to tylko okr±g, jednak ł±czy w sobie nieskończono¶ć i teraĽniejszo¶ć, głębie i powierzchowno¶ć, stało¶ć i zmienno¶ć. A to tylko okr±g. Jest też po prostu piękny i wyraża prostotę, która jednak jest bardzo trudno osi±galna. 
enso
Prostota, co ważne, nie oznacza prostactwa, co wszyscy rozumiemy doskonale. Prostota jest elegancka, efektywna, czasem subtelna, często nieoczywista, kreatywna. Osi±gnięcie takiej prostoty może być zadaniem do¶ć trudnym. Prostota - ma w biznesie do¶ć bogat± tradycję. Wystarczy wspomnieć jeden z filarów biznesowego sukcesu firmy Apple, prostotę używania ich telefonów. Maj± tylko jeden przycisk. Proste struktury organizacyjne redukuj± koszty. Proste pomysły rewolucjonizuj± biznes na naszych oczach. Prostota ma też kilka innych znaczeń. 
 Prostota w życiu
Prostota w życiu może przybrać różne formy. Jedn± z nich jest minimalizm. Minimalizm ten wynika ze wzmocnienia poczucia własnej warto¶ci, przez co w znacznie mniejszym stopniu inwestujemy w zewnętrzne oznaki statusu, bycia kim¶ ważnym. Maj±c silniejsze wewnętrzne osadzenie w sobie samym, nie potrzebujemy zewnętrznych potwierdzeń i dowodów bycia kim¶ warto¶ciowym. ¬ródło odczuwania szczę¶cia przemieszcza się bardziej do wewn±trz, dzięki czemu znacznie więcej rzeczy sprawia nam przyjemno¶ć. A co ciekawe nasze szczę¶cie jest budowane w oparciu o mniej materialistyczne elementy. Przy okazji dużo oszczędzamy!
Istnieje opowie¶ć o Sokratesie, który uwielbiał chodzić po rynku i ogl±dać różne rzeczy wystawione na sprzedaż. Uczniowie byli bardzo zdziwieni jego zwyczajem. Nigdy nic nie kupował. Kiedy¶ spytali go o ten dziwaczny zwyczaj, przechadzania się między straganami i ogl±dania z zaciekawieniem różnych przedmiotów, z którego to ogl±dania nic nie wynikało. Sokrates odpowiedział: „Uwielbiam odkrywać bez jak wielu rzeczy jestem absolutnie szczę¶liwy”.
W podobnym sensie minimalizm jest efektem rosn±cego poczucia szczę¶cia, które staje się w dużym stopniu niezależne od zewnętrznych uwarunkowań. Ponieważ nie potrzebujemy do prowadzenia satysfakcjonuj±cego i spełnionego życia wielu przedmiotów, otaczamy się przedmiotami znacznie bardziej subtelnymi, niezagracaj±cymi naszego ¶wiata, a nie przydatnymi tylko raz, zbędnymi. Nasze poczucie zadowolenia i szczę¶cia zyskuje wiele Ľródeł, a nie tylko posiadanie np. coraz lepszego samochodu. 
 Prostota w życiu to, także bardziej bezpo¶redni stosunek do rzeczywisto¶ci. Różne wydarzenia, które nam się przytrafiaj± nie tyle s± stresuj±ce same w sobie, w sposób obiektywny, ile s± stresuj±ce, dlatego, że je w ten sposób odbieramy. Marek Aureliusz w ksi±żce Rozmy¶lania: (do samego siebie) pisze:
Wypadki zewnętrzne ani troszeczkę nie dotykaj± duszy ani nie maj± wstępu do duszy, ani nie mog± duszy zmienić, ani poruszyć. Zmienia się i porusza ona sama siebie. A do jakich s±dów sama się wzniesie, takie wydaje o tym, co się jej zdarza z zewn±trz.”
enso
Bardziej bezpo¶redni stosunek do rzeczywisto¶ci odejmuje z niej to, co do niej wkładamy w postaci oczekiwań, potrzeb, ocen, ambicji. Zwykle odnosimy to, co nam się przydarza do jakiego¶ zewnętrznego wzorca „Jak powinno być”. Skutkuje to konieczno¶ci± kontroli, lękiem przed niepoż±danym rozwojem wypadków, poczuciem zagrożenia w trakcie porażek czy krytyki. Niemal wszelkie negatywne zdarzenia uruchamiaj± w głowie wewnętrzny monolog, który z kolei budzi różne negatywne emocje. Prostota upraszcza nasze życie i w ten sposób, że je¶li umie¶cimy w wydarzeniach mniej naszych oczekiwań, ocen do tego, co się dzieje, wówczas możemy traktować porażki, jako szanse, możemy lepiej adaptować się do i tak zmieniaj±cego się ¶wiata, utrzymywać bardziej satysfakcjonuj±ce relacje i mieć nieco bardziej pozytywny stosunek do ¶wiata. Niezależnie od tego, co się wokół nas dzieje. Ten rodzaj prostoty jest do¶ć radykalny, bowiem upraszczamy nasz ¶wiat wewnętrzny, pozwalaj±c odej¶ć temu, co nam „miesza w głowie”. 
 Prostota w życiu może też przybrać formę zmianę orientacji perspektywy czasowej z „kiedy¶ i gdzie¶” na „tu i teraz”. Jest to zmiana o doniosłym znaczeniu. Orientacja wył±cznie na przyszło¶ć, jako efekt uboczny przynosi niezadowolenie z tego, co jest w tej chwili. Zwykle też obejmujemy stosunkowo niedaleki horyzont czasowy, na przykład rok, najwyżej dwa lata. Nie bardzo planujemy w perspektywie całego naszego życia. Przeniesienie uwagi na moment bież±cy jest, paradoksalnie, także przeniesieniem uwagi na znacznie dłuższy horyzont czasowy: całego naszego życia, a nawet tego, co będzie, kiedy już opu¶cimy ten ¶wiat. A być może i dalej.
Innymi słowy prostota oznacza wysiłek, aby sensownie zagospodarować minutę, która się wła¶nie zaczęła.
Nie mamy specjalnego wpływu na kolejny dzień, a nawet kolejn± minutę, mamy za to bardzo duży, na tę, która się wła¶nie dzieje. Z tego powodu jest to najcenniejsza minuta naszego życia, jedyna, jak± tak naprawdę mamy. Je¶li wystarczaj±co dobrze zajmiemy się wła¶nie t± minut±, to i całe nasze życie będzie znacznie lepiej „zaopiekowane”.
Jest takie powiedzenie: „Zajmij się minut±, a rok zajmie się sam sob±”. Prostota oznacza, zatem, że zajmujemy się czym¶ niezwykle małym, a mianowicie chwil± bież±c±, minut±, która trwa. Nasze zamierzenia i cele, ambicje i zamierzenia staj± się przez to bardziej realne, łatwiej osi±galne, oparte o realne potrzeby i możliwo¶ci. A potem zajmujemy się kolejn± minut±, kolejn±, kolejn±.
 Je¶li chcesz zobaczyć jak malować Enso
 
Jarek chybickiJarosław Chybicki - Partner Zarz±dzaj±cy Grow One, Dyrektor Merytoryczny Sopockiego Instytutu Rozwoju Biznesu. Z wykształcenia psycholog. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, paryskiej Sorbony oraz wielu kursów prowadzonych w USA, Niemczech oraz Rosji. Certyfikowany instruktor Mindfulness. Autoryzowany użytkownik Leadership Developmental Framework we współpracy z Harthill z Anglii. Certyfikowany coach Focus Energy Balance Indicator (FEBI). Prowadzi blog:www.jchybicki.pl
Twórca autorskiego programu podnoszenia efektywno¶ci pracy poprzez rozwój uważno¶ci – Mindfulness Based Professional Training, który znalazł uznanie wielu menedżerów i firm.
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Jesienne Ekocuda nadchodz±!

Naturalne kosmetyki polskich i zagranicznych producentów, warsztaty, wykłady, a przede wszystkim możliwo¶ć spotkania miło¶ników eco pod jednym dachem – to wyróżniki Ekocudów – targów kosmetyków naturalnych, które w dniach 25 - 26 listopada odbęd± się w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy w ...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

Eckhart Tolle – sylwetka człowieka, i jego „Potęga teraĽniejszo¶ci”

Z przekazem Eckharta Tolle spotkałam się około 5 lat temu. Absolutnie nic z tego przekazu nie rozumiej±c. Wpadła wtedy w moje ręce ksi±żka "Potęga teraĽniejszo¶ci", która brzmiała jak nie do końca sprecyzowany bełkot. Czytałam i z typowym dla współczesnego człowieka ignoranctwem dla wszystkiego czeg...

Nowe trendy w jodze

To, że joga jest trendy nie ulega w±tpliwo¶ci. Ale moda na jogę zaszła już tak daleko, że zaczęto tworzyć jej bardzo oryginalne, czasem nie do końca z filozofi± jogi zwi±zane odmiany. Ostatnie hity to joga nago, joga z piwem, joga z psem, czy joga pod wod±. Skusiliby¶cie się na któr±¶ z takich lekcj...

Dlaczego jogin miałby zastanowić się zanim wypije kawę?

Otóż picie jednej/ dwóch filiżanek kawy dziennie nie będzie miało większego wpływu na organizm, ale nadużycie już tak. Kawa stanowi sztuczny stymulator, tzn. wtedy kiedy nasz organizm mówi stop - muszę odpocz±ć to po wypiciu kawy może jednak działać dalej. Niejako oszukuję w ten sposób swój organizm...

Kuchnia Pięciu Przemian - Zima

Zima zbliża się wielkimi krokami, w niektórych regionach kraju mieli¶my już nawet przyjemno¶ć ogl±dać ¶nieg. Zaczyna się okres wieczorów poprzeplatanych krótkimi godzinami szarego ¶wiatła. Jak sobie radzić, żeby nie zapa¶ć się w ciemn±, zimow± noc?...

Spaghetti z dyni z różnymi sosami - Pycha!

Dynia makaronowa potrafi zaskoczyć. Najpierw trzeba j± znaleĽć na bazarze. Jest podłużna, kształtem przypomina piłkę do rugby. Na jej skórce maluj± się zielono-żółte abstrakcyjne wzory. Gdy j± przekroimy, ma delikatny, arbuzowy aromat....

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2017
Następne
PW¦CPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft