Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Zen i joga. Joanna Rewaj

  • sobota, 22 marca 2014
  • autor: Joanna Rewaj
Chcę podzielić się z Wami tym, co od 3 lat niezmiennie daje mi rado¶ć. Rado¶ć z życia. I rado¶ć życia. Coraz większ±. Tym „czym¶” jest praktyka. A konkretnie praktyka, której nazwa brzmi Asztanga Joga.

Nie wiem, jak podzielić się tym w słowach, bo łatwiej mi zwyczajnie praktykować i pozwalać, by rado¶ć i zachwyt naturalnie się pojawiały w ciele i umy¶le. Nie konceptualizować. Nie uzasadniać. Nie teoretyzować. Bo jak powiedział Pattabhi Jois, który uważany jest za ojca tej konkretnej ¶cieżki jogi, „...Joga to w 99% praktyka, a tylko w 1% teoria”. Tak samo zreszt± dzisiaj my¶lę o praktyce zen. O praktykowaniu życia też.
To jedna z najważniejszych rzeczy, której nauczyła mnie praktyka na macie: „Praktykuj. A reszta przyjdzie sama” („Do your practice and all is coming.“). W praktyce ważne jest zaufanie do własnej praktyki. I do efektów, które przyniesie.
Dla zachodniego umysłu, zauroczonego „robieniem” i „osi±ganiem”, zdanie to może wydawać się nieco zbyt pasywne, bo pozbawia nas – pozornie – kontroli nad tym, co chcemy osi±gn±ć. Ale przesuwaj±c akcent z drugiej czę¶ci zdania, na pierwsz±, łatwo zauważyć, że nie jest to zachęta do bezczynno¶ci, bo podstaw± praktyki jest - w moim przekonaniu, na dzisiaj - oddanie, determinacja i dyscyplina.
Zrozumienie tego przyniosło mi spokój i poczucie bezpieczeństwa zwi±zane z zaufaniem do regularnej praktyki. Do własnej indywidualnej drogi. Zmiana, która ma przyj¶ć, przyjdzie nieuchronnie. I przyjdzie w takiej postaci i takim tempie, w jakim ma przyj¶ć. Bez wymuszania, wyciskania siódmych potów i sprytnych ¶rodków. Pod jednym warunkiem – pod warunkiem, że będę praktykować.
Po prostu więc robię to, co do mnie należy – praktykuję z oddaniem. I regularnie. Angażuję się w to, co mam do zrobienia w konkretnej chwili. To oznacza dla mnie dyscyplina. I obserwuję efekty, których wcze¶niej przewidzieć nie mogłam, choć z perspektywy czasu, patrz±c wstecz, wydaj± się oczywiste. Tak, jak oczywiste z perspektywy czasu jest to, że nie mogły przyj¶ć wcze¶niej. Ta obserwacja dotyczy w pierwszej kolejno¶ci pewnych asan (np. lotosu, wygięć, stania na rękach, czy na głowie), ale obejmuje też szerszy aspekt, poczynaj±c od kwestii odżywiania się, a kończ±c na kwestii porównywania się do innych.
Asztanga Joga jest na pierwszy rzut oka praktyk± fizyczn±. Przez niektórych postrzegana jest jako modny fitness, który pomaga wzmocnić ciało, pewniej stan±ć na nogach i uelastycznić mię¶nie. Wzmacnia też serce, ponieważ jest praktyk± bazuj±c± w dużej mierze na dynamicznej pracy z oddechem. Do¶ć szybko jednak odkrywa się w sposób praktyczny (czyli nie intelektualny, ale do¶wiadczony na własnym przykładzie) zwi±zek ciała i oddechu ze stanem umysłu. Jedno wpływa na drugie.
Niektóre spostrzeżenia s± banalnie proste: je¶li zjem obfity posiłek bezpo¶rednio przed praktyk±, moja praktyka będzie po prostu nieprzyjemna i trudna.
Z czasem zaczyna dostrzegać się zwi±zki bardziej subtelne – np. to, że zjedzenie pizzy albo mięsa wpływa na praktykę jeszcze 2 dni póĽniej, a nie tylko przez 3 godziny.
Je¶li wyziębię ciało i nie zadbam o nerki, stawy pracuj± inaczej i praktyka – wbrew wszelkim wysiłkom – jest po prostu inna. Stres, brak snu, brak spokoju w umy¶le, wpływaj± na koncentrację i płynno¶ć praktyki.
Wszystko w nas, w ¶rodku, jest poł±czone. Z czasem zaczyna się widzieć, jak zmiany w poszczególnych partiach ciała wpływaj± na siebie nawzajem. Jak zmienia się na przykład ¶rodek ciężko¶ci, co zmienia sposób chodzenia i percepcję otaczaj±cego nas ¶wiata. Też uważno¶ć, bo zmiana ¶rodka ciężko¶ci plus brak uważno¶ci, mog± skończyć na przykład bolesnym upadkiem ze schodów.
Rywalizacja na macie z pocz±tku była dla mnie naturalna. Wci±ż zdarza mi się zreszt± obserwować zarówno pychę (jestem lepsza), jak i wstyd, że czego¶ nie robię z tak± łatwo¶ci±, jak kto¶, kto stoi obok.
Z czasem odkryłam, że gdy wzrasta koncentracja, oddanie własnej praktyce i dyscyplina zwi±zana z uważno¶ci±, w sposób naturalny przestaję obserwować innych i z nimi rywalizować.
To lekcja, która jest możliwa do zastosowania również poza mat± – obserwowanie innych i rywalizacja z nimi odwracaj± nasz± uwagę od tego, co sami mamy do zrobienia w swoim życiu.
Co nie oznacza, że nie należy być uważnym na to, co dzieje się na macie obok - choćby dlatego, by unosz±c nogę do góry, nie wsadzić komu¶ palca w bok (warto mieć ¶wiadomo¶ć, że bywa, iż maty s± porozkładane często do¶ć ciasno).
 Lekcja druga to lekcja oddechu, który rozpuszcza napięcie. Kiedy znajdę się w niewygodnym położeniu, nie uciekam, nie rezygnuję – po prostu ¶wiadomie oddycham. I – co było dla mnie zaskoczeniem – tam, gdzie był ból i napięcie, z czasem pojawia się przestrzeń. Ból znika. Z czasem pojawia się też większa ¶wiadomo¶ć, co w zasadzie boli, i co można zrobić bez ryzyka kontuzji. Oddech to jednak nie tylko kwestia napięć w ciele – to również sposób na rozpuszczanie napięć w umy¶le i pracy z nadętym, ambitnym, skupionym na własnych ż±daniach ego. To sposób pracy z „chcę”, „muszę”, „należy mi się”, „ż±dam”.
 “Breathing is very important. Without breathing, the spiritual mind and body are not coming. There is a method to breathing. That is Vinyasa”.
 Praktyka jogi pomaga mi odnaleĽć rado¶ć i przestrzeń w moim fizycznym ciele – poczuć je jako dar, a nie jako ograniczenie. Też jako przestrzeń, za któr± jestem ¶wiadomie odpowiedzialna, akceptuj±c, że na głębszym poziomie ciało działa poza moj± kontrol±, choć nie całkiem poza moj± ¶wiadomo¶ci±.
 „The rythm of the body, the melody of the mind & the harmony of the soul create the symphony of life“. B.K.S. Iyengar
 Za ten dar (bo tak postrzegam praktykę) dziękuję moim nauczycielom. W tym Kasi Grupińskiej, która przekonała mnie do Asztangi. I Ewie Makowskiej, pod okiem której praktykuję od ponad 2 lat.
Joanna Rewaj
 PS. "Shifting the limbs and putting asana before the ethics of the yamas is an acknowledgement that I can't exclusively think my way to letting go of my aggression, greed, jealousy, and my tendencies towards egotism, complacency, and lethargy.
I have to get physical, I have to build up my physical and mental power through asana, pranayama, and dhyana and then I can 'take on' my mind, I can take on correcting the diseased behaviors that follow from my inability to see through greed, anger and the host of aberrant desires and aversions that can impulsively take center stage" - David Garrigues.
 "Położenie nacisku na fizyczn± praktykę asan przed praktyk± etyczn± Yamas stanowi potwierdzenie tego, że nie wystarczy wył±cznie my¶leć o tym, żeby i jak pozbyć się agresji, chciwo¶ci, zazdro¶ci i tendencji do egoizmu, samozadowolenia i lenistwa.
Muszę stać się fizyczny. Praktykuj±c asany, pranayamy (oddech) i medytację, muszę zbudować fizyczn± i psychiczn± siłę. Wtedy dopiero mogę opanować mój umysł i zabrać się za korygowanie chorych zachowań, które wynikaj± z mojej niezdolno¶ci do zobaczenia chciwo¶ci, zło¶ci, nieprawidłowych pragnień i niechęci, które impulsywnie mog± przej±ć kontrolę” - David Garrigues. (tłum. Joanna Rewaj)
 Tekst ukazał się w biuletynie Sanghi Kanzeon Zen Dobry. Dziękuję autorce za zgodę na publikację.
Joanna Rewaj
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft