Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Czterna¶cie wskazań buddyzmu zaangażowanego.Thich Nhat Hanh

  • sobota, 19 stycznia 2013
  • opracował: Justyna Moćko
Thich Nhat Hanh jest mistrzem Zen, poet±, działaczem pokojowym. Jego życie jest niezwykłe. Urodził się w ¶rodkowym Wietnamie w roku 1926, nowicjuszem został w wieku 16 lat. Podczas wojny w Wietnamie mnisi mieli dylemat czy pozostać w klasztorach wiod±c dalej swe kontemplacyjne życie w medytacji czy raczej zacz±ć angażować się w pomoc mieszkańcom wiosek cierpi±cym na skutek zniszczeń wojennych. Nhat Hanh był tym, który pogodził obie te drogi, pomagaj±c w tworzeniu ruchu „buddyzmu zaangażowanego”. Od tamtej chwili po¶więcił swe życie pracy na rzecz wewnętrznej transformacji w służbie człowiekowi i społeczeństwu.
  1. Nie przyjmuj bezkrytycznie ani nie przywi±zuj się do żadnej doktryny, teorii, czy ideologii, nawet buddyjskiej. Nauki buddyjskie to tylko wskazówki; nie s± prawd± absolutn±.
 
2. Nie my¶l, że wiedza, któr± obecnie posiadasz, jest niezmienn± absolutna prawd±. Unikaj posiadania ciasnych pogl±dów i przywi±zania do obecnych opinii. Ucz się i praktykuj nie-przywi±zywanie do opinii, po to, by być otwartym i móc przyj±ć punkt widzenia innych. Prawdę znajduje się w życiu, a nie w wiedzy pojęciowej. B±dĽ gotów uczyć się przez całe swoje życie i nieprzerwanie obserwuj rzeczywisto¶ć w sobie i we ¶wiecie.
 
3. Nie zmuszaj innych, w tym również dzieci, w jakikolwiek sposób – czy to wykorzystuj±c pozycję władzy, czy też za pomoc± gróĽb, pieniędzy, propagandy, a nawet edukacji - do przyjęcia twoich pogl±dów. Niemniej jednak, poprzez pełen współczucia dialog, pomagaj innym porzucić fanatyzm i ciasne pogl±dy.
 
4. Nie unikaj cierpienia i nie zamykaj oczu na cierpienie. Nie trać ¶wiadomo¶ci jego istnienia w życiu ¶wiata. Szukaj sposobów, by być z tymi, którzy cierpi±, wł±czaj±c w to osobisty kontakt, wizyty, przesyłanie obrazów i dĽwięków. Wzbudzaj w ten sposób, w sobie i w innych, ¶wiadomo¶ć cierpienia na tym ¶wiecie.
 
5. Nie gromadĽ bogactwa, gdy miliony ludzi jest głodnych. Nie obieraj za cel swojego życia sławy, zysku, bogactwa czy też przyjemno¶ci zmysłowych. Żyj prostym życiem i dziel się czasem, energi± i zasobami materialnymi z potrzebuj±cymi.
 
6. Nie podtrzymuj zło¶ci lub nienawi¶ci. Naucz się je przenikać i przekształcać, kiedy s± jeszcze nasionami w twojej ¶wiadomo¶ci. Jak tylko się pojawi±, skieruj uwagę na oddech, aby zobaczyć naturę swojej nienawi¶ci.
 
7. Nie gub siebie w rozproszeniu, czy to wewnętrznym czy też w swoim otoczeniu. Praktykuj uważne oddychanie, by wrócić do tego co dzieje się w chwili obecnej. Pozostawaj w kontakcie z tym co zachwycaj±ce, orzeĽwiaj±ce i uzdrawiaj±ce, wewn±trz i na zewn±trz ciebie. Zasiewaj w sobie nasiona rado¶ci, pokoju i zrozumienia, aby ułatwić pracę nad przekształceniem głębokich poziomów swojej ¶wiadomo¶ci.
 
8. Nie wypowiadaj słów, które mog± powodować wa¶nie i rozłamy w społeczno¶ci. Rób co tylko możliwe, aby załagodzić i rozwi±zać wszelkie konflikty, nawet te najmniejsze.
 
9. Nie mów rzeczy niezgodnych z prawd± dla własnej korzy¶ci lub, aby zaimponować innym. Nie wypowiadaj słów, które wywołuj± podziały i nienawi¶ć. Nie rozpowszechniaj wie¶ci, których prawdziwo¶ci nie jeste¶ pewien. Nie krytykuj i nie potępiaj rzeczy, których nie jeste¶ pewien. Zawsze mów zgodnie z prawd± i w sposób konstruktywny. Miej odwagę mówić gło¶no o niesprawiedliwo¶ci, nawet je¶li może to zagrozić twojemu własnemu bezpieczeństwu.
 
10. Nie używaj społeczno¶ci buddyjskiej dla własnej korzy¶ci lub zysku, ani nie przekształcaj jej w partię polityczn±. Społeczno¶ć religijna powinna jednak, zdecydowanie sprzeciwiać się uciskowi i niesprawiedliwo¶ci i d±żyć do zmiany sytuacji, nie angażuj±c się przy tym w konflikty pomiędzy różnymi stronami.
11.Nie wykonuj pracy, która szkodzi ludziom i naturze. Nie inwestuj w przedsiębiorstwa, które pozbawiaj± innych szansy na życie. Wybierz zajęcie, które pomaga realizować twój ideał współczucia.
 
12. Nie zabijaj. Nie pozwalaj innym zabijać. Wykorzystaj wszelkie możliwe sposoby, aby ochraniać życie i zapobiegać wojnie.
 
13. Nie posiadaj niczego co powinno należeć do innych. Szanuj cudz± własno¶ć, lecz uniemożliwiaj drugim odnoszenie korzy¶ci z ludzkiego cierpienia lub cierpienia innych gatunków żyj±cych na Ziemi.
 
14. Szanuj swoje ciało. Naucz zajmować się nim z szacunkiem. Nie traktuj swojego ciała jedynie jako narzędzie. Zachowuj energie witalne (seksualn±, oddechu i duchow±) na realizację Drogi. (Dla braci i sióstr, którzy nie s± mnichami i mniszkami:) Ekspresji seksualnej powinny towarzyszyć miło¶ć i zobowi±zanie. W relacjach seksualnych b±dĽ ¶wiadom możliwo¶ci spowodowania przyszłego cierpienia. Aby zachować szczę¶cie innych, szanuj ich prawa i zobowi±zania. B±dĽ w pełni ¶wiadomy odpowiedzialno¶ci zwi±zanej z wprowadzaniem do ¶wiata nowego życia. Medytuj na ten ¶wiat do którego zapraszasz nowe istoty.
 
Z ksi±żki “Interbeing”: Fourteen Guidelines for Engaged Buddhism, revised edition: Oct. 1993 by Thich Nhat Hanh, published by Parallax Press, Berkeley, California
 
Czcigodny Thich Nhat Hanh jest mnichem buddyjskim, poet±, aktywist± pokojowym i autorem. Mieszka w społeczno¶ci monastycznej w południowo-zachodniej Francji, gdzie naucza, pisze, zajmuje się ogrodnictwem i pracuje na rzecz pomocy uchodĽcom na całym ¶wiecie. Dużo podróżuje prowadz±c odosobnienia po¶więcone sztuce ¶wiadomego życia. Przeprowadził m.in. specjalne odosobnienia dla amerykańskich weteranów wojennych, psychoterapeutów, artystów, działaczy ekologicznych i dzieci.
Tłumaczenie: Jan Skoczylas
Ľródło: viewonbuddhism.org
Tekst pochodzi ze strony ekobuddyzm.pl
Thich Nhat Hanh
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Jesienne Ekocuda nadchodz±!

Naturalne kosmetyki polskich i zagranicznych producentów, warsztaty, wykłady, a przede wszystkim możliwo¶ć spotkania miło¶ników eco pod jednym dachem – to wyróżniki Ekocudów – targów kosmetyków naturalnych, które w dniach 25 - 26 listopada odbęd± się w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy w ...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

Eckhart Tolle – sylwetka człowieka, i jego „Potęga teraĽniejszo¶ci”

Z przekazem Eckharta Tolle spotkałam się około 5 lat temu. Absolutnie nic z tego przekazu nie rozumiej±c. Wpadła wtedy w moje ręce ksi±żka "Potęga teraĽniejszo¶ci", która brzmiała jak nie do końca sprecyzowany bełkot. Czytałam i z typowym dla współczesnego człowieka ignoranctwem dla wszystkiego czeg...

Nowe trendy w jodze

To, że joga jest trendy nie ulega w±tpliwo¶ci. Ale moda na jogę zaszła już tak daleko, że zaczęto tworzyć jej bardzo oryginalne, czasem nie do końca z filozofi± jogi zwi±zane odmiany. Ostatnie hity to joga nago, joga z piwem, joga z psem, czy joga pod wod±. Skusiliby¶cie się na któr±¶ z takich lekcj...

Dlaczego jogin miałby zastanowić się zanim wypije kawę?

Otóż picie jednej/ dwóch filiżanek kawy dziennie nie będzie miało większego wpływu na organizm, ale nadużycie już tak. Kawa stanowi sztuczny stymulator, tzn. wtedy kiedy nasz organizm mówi stop - muszę odpocz±ć to po wypiciu kawy może jednak działać dalej. Niejako oszukuję w ten sposób swój organizm...

Kuchnia Pięciu Przemian - Zima

Zima zbliża się wielkimi krokami, w niektórych regionach kraju mieli¶my już nawet przyjemno¶ć ogl±dać ¶nieg. Zaczyna się okres wieczorów poprzeplatanych krótkimi godzinami szarego ¶wiatła. Jak sobie radzić, żeby nie zapa¶ć się w ciemn±, zimow± noc?...

Spaghetti z dyni z różnymi sosami - Pycha!

Dynia makaronowa potrafi zaskoczyć. Najpierw trzeba j± znaleĽć na bazarze. Jest podłużna, kształtem przypomina piłkę do rugby. Na jej skórce maluj± się zielono-żółte abstrakcyjne wzory. Gdy j± przekroimy, ma delikatny, arbuzowy aromat....

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2017
Następne
PW¦CPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft