Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. wprowadza Audyt Produktowy.
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. wprowadza Audyt Produktowy.

  • ¶roda, 19 sierpnia 2009
  • autor: Katarzyna Michniewska
Eko Cykl jako pierwsza polska firma recyklingowa wprowadziła na rynek usługę pozwalaj±c± producentowi na rzetelne wywi±zanie się z obowi±zków zwi±zanych z opłata produktow± – Audyt Produktowy.
 Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. w wyniku przeszło siedmioletniego działania na rynku usług zwi±zanych z odzyskiem i recyklingiem zgromadziła unikatowe w tym obszarze do¶wiadczenie, które pozwoliło stworzyć now± usługę: Audyt Produktowy. Polega ona na wizycie przedstawiciela Eko Cyklu na terenie zakładu produkcyjnego b±dĽ firmy importera i  precyzyjnym okre¶leniu i weryfikacji szczegółowych aspektów realizacji obowi±zków, które wynikaj± z ustawy o opłacie produktowej.
 
W trakcie wizyty można uzyskać odpowiedĽ na następuj±ce pytania:
* jakie opakowania podlegaj± obowi±zkowi odzysku i recyklingu?
* jak prowadzić ewidencję opakowań wprowadzanych na rynek z produktami?
* jak wyliczać masę tych opakowań?
* jak minimalizować koszty zwi±zane z odzyskiem i recyklingiem?
* jakie zmiany zaszły w prawodawstwie, m.in. nowe poziomy odzysku i recyklingu na lata 2008 – 2014, dodatkowe obowi±zki w odniesieniu do palet drewnianych?
Dzięki audytowi można uzyskać odpowiedĽ na wszelkie nurtuj±ce pytania zwi±zane z opłat± produktow± oraz z tym, jak unikać wysokich opłat i zaoszczędzić. Wiedza ta jest tym bardziej cenna, że niewiele instytucji zgłębiło wystarczaj±co zapisy stale zmieniaj±cej się ustawy o opłacie produktowej. Wg specjalistów z Eko Cyklu bardzo często przedsiębiorcy maj± problem z wła¶ciwym zdiagnozowaniem, które z wprowadzanych przez nich opakowań podlega obowi±zkowi zapewnienia odzysku i recyklingu oraz w jaki sposób prowadzić poprawn± ich ewidencję. Wszelkiego rodzaju niedoci±gnięcia czy błędy zwi±zane z wyliczaniem masy opakowań wprowadzanych na rynek wi±ż± się z dodatkowymi kosztami: wyższe opłaty do organizacji odzysku, urzędów marszałkowskich czy kary ¶rodowiskowe.
eko cykl 4
Dla jako¶ci prowadzonych audytów nie bez znaczenia s± także profile osób prowadz±cych:
Maciej Krzyczkowski
specjalista w zakresie zarz±dzania ¶rodowiskowego; od 2006 roku przeszkolił ponad 1000 przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami; praktyczne do¶wiadczenie zdobywał w trakcie prowadzonych wizyt na terenie zakładów produkcyjnych; uczestnik licznych szkoleń i konferencji w zakresie problematyki zagospodarowania odpadów opakowaniowych; zawodowe zainteresowania wi±że z problematyk± zarz±dzania ¶rodowiskowego  (ISO 14001, EMAS). Wiedzę w tym zakresie zdobył jeszcze w trakcie studiów na Międzywydziałowym Studium Ochrony ¦rodowiska (SGGW, Warszawa) oraz podyplomowym studium: Techniki i Instrumenty Zarz±dzania ¦rodowiskiem (AGH, Kraków). W firmie Eko Cykl Organizacja Odzysku S. A. pełni funkcje Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarz±dzania oraz jest odpowiedzialny za Dział Recyklingu i Edukacji Ekologicznej.
Katarzyna Michniewska
specjalista w zakresie logistyki odzysku; były pracownik działów logistyki największych ¶wiatowych koncernów FMGC (L’Oréal i Kraft Jacobs Polska) odpowiedzialna za plany produkcyjne i zamówienia do fabryk z całej Europy; praktyczne do¶wiadczenie w zakresie gospodarki odpadami zdobyła prowadz±c od 2002 organizację odzysku o największej liczbie klientów w¶ród organizacji odzysku w Polsce; zawodowe zainteresowania wi±że z problematyk± roli logistyki odzysku w tworzeniu warto¶ci dodanej w sieciach dostaw, pisz±c pracę doktorsk± w tym zakresie (SGH, Warszawa). Absolwentka Wydziału Zarz±dzania i Informatyki (UE, Wrocław) - specjalizacja logistyka. Dyplom Wydziału Prawa (UW, Warszawa) - prawo spółek handlowych. W firmie Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. jest członkiem zarz±du spółki.

 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Autentyczno¶ć czyli jak żyć w zgodzie ze sob±

"Autentyczno¶ć drog± do bogatego życia" to hasło zasłyszane przeze mnie ostatnio na jednym z wyst±pień Anthonego Robbinsa. Od razu mnie zaintrygowało. Pomy¶lałam sobie, że na co dzień zakładamy przecież różne maski, niejednokrotnie godz±c się na okoliczno¶ci, które tak naprawdę nie s± spójne z nasz±...

Metoda oddechowa Butejki - Tlenek azotu (NO)

Kolejnym gazem, o którym należy wspomnieć zajmuj±c się oddechem i metod± Butejki jest tlenek azotu. Gaz ten stanowi skuteczn± obronę przed zwężeniem naczyń krwiono¶nych i naturalnie obniża ci¶nienie krwi, zapobiegaj±c chorobom sercowo – naczyniowym. Okre¶lany jako "cz±steczka życia" jest produ...

Małe codzienne przyjemno¶ci czyli życie w rytmie slow

Aby żyć szczę¶liwe w rytmie slow nie wystarczy zwolnić tempo, upro¶cić plan zajęć i zminimalizować ilo¶ć rzeczy wokół siebie. Trzeba jeszcze m±drze zaplanować, co robić z odzyskanym czasem. ...

Szczę¶cie i zdrowie w naszych rękach, czyli siła mudry

Słowo "mudra" – w sanskrycie pieczęć – brzmi tajemniczo, ale tak naprawdę mudry doskonale znamy. Składamy ręce w modlitewnym skupieniu albo w niemym zachwycie; zaciskamy pię¶ci, gdy potrzeba nam siły lub krzyżujemy palce na szczę¶cie. Te pierwotne, bliskie wszystkim ludziom gesty, s± zn...

Odpoczynek jest takim samym obowi±zkiem człowieka jak praca.

Zacznę słowami Elihana Feathera – "Gdyby ludzie kochali pracę, ci±gle jeszcze oraliby ziemię zakrzywionym kijem i nosili ciężary na plecach." Ale to wła¶nie d±żenie człowieka do równowagi pomiędzy tym co wymaga wysiłku a błogim spokojem sprawia, że cywilizacja posuwa się stale do przodu. ...

Wiosenna dieta według ajurwedy.

Wiosn± wszystko się zaczyna, odnawia. Wszystko ożywa. Wiosna to aktywno¶ć, to wzrost, ekspansja, energia, kreatywno¶ć i ekspresja. To czas kiedy należy szczególnie zadbać o swoje ciało. ...

Metoda Butejki, ci±g dalszy fascynuj±cej opowie¶ci na temat oddychania

Ludzie oddychaj± coraz więcej. Prawidłowa objęto¶ć oddechowa to 4-6 litrów na minutę. Z dekady na dekadę jest ona jednak coraz większa, a za tym idzie też podwyższenie norm. ...

Dlaczego jogini wygl±daj± młodziej?

Aktywno¶ć fizyczna dbaj±ca o wszystkie układy w ciele, daj±ca wskazówki jak zdrowo żyć, oddychać spokojnie i pokochać siebie – taka wła¶nie jest joga. Mało tego - joga niczego od nas nie chce – nic nie wymusza – daje ogrom możliwo¶ci, z którego wybieramy to czego na aktualnym etapi...

Regularna praktyka jogi ratuje życie

Trzy godziny jogi tygodniowo przez rok dobroczynnie wpływa na stan zdrowia osób otyłych, zagrożonych cukrzyc± i cierpi±cych na nadci¶nienie – to wyniki badań grupy naukowców z hongkońskiego uniwersytetu, które opublikowano w "Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports". Zespołowi bad...

„Idealny człowiek oddycha tak, jakby nie oddychał”.

Do życia niezbędne nam s± trzy rzeczy: woda, jedzenie i powietrza. Która z nich jest najważniejsza? Możemy wytrzymać bez pokarmu przez kilka tygodni, a bez wody przez kilka dni. Jednak bez powietrza przeżyjemy tylko kilka minut. Je¶li porównamy istotno¶ć każdego z tych elementów dla naszego przetrwa...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Kwietnia 2018
Następne
PW¦CPSN
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft