Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. wprowadza Audyt Produktowy.

  • ¶roda, 19 sierpnia 2009
  • autor: Katarzyna Michniewska
Eko Cykl jako pierwsza polska firma recyklingowa wprowadziła na rynek usługę pozwalaj±c± producentowi na rzetelne wywi±zanie się z obowi±zków zwi±zanych z opłata produktow± – Audyt Produktowy.
 Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. w wyniku przeszło siedmioletniego działania na rynku usług zwi±zanych z odzyskiem i recyklingiem zgromadziła unikatowe w tym obszarze do¶wiadczenie, które pozwoliło stworzyć now± usługę: Audyt Produktowy. Polega ona na wizycie przedstawiciela Eko Cyklu na terenie zakładu produkcyjnego b±dĽ firmy importera i  precyzyjnym okre¶leniu i weryfikacji szczegółowych aspektów realizacji obowi±zków, które wynikaj± z ustawy o opłacie produktowej.
 
W trakcie wizyty można uzyskać odpowiedĽ na następuj±ce pytania:
* jakie opakowania podlegaj± obowi±zkowi odzysku i recyklingu?
* jak prowadzić ewidencję opakowań wprowadzanych na rynek z produktami?
* jak wyliczać masę tych opakowań?
* jak minimalizować koszty zwi±zane z odzyskiem i recyklingiem?
* jakie zmiany zaszły w prawodawstwie, m.in. nowe poziomy odzysku i recyklingu na lata 2008 – 2014, dodatkowe obowi±zki w odniesieniu do palet drewnianych?
Dzięki audytowi można uzyskać odpowiedĽ na wszelkie nurtuj±ce pytania zwi±zane z opłat± produktow± oraz z tym, jak unikać wysokich opłat i zaoszczędzić. Wiedza ta jest tym bardziej cenna, że niewiele instytucji zgłębiło wystarczaj±co zapisy stale zmieniaj±cej się ustawy o opłacie produktowej. Wg specjalistów z Eko Cyklu bardzo często przedsiębiorcy maj± problem z wła¶ciwym zdiagnozowaniem, które z wprowadzanych przez nich opakowań podlega obowi±zkowi zapewnienia odzysku i recyklingu oraz w jaki sposób prowadzić poprawn± ich ewidencję. Wszelkiego rodzaju niedoci±gnięcia czy błędy zwi±zane z wyliczaniem masy opakowań wprowadzanych na rynek wi±ż± się z dodatkowymi kosztami: wyższe opłaty do organizacji odzysku, urzędów marszałkowskich czy kary ¶rodowiskowe.
eko cykl 4
Dla jako¶ci prowadzonych audytów nie bez znaczenia s± także profile osób prowadz±cych:
Maciej Krzyczkowski
specjalista w zakresie zarz±dzania ¶rodowiskowego; od 2006 roku przeszkolił ponad 1000 przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami; praktyczne do¶wiadczenie zdobywał w trakcie prowadzonych wizyt na terenie zakładów produkcyjnych; uczestnik licznych szkoleń i konferencji w zakresie problematyki zagospodarowania odpadów opakowaniowych; zawodowe zainteresowania wi±że z problematyk± zarz±dzania ¶rodowiskowego  (ISO 14001, EMAS). Wiedzę w tym zakresie zdobył jeszcze w trakcie studiów na Międzywydziałowym Studium Ochrony ¦rodowiska (SGGW, Warszawa) oraz podyplomowym studium: Techniki i Instrumenty Zarz±dzania ¦rodowiskiem (AGH, Kraków). W firmie Eko Cykl Organizacja Odzysku S. A. pełni funkcje Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarz±dzania oraz jest odpowiedzialny za Dział Recyklingu i Edukacji Ekologicznej.
Katarzyna Michniewska
specjalista w zakresie logistyki odzysku; były pracownik działów logistyki największych ¶wiatowych koncernów FMGC (L’Oréal i Kraft Jacobs Polska) odpowiedzialna za plany produkcyjne i zamówienia do fabryk z całej Europy; praktyczne do¶wiadczenie w zakresie gospodarki odpadami zdobyła prowadz±c od 2002 organizację odzysku o największej liczbie klientów w¶ród organizacji odzysku w Polsce; zawodowe zainteresowania wi±że z problematyk± roli logistyki odzysku w tworzeniu warto¶ci dodanej w sieciach dostaw, pisz±c pracę doktorsk± w tym zakresie (SGH, Warszawa). Absolwentka Wydziału Zarz±dzania i Informatyki (UE, Wrocław) - specjalizacja logistyka. Dyplom Wydziału Prawa (UW, Warszawa) - prawo spółek handlowych. W firmie Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. jest członkiem zarz±du spółki.

 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft