Rola kobiet w propagowaniu selektywnej zbiórki odpadów. Jolanta Osiak
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Rola kobiet w propagowaniu selektywnej zbiórki odpadów. Jolanta Osiak

  • czwartek, 25 czerwca 2009
  • autor: Jolanta Osiak
Według Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. należy w sposób wyraĽny podkre¶lić potencjalne możliwo¶ci kobiet oraz docenić ich ogromne znaczenie w osi±ganiu sukcesów edukacyjnych.
Pozytywna rola kobiet w proekologicznych przedsięwzięciach jest niestety niedoceniana. Zbyt rzadko zapraszane s± one do udziału w tego typu projektach. Kampania Eko Cyklu kierowana bezpo¶rednio do kobiet pozwoli na zwrócenie ich uwagi na problem i nawi±zanie bezpo¶rednio z nimi koniecznej współpracy.
¬ródłem idei traktuj±cej kobiety jako swoiste medium w organizowanym przedsięwzięciu jest 20 zasada AGENDY 21, przyjętej na Szczycie Ziemi (odbywaj±cym się w dniach 3 – 14 czerwca 1992 r. w Rio de Janeiro), w brzmieniu:
"Kobiety odgrywaj± żywotn± rolę w zarz±dzaniu ¶rodowiskiem i w jego rozwoju. St±d też ich pełny udział w działaniach w tym zakresie jest ważnym aspektem osi±gnięcia trwałego i zrównoważonego rozwoju.”
eko cykl 5
 
Kadr z filmu propaguj±cego selektywn± zbiórkę. ¬ródło: Eko Cykl Organizacja Odzywsku S.A>
 
 
 
 
 Eko Cykl poprzez przygotowan± kampanię po¶rednio przyczynia się do zmiany wci±ż funkcjonuj±cego w naszym społeczeństwie wizerunku kobiet: obrazu kobiety zajmuj±cej się domem i prac± zawodow±. Firma przez to nie neguje, wręcz przeciwnie – ogromnie docenia społeczn± rolę kobiet w polskich rodzinach. Stanowi ona punkt wyj¶cia dla całego przedsięwzięcia. Obejmuje szeroki zestaw zadań, zajęć i działań o ogromnym i kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania, trwało¶ci i harmonijnego współżycia członków gospodarstw domowych. To kobiety s± organizatorkami życia codziennego rodziny, głównymi wykonawcami podstawowych czynno¶ci takich jak: żywienie, ubieranie, utrzymanie mieszkania, pomoc psychologiczna – w postaci wsparcia, pierwsza pomoc medyczna, edukacyjna itp., a także głównymi osobami zarz±dzaj±cymi życiem kulturalnym i wypoczynkowym domowników.
W większo¶ci przypadków kobiety – matki s± pierwszym i podstawowym Ľródłem odniesienia i autorytetem. To ich nawyków w pierwszej kolejno¶ci nabieraj± dzieci i to kobiety wskazuj± dzieciom prawidłowe zachowania.
eko cykl 6Eko Cykl pragnie wskazać inn± przestrzeń aktywno¶ci, w której kobiety mog±, a nawet powinny, odegrać znacz±c± rolę. Stawia przed nimi kolejne zadanie służ±ce ochronie ¶rodowiska naturalnego. Przymierzaj±c się do realizacji kampanii firma zakłada następuj±c± ¶cieżkę zdarzeń:
* prowadzenie w¶ród kobiet edukacji ekologicznej na temat zasad selektywnej zbiórki,
* utrwalenie w ¶wiadomo¶ci kobiet rodzajów odpadów oraz kolorów pojemników do segregacji,
* przekazywanie zdobytej wiedzy dzieciom.
 
Im bardziej u¶wiadomimy kobietom konieczno¶ć dbania o ¶rodowisko, tym skuteczniej zachęci się je do wł±czenia w kampanię Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.
Wyżej wymienione argumenty przemawiaj± za tym, żeby uznać tezę, że kobieta będzie najlepszym medium w d±żeniu do zmiany sposobu dbało¶ci o ¶rodowisko naturalne, za słuszn±.
Jolanta Osiak
Zainteresowane osoby mog± kontaktować się z działem edukacji ekologicznej e-mail: edukacja.ekologiczna@ekocykl.org lub za po¶rednictwem strony internetowej www.ekocykl.org

Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. jest spółk±, która powołana została na mocy ustawy do dbało¶ci o realizację nałożonych przez UE na Polskę obowi±zków w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Obowi±zek ten dotyczy producentów, importerów i jednostek handlowych, którzy dodaj± opakowania do swoich produktów. Opakowania te w wyniku konsumpcji staj± się odpadem, który należy zagospodarować. Eko Cykl jest organizatorem tego rynku, po¶rednicz±c między przedsiębiorcami maj±cymi obowi±zki a recyklerami, którzy fizycznie zajmuj± sie zbiórk± i recyklingiem odpadów opakowaniowych. 
     
.
eko cykl 7
Eko Cykl jako jedna z nielicznych organizacji odzysku prowadzi także wielopłaszczyznow± edukację ekologiczn±, której elementem jest mi. in. aktywowanie kobiet do udziału w segregacji odpadów w Polsce
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jaki Nett USA - Międzynarodowy Konwent Jogi 2019, Ceny Specjalne tylko do 20 lutego!

Zapraszamy na Międzynarodowy Konwent Jogi 2019. Go¶ć specjalny - Jaki Nett USA, dyplomowana nauczycielka jogi w tradycji B.K.S. Iyengara z 40-letnim do¶wiadczeniem, posiada stopień Senior I. Do udziału w Konwencie zapraszamy zarówno osoby pocz±tkuj±ce, jak i zaawansowane - do wyboru przygotowali¶my...

Joga na co dzień z premierem Indii

"Joga to podarek Indii dla całego ¶wiata. Niesie ze sob± zdrowie, dobrostan i pokój. Ł±czy w szczę¶ciu odległe od siebie narody" – mówił Narendra Modi. "Mój dzień rozpoczyna się od jogi. Ma dobroczynne wpływ na mój umysł i ciało". Je¶li kto¶ chce go na¶ladować, wystarczy poszukać w sieci klipó...

KURS NAUCZYCIELSKI JOGI INTEGRALNEJ

Rozpoczynamy zapisy na II Edycję ! Kurs nauczycielski przeznaczony jest dla osób, które pragn± zdobyć praktyczne umiejętno¶ci i rzeteln± wiedzę na temat różnych ¶cieżek i systemów jogi pod okiem najlepszych w Polsce specjalistów. Zdobyte kwalifikacje i umiejętno¶ci oraz końcowy certyfikat uprawnia...

Uwolnij swoj± miednicę, a reszta sama się ułoży. O praktyce skłonów do przodu.

Miednica stanowi poł±czenie kręgosłupa z kończynami dolnymi i jest "po¶rednikiem" w przenoszeniu ciężaru tułowia na nogi. Ponadto zadaniem miednicy i przyczepionych do niej mię¶ni jest utrzymanie górnej czę¶ci ciała w prawidłowej pozycji – dotyczy to pionowego ustawienia kręgosłupa w trakcie s...

Hotel Mazowsze Medi Spa w Ustroniu. Zdrowo, kameralnie i aktywnie

Mazowsze Medi SPA to kameralne, luksusowe miejsce położone w atrakcyjnym turystycznie Ustroniu nad rzek± Wisł± u stóp gór Równica i Czantoria przeplecionych szeregiem szlaków spacerowych, idealne dla osób pragn±cych spokoju, chc±cych wypocz±ć w pełnym tego słowa znaczeniu jak i tych, którzy szukaj± ...

WIOSENNE EKOCUDA JUŻ WKRÓTCE W TRZECH MIASTACH!

Eko to nie moda, to styl życia, który wybiera coraz więcej Polaków. O tym, w jak szybkim tempie rozwijaj± się Ekocuda, ¶wiadczy rosn±ca z roku na rok frekwencja, przybywa uczestników, a także wystawców. Coraz czę¶ciej decydujemy się na produkty wolne od chemii i dodatkowych substancji, zwracaj±c uwa...

Giganci futbolu na macie. Joga wzmacnia i uelastycznia

Barczy¶ci faceci w ochraniaczach i kaskach. Wygl±daj± jakby byli zakuci w zbroje. Zawodnicy futbol amerykańskiego musz± wykazać się sił± i zwinno¶ci±. S± bardzo narażeni na kontuzje, bo to sport kontaktowy. Żeby się lepiej poczuć, ci olbrzymi ćwicz± jogę. Opiekunowie zawodników z NFL po konsultacjac...

Zen we wnętrzach

Prostota, minimalizm i harmonia to główne filary stylu zen w architekturze. Nie oznacza to jednak, że w pomieszczeniach nie ma mebli i wszystkie ¶ciany s± białe. Aby urz±dzić wnętrze inspirowane stylem zen wystarczy kierować się kilkoma zasadami. Oto one. ...

Dwa tygodnie na jogę

Dwa tygodnie na zdrowie. Wprowadzaj±c jedn± mał± zmianę w swoim tygodniowym planie i wpisuj±c tam jogę, możesz sprawić, że zmieni się całe twoje życie. SprawdĽ i przekonaj się sam. 10 rzeczy, które możesz odnotować, ćwicz±c jogę każdego dnia, przez dwa tygodnie. ...

Korekta w jodze. Seksualne i fizyczne nadużycia (film) #metoo cz. I

Zmowa milczenia przerwana - Matthew Sweeney, jeden z najwybitniejszych nauczycieli Ashtanga jogi publikuje otwarty list, w którym przyznaje się do tolerowania przez nauczycieli i ¶rodowiska Ashtanga jogi seksualnch nadużyć i niebezpiecznych, uszkadzaj±cych uczniów korekt dokonywanych przez guru Asth...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Lutego 2019
Następne
PW¦CPSN
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft