Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Rola kobiet w propagowaniu selektywnej zbiórki odpadów. Jolanta Osiak

  • czwartek, 25 czerwca 2009
  • autor: Jolanta Osiak
Według Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. należy w sposób wyraĽny podkre¶lić potencjalne możliwo¶ci kobiet oraz docenić ich ogromne znaczenie w osi±ganiu sukcesów edukacyjnych.
Pozytywna rola kobiet w proekologicznych przedsięwzięciach jest niestety niedoceniana. Zbyt rzadko zapraszane s± one do udziału w tego typu projektach. Kampania Eko Cyklu kierowana bezpo¶rednio do kobiet pozwoli na zwrócenie ich uwagi na problem i nawi±zanie bezpo¶rednio z nimi koniecznej współpracy.
¬ródłem idei traktuj±cej kobiety jako swoiste medium w organizowanym przedsięwzięciu jest 20 zasada AGENDY 21, przyjętej na Szczycie Ziemi (odbywaj±cym się w dniach 3 – 14 czerwca 1992 r. w Rio de Janeiro), w brzmieniu:
"Kobiety odgrywaj± żywotn± rolę w zarz±dzaniu ¶rodowiskiem i w jego rozwoju. St±d też ich pełny udział w działaniach w tym zakresie jest ważnym aspektem osi±gnięcia trwałego i zrównoważonego rozwoju.”
eko cykl 5
 
Kadr z filmu propaguj±cego selektywn± zbiórkę. ¬ródło: Eko Cykl Organizacja Odzywsku S.A>
 
 
 
 
 Eko Cykl poprzez przygotowan± kampanię po¶rednio przyczynia się do zmiany wci±ż funkcjonuj±cego w naszym społeczeństwie wizerunku kobiet: obrazu kobiety zajmuj±cej się domem i prac± zawodow±. Firma przez to nie neguje, wręcz przeciwnie – ogromnie docenia społeczn± rolę kobiet w polskich rodzinach. Stanowi ona punkt wyj¶cia dla całego przedsięwzięcia. Obejmuje szeroki zestaw zadań, zajęć i działań o ogromnym i kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania, trwało¶ci i harmonijnego współżycia członków gospodarstw domowych. To kobiety s± organizatorkami życia codziennego rodziny, głównymi wykonawcami podstawowych czynno¶ci takich jak: żywienie, ubieranie, utrzymanie mieszkania, pomoc psychologiczna – w postaci wsparcia, pierwsza pomoc medyczna, edukacyjna itp., a także głównymi osobami zarz±dzaj±cymi życiem kulturalnym i wypoczynkowym domowników.
W większo¶ci przypadków kobiety – matki s± pierwszym i podstawowym Ľródłem odniesienia i autorytetem. To ich nawyków w pierwszej kolejno¶ci nabieraj± dzieci i to kobiety wskazuj± dzieciom prawidłowe zachowania.
eko cykl 6Eko Cykl pragnie wskazać inn± przestrzeń aktywno¶ci, w której kobiety mog±, a nawet powinny, odegrać znacz±c± rolę. Stawia przed nimi kolejne zadanie służ±ce ochronie ¶rodowiska naturalnego. Przymierzaj±c się do realizacji kampanii firma zakłada następuj±c± ¶cieżkę zdarzeń:
* prowadzenie w¶ród kobiet edukacji ekologicznej na temat zasad selektywnej zbiórki,
* utrwalenie w ¶wiadomo¶ci kobiet rodzajów odpadów oraz kolorów pojemników do segregacji,
* przekazywanie zdobytej wiedzy dzieciom.
 
Im bardziej u¶wiadomimy kobietom konieczno¶ć dbania o ¶rodowisko, tym skuteczniej zachęci się je do wł±czenia w kampanię Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.
Wyżej wymienione argumenty przemawiaj± za tym, żeby uznać tezę, że kobieta będzie najlepszym medium w d±żeniu do zmiany sposobu dbało¶ci o ¶rodowisko naturalne, za słuszn±.
Jolanta Osiak
Zainteresowane osoby mog± kontaktować się z działem edukacji ekologicznej e-mail: edukacja.ekologiczna@ekocykl.org lub za po¶rednictwem strony internetowej www.ekocykl.org

Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. jest spółk±, która powołana została na mocy ustawy do dbało¶ci o realizację nałożonych przez UE na Polskę obowi±zków w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Obowi±zek ten dotyczy producentów, importerów i jednostek handlowych, którzy dodaj± opakowania do swoich produktów. Opakowania te w wyniku konsumpcji staj± się odpadem, który należy zagospodarować. Eko Cykl jest organizatorem tego rynku, po¶rednicz±c między przedsiębiorcami maj±cymi obowi±zki a recyklerami, którzy fizycznie zajmuj± sie zbiórk± i recyklingiem odpadów opakowaniowych. 
     
.
eko cykl 7
Eko Cykl jako jedna z nielicznych organizacji odzysku prowadzi także wielopłaszczyznow± edukację ekologiczn±, której elementem jest mi. in. aktywowanie kobiet do udziału w segregacji odpadów w Polsce
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Jesienne Ekocuda nadchodz±!

Naturalne kosmetyki polskich i zagranicznych producentów, warsztaty, wykłady, a przede wszystkim możliwo¶ć spotkania miło¶ników eco pod jednym dachem – to wyróżniki Ekocudów – targów kosmetyków naturalnych, które w dniach 25 - 26 listopada odbęd± się w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy w ...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

Eckhart Tolle – sylwetka człowieka, i jego „Potęga teraĽniejszo¶ci”

Z przekazem Eckharta Tolle spotkałam się około 5 lat temu. Absolutnie nic z tego przekazu nie rozumiej±c. Wpadła wtedy w moje ręce ksi±żka "Potęga teraĽniejszo¶ci", która brzmiała jak nie do końca sprecyzowany bełkot. Czytałam i z typowym dla współczesnego człowieka ignoranctwem dla wszystkiego czeg...

Nowe trendy w jodze

To, że joga jest trendy nie ulega w±tpliwo¶ci. Ale moda na jogę zaszła już tak daleko, że zaczęto tworzyć jej bardzo oryginalne, czasem nie do końca z filozofi± jogi zwi±zane odmiany. Ostatnie hity to joga nago, joga z piwem, joga z psem, czy joga pod wod±. Skusiliby¶cie się na któr±¶ z takich lekcj...

Dlaczego jogin miałby zastanowić się zanim wypije kawę?

Otóż picie jednej/ dwóch filiżanek kawy dziennie nie będzie miało większego wpływu na organizm, ale nadużycie już tak. Kawa stanowi sztuczny stymulator, tzn. wtedy kiedy nasz organizm mówi stop - muszę odpocz±ć to po wypiciu kawy może jednak działać dalej. Niejako oszukuję w ten sposób swój organizm...

Kuchnia Pięciu Przemian - Zima

Zima zbliża się wielkimi krokami, w niektórych regionach kraju mieli¶my już nawet przyjemno¶ć ogl±dać ¶nieg. Zaczyna się okres wieczorów poprzeplatanych krótkimi godzinami szarego ¶wiatła. Jak sobie radzić, żeby nie zapa¶ć się w ciemn±, zimow± noc?...

Spaghetti z dyni z różnymi sosami - Pycha!

Dynia makaronowa potrafi zaskoczyć. Najpierw trzeba j± znaleĽć na bazarze. Jest podłużna, kształtem przypomina piłkę do rugby. Na jej skórce maluj± się zielono-żółte abstrakcyjne wzory. Gdy j± przekroimy, ma delikatny, arbuzowy aromat....

Joga kundalini – przebudzenie i opanowanie energii

Mnogo¶ć zajęć, które okre¶lane s± jako różne rodzaje jogi, może już przyprawić o zawrót głowy. W¶ród nich pojawia się kundalini. Samo słowo brzmi magicznie, a jogę kundalini otacza aura tajemnicy. Jest to jednak, wg jej zwolenników i adeptów, esencja jogi, emanacja życiowej energii, która przepływa ...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2017
Następne
PW¦CPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft