Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Warto przeczytać: „Podstawy samouzdrawiania”, Giennadij Małachow

  • ¶roda, 25 lutego 2015
  • autor: Paulina Szpargała
Nasze ciało ma w sobie naturaln± zdolno¶ć samouzdrawiania. O tym jak powrócić do stanu równowagi, o metodach, które mog± ułatwić oczyszczenie organizmu na głębokim poziomie i wesprzeć nasz wewnętrzny potencjał, zarówno poprzez odpowiedni± dietę jak i ruch – pisze w swojej publikacji G. Małachow, wprowadzaj±c czytelnika w tematykę w sposób konkretny i interesuj±cy.
 
malachow 1
Ponieważ „Podstawy samouzdrawiania” s± streszczeniem kilku ważnych publikacji autora, aby unikn±ć streszczania streszczenia, wybrałam kilka zagadnień tudzież my¶li, które podczas lektury w znacz±cy sposób zahaczyły się w mej pamięci i choć często s± to kwestie oczywiste, a być może nawet i błahe, ponieważ „ze szczegółów ¶wiat się składa” czasem i najprostsze kwestie poruszyć wypada. :)
Człowiek zaczyna zajmować się czym¶ poważnie dopiero wtedy, gdy problemy przybieraj± „ostateczny wymiar” i twardo przypieraj± do muru. (…) Je¶li dolegliwo¶ci s± słabe, połowiczne, można z tym żyć. Kwękasz, cierpisz, ale żyć możesz. Taka sytuacja nie daje motywacji do zajęcia się sob±. - G. Małachow
Bardzo często zaczynamy reagować na problem dopiero wówczas, gdy przybiera na sile do tego stopnia, że nie możemy już dłużej normalnie funkcjonować. Bagatelizuj±c w natłoku codzienno¶ci sygnały, które wysyła nam organizm i licz±c na chwilowo¶ć i rychł± ulotno¶ć dolegliwo¶ci na własne życzenie fundujemy sobie wielk± kumulację. Czy to w zdrowiu, czy też ogólnie w życiu „zbieramy to co zasiali¶my”. Je¶li na co dzień, nie przywi±zujemy uwagi do tego co i w jaki sposób jemy, trudno oczekiwać od układu pokarmowego harmonijnego funkcjonowania, skoro nie dbamy o jego dobro, nie stwarzamy warunków, w których mógłby sprawnie działać z pożytkiem dla całego organizmu. Każda z prezentowanych przez autora metod opiera się na (w mojej opinii) na istotno¶ci prostego mechanizmu przyczyny i skutku – prawa rz±dz±cego całym Wszech¶wiatem.
„Zorientuj się w swoich własnych my¶lach, emocjach i życzeniach, kontroluj je i naucz się rozróżniać, kiedy jeste¶ naprawdę sob±, a kiedy nie.”
Lecz cóż znaczy być naprawdę sob±? Czy istnieje jakie¶ ja, czy tylko moje? - moje intencje, moje my¶li, moje słowa, moje emocje, moje reakcje, moja ¶wiadomo¶ć lub moja nie¶wiadomo¶ć w odniesieniu do wszystkich wymienionych? Wbrew pozorom jest to kwestia kluczowa przy samoleczeniu. ¦wiadomo¶ci na poziomie ciała jest podstaw± do poznania pola energetycznego człowieka, któremu autor również po¶więcił w ksi±żce uwagę – bez poznania indywidualnej konstrukcji swojego organizmu nie jeste¶my w stanie sobie pomóc.
Aby proces samouzdrawiania mógł się wydarzać, najważniejsz± spraw± ciała fizycznego - wg Małachowa jest: „podtrzymanie w nim dostatecznej energii życia, jej stałe samoodnawianie się”. Ale musimy też wzi±ć pod uwagę ogóle procesy biorytmiczne, rz±dz±ce całym Wszech¶wiatem, które reguluj± życiow± aktywno¶ć wszystkich organizmów. Podej¶cie holistyczne w tym zakresie jest więc nieuniknione – nie możemy przecież wyci±ć się z kontekstu rzeczywisto¶ci.
¦rodowisko, w którym żyjemy w oczywisty sposób wpływa na stan naszego zdrowia. Je¶li nasz system odporno¶ciowy zawodzi, nigdy nie dzieje się to bez powodu.
Główn± sił± obronn± organizmu jest ¶wiadomo¶ć człowieka. Przy czym ¶wiadomo¶ć ta musi być prawidłowo zorientowana, nastawiona i skierowana. Je¶li występuj± w ¶wiadomo¶ci jakie¶ nieprawidłowo¶ci, to niezorganizowane działanie emocjonalne szybko niszczy wewnętrzn± harmonię, osłabia organizm i stanowi bodziec do przyci±gania pasożytów.”
I to pasożytom wła¶nie, po¶więcił G. Małachow oddzieln± publikację, z której wcale niepobieżnym streszczeniem możemy się zapoznać. O tym, że każdy z nas ma w sobie wirusy i mikroorganizmy, wiemy doskonale. Jednak co należy o nich wiedzieć? Dlaczego s± odpowiedzialne za choroby nowotworowe i wiele innych dolegliwo¶ci czyni±cych spustoszenia w organizmie? Jakie s± oznaki występowania różnego rodzaju pasożytów? - na te i inne pytania dostajemy gotowe odpowiedzi na stronach nasyconych informacj±.
W jaki sposób oczy¶cić organizm ze złogów i toksyn? Jakimi metodami w tym celu się posłużyć, aby osi±gn±ć zamierzony efekt? Od czego zależy jako¶ć procesu oczyszczaj±cego? Choć jest to temat rzeka, również w tej „pigułce” możemy poznać podstawy tej zwykłej i zarazem niezwykłej sztuki. Poznaj±c bardziej szczegółowo funkcje jelita grubego i w±troby – dwóch kluczowych narz±dów podczas oczyszczania – możemy z większ± ¶wiadomo¶ci± i zaufaniem podj±ć się tego wyzwania.
W±tki, które uważam za szczególnie warto¶ciowe w kontek¶cie całej publikacji, to:
1. Dieta rozdzielna z punktu widzenia leczniczo-uzdrawiaj±cego
Informacje, którymi dzieli się autor s± (jak dla mnie) wystarczaj±ce do skorzystania z porad opartych na podstawowych mechanizmach naszego organizmu. Pod±żaj±c za nimi, oczywistym wyda się m.in. fakt logiczno¶ci nie spożywania posiłków w stanie pobudzenia emocjonalnego, a jedzenia tylko kiedy jest się naprawdę głodnym – nie tylko znęconym przez apetyt; skoordynowanie posiłków zgodnie z rytmem biologicznym organizmu i rozpoczynanie każdego z nich od ¶wieżego pokarmu ro¶linnego lub soku; spożywanie składników naturalnych; dokładne przeżuwanie każdego kęsa; niepopijanie w trakcie ani po posiłku. Respektowanie tych oraz innych podstawowych zasad, z pewno¶ci± zaowocuj± w normalizację trawienia.
2. Ruch
Ruch może zast±pić prawie wszystkie lekarstwa, ale żadne lekarstwo nie zast±pi ruchu”. Przytoczony prze autora cytat I. P. Pawłowa, najtrafniej podsumowuje stanowisko jakie przyj±ł on wobec roli ruchu w kontek¶cie samouzdrawiania. Poprzez wysiłek fizyczny pobudzamy energię i usprawniamy jej przepływ przez nasze ciało. Szybkie chodzenie lub bieganie to najprostsze sposoby, aby tego do¶wiadczyć i zaobserwować ruch nieustanny cz±steczek wewn±trz nas, który możemy stymulować wła¶nie przez aktywno¶ć fizyczn± – nieocenion± dla dobra psychofizycznej kondycji.
Choć ksi±żki nie wypada nazwać „samouczkiem samouzdrawiania”, z pewno¶ci± wielu pożytecznych informacji możemy z niej zasięgn±ć i co najważniejsze – zastosować w praktyce. Zdrowie to stan energii życiowej, która wypełnia nas harmoni± na każdym poziomie. Wiedz±c jak zoptymalizować funkcjonowanie organizmu, pozostaje nam już tylko zindywidualizowanie owych metod i wdrożenie ich w nasze „tu i teraz”.
 malachow 1
Paulina Szpargała
paulina@joga-joga.pl
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jogowe przygotowanie do wyj¶cia na stok. Ferie z jog± 2018!

U progu sezonu narciarskiego przypominamy jakie korzy¶ci przynosi praktyka jogi dla narciarzy. ...

Kiedy mój umysł będzie w pełni elastyczny…?

Można by długo rozpisywać się o elastyczno¶ci ciała – metod na jej osi±gnięcie jest wiele i o ile będziemy systematyczni i konsekwentni osi±gniemy ten cel bez większego wysiłku – wszystko zależy od chęci i nastawienia. Nieco inaczej sprawa wygl±da z najważniejszym narz±dem sprawuj±cym ko...

Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft