Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Warto przeczytać: Jak zachować hormonaln± równowagę w okresie przekwitania? – Joga hormonalna. Dinah Rodrigues

  • pi±tek, 28 listopada 2014
  • autor: Paulina Szpargała
Jak odczuwalnie obniżyć poziom stresu, uporać się z zaburzeniami snu, zniwelować syndrom paniki i inne dolegliwo¶ci doskwieraj±ce szczególnie w okresie menopauzy? W autorskim programie popartym badaniami, znajduje się wiele sprawdzonych oraz nowatorskich pomysłów.
joga hormonalna
W każdej chwili przemijamy. Czy nam się to podoba czy nie, kiedy zaakceptujemy ten fakt, kieruj±c się własnym dobrem, zaczynamy uważniej obserwować zmiany zachodz±ce w naszym organizmie. ¦wiadomo¶ć ciała i procesów, które w nim zachodz± jest baz± do podjęcia działań, owocuj±cych w równowagę pscho-fizyczn± – a więc i w równowagę hormonaln±.
„Leczenie metod± jogi hormonalnej jest w gruncie rzeczy technik± energetyczn±, dzięki której doładowujemy ciało praniczne i harmonizujemy je. W ten sposób ciało energetyczne może doprowadzić do hormonalnej i fizjologicznej równowagi w ciele fizycznym.”
Autorka ujmuje zagadnienie przekwitania z wielu perspektyw – pocz±wszy od czysto fizycznej i fizjologicznej, skończywszy na psychicznej i energetycznej. Joga hormonalna podobnie jak inne tzw. systemy jogi, akcentuje holistyczne podej¶cie do człowieka, które w tym aspekcie ukierunkowane zostało szczególnie na dolegliwo¶ci towarzysz±ce często przekwitaniu kobiet. Nadrzędnymi celami ćwiczeń zaproponowanych przez Dinah Rodrigues jest minimalizacja objawów okresu pokwitania, pobudzanie produkcji hormonów, zapobieganie chorobom spowodowanym brakiem hormonów oraz harmonizowanie funkcji całego organizmu.
Cele postawione przez autorkę na płaszczyĽnie fizycznej, to wzmocnienie ko¶ci i muskulatury, korekcja postawy, modelowanie ciała oraz poprawa elastyczno¶ci ruchu. Oddziaływanie w przestrzeni psychicznej to przede wszystkim zwalczanie stresu, depresji, bezsenno¶ci oraz innych utrapień codzienno¶ci. Na płaszczyĽnie energetycznej za najistotniejsze zostały uznane: polepszenie absorbowania i rozprowadzania prany, rozbudzenie energii własnej czakr, odżywienie organów odpowiedzialnych za produkcję hormonów oraz ogóln± poprawę kondycji i dobrego samopoczucia.
Autorskie warianty ułożenia ciała zaproponowane w ksi±żce s± pomysłami przetestowanymi na grupie 64 kobiet w ¶rednim wieku, które wzięły udział w pilotażowym programie. Badania te obejmowały również badania ginekologiczne, testy poziomu hormonów oraz ankietę dotycz±c± samopoczucia – zarówno przed przyst±pieniem do programu oraz po jego zakończeniu.
Jak pisze sama autorka:
„Hormonalna joga jest lecznicza jest rodzajem dynamicznej jogi, która bardzo szybko prowadzi do oczekiwanych rezultatów. Chociaż używa specjalnych ćwiczeń i technik podobnie jak hatha joga, łatwo je opanować i praktykować. Wyniki motywuj± do dalszego działania, ponieważ terapia ta nie tylko powoduje podniesienie się poziomu hormonów, lecz prowadzi także do istotnej poprawy, je¶li chodzi o objawy zwi±zane z okresem menopauzy.”
Publikacja jest także Ľródłem informacji na temat fizjologi hormonów w życiu każdej kobiety. Jest to niezbędne minimum tzw. teorii, aby w praktyce móc pracować nad popraw± wydolno¶ci jajników, przysadki i tarczycy. Ponieważ w¶ród czynników pobudzaj±cych wydzielani hormonów w organizmie jest nie tylko regularny wysiłek fizyczny, autorka podkre¶la m.in. istotno¶ć kwestii wła¶ciwego odżywiania, rezygnacji z palenia tytoniu, ograniczenie spożywania alkoholu, kawy i herbaty.
Regularno¶ć praktyki oraz zwyczajna troska o siebie w okresie menopauzy to sprawdzone i skuteczne sposoby na utrzymanie dobrej formy i samopoczucia bez konieczno¶ci stosowania jakichkolwiek medykamentów. Oprócz wskazówek dotycz±cych ćwiczeń, znajdziemy tu także opisy technik oddychania – oddychanie dolne (przepon±), ¶rodkowe (międzyżebrowe), górne (szczytowe), kompletne, zmienne, „MIECH”, oddychanie wyzwalaj±ce, pobudzaj±ce przemianę materii, pranajama kwadratowa i odchudzaj±ca.
W podrozdziale 'MUDRY, BANDHY, MANTRY' zostały zaprezentowane najważniejsze wskazówki odno¶nie ich prawidłowego zastosowania, a materiał po¶więcony odczuwaniu energii pozwoli rozwin±ć wrażliwo¶ć ciała na przepływ energii i podj±ć próby kierowania pran±. Po sekwencji rozgrzewaj±cej mię¶nie do pracy można przej¶ć do ćwiczeń obszarów sprawiaj±cych problemy. Autorka skupia się na mię¶niach karku, ud, stawie biodrowym i obojczyku – rejonów najpowszechniej zagrożonym sztywno¶ci i napięciom.
W skład trwaj±cego 30 min. ZESTAWU CODZIENNYCH ĆWICZEŃ wchodz± m.in.:
1. Uproszczona wersja matsyendrasany
2. Mahasana
3. Muzułmańska postawa modlitewna
4. Diamentowy sen
5. Piękno twarzy – pięć fal prany
6. Małe ćwiczenia odprężaj±ce z pr±dem energii skierowanym do tarczycy i jajników
7. Vilomasana
8. Ryba
9. Pobudzenie jajników – sthambasaba (dynamicznie)
10. 2 etapy Surya bedhana
11. Stójka na ramionach
12. Energetyczne harmonizowanie jajników, tarczycy i przysadki mózgowej
13. Energetyczne harmonizowane biegunów i nadnerczy
14. Kierowanie energi± w celu rozgrzania dłoni i stóp
Dodatkowo zaproponowane zostały ćwiczenia zastępcze oraz zestaw pomagaj±cy zwalczyć zaburzenia snu, które tak często dotykaj± kobiety w czasie menopauzy oraz wskazówki do medytacji antystresowej. Pomocne mog± okazać się także zał±czone zestawienia niezbędnych witamin i minerałów, na które zwiększa się zapotrzebowanie oraz opisy przypadków kobiet z różnymi dolegliwo¶ciami – w tym wnioski końcowe z wyników przeprowadzonych badań.
joga hormonalna
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft