Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Warto przeczytać: Joga. Ilustrowany przewodnik anatomiczny. Leslie Kaminoff

  • pi±tek, 28 listopada 2014
  • autor: Paulina Szpargała
Asany z perspektywy anatomii, to nie tylko suche obrazy mię¶ni i ¶cięgien. Funkcjonalne ujęcie pozwala spojrzeć na praktykę „od ¶rodka” i szczegółowo poznać pracę jak± wykonujemy w pozycjach. Na poziomie struktury naszego ciała, podczas praktyki, angażujemy wszystkie układy i narz±dy, warto poznać które grupy mię¶ni aktywizujemy mniej, a które bardziej podczas konkretnej asany.
ilustrowany przewodnik anatomiczny
Jak już na wstępie pisze sam autor:
„Niniejsza ksi±żka z cał± pewno¶ci± nie jest wyczerpuj±cym i kompletnym studium ludzkiej anatomii ani obszernej nauki jogi (…). Moim zamiarem było przedstawienie tych szczegółów anatomii, które uznałem za kluczowe, najbardziej warto¶ciowe i użyteczne dla praktykuj±cych jogę, zarówno uczniów, jak i nauczycieli.”
Praktykuj±cy jogę od 20 lat Leslie Kaminoff – wykładowca anatomii na uniwersytecie w Nowym Jorku i twórca międzynarodowej szkoły terapii jogi skoncentrowanej na oddechu, stworzył pierwszy na ¶wiecie ilustrowany przewodnik po anatomicznej przestrzeni asan. Publikacja ważna dla każdej osoby zainteresowanej szczegółow± prac± mię¶ni podczas ćwiczeń. Z bogactwa informacji, autor wyłowił te najistotniejsze do zrozumienia mechanizmów funkcjonowania aparatu ruchu.
Ponieważ najgłębsze oblicze jogi opiera się na ¶wiadomo¶ci subtelnych doznań w przestrzeni własnego ciała, warto zadbać także o fundamentaln± znajomo¶ć budowy układu kostno-szkieletowego. Choć nie dla wszystkich osób praktykuj±cych jogę takie organoleptyczne ujęcie asan może być inspiruj±ce, to z pewno¶ci± dla wielu miło¶ników jogi, przewodnik będzie odkrywczym materiałem, dostarczaj±cym niezbędnej i przydatnej w praktyce wiedzy.
Znajomo¶ć struktury ciała, gruntuje poczucie bezpieczeństwa i poszerza horyzont poznawczy, chociażby na zwi±zek oddechu z kręgosłupem. Między innymi temu zagadnieniu autor po¶więca wiele uwagi. W rozdziale DYNAMIKA ODDYCHANIA, poprzez analizę: podstawowej jednostki życia – komórki, mechanizmów oddechu, roli przepony i poł±czeń narz±dów odpowiedzialnych za wymianę tlenow±, szczegółow± prezentację mię¶ni zaangażowanych w proces oddychania zbliżamy się do meritum – ostatecznego celu treningu oddechowego w jodze, jakim jest uwolnienie organizmu z nawykowych i dysfunkcyjnych ograniczeń.
„Praktyka jogi prowadzi do bardziej zintegrowanego, zrównoważonego oddychania, dzięki temu, że naucza ciało swobodnego reagowania na wymogi zwi±zane z poszczególnymi pozycjami oraz czynno¶ciami wykonywanymi na co dzień.”
JOGA I KRĘGOSŁUP, to czę¶ć publikacji skrupulatnie omawiaj±ca budowę kręgosłupa, bogato ilustruj±ca poszczególne kręgi i więzadła. Rodzaje ruchów kręgosłupa: zgięcie, wyprost, rotacja osiowa (skręt), zgięcia boczne oraz tzw. rozci±ganie osiowe zostały przybliżone poprzez krzywizny pierwotne i wtórne, które możemy u siebie zaobserwować nie tylko podczas praktyki asan, ale także przy wykonywania codziennych czynno¶ci. Z perspektywy kręgosłupa zostały przeanalizowane wygięcia w tył, skłony w przód, ruchy boczne i skręty. W nawi±zaniu do rozci±gnięcia osiowego, autor podkre¶la znaczenie bandh i mahamudry, tak istotnych dla całkowitego poł±czenia asan i pranayamy.
Aby ZROZUMIEĆ ASANY w ujęciu anatomicznym, przewodnik został zaprojektowany do¶ć intuicyjnie. W każdej z wyodrębnionych grup asan: stoj±cych, siedz±cych, klęcz±cych, leż±cych na plecach, leż±cych na brzuchu i z podparciem na rękach, zaprezentowanych zostało wiele kluczowych pozycji. Każda z nich została zaklasyfikowana do poziomu trudno¶ci wykonania przyjętego przez autora, do każdej z nich zostały przypisane kluczowe struktury – elementy anatomiczne spełniaj±ce największ± rolę. Dokładnie została też opisana praca stawów i mię¶ni najaktywniej wydłużaj±cych się przy wykonywaniu okre¶lonych ruchów. Cennymi wskazówkami mog± okazać się także opisy specyfiki oddechu w każdej z asan, dzięki którym możemy popracować nas własn± efektywno¶ci±. Warte uwagi s± również opisy ewentualnych utrudnień i oporów pracy mię¶ni, na które możemy napotkać podczas ćwiczeń. Ostrzeżenia i uwagi dodatkowe, które autor uznał za istotne wyczulaj± na elementarne kwestie, które czasem mog± umykać naszej uwadze.
Największym atutem ksi±żki (w moim odczuciu) jest klarowne zobrazowanie każdej z asan z uwzględnieniem mię¶ni i stawów najintensywniej w nich pracuj±cych. Ilustracje opatrzone dokładnym opisem oraz deskrypcje samych asan z perspektywy anatomicznej s± cennym Ľródłem wiedzy zdobytej przez autora na bazie własnej, wieloletniej praktyki jogi oraz działalno¶ci naukowej.
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft