Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Jogasutry i Jogabhaszja. Klasyczna joga indyjska w tłumaczeniu Leona Cyborana. Recenzja Justyna Moćko

  • sobota, 25 paĽdziernika 2014
  • autor: Justyna Moćko
W 1986 r po raz pierwszy ukazała się ksi±żka Jogasutry i Jogabhaszja. Klasyczna joga indyjska w tłumaczeniu Leona Cyborana. Pamiętna granatowa okładka, twarda oprawa. Nakład już dawno został wyczerpany i PWN w tym roku ponownie wydał t± kanoniczn± pozycję. Wydanie drugie jest nieco zmienione.
Jogasutry, na które często powołuj± się praktykuj±cy jogę to zbiór aforyzmów na temat praktyki i filozofii jogi przypisywanych Patandżalemu. Istnieje co prawda w±tpliwo¶ć czy autor Jogasutr tak faktycznie się nazywał, ale je¶li przyjmiemy to za fakt, pojawia się kolejna niejasno¶ć.
Wg Georga Feurersteina, autora Joga Encyklopedia znanych osób o nazwisku Patandżali było kilku w historii my¶li indyjskiej. Jeden był słynnym gramatykiem, drugi napisał ważne dzieło dotycz±ce badan rytualnej literatury wedyjskiej, trzeci był znanym nauczycielem sankhji - ortodoksyjnego systemu filozofii indyjskiej. Żadna z tych postaci nie jest najprawdopodobniej tym, który stworzył Jogasutry, choć tradycyjnie uważa się, autor Jogasutr i gramatyki to ta sama osoba. Jak widać, w przypadku autorów dzieł wiekopomnych jest problem z ustaleniem tożsamo¶ci – na gruncie europejskim mamy podobny problem - nie wiemy, czy Szekspir w ogóle istniał i czy był autorem dramatów.
 Tak czy tak, wiadomo, że Patandżali nie jest twórc± jogi tylko kodyfikatorem praktyk, które od niepamiętnych czasów funkcjonowały w Indiach. Dokonał pewnej systematyzacji i opisu tego, czym zajmowało się wiele pokoleń joginów.
jogasutry ksiazka
Jogasutry składaj± się ze 195 sutr – krótkich wersów, podzielonych na cztery rozdziały (pada), które s± kolejno zatytułowane:
1. samadhi pada ( o skupieniu, kontemplacji) 51 sutr
2. sadhana pada (o ¶cieżce jogi, praktyce) 55 sutr
3. wibhuti pada ( o zdolno¶ciach i mocach) 55 sutr
4. kaivalja pada ( o wolno¶ci i wyzwoleniu) 34 sutry
Cztery rozdziały odpowiadaj± podziałowi na cztery kasty, cztery stadia życia, cztery cele życia.
Jogasutry s± wyrażone poprzez bardzo oszczędne zdania lub niekiedy pojedyncze wyrazy, gdzie nierzadko zamiast podmiotu jest zaimek, a w całym dziele występuj± 4 czasowniki, ł±cznika „jest” też się nie stosuje. Można odnie¶ć wrażenie, że pisane były przez kogo¶, kto w maksymalnym skrócie dokonał notatek dla osób dobrze zorientowanych. Pisane w sanskrycie, hermetycznym, mało precyzyjnym językiem nie s± łatwe do tłumaczenia. St±d istnieje konieczno¶ć interpretacji. A wła¶ciwie każde tłumaczenie to już interpretacja.
Najstarszym i najistotniejszym komentarzem jest Jogabhaszja przypisywana Vjasie. Przez niektórych badaczy uważane za najbardziej wyróżniaj±ce się dzieło na temat jogi, gdyż komentarz jest bardzo bogaty w tre¶ć filozoficzn±.
 Najbardziej znanym polskim tłumaczeniem i interpretacj± Jogasutr jest przekład z oryginału (z sanskrytu) dokonany przez Leona Cyborana (1928-1977), który był filozofem i indologiem. Skończył ekonomie wrocławsk± filozofię ze specjalizacj± z psychologii oraz filologię indyjsk± na Uniwersytecie Warszawskim. Jog± klasyczn± interesował się będ±c w Indiach, gdzie jako interpretator starożytnych artykułów spotkał się z dużym uznaniem w¶ród joginów i wybitnych uczonych indyjskich. Pracę doktorsk± napisał na temat: „Purusza – byt podmiotowy w Jogasutrach”, natomiast przekład Jogasutr i Jogabhazjii miał być prac± habilitacyjn±. Zgin±ł w wypadku samochodowym nie kończ±c swojej rozprawy.
Jego spu¶cizn± naukow± zaj±ł się Wiesław Kowalewicz doprowadzaj±c do wydania tłumaczenia. Wykonał ogromn± pracę, gdyż tekst był niekompletny, przypisy niepełne, a on z notatek, publikacji Cyborana odtworzył cało¶ć.
Jogasutry Cyboran
 Na drugie wydanie „Jogasutr Jogabhaszja” składaj± się dwa artykuły Cyborana: „Filozofia jogi. Próba nowej interpretacji” oraz „Joga klasyczna. Filozofia i praktyka” Te dwa teksty stanowi± polski kanon my¶lenia o jodze w jakichkolwiek jej aspektach.
 W drugiej czę¶ci ksi±żki jest tłumaczenie oryginalnych tekstów sanskryckich uzupełnione o słownik wraz z indeksem.
Maj±c przygotowanie i językowe i filozoficzne Cyboran przełożył na język polski sutry z niezwykł± dokładno¶ci± i sumienno¶ci±. Tłumacz w sposób pełny oddał oryginalny charakter tekstu, co widać po dwustopniowym przekładzie. Najpierw znajdujemy sutryczny w swym charakterze przekład dosłowny, następnie rozszerzony, bliższy językowi polskiemu, zawieraj±cy odniesienia do oryginału oraz uzupełnienia i wersje alternatywne zwi±zane z pewn± zmienno¶ci± tekstu. Dalej do każdej sutry doł±czony jest komentarz Jogabhaszja przypisywany Wjasie. Na końcu umieszczony został fragment nieukończonego przez autora tłumaczenia Wiwarany – komentarza do Jogasutr autorstwa ¦ankary, jednego z największych filozofów hinduskich i niezwykle ciekawe posłowie do drugiego wydania Piotra Balcerowicza omawiaj±ce problemy z tytułem, autorem dzieła.
 Ksi±żka „Jogasutry Jogabhaszja” nie jest lektur± łatw±, mił± i przyjemn±. Ale konieczn± w biblioteczce każdego jogina.
Nie tylko dlatego, że jest to jeden z najpopularniejszych tekstów z filozofii indyjskiej na Zachodzie.
Nie tylko dlatego, że sutrami operuj± nauczyciele tacy jak Kriszmacharia., B.K.S Iyengar, (który dokonał przekładu i interpretacji Patandżalego), Patthabi Joice.
Nie tylko również dlatego, że jest to jedyny polski przekład z sanskrytu.
Ale przede wszystkim dlatego, że po prostu trzeba je znać, aby rozumieć, czym jest nauka płyn±ca z jogi.
 Justyna Moćko
Justyna@joga-joga.pl 
 Organizujemy Konkurs. Wygran± s± trzy egzemplarze ksi±żki. Zapraszam do zapoznania się z regułami konkursu;-)
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft