Jogasutry i Jogabhaszja. Klasyczna joga indyjska w tłumaczeniu Leona Cyborana. Recenzja Justyna Moćk
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Jogasutry i Jogabhaszja. Klasyczna joga indyjska w tłumaczeniu Leona Cyborana. Recenzja Justyna Moćko

  • sobota, 25 paĽdziernika 2014
  • autor: Justyna Moćko
W 1986 r po raz pierwszy ukazała się ksi±żka Jogasutry i Jogabhaszja. Klasyczna joga indyjska w tłumaczeniu Leona Cyborana. Pamiętna granatowa okładka, twarda oprawa. Nakład już dawno został wyczerpany i PWN w tym roku ponownie wydał t± kanoniczn± pozycję. Wydanie drugie jest nieco zmienione.
Jogasutry, na które często powołuj± się praktykuj±cy jogę to zbiór aforyzmów na temat praktyki i filozofii jogi przypisywanych Patandżalemu. Istnieje co prawda w±tpliwo¶ć czy autor Jogasutr tak faktycznie się nazywał, ale je¶li przyjmiemy to za fakt, pojawia się kolejna niejasno¶ć.
Wg Georga Feurersteina, autora Joga Encyklopedia znanych osób o nazwisku Patandżali było kilku w historii my¶li indyjskiej. Jeden był słynnym gramatykiem, drugi napisał ważne dzieło dotycz±ce badan rytualnej literatury wedyjskiej, trzeci był znanym nauczycielem sankhji - ortodoksyjnego systemu filozofii indyjskiej. Żadna z tych postaci nie jest najprawdopodobniej tym, który stworzył Jogasutry, choć tradycyjnie uważa się, autor Jogasutr i gramatyki to ta sama osoba. Jak widać, w przypadku autorów dzieł wiekopomnych jest problem z ustaleniem tożsamo¶ci – na gruncie europejskim mamy podobny problem - nie wiemy, czy Szekspir w ogóle istniał i czy był autorem dramatów.
 Tak czy tak, wiadomo, że Patandżali nie jest twórc± jogi tylko kodyfikatorem praktyk, które od niepamiętnych czasów funkcjonowały w Indiach. Dokonał pewnej systematyzacji i opisu tego, czym zajmowało się wiele pokoleń joginów.
jogasutry ksiazka
Jogasutry składaj± się ze 195 sutr – krótkich wersów, podzielonych na cztery rozdziały (pada), które s± kolejno zatytułowane:
1. samadhi pada ( o skupieniu, kontemplacji) 51 sutr
2. sadhana pada (o ¶cieżce jogi, praktyce) 55 sutr
3. wibhuti pada ( o zdolno¶ciach i mocach) 55 sutr
4. kaivalja pada ( o wolno¶ci i wyzwoleniu) 34 sutry
Cztery rozdziały odpowiadaj± podziałowi na cztery kasty, cztery stadia życia, cztery cele życia.
Jogasutry s± wyrażone poprzez bardzo oszczędne zdania lub niekiedy pojedyncze wyrazy, gdzie nierzadko zamiast podmiotu jest zaimek, a w całym dziele występuj± 4 czasowniki, ł±cznika „jest” też się nie stosuje. Można odnie¶ć wrażenie, że pisane były przez kogo¶, kto w maksymalnym skrócie dokonał notatek dla osób dobrze zorientowanych. Pisane w sanskrycie, hermetycznym, mało precyzyjnym językiem nie s± łatwe do tłumaczenia. St±d istnieje konieczno¶ć interpretacji. A wła¶ciwie każde tłumaczenie to już interpretacja.
Najstarszym i najistotniejszym komentarzem jest Jogabhaszja przypisywana Vjasie. Przez niektórych badaczy uważane za najbardziej wyróżniaj±ce się dzieło na temat jogi, gdyż komentarz jest bardzo bogaty w tre¶ć filozoficzn±.
 Najbardziej znanym polskim tłumaczeniem i interpretacj± Jogasutr jest przekład z oryginału (z sanskrytu) dokonany przez Leona Cyborana (1928-1977), który był filozofem i indologiem. Skończył ekonomie wrocławsk± filozofię ze specjalizacj± z psychologii oraz filologię indyjsk± na Uniwersytecie Warszawskim. Jog± klasyczn± interesował się będ±c w Indiach, gdzie jako interpretator starożytnych artykułów spotkał się z dużym uznaniem w¶ród joginów i wybitnych uczonych indyjskich. Pracę doktorsk± napisał na temat: „Purusza – byt podmiotowy w Jogasutrach”, natomiast przekład Jogasutr i Jogabhazjii miał być prac± habilitacyjn±. Zgin±ł w wypadku samochodowym nie kończ±c swojej rozprawy.
Jego spu¶cizn± naukow± zaj±ł się Wiesław Kowalewicz doprowadzaj±c do wydania tłumaczenia. Wykonał ogromn± pracę, gdyż tekst był niekompletny, przypisy niepełne, a on z notatek, publikacji Cyborana odtworzył cało¶ć.
Jogasutry Cyboran
 Na drugie wydanie „Jogasutr Jogabhaszja” składaj± się dwa artykuły Cyborana: „Filozofia jogi. Próba nowej interpretacji” oraz „Joga klasyczna. Filozofia i praktyka” Te dwa teksty stanowi± polski kanon my¶lenia o jodze w jakichkolwiek jej aspektach.
 W drugiej czę¶ci ksi±żki jest tłumaczenie oryginalnych tekstów sanskryckich uzupełnione o słownik wraz z indeksem.
Maj±c przygotowanie i językowe i filozoficzne Cyboran przełożył na język polski sutry z niezwykł± dokładno¶ci± i sumienno¶ci±. Tłumacz w sposób pełny oddał oryginalny charakter tekstu, co widać po dwustopniowym przekładzie. Najpierw znajdujemy sutryczny w swym charakterze przekład dosłowny, następnie rozszerzony, bliższy językowi polskiemu, zawieraj±cy odniesienia do oryginału oraz uzupełnienia i wersje alternatywne zwi±zane z pewn± zmienno¶ci± tekstu. Dalej do każdej sutry doł±czony jest komentarz Jogabhaszja przypisywany Wjasie. Na końcu umieszczony został fragment nieukończonego przez autora tłumaczenia Wiwarany – komentarza do Jogasutr autorstwa ¦ankary, jednego z największych filozofów hinduskich i niezwykle ciekawe posłowie do drugiego wydania Piotra Balcerowicza omawiaj±ce problemy z tytułem, autorem dzieła.
 Ksi±żka „Jogasutry Jogabhaszja” nie jest lektur± łatw±, mił± i przyjemn±. Ale konieczn± w biblioteczce każdego jogina.
Nie tylko dlatego, że jest to jeden z najpopularniejszych tekstów z filozofii indyjskiej na Zachodzie.
Nie tylko dlatego, że sutrami operuj± nauczyciele tacy jak Kriszmacharia., B.K.S Iyengar, (który dokonał przekładu i interpretacji Patandżalego), Patthabi Joice.
Nie tylko również dlatego, że jest to jedyny polski przekład z sanskrytu.
Ale przede wszystkim dlatego, że po prostu trzeba je znać, aby rozumieć, czym jest nauka płyn±ca z jogi.
 Justyna Moćko
Justyna@joga-joga.pl 
 Organizujemy Konkurs. Wygran± s± trzy egzemplarze ksi±żki. Zapraszam do zapoznania się z regułami konkursu;-)
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Joga z krzesłem. Cenna lektura dla każdego jogina.

Ksi±żki do jogi dziel± się na dwa rodzaje. Takie, które ładnie wygl±daj± na półce i takie, z których można w praktyce korzystać. Ksi±żki na półkę, to albo zawiłe próby tłumaczenia teoretycznego, czym jest joga, albo kolorowe nie do końca udane podręczniki do nauki asan, z których nie sposób się czeg...

Wdzięczno¶ć kluczem do szczę¶cia

W dzień silni i przebojowi. Wieczorami przeżuwamy stres (albo on przeżuwa nas). Rano, zanim otworzymy oczy, umysł już podsuwa milion spraw, które trzeba załatwić w ci±gu dnia. Z tyłu głowy co¶ szepcze: "nie zd±żysz!". Jak sobie z tym radzić? Sposobów jest wiele, a jednym z nich, i to całkiem skute...

Kanon literatury jogicznej w sklepie JOGA-JOGA.PL

Najnowsze wydanie "biblii jogi" czyli ksi±żka "¦wiatło Jogi" B.K.S. Iyengara, poszerzone i wzbogacone o płytę dvd z filmem biograficznym o życiu Mistrza. Polecamy także " Pranajama, sztuka oddychania w jodzie" B.K.S.Iyengara a także "Joga doskonała dla kobiet" Gitty S. Iyengar. Pozycje obowi±zkowe w...

Wytrzę¶ to! TRE® pomaga uwolnić się od stresu.

Proste ćwiczenia, które robi± co¶ dziwnego z ciałem. Sesja TRE® mnie zaskoczyła, choć mniej więcej wiedziałam, czego mogę się spodziewać. Po krótkiej rozgrzewce ciało zaczyna samoistnie drgać. Potem przyszło ukojenie. Dowód na to, że ciało pamięta to, czego nie pamięta umysł, który nosi w sobi...

3 mikstury ziołowe, pomocne przy stanach zapalnych gardła.

Jesień to czas wzmożonej podatno¶ci na przeziębienia i grypę. Je¶li odczuwamy pierwsze symptomy, warto wesprzeć organizm w powrocie do równowagi, naturalnymi ¶rodkami. Po ziołowe mieszanki, warto sięgać wtedy, kiedy czujemy, że czosnek, cytryna, imbir, miód i pierzyna mog± być niewystarczaj±ce, np. ...

Dlaczego nie robię postępów w mojej praktyce jogi...

Jogin wie, że w wyniku wykonywania asan przede wszystkim zdobywa zdrowie. Jest to cenny nabytek zdobywany ciężk± prac±, stan zupełnej równowagi ciała, umysłu i ducha. Tak więc nie chodzi o akrobatyczne wykonanie asany, wykraczaj±ce poza granice swoich możliwo¶ci, lecz o stał±, żarliw± praktykę, poł±...

Dzięgiel le¶ny, i inne skarby z ł±k do zebrania w paĽdzierniku.

PaĽdziernik, to czas zbioru nie tylko dojrzałych i pełnych witamin, owoców głogu, dzikiej róży czy tarniny, ale także pożytecznego dzięgla le¶nego, którego wła¶ciwo¶ci mog± być pomocne na różne dolegliwo¶ci. ...

Sztuka i joga id± ze sob± w parze. Niezwykłe sesje w muzeach.

Muzealna sala pełna adeptów jogi, którzy praktykuj± asany i pranajamę otoczeni działami sztuki? To nie fantazja. Coraz więcej renomowanych muzeów na ¶wiecie organizuje tego typu wydarzenia. Po sesji wypełnionej asanami można wzi±ć udział w medytacji, a potem zwiedzić w małej, kameralnej grupie ekspo...

Top 6 asan, które pomog± Ci utrzymać formę po lecie.

Czas letni to okres, w którym słońce sprawia, że mamy więcej energii i motywacji do działania. Bardziej dbamy o swoj± odsłonięt± skórę i ciało. Mamy więcej czasu i okazji do tego, aby aktywnie spędzać czas. Co zrobić, aby nie stracić formy po lecie i cieszyć się wysokim poziomem energii przez cały r...

Wystartował Kurs Nauczycielski Jogi Integralnej

Dnia 8 wrze¶nia odbył się w szkole Joga Żoliborz w Warszawie ponad trzy godzinny egzamin wstępny oceniaj±cy kompetencje osób chc±cych uczestniczyć w Kursie Nauczycielskim Jogi Integralnej. Miał on na celu sprawdzenie umiejętno¶ci i przydzielenie do wła¶ciwej grupy w zależno¶ci od poziomu zaa...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Listopada 2018
Następne
PW¦CPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft