Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Astma - nie przejadaj się oddechem. Warto przeczytać: "Zamknij usta". Patrick McKeowen

 • pi±tek, 24 paĽdziernika 2014
 • opracował: Wiktor Morgulec

Czy wiesz, że jedn± z głównych przyczyn astmy jest... zbyt głęboki oddech? To, że należy głęboko oddychać mówi± wszyscy: od psychologów, coachów, trenerów personalnych po ...nauczycieli jogi. Ale czy to aby na pewno dobrze na nas działa? A może wręcz przeciwnie? Czy tak jak można przejadać się jedz±c za dużo, można „przejadać się” oddechem, oddychaj±c zbyt głęboko? Czy to możliwe, żeby zbyt głębokie oddechy prowadziły w do zmniejszenia naszej wydolno¶ci i w efekcie wielu niebezpiecznych schorzeń z astm± na czele? Czym jest zjawisko hiperwentylacji? Jak wobec tego potraktować „oddechy lorda Vadera” na lekcjach niektórych odmian jogi?


Osobi¶cie nigdy nie czułem potrzeby wykonywania gło¶nych, mocarnych wdechów i wydechów udżai. Nie przemawiały też do mnie pomysły relaksowania się głębokimi wdechami i wydechami lansowane przez znajomego psychologa. Z bardzo duż± rezerw± podchodziłem do różnych koncepcji sztucznie przy¶pieszanych wdechów, wydechów, jak w niektórych technikach rebreathingu czy kundalini jogi. Moje do¶wiadczenia osobiste były zupełnie inne niż opisywane powyżej zjawiska.
Zauważyłem, że podczas medytacji, w stanach bardzo dużego skupienia umysłu oddech naturalnie wysubtelnia się, robi się coraz delikatniejszy, wręcz prawie zanika (naturalna khumbaka ?). A zarówno ciało jak i umysł s± w stanie perfekcyjnej równowagi, spokoju i rozluĽnienia. Nie da się tego stanu wymusić, dzieje się to samoczynnie pod warunkiem, że na bazie obserwacji naturalnego przepływu oddechu skupiamy cał± uwagę. Te do¶wiadczenia osobiste nie pozwalały mi zaakceptować ogólnie lansowanych koncepcji głębokiego oddychania. Intuicyjnie czułem, że nie tędy droga. Jednocze¶nie nie potrafiłem tego „naukowo” wytłumaczyć. Ksi±żka Patricka McKeowena wypełniła tę lukę. To co czułem, a nie potrafiłem spójnie wytłumaczyć, on zrobił w dodatku w oparciu o klinicznie potwierdzone badania prowadzone przez rosyjskiego uczonego: Prof. Butejkę.
Skuteczno¶ci metody oddychania Butejki w leczeniu astmy, chrapania i kataru siennego potwierdziło m.in. 10 prób klinicznych przeprowadzonych w Austrii, Kanadzie, Irlandii i Nowej Zelandii oraz tysi±ce pacjentów korzystaj±cych z tej formy terapii. W skutek zastosowania techniki borykaj±cy się z astm± mieli ¶rednio o 70% mniej kaszlu i ¶wiszcz±cego oddechu, a potrzeba przyjmowania leków doraĽnych w ci±gu 3 miesięcy zmniejszyła się o 90%, a leków prewencyjnych o 50%.
Zamknij usta
Najpierw my tworzymy nawyki, a potem one tworz± nas. Pokonaj swoje złe nawyki albo one ostatecznie pokonaj± ciebie. - Dr Rob Gilbert
Choć ta maksyma dotyczy każdego aspektu naszego życia, w przypadku astmy ma znaczenie szczególnie istotne. Sposób, w jaki oddychamy warunkuje nasze zdrowie i samopoczucie. Je¶li oddychamy prawidłowo nie powinni¶my mieć powodów do narzekań, je¶li jednak z jaki¶ powodów ten podstawowy mechanizm zostaje zaburzony, pojawiaj±ce się symptomy mog± utrudniać nam życie i obniżać jego komfort. Wsparcie w postaci leków pomaga doraĽnie, ale nie rozwi±zuje problemu, ponieważ nie dociera do jego Ľródła. Co tak naprawdę powoduje astmę? - to wiedza niezbędna do wyzwolenia się od tej dolegliwo¶ci. Wg Prof. Butejki:
„Gło¶ne i głębokie” oddychanie astmatyka
zawsze było uważane za efekt choroby.

Nikt nie mógł nawet podejrzewać, że „głęboki oddech”
był przyczyn± astmy oskrzelowej,

a zwiększona głęboko¶ć oddechu
może prowokować pojawianie się objawów choroby.

(...) Gdy zredukujesz nadmierne oddychanie, astma się cofnie.

Nadmierne oddychanie jest jednym ze skutków szybkiego trybu życia, potęguj±cego stres, zwiększaj±cego spożycie przetworzonych pokarmów i marginalizuj±cego aktywno¶ć fizyczn± niezbędn± do zachowania równowagi psychofizycznej. Praca nad pogłębieniem oddechu w technikach relaksacyjnych, różnorodnych sportach oraz jodze jest korzystna dla większo¶ci z nas. Zupełnie inaczej jest w przypadku astmatyków, dla których oddychanie większ± ilo¶ci± powietrza niż niezbędne do przeżycia minimum tylko pogłębia dolegliwo¶ci.
Normalna liczba oddechów na minutę waha się od 10-12, u astmatyka od 15-20. Standardowy oddech ma objęto¶ć około 500 ml, u chorego od 700 ml do 1litra. Aby zapewnić zdrow± objęto¶ć powietrza potrzebujemy 5-6 litrów na minutę. Badania wykazały, iż ¶rednia objęto¶ć oddechowa astmatyka na minutę waha się od 14,1 litra (Bowler, 1998) do 15 litrów (Johnson i wsp., 1995). Osoby z t± dolegliwo¶ci±, oddychaj± nawet do 3 razy więcej niż jest to potrzebne, co wi±że się m.in. z:
 • ciężkim oddechem w trakcie dnia i nocy,
 • bezdechem,
 • oddychaniem przez usta,
 • gło¶nym oddechem w trakcie odpoczynku,
 • regularnym wzdychaniem,
 • nieregularnym oddychaniem,
 • braniem dużych oddechów podczas rozmowy,
 • zwiększonym ruchem klatki piersiowej,
 • ziewaniem z głębokimi oddechami,
 • regularnym poci±ganiem nosem,
 • wysiłkowym oddychaniem.
Jakie s± przyczyny nadmiernego oddychania?
Powodów wymienia autor wiele, do najczęstszych i najistotniejszych zalicza: dietę zdominowan± przez przetworzon± żywno¶ć, obci±żaj±c± organizm z uwagi na konieczno¶ć wzmożonego wysiłku, jaki musi wykonać, aby strawić pożywienie; stres w wyniku którego oddech drastycznie przyspiesza tempo; intensywne mówienie, które w obecnych czasach jest nieodł±cznym elementem w wielu zawodach; brak ćwiczeń fizycznych skutkuj±cy niższ± produkcj± CO2 i zwiększon± objęto¶ci± oddechow±; wyższa temperatura w domu. W rezultacie zwężaj±ce się drogi oddechowe powoduj± uczucie duszenia się – symptom astmy, pogłębiaj±cy się wraz z każdym mocniejszym oddechem, który rzekomo ma zniwelować duszno¶ci. Aby wyj¶ć poza błędne koło należy wg metody zredukować nadmierne oddychanie. Jak tego dokonać? - autor prezentuje instrukcję oddychania, pomiar Pauzy Kontrolnej i ćwiczenia, udostępnia również darmowe video dotycz±ce każdego z rozdziałów na www.buteykodvd.com, co uzupełnia warto¶ć publikacji.
Jak zmierzyć swoj± objęto¶ć oddechow±?
Instruktor proponuje w tym celu prosty test wstrzymania powietrza – tzw. Pauzę Kontroln± (PK), dzięki której otrzymasz informacje zwrotne na temat aktualnego stanu, objawów a w miarę czasu również postępów. Nacisk na ¶wiadom± i regularn± obserwację – niezbędn± w prawidłowej ocenie aktualnego stanu zdrowia, jest w tej metodzie niezbędny. Wszystkie ćwiczenia oddechowe zostały opracowane, aby poprawić oddychanie i odwrócić przewlekł± hiperwentylację. Maj± sprawić by oddychanie stało się ciche, łagodne, spokojne i regularne. Podczas wykonywania zalecanych ćwiczeń konieczne jest tzw. uczucie głodu powietrza spowodowane zwiększeniem się CO2 we krwi. Korygowanie oddechu w metodzie Butejki opiera się na celowym wywoływaniu odczucia niedoboru powietrza, niezbędnego do zmniejszenia oddechu i robienia postępów w my¶l - Jedynym sposobem, dzięki któremu wiesz, że redukujesz oddech, jest odczuwanie potrzeby powietrza.
Jednak, aby zrozumieć potrzebę powietrza trzeba jej najpierw ¶wiadomie do¶wiadczyć. W tym celu, zalecane jest: wzięcie małego wdech nosem, następnie delikatnie wypuszczenie powietrza przez nos, zatkanie nosa i odczekanie, do momentu, w którym poczuje się znaczn±, lecz nie stresuj±c± potrzebę wzięcia wdechu. Stopień zapotrzebowania na powietrze będzie specyficzny dla każdego z ćwiczeń. Nadrzędn± prawidłowo¶ci± dla wszystkich propozycji jest zasada: By mniej oddychać czuj, że brakuje ci powietrza. P. McKeown dzieli się m.in. sposobami na:
 • zatrzymanie ataku ¶wiszcz±cego oddechu i kaszlu,
 • zmniejszenie oddychania przy różnych stopniach niedoboru powietrza,
 • stworzenie potrzeby powietrza podczas chodzenia z zamkniętymi ustami,
 • chodzenie ze wstrzymanym oddechem i in.
W „Podręczniku oddychania” znajdziesz wskazówki jak dostosować metodę Butejki do swoich potrzeb, zapoznasz się także z przeciwwskazaniami, które warto respektować podejmuj±c się wyzwania ¶wiadomej eliminacji problemów oddechowych. Ksi±żka z pewno¶ci± warta polecenia osobom borykaj±cym się z omawianym problemem, jak również każdemu zainteresowanemu tematem ¶wiadomego oddychania i naturalnych metod leczenia oraz profilaktyki.
Zamknij usta
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jogowe przygotowanie do wyj¶cia na stok. Ferie z jog± 2018!

U progu sezonu narciarskiego przypominamy jakie korzy¶ci przynosi praktyka jogi dla narciarzy. ...

Kiedy mój umysł będzie w pełni elastyczny…?

Można by długo rozpisywać się o elastyczno¶ci ciała – metod na jej osi±gnięcie jest wiele i o ile będziemy systematyczni i konsekwentni osi±gniemy ten cel bez większego wysiłku – wszystko zależy od chęci i nastawienia. Nieco inaczej sprawa wygl±da z najważniejszym narz±dem sprawuj±cym ko...

Jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel jogi?

Według szacunkowych badań w Polsce jest w tej chwili około 800 nauczycieli jogi. Niektórzy z nich zdobyli dyplomy w systemie jogi Iyengara, inni Sivanandy, a jeszcze inni Kundalini czy Ashtangi. Po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem?...

Dzięki ojcu joga trafiła do szkół. Anna Romanowska wspomina ojca, prof. Wiesława Romanowskiego

Praktyka jogi zaczęła rozwijać się w Polsce w latach siedemdziesi±tych. W¶ród jej pionierów był fizjolog prof. Wiesław Romanowski. Pod jego redakcj± ukazała się w 1973 r. ksi±żka pt. "Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentruj±cych", która stała się dla wielu polskich nauczycieli jogi swego rod...

Ajurwedyjska sztuka równowagi, czyli jak zapobiegać zimowym chorobom

Jesień i zima. Człowiek wyziębiony, pozbawiony słonecznego ciepła i ¶wiatła, staje się podatny na infekcje i zaczyna chorować. Wg ajurwedy oznacza to brak równowagi bioenergetycznej w organizmie. Bo pojęcie choroby jako takiej w tym starożytnym, holistycznym systemie medycznym nie istnieje. ...

Dlaczego jogę mog± praktykować wyznawcy wszystkich religii?

Spotykamy czasem w niektórych mediach dziwne i absurdalne opinie na temat jogi. Wynikaj± one niestety przede wszystkim z podstawowej niewiedzy osób, które nigdy z jog± nie miały do czynienia. Bo joga to nie religia i praktykować mog± j± wszyscy. ...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Stycznia 2018
Następne
PW¦CPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft