Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Jak działa terapia dĽwiękiem? Rozmowa z naturopat± - Jakubem Doroszem.

  • wtorek, 10 stycznia 2017
  • opracował: JK
Terapia dĽwiękiem wpływa na nasz organizm jednocze¶nie na wielu poziomach, zarówno pod względem fizycznym jak i psycho-emocjonalnym. DĽwięki tybetańskich mis i gongów pomagaj± nam się odprężyć, pozbyć się stresu i jego efektów. Otwieramy się na zmiany, stajemy się gotowi do podjęcia ważnych decyzji. Dyplomowany naturopata - Jakub Dorosz opowiada o terapii dĽwiękiem według metody Petera Hessa.
Jakub Dorosz
Na czym polega masaż i terapia dĽwiękiem metod± Petera Hessa?
Masaż i terapia dĽwiękiem metod± Petera Hessa polega na oddziaływaniu na organizm wibracj± o okre¶lonych częstotliwo¶ciach. Terapeuta generuje wibracje, uderzaj±c w misy dĽwiękowe, gongi, dzwonki. Te swoiste ,,generatory” dĽwięku ustawiane s± na ciele masowanej osoby, ewentualnie terapeuta operuje nimi w pobliżu ciała. Tak w ogólnym zarysie wygl±da strona techniczna zabiegu.
 
Kim jest Peter Hess?
Jest fizykiem, badaczem wpływu dĽwięku na organizm człowieka, założycielem instytutu, w którym kształci się zainteresowanych wykorzystaniem dĽwięku mis i gongów w medycynie, rehabilitacji, psychoterapii i pedagogice. W Niemczech, Instytut Petera Hessa jest już w tych kręgach rozpoznawaln± firm±. Instytut od dwudziestu lat gromadzi też dokumentację kliniczn± i badawcz± z tego zakresu, współpracuje z naukowcami i lekarzami, organizuje coroczne konferencje po¶więcone oddziaływaniu dĽwiękiem na ludzki organizm. 
 
Czym różni się metoda Hessa od innych form terapii dĽwiękiem?
Metoda P. Hessa jest wyj±tkowo wszechstronna a zarazem bezpieczna i przyjemna.
 
Sk±d wzięło się Twoje zainteresowanie terapi± dĽwiękiem? Jak długo uczyłe¶ się tej metody?
Kiedy pierwszy raz do¶wiadczyłem na sobie koj±cych wibracji mis, wiedziałem, że będę pracował t± technik±. Bardzo dobre efekty daje ł±czenie dĽwięku z każd± inn± metod± terapeutyczn±. Jest tak, ponieważ dĽwięk mis ma działanie bardzo kompleksowe a jednocze¶nie łagodne. Pracuję już t± metod± 7 lat i wła¶ciwie ci±gle jeszcze się uczę.
 
Czy w trakcie sesji musisz powtarzać ¶ci¶le okre¶lone sekwencje - w okre¶lonej kolejno¶ci czy możesz pozwolić sobie na „improwizację”?
S± pewne żelazne reguły wykonania masażu dĽwiękiem jednak je¶li sytuacja tego wymaga, dopuszczalna jest pewna elastyczno¶ć.
 
Z czego wykonane s± tybetańskie misy dĽwiękowe i gongi? Jakie to ma znaczenie w terapii?
S± wykonane ze stopu br±zu z kilkoma innymi metalami. Po odlaniu płyty s± one wykuwane przez wiele godzin. Technologia wykonania – szczególnie mis jest skomplikowana i niezwykle oryginalna. Liczy sobie wiele wieków – zreszt± jej odtworzenie w oryginalnej wersji jest również zasług± Petera. Pominięcie najdrobniejszego elementu tej procedury sprawia, że misy nie maj± wymaganych wła¶ciwo¶ci. Misy Petera s± aktualnie jedynymi na ¶wiecie które maj± atest jako¶ci terapeutycznej.
 
W jaki sposób dĽwięki generowane przez misy i gongi wpływaj± na zdrowie i samopoczucie?
Jak większo¶ć metod naturalnych, terapia dĽwiękiem jest technik± holistyczn±, tzn. że wpływa na nasz organizm na wielu poziomach jednocze¶nie. Wpływa bezpo¶rednio na poziomie fizycznym – dĽwięki s± przecież wibracjami o okre¶lonej częstotliwo¶ci, które m.in. pobudzaj± kr±żenie płynów ustrojowych – a więc poprawiaj± ukrwienie tkanek, przyspieszaj±c ich oczyszczanie, procesy gojenia ran, czy np. zrastania ko¶ci.
 Innym ważnym poziomem na który dĽwięki emitowane przez misy maj± wpływ, to poziom psychoemocjonalny. W trakcie zabiegu dochodzi do synchronizacji pracy naszych półkul mózgowych w zakresie częstotliwo¶ci alfa a przy dłuższym słuchaniu – theta. W takim stanie odczuwamy głęboki relaks, odprężenie – a to jak wiadomo nie tylko podstawa efektywnego wypoczynku i neutralizacji skutków nagromadzonego stresu – ale także niezbędny warunek, ażeby np. przemy¶leć, przewarto¶ciować co jest dla nas w życiu ważne, żeby podj±ć słuszne decyzje, czy np. aby otworzyć się na co¶ nowego, co¶ w życiu zmienić.
Tych poziomów jest więcej, gdyż człowiek jest istot± wielowymiarow±, ale to już zagadnienia które bardziej szczegółowo omawiam w trakcie prowadzonych kursów.
 
W leczeniu jakich dolegliwo¶ci metoda Hessa jest najskuteczniejsza?
Jest niezwykle skuteczna w rehabilitacji, nawet po ciężkich urazach oraz we wszystkich dolegliwo¶ciach u podłoża których leży nadmiar stresu – a jest tego naprawdę sporo.
 
W trakcie sesji „k±pieli w gongu” pytałe¶ czy u kogo¶ pojawiły się dziwne odczucia? Co miałe¶ na my¶li? Z jakimi „dziwnymi odczuciami” spotkałe¶ się w swojej pracy. Sk±d one się bior± i jak należałoby na nie reagować?
Miałem na my¶li sytuację, kiedy kto¶ ma pewien rejon ciała osłabiony. Taki organ lub układ ma wtedy niższ± częstotliwo¶ć od typowej, optymalnej dla siebie. Ponieważ poszczególne misy podaj± takie wła¶nie wzorcowe dla poszczególnych tkanek częstotliwo¶ci, zaistniała różnica (dysonans) może zamanifestować się jako pewien dyskomfort – np. lekki ból. Jest to tylko sygnał, że osłabiony rejon próbuje wej¶ć w rezonans z podanym wzorcem. Nie należy się tego obawiać, jest to dobry sygnał oznaczaj±cy, że dĽwięk dotarł tam, gdzie jest potrzebny. Odczucie po chwili minie.
 
Zauważyłam, że w trakcie sesji terapeutycznej bardzo dużo osób, po zaledwie dwóch minutach, zapadło w sen. Czy te osoby we ¶nie słysz± te dĽwięki? Czy w równym stopniu skorzystaj± z terapii jak osoby czuwaj±ce i wsłuchuj±ce się w nie?
Nie jest to głęboki sen, raczej pogranicze snu i jawy. W takim stanie korzy¶ci z terapii s± największe.
Jak długo będ± odczuwalne efekty pojedynczej „k±pieli w gongu”? Jak często powinno się j± powtarzać?
Wibracje pozostaj± i ,,pracuj±” w organizmie jeszcze przez kilka dni, chociaż możemy ich już nie odczuwać na poziomie ¶wiadomym. Często¶ć powtarzania zabiegu zależy oczywi¶cie od tego co chcemy uzyskać, przeciętnie wystarcza jeden zabieg w tygodniu.
 
Czytałam gdzie¶ że sonoterapia upiększa. W jaki sposób dĽwięki wpływaj± na urodę?
DĽwięk jest wibracj±, poprawia bardzo kr±żenie płynów ustrojowych a więc także ukrwienie skóry. Stymuluje procesy oczyszczania na poziomie komórkowym – a ponieważ do tego jeszcze wspaniale relaksuje, tym samym zwiększa wyraĽnie efekty standardowych zabiegów kosmetycznych
 
W jaki sposób możemy wykorzystać metodę pracy z dĽwiękiem w codziennej relaksacji czy autoterapii? Czego będziemy potrzebować?
Dla relaksacji wystarczy poznać podstawy których uczę na warsztacie podstawowym, ażeby oddziaływać terapeutycznie powinno się ukończyć kurs. Osoby które w trakcie warsztatu zainteresuj± się metod±, zapraszam również na kursy które prowadzę kilkakrotnie w ci±gu roku.
 
Jakie zagadnienia pojawi± się na najbliższych warsztatach w Warszawie?
 Warsztat wprowadzaj±cy ma na celu zapoznanie z metod± na poziomie podstawowym – tak więc będzie parę słów o jej historii i twórcy, będzie trochę zabaw z dĽwiękiem i do¶wiadczania go na sobie. Pokażę także krótki film nakręcony w Niemczech i Szwecji, pokazuj±cy możliwo¶ci wykorzystania tej niezwykłej metody.
 
Dziękuję za rozmowę.
 Ja również dziękuję i zachęcam do udziału w warsztatach.
 
JK
 

 
INFORMACJA O WARSZTATACH:
 
Miejsce: Joga Politechnika, ul. Noakowskiego 16 Warszawa (Metro Politechnika)
 
 16 kwietnia 2011 godz.: 15.00
 
28 maja 2011 godz.: 15.00
 
18 czerwca 2011 godz.: 15.00
 
 

 
Jakub DoroszJakub Dorosz jest dyplomowanym naturopat± i dietetykiem, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Masażu i Terapii DĽwiękiem metod± Petera Hessa oraz Polskiego Towarzystwa Homeopatii Klinicznej. Prowadzi kursy, szkolenia i warsztaty z zakresu dietetyki prozdrowotnej, masażu dĽwiękiem oraz aromaterapii. Kiedy¶ sam ciężko chorował, dzi¶ pomaga innym, a wszystko dzięki temu że zaufał prawom natury i zaj±ł się medycyn± naturaln±. Prowadzi terapię metodami, które postrzegaj± i traktuj± człowieka w sposób holistyczny, s± nieinwazyjne, nie maj± niepoż±danych działań ubocznych, zaskakuj± swoj± skuteczno¶ci± a przy tym odbierane s± przez pacjentów je jako delikatne i przyjemne.
 
Więcej informacji na stronie: http://www.terapienaturalne.com.pl/
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft