Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Ajurweda a joga

  • wtorek, 23 wrze¶nia 2008
  • autor: Bartek Niedaszkowski
Przed ponad 5000 laty w starożytnych Indiach uprawiano już medycynę i filozofię życia, oparte o zasady ajurwedy. Nazwa ajurweda wywodzi się z dwóch słów sanskryckich Ayus - życie i Veda - wiedza, nauka. Wobec tego tłumaczy się to zazwyczaj jako wiedzę o życiu, lub bardziej precyzyjnie - nauka o przebiegu życia.
CO TO JEST AJURWEDA?

"Pojawiły się choroby, budz±ce strach wszystkich stworzeń, tak więc, Panie podaj wła¶ciwe sposoby przywrócenia ich zdrowia. Dostrzegwszy głębok± inteligencję wielkiego mędrca, Bóg Indra w krótkich słowach przedstawił mu Ajurwedę"
(Charaka Samhita rozdział 1:18)

ay1Przed ponad 5000 laty w starożytnych Indiach uprawiano już medycynę i filozofię życia, oparte o zasady ajurwedy. Nazwa ajurweda wywodzi się z dwóch słów sanskryckich Ayus - życie i Veda - wiedza, nauka. Wobec tego tłumaczy się to zazwyczaj jako wiedzę o życiu, lub bardziej precyzyjnie - nauka o przebiegu życia. Celem ajurwedy jest u¶wiadomienie, w jaki sposób można wpływać na własne zdrowie, kształtować je, przedłużać i kontrolować bez zakłóceń z powodu chorób i staro¶ci. Podstawowa zasada ajurwedy mówi, że umysł wywiera najgłębszy wpływ na ciało, a uwolnienie od chorób zależy od zmiany ¶wiadomo¶ci, zrównoważenia jej i przekazania tej równowagi ciału. To stan zrównoważonej ¶wiadomo¶ci wytwarza zdrowie. Nie za¶ czynniki zewnętrzne. Ajurweda uczy, że człowiek jest mikrokosmosem i zawiera w sobie cały wszech¶wiat. A co za tym idzie jego egzystencja jest nierozerwalnie zwi±zana z cał± manifestacj± kosmiczn±.Studiowanie jej daje każdemu człowiekowi praktyczn± możliwo¶ć przyswojenia sobie wiedzy o ay2samoleczeniu zatem ajurweda jako nauka o życiu jest systemem holistycznym i bardzo praktycznym. Nie ma tu najmniejszego znaczenia fakt, że narodziła się ona tak daleko st±d. Jej zasady s± całkowicie uniwersalne i możliwe do zastosowania w europejskich realiach. Riszi - starożytni mędrcy i medycy podzielili otaczaj±cy człowieka ¶wiat na trzy elementy (tridosza): Kapha - woda i ziemia, Pitta - woda i ogień oraz Vata - powietrze i eter. Według tej filozofii organizm człowieka również zbudowany jest z tych elementów. W organizmie ludzkimay3 zawsze przeważa jeden z tych trzech elementów. Ajurwedyjscy mędrcy opracowali więc trzy główne typy osobowo¶ci człowieka zarówno pod względem fizycznym, a więc budowy i pewnych skłonno¶ci oraz psychicznym - uwzględniaj±cym cechy charakteru.
Teoria ajurwedyjska głosi, że cechy te s± Obrazekzaprogramowane genetycznie i nie ulegaj± zmianom w ci±gu nawet długiego życia ludzkiego. A poznanie swego typu ciała i przestrzeganie odpowiednich zaleceń jest podstawowym warunkiem odzyskania i utrzymania zdrowia. Każdemu typowi ajurweda udziela wła¶ciwych wskazówek co do diety, rodzaju ćwiczeń fizycznych, metod rozładowywania stresu, wzmacniania systemu odporno¶ciowego, stosowania ziół itd.

AJURWEDA A JOGA

ay4S± nierozł±czne. Joga jako nauka Zjednoczenia, ajurweda jako nauka o życiu codziennym. Wzajemnie się wzmacniaj± i uzupełniaj±.
Według tradycji przed przyst±pieniem do praktyki jogi należało dokładnie przestudiować ajurwedę dlatego, że dopiero gdy ciało stało się do tego zdolne, człowiek był uważany za gotowego do studiowania duchowej nauki jogi.
Podczas praktyki jogi uwalnia się energia wcze¶niej zablokowana w o¶rodkach energetycznych ciała ludzkiego. Kiedy energia jest zablokowana, pozostaje w bezwładzie i jest przyczyn± chorób. Ale zdarza się również, że w wyniku jej poruszenia pojawiaj± się pewne dolegliwo¶ci na poziomie fizycznym i ay5psychicznym. Ponieważ na skutek jogicznego procesu oczyszczania umysłu, ciała i ¶wiadomo¶ci mog± wyzwalać się toksyny powoduj±ce choroby. Stosuj±c jednak ajurwedę można skutecznie uporać się z tymi przeszkodami. Poł±czenie ajurwedy i jogi prowadzi do długiego i szczę¶liwego życia, w którym jest miejsce na aktywno¶ć, wypoczynek i sen.
Obie nauki twierdz±, że wszystko, co jesz, mówisz, my¶lisz, robisz, widzisz i czujesz wpływa na stan ogólnej równowagi. Wydaje się niemożliwe jednoczesne kontrolowanie wszystkich tych wpływów. Jednak przez stosowanie odpowiednich dla swojego typu ciała diet, ćwiczeń oraz codziennych i sezonowych praktyk, można korygować większo¶ć istniej±cych zaburzeń i zapobiec tym, które mogłyby pojawić się w przyszło¶ci. Jedno z głównych założeń ajurwedy - jogi mówi, że człowiek może zmieniać swoje życie poprzez ay6zmianę nastawienia umysłu, co obecnie znajduje potwierdzenie w badaniach psychologicznych.Ajurweda radzi jakie rodzaje jogi, a nawet pozycje jogi s± najodpowiedniejsze dla poszczególnych typów ciała i jak praktykować aby pozostać w równowadze, ponieważ każdemu zaburzeniu można zapobiec, gdy zachowana jest równowaga nie tylko w ciele, lecz również w umy¶le i na poziomie duchowym.
Dr Partap Chauhan jest jednym z najbardziej znanych lekarzy ajurwedy na ¶wiecie. Za sw± działalno¶ć naukow± i edukacyjn± otrzymał wiele prestiżowych nagród w tym: nagrodę Prezydenta Indii w 1996, nagrodę Stowarzyszenia Lekarzy Indyjskich w 1999 roku (Awardeday7 "Life Fellowship" of All India Doctors Association of ISM) oraz specjaln± nagrodę przyznan± przez Organizację Narodów Zjednoczonych za projekt medyczny "TeleDoc" i uroczy¶cie wręczon± w 2003 roku w Genewie. W 2004 otrzymał tytuł i nagrodę "Best Ajurweda Physician" ("Najlepszy lekarz Ajurwedy") przyznawan± przez Stowarzyszenie Azmal Khan Society.
Dr Partap Chauhan w sposób wyj±tkowy ł±czy w sobie posiadanie formalnego akademickiego wykształcenia z wiedz± o "czystej ajurwedzie" przekazan± mu w sposób tradycyjny. Dr Chauhan przez pięć lat studiował na Uniwersytecie Dehli w New Delhi. Studia ukończył z wyróżnieniem otrzymuj±c Srebrny Medal oraz tytuł B.A.M.S. (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery). Przez pięć kolejnych lat Dr Chauhan był uczniem guru Vaidya Nanaka Chanda Sharmana, wybitnego lekarza Ajurwedy, ¶wiatowej sławy intelektualisty ajurwedyjskiego, gdzie studiował oryginaln± ajurwedę w jej najczystszej formie. W roku 1992 w Faridabad na południe od Delhi założył klinikę Jiva Ayurveda, pod±żaj±c za namow± Vaidya Nanaka Chanda Sharmana, rozpocz±ł produkcję leków ajurwedyjskich, a także znakomitych kosmetyków pielęgnacyjnych. Co roku zapraszany jest do wygłaszania wykładów na całym ¶wiecie. Odwiedził między innymi Francję, Anglię, Stany Zjednoczone, Szwecję, Niemcy, Włochy, Danię, Rosję, Czechy, Węgry, Finlandię, Szwajcarię, Hiszpanię, Boliwię, Now± Zelandię, Japonię i Litwę. Jego Instytut Jiva współpracuje z o¶rodkami i placówkami medycznymi w kilkunastu krajach.
Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i publikacji oraz ksi±żki "Eternal Health-The Essence of Ayurweda", przetłumaczonej i wydanej w ponad 25 krajach.
W chwili obecnej Dr Partap Chauhan pracuje nad kolejnymi projektami między innymi: budow± szpitala ajurwedyjskiego i szkoły w Faridabad, gdzie będzie można studiować oryginaln± ajurwedę.
Jiva Ayurveda: www.ayurvedic.org
 
 
 
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jak wybrać jogiczny prezent ? Na co zwrócić uwagę ?

Jaki prezent wybrać? Jak ocenić nie znaj±c się na sprzęcie do jogi, co będzie optymalne?...

Kiedy moje nogi będ± w końcu elastyczne?

Mocne oraz elastyczne nogi to też zdrowe nogi - lekkie, sprawne i pewnie st±paj±ce po ziemi. To większa rado¶ć biegania i uprawiania wszelkich innych dyscyplin sportowych - twoich ulubionych. To wreszcie smukłe i zgrabne nogi, zrelaksowane i odprężone. Nie zwlękaj - sięgaj po więcej - również w jodz...

Jej wysoko¶ć cytryna

Królowa pochodzi z południowo-wschodnich Chin. Jej kariera rozkwitła w XVIII wieku, kiedy odkryto, że jest doskonałym remedium na wiele chorób. Dzi¶ cytryna znana jest nie tylko ze swych wła¶ciwo¶ci leczniczych, ale także jako doskonała pomoc w ekologicznym sprz±taniu domu....

10 sposobów na uproszczenie życia

Dzisiejsze tempo życia, szczególnie w dużych miastach jest przyczyn± przewlekłego stresu, przemęczenia i problemów ze zdrowiem. Prostota i minimalizm mog± nam pomóc odnaleĽć równowagę i swój własny slow life. Oto 10 sposobów na uproszczenie życia. ...

Obserwujemy obecnie prawdziwy boom na rozwój osobisty. Z czego on wynika?

Na to i wiele innych pytań odpowiadaj± Karolina i Maciej Szaciłło, eksperci od zdrowego stylu życia, entuzja¶ci ajurwedy i technik medytacyjnych....

Prezydent z kasty niedotykalnych na czele Indii. Aktywnie ćwiczy jogę.

Niedawno opisywali¶my na naszych łamach sylwetkę premiera Indii Narendry Modiego, teraz publikujemy kolejny artykuł z tej serii - dla wszystkich czytelników bliżej zainteresowanych Indiami. ...

Joga w walce z traum±, czyli jak pomóc weteranom

Zespół stresu pourazowego (PTSD) dotyka nawet 10 proc. żołnierzy, którzy brali udział w działaniach bojowych. Szeroko zakrojone badania nad tym, jak pomóc weteranom, którzy cierpi± z tego powodu prowadz± m.in. Amerykanie. Maj± w tej materii pokaĽne do¶wiadczenia, bo na przestrzeni ostatnich lat wiel...

Jak długo muszę się rozci±gać, żeby być w pełni elastycznym?

Rozczaruję Was już na samym pocz±tku tego artykułu, ponieważ muszę uczciwi przyznać, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. ...

Dania gotowe. Czy mog± być zdrowe? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem, prezesem firmy Primavika

Na sklepowych półkach coraz więcej miejsca zajmuj± różnego rodzaju dania gotowe. Wpisuj± się one w potrzeby współczesnego konsumenta, który żyje szybko. Czy taka wysoko przetworzona żywno¶ć może być zdrowa? Na co zwracać uwagę przy wyborze produktów typu convienience? Rozmowa z Pawłem Skrzypczakiem,...

Joga i medytacja recept± na lepsz± pamięć i orientację

W Polsce na alzheimera choruje ok. 350 tys. ludzi. Trac± pamięć, sprawno¶ć. Uczeni nie potrafi± jeszcze powiedzieć, co jest przyczyn± stopniowej i nieodwracalnej degradacji komórek nerwowych mózgu. Trwaj± intensywne poszukiwania sposobów na opóĽnienie postępów choroby i poprawę komfortu życia pacjen...

  
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft