Wywiad z Dr.Kamlesh
Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Wywiad z Dr.Kamlesh

  • wtorek, 23 wrze¶nia 2008
  • autor: Shankara
Wywiad z SK Kamleshem - wysokiej klasy specjalist± od dietetyki ajurwedyjskiej, który we wrze¶niu będzie prowadził warsztaty w Polsce.
wyw1

1. Jest pan lekarzem Ayurvedy w szóstej generacji. Jak to się stało, że wybrał pan ten zawód ?
Jest to poniek±d tradycja rodzinna – mój ojciec od małego uczył mnie pomagać. Kiedy byłem jeszcze małym chłopcem siedziałem z nim w jego klinice i obserwowałem jak stawiał diagnozy i mieszał receptury. Ponieważ byłem jedynakiem był bardzo do mnie przywi±zany, chciał mnie wszystkiego nauczyć. Jak podrosłem zdecydowałem się pój¶ć na studia ayurvedyjskie, lubiłem medycynę i chciałem się ni± zajmować. Poniek±d też  dlatego, że nauka Ayurvedy przychodziła mi bardzo łatwo. Nikt mnie do tego nie namawiał a spotykałem się z aprobat± rodziny, dlatego też łatwo było dokonać takiego wyboru.. Tak samo jest z moimi synami: Jeden z nich wybrał studia Ayurvedy, aby rodzinna tradycja leczenia i pomagania mogła być kontynuowana.

2. Czy może pan nam przedstawić główne zasady, według których Ayurveda działa? Jakie s± jej zalety w porównaniu z medycyn± akademick± i jej podej¶ciem opartym na farmakologii?
Ayurveda jest cało¶ciow± nauk± lecznicz± i opiera się na wiedzy o pięciu elementach i sze¶ciu smakach. Jest najstarsz± nauk± medyczn± ¶wiata, która od tysi±cleci pomaga ludziom żyć w odpowiedni sposób.
Ayurveda patrzy na człowieka jako cało¶ć i uważa chorobę za brak równowagi elementów. Medycyna akademicka z drugiej strony mierzy i leczy każdy organ z osobna. Jeżeli kto¶ ma problemy z sercem albo wysokie ci¶nienie to lekarz będzie pracował nad sercem i ci¶nieniem. Lekarz ayurvedyjski będzie starał się wyleczyć całe ciało, ponieważ problem serca jest też manifestacj± dysfunkcji innych organów. W przypadku bólu głowy nie podajemy po prostu Aspiryny, tylko pracujemy z pacjentem by doj¶ć do Ľródeł tego bólu i w ten sposób skutecznie go wyleczyć.

3. Aby żyć według zasad Ayurvedy europejczycy powinni dopasować swoj± diete do zasad ”tridosha” i zasad sze¶ciu smaków. Jak pan s±dzi, czy jest to możliwe, aby przenie¶ć tę azjatyck± metodę leczenia do Europy, gdzie pacjenci mentalnie i kulturowo tak bardzo się różni±?
Dbaj±c o zdrowie i ciało nie możemy my¶leć, iż jest to niemożliwe, ponieważ mieszkamy w tym lub innym miejscu. Tutaj nie chodzi o miejsce, lecz o sposób życia, który owszem musi być dopasowany do miejsca. Ale można na przykład zobaczyć, że prawie 40 procent dzieci cierpi na nadwagę a 20 procent ludzi ma problemy z powodu nadci¶nienia, chorób serca lub cukrzycy. To się dzieje, ponieważ nie maj± wiedzy na temat odżywiania się. Jedz± dużo węglowodanów, rafinowanego cukru, rafinowanej m±ki, posiłki kupuj± gotowe albo półprodukty,  codziennie jedz± mięso, które według Ayurvedy jest tamasowe, czyli nie¶wieże. Jeżeli to ma być styl życia to ja my¶lę, że się myl±. Nawet w krajach azjatyckich, gdzie ludzie do niedawna byli szczupli i zdrowi coraz więcej pojawia się otyło¶ci i problemów zdrowotnych.  To zły wpływ Zachodu, trend na szybkie jedzenie, przetworzone Fast foody, aby mieć więcej czasu na pogoń za pieni±dzem.  Ayurveda jako alternatywa uczy jak żyć w prosty i naturalny sposób.

4.  W ramach diagnozy bada pan puls, ogl±da język, skórę i paznokcie. Jest to bardzo krótkie rozpoznawanie. Czy czasami pan potrzebuje głębszej analizy stanu zdrowia pacjenta?
Czasami faktycznie przydaj± się dodatkowe badania jak badanie krwi, zwłaszcza, jeżeli pacjent jest poważnie chory. W innym wypadku jako lekarze ayurvedyjscy jeste¶my wyszkoleni, aby odczytać stan zdrowia z języka, paznokci, oczu, skóry i diagnozy pulsu. Nie jest konieczne by pacjent udzielał jakichkolwiek informacji – jestem w stanie odczytać jego stan zdrowia na podstawie ww. metod diagnozy. Można więc przyprowadzić chorego i bez zadawania pytań trafnie okre¶lić jego stan i chorobę sposobami Ayurvedy.

5.  Czy pańscy pacjenci zawsze wykonuj± pana zalecenia? Czasem jest trudno zerwać ze złymi  przyzwyczajeniami czy nałogiem.
Najczę¶ciej tak. Jeżeli jednak dalej tkwi± w nieprawidłowym stylu życia ich stan zdrowia powraca do dołka, w którym się znajdowali zanim do mnie przyszli. Wtedy wracaj± po raz kolejny i ja im jeszcze raz pomagam.

6.  Popyt na Ayurvedę w Europie ro¶nie, nie boi się pan, że rosn±ca ilo¶ć europejskich terapeutów zmieni tę dziedzinie w co¶ zupełnie innego?
W Indiach lekarz Ayurvedy normalnie studiuje cztery i pół roku, do tego dochodzi specjalizacja, w sumie osiem lat studiów, drogich i przede wszystkim trudnych. Moje do¶wiadczenie w zawodzie to już prawie 25 lat, licz±c od studiów. Czę¶ć tej wiedzy można uzyskać w trakcie kursów, które organizuję od wielu lat na przełomie sierpnia i wrze¶nia w Austrii. W trzy tygodnie można się nauczyć podstaw dietetyki ayurvedyjskiej i gotowania według harmonii sze¶ciu smaków. Kucharze i dietetycy, absolwenci naszego programu, od lat ciesz± się dużym powodzeniem, więc s±dzę, że dopóki przekaz jest oryginalny, to tutejsi terapeuci będ± osi±gali pozytywne wyniki z Ayurved±. W Europie prawie w każdym państwie można znaleĽć wyszkolonych przez nas ayurvedyjskich doradców żywieniowych. W  Krakowie od wielu lat udziela takich konsultacji Parvati – ayurvedyjski doradca żywieniowy (604 460-166), z która współpracuję i cieszę się, że mogę dzielić się swoj± wiedz± w tej dziedzinie.

7.  Czy ludzie w Indiach nadal korzystaj± z medycyny ayurvedyjskiej czy preferuj± medycynę zachodni±?
Pół na pół. Zwłaszcza w mniejszych wioskach, gdzie ludzie nie maj± dostępu do aptek albo pieniędzy na reklamowane w kolorowych czasopismach leki markowe, ludzie polegaj± na sprawdzonych od generacji lekach ziołowych. Do nich maj± dostęp, znaj± je z pola i z kuchni. W miastach dopiero powoli ludzie przypominaj± sobie o prostych i bezpiecznych lekach naturalnych i kolejki do lekarzy ayurvedyjskich staj± się coraz dłuższe.
8.  Jakie ma pan plany na przyszło¶ć?
Moja przyszło¶ć wi±że się z promowaniem Ayurvedy i zwi±zanych z ni± zasad żywienia na całym ¶wiecie. Chcę napisać i dopilnować tłumaczenia kilku ksi±żek, dzięki którym mógłbym udostępnić swoj± wiedzę szerszemu gronu zainteresowanych. Nadal zamierzam uczyć i udzielać konsultacji, w kolejnych miesi±cach odwiedzę Niemcy, Austrię, Szwajcarię, Hiszpanię, Francję oraz Polskę.

Sivananda Yoga Vedanta Centrum w Krakowie www.yoga.krakow.pl
W sprawie konsultacji indywidualnych z Dr SK Kamlesh można uzyskać informacje pod nr telefonu (012) 634 43 83
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jaki Nett USA - Międzynarodowy Konwent Jogi 2019

Zapraszamy na Międzynarodowy Konwent Jogi 2019. Go¶ć specjalny - Jaki Nett USA, dyplomowana nauczycielka jogi w tradycji B.K.S. Iyengara z 40-letnim do¶wiadczeniem, posiada stopień Senior I. Do udziału w Konwencie zapraszamy zarówno osoby pocz±tkuj±ce, jak i zaawansowane - do wyboru przygotowali¶my...

Mistrz jogi z Puny. Gdyby żył, miałby sto lat

14 grudnia 2018 r.mija setna rocznica urodzin B.K..S. Iyengara. "Ludzie nazwali moj± praktykę jog± Iyengara. Ja po prostu d±żę do tego, by osi±gn±ć równowagę między fizyczno¶ci±, duchowo¶ci± i intelektem. Każda asana ma swoje optimum – od głowy po stopy, od przodu w tył – bez odchyleń i ...

UZIEMIENIE ciała i umysłu

Co tworzy Twoje silne korzenie- co jest dla Ciebie naprawdę ważne? Co jest Twoj± mocn± stron± czy umiejętno¶ci±? Czego najbardziej potrzebujesz? Czy jest taki obszar w życiu, który od pewnego czasu woła o ZMIANĘ, a Tobie ciężko jest j± podj±ć? Zdanie "nigdy tego nie zrobię" zamień na "do tej pory te...

KURS NAUCZYCIELSKI JOGI INTEGRALNEJ

Kurs nauczycielski przeznaczony jest dla osób, które pragn± zdobyć praktyczne umiejętno¶ci i rzeteln± wiedzę na temat różnych ¶cieżek i systemów jogi pod okiem najlepszych w Polsce specjalistów. Zdobyte kwalifikacje i umiejętno¶ci oraz końcowy certyfikat uprawniaj± do wykonywania zawodu nauczyciel...

Produkt tygodnia: ZESTAW KRZESŁO DO JOGI + KSIˇŻKA ''JOGA Z KRZESŁEM''

Praktyka z użyciem krzesła jest bardzo efektywna z trzech powodów. Krzesło może być naszym: nauczycielem, pomocnikiem, b±dĽ stymulatorem. Krzesło do jogi i ksi±żka ''Joga z krzesłem'' to ¶wietny zestaw, dzięki któremu możemy z dokładno¶ci± i precyzj± pogłębiać praktykę! ...

Jak joga uratowała chińsk± wioskę

Dziarscy sze¶ćdziesięciolatkowie z niewielkiej wioski na północy Chin z zapałem ćwicz± jogę. Jeszcze dwa lata temu o niewielkim siole nikt nie słyszał, a mieszkańcy byli pogr±żeni w apatii. Inicjatywa Lu Wenzhena, nowego sekretarza komunistycznej partii, który przybył tam w 2016 r., by rozruszać lu...

Sztuka życia. Medytacja Vipassana -wg. nauk S.N. Goenki

To nieistotne kim jeste¶, czym się zajmujesz, w co wierzysz, a komu nie ufasz. W każdym z nas jest spokój i harmonia pozwalaj±ca na szczę¶liwe życie w zgodzie ze sob± i z innymi ludĽmi. Furtka do ogrodu wyzwolenia opatrzona jest jedynie mentaln± tabliczk± – UWAGA! ¦WIADOMO¦Ć – której pra...

Slow life w pracy? To jest możliwe!

Stos spraw do załatwienia, stale kontroluj±cy szef, nieustanne zebrania i plotkuj±ce koleżanki. Praca potrafi być naprawdę stresuj±ca. Na szczę¶cie s± metody, które pozwol± ci nawet w najbardziej stresogennej pracy odzyskać slow. ...

Jałowiec. Na jesienne chłody - rozgrzewaj±ce szyszkojagody. :)

Niegdy¶, drewno jałowcowe, ze względu na sw± wyj±tkow± elastyczno¶ć i wytrzymało¶ć, używano najczę¶ciej do wyrobu łuków. Choć ro¶nie powoli, żyje długo nawet w niesprzyjaj±cych warunkach (nie straszna mu ani słaba gleba, ani nadmierne zacienienie). W zielarstwie, cenione s± przede wszystkim szyszkoj...

Joga z krzesłem. Cenna lektura dla każdego jogina.

Ksi±żki do jogi dziel± się na dwa rodzaje. Takie, które ładnie wygl±daj± na półce i takie, z których można w praktyce korzystać. Ksi±żki na półkę, to albo zawiłe próby tłumaczenia teoretycznego, czym jest joga, albo kolorowe nie do końca udane podręczniki do nauki asan, z których nie sposób się czeg...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
Grudnia 2018
Następne
PW¦CPSN
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
LikeSoft