Doł±cz do nas na
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA


Wywiad z Dr.Kamlesh

  • wtorek, 23 wrze¶nia 2008
  • autor: Shankara
Wywiad z SK Kamleshem - wysokiej klasy specjalist± od dietetyki ajurwedyjskiej, który we wrze¶niu będzie prowadził warsztaty w Polsce.
wyw1

1. Jest pan lekarzem Ayurvedy w szóstej generacji. Jak to się stało, że wybrał pan ten zawód ?
Jest to poniek±d tradycja rodzinna – mój ojciec od małego uczył mnie pomagać. Kiedy byłem jeszcze małym chłopcem siedziałem z nim w jego klinice i obserwowałem jak stawiał diagnozy i mieszał receptury. Ponieważ byłem jedynakiem był bardzo do mnie przywi±zany, chciał mnie wszystkiego nauczyć. Jak podrosłem zdecydowałem się pój¶ć na studia ayurvedyjskie, lubiłem medycynę i chciałem się ni± zajmować. Poniek±d też  dlatego, że nauka Ayurvedy przychodziła mi bardzo łatwo. Nikt mnie do tego nie namawiał a spotykałem się z aprobat± rodziny, dlatego też łatwo było dokonać takiego wyboru.. Tak samo jest z moimi synami: Jeden z nich wybrał studia Ayurvedy, aby rodzinna tradycja leczenia i pomagania mogła być kontynuowana.

2. Czy może pan nam przedstawić główne zasady, według których Ayurveda działa? Jakie s± jej zalety w porównaniu z medycyn± akademick± i jej podej¶ciem opartym na farmakologii?
Ayurveda jest cało¶ciow± nauk± lecznicz± i opiera się na wiedzy o pięciu elementach i sze¶ciu smakach. Jest najstarsz± nauk± medyczn± ¶wiata, która od tysi±cleci pomaga ludziom żyć w odpowiedni sposób.
Ayurveda patrzy na człowieka jako cało¶ć i uważa chorobę za brak równowagi elementów. Medycyna akademicka z drugiej strony mierzy i leczy każdy organ z osobna. Jeżeli kto¶ ma problemy z sercem albo wysokie ci¶nienie to lekarz będzie pracował nad sercem i ci¶nieniem. Lekarz ayurvedyjski będzie starał się wyleczyć całe ciało, ponieważ problem serca jest też manifestacj± dysfunkcji innych organów. W przypadku bólu głowy nie podajemy po prostu Aspiryny, tylko pracujemy z pacjentem by doj¶ć do Ľródeł tego bólu i w ten sposób skutecznie go wyleczyć.

3. Aby żyć według zasad Ayurvedy europejczycy powinni dopasować swoj± diete do zasad ”tridosha” i zasad sze¶ciu smaków. Jak pan s±dzi, czy jest to możliwe, aby przenie¶ć tę azjatyck± metodę leczenia do Europy, gdzie pacjenci mentalnie i kulturowo tak bardzo się różni±?
Dbaj±c o zdrowie i ciało nie możemy my¶leć, iż jest to niemożliwe, ponieważ mieszkamy w tym lub innym miejscu. Tutaj nie chodzi o miejsce, lecz o sposób życia, który owszem musi być dopasowany do miejsca. Ale można na przykład zobaczyć, że prawie 40 procent dzieci cierpi na nadwagę a 20 procent ludzi ma problemy z powodu nadci¶nienia, chorób serca lub cukrzycy. To się dzieje, ponieważ nie maj± wiedzy na temat odżywiania się. Jedz± dużo węglowodanów, rafinowanego cukru, rafinowanej m±ki, posiłki kupuj± gotowe albo półprodukty,  codziennie jedz± mięso, które według Ayurvedy jest tamasowe, czyli nie¶wieże. Jeżeli to ma być styl życia to ja my¶lę, że się myl±. Nawet w krajach azjatyckich, gdzie ludzie do niedawna byli szczupli i zdrowi coraz więcej pojawia się otyło¶ci i problemów zdrowotnych.  To zły wpływ Zachodu, trend na szybkie jedzenie, przetworzone Fast foody, aby mieć więcej czasu na pogoń za pieni±dzem.  Ayurveda jako alternatywa uczy jak żyć w prosty i naturalny sposób.

4.  W ramach diagnozy bada pan puls, ogl±da język, skórę i paznokcie. Jest to bardzo krótkie rozpoznawanie. Czy czasami pan potrzebuje głębszej analizy stanu zdrowia pacjenta?
Czasami faktycznie przydaj± się dodatkowe badania jak badanie krwi, zwłaszcza, jeżeli pacjent jest poważnie chory. W innym wypadku jako lekarze ayurvedyjscy jeste¶my wyszkoleni, aby odczytać stan zdrowia z języka, paznokci, oczu, skóry i diagnozy pulsu. Nie jest konieczne by pacjent udzielał jakichkolwiek informacji – jestem w stanie odczytać jego stan zdrowia na podstawie ww. metod diagnozy. Można więc przyprowadzić chorego i bez zadawania pytań trafnie okre¶lić jego stan i chorobę sposobami Ayurvedy.

5.  Czy pańscy pacjenci zawsze wykonuj± pana zalecenia? Czasem jest trudno zerwać ze złymi  przyzwyczajeniami czy nałogiem.
Najczę¶ciej tak. Jeżeli jednak dalej tkwi± w nieprawidłowym stylu życia ich stan zdrowia powraca do dołka, w którym się znajdowali zanim do mnie przyszli. Wtedy wracaj± po raz kolejny i ja im jeszcze raz pomagam.

6.  Popyt na Ayurvedę w Europie ro¶nie, nie boi się pan, że rosn±ca ilo¶ć europejskich terapeutów zmieni tę dziedzinie w co¶ zupełnie innego?
W Indiach lekarz Ayurvedy normalnie studiuje cztery i pół roku, do tego dochodzi specjalizacja, w sumie osiem lat studiów, drogich i przede wszystkim trudnych. Moje do¶wiadczenie w zawodzie to już prawie 25 lat, licz±c od studiów. Czę¶ć tej wiedzy można uzyskać w trakcie kursów, które organizuję od wielu lat na przełomie sierpnia i wrze¶nia w Austrii. W trzy tygodnie można się nauczyć podstaw dietetyki ayurvedyjskiej i gotowania według harmonii sze¶ciu smaków. Kucharze i dietetycy, absolwenci naszego programu, od lat ciesz± się dużym powodzeniem, więc s±dzę, że dopóki przekaz jest oryginalny, to tutejsi terapeuci będ± osi±gali pozytywne wyniki z Ayurved±. W Europie prawie w każdym państwie można znaleĽć wyszkolonych przez nas ayurvedyjskich doradców żywieniowych. W  Krakowie od wielu lat udziela takich konsultacji Parvati – ayurvedyjski doradca żywieniowy (604 460-166), z która współpracuję i cieszę się, że mogę dzielić się swoj± wiedz± w tej dziedzinie.

7.  Czy ludzie w Indiach nadal korzystaj± z medycyny ayurvedyjskiej czy preferuj± medycynę zachodni±?
Pół na pół. Zwłaszcza w mniejszych wioskach, gdzie ludzie nie maj± dostępu do aptek albo pieniędzy na reklamowane w kolorowych czasopismach leki markowe, ludzie polegaj± na sprawdzonych od generacji lekach ziołowych. Do nich maj± dostęp, znaj± je z pola i z kuchni. W miastach dopiero powoli ludzie przypominaj± sobie o prostych i bezpiecznych lekach naturalnych i kolejki do lekarzy ayurvedyjskich staj± się coraz dłuższe.
8.  Jakie ma pan plany na przyszło¶ć?
Moja przyszło¶ć wi±że się z promowaniem Ayurvedy i zwi±zanych z ni± zasad żywienia na całym ¶wiecie. Chcę napisać i dopilnować tłumaczenia kilku ksi±żek, dzięki którym mógłbym udostępnić swoj± wiedzę szerszemu gronu zainteresowanych. Nadal zamierzam uczyć i udzielać konsultacji, w kolejnych miesi±cach odwiedzę Niemcy, Austrię, Szwajcarię, Hiszpanię, Francję oraz Polskę.

Sivananda Yoga Vedanta Centrum w Krakowie www.yoga.krakow.pl
W sprawie konsultacji indywidualnych z Dr SK Kamlesh można uzyskać informacje pod nr telefonu (012) 634 43 83
 
Opublikuj na:
Polecamy:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Joga kundalini – przebudzenie i opanowanie energii

Mnogo¶ć zajęć, które okre¶lane s± jako różne rodzaje jogi, może już przyprawić o zawrót głowy. W¶ród nich pojawia się kundalini. Samo słowo brzmi magicznie, a jogę kundalini otacza aura tajemnicy. Jest to jednak, wg jej zwolenników i adeptów, esencja jogi, emanacja życiowej energii, która przepływa ...

Jak wybrać matę do jogi?

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rodzajów i odmian mat do jogi. Różni± się faktur±, grubo¶ci±, długo¶ci±, kolorem, trwało¶ci± i tym, co najważniejsze, czyli parametrami antypo­¶lizgowymi oraz cen±. Dlatego zawsze pojawia się pytanie - któr± matę mam wybrać i czym się kierować przy wyborze?...

Przepisy ze zdrowej misy: Jarmużki z kuskusem

Jarmuż jest wyj±tkow± odmian± kapusty, uprawian± od starożytno¶ci do celów ozdobnych oraz jadalnych. Popularno¶ci± cieszy się przede wszystkim ze względu na bogat± zawarto¶ć przeciwutleniaczy, witaminy C i K, wapnia, żelaza oraz sulforafan – zwi±zków maj±cych wła¶ciwo¶ci antynowotworowe. ...

Jak odzyskać czas?

Czas. Gdyby był na sprzedaż, pewnie byłby najlepiej sprzedawanym towarem na ¶wiecie, a w bankach ustawiałyby się kolejki po kredyt na zakup czasu. Niestety, a może "stety" nie można go kupić za żadne pieni±dze. Ale dzięki filozofii slow life i minimalizmowi można nauczyć się, jak go odzyskać. ...

Joga i podnoszenie odporno¶ci na infekcje. To działa !

No i nadeszła. Jesień. A wraz z ni± niestety sezon przeziębień i innych infekcji. Ale na szczę¶cie nie jeste¶my bezradni wobec atakuj±cych nas zewsz±d zarazków. Możemy szybko podnie¶ć swoj± odporno¶ć dzięki praktyce jogi, co udowodniły już liczne badania naukowe....

6 pozycji jogi, które możesz wykonać jeszcze zanim wstaniesz z łóżka.

Znasz to uczucie, kiedy budzik dzwoni wcze¶nie rano, żwawo odkrywasz kołdrę i wstajesz z łóżka z u¶miechem na twarzy? Ja też nie ;) Ale to nic, poranki bywaj± trudne - to fakt, tylko nie wtedy, kiedy masz 6 przyjemnych powodów, żeby zamiast kolejny raz przedłużać drzemkę zacz±ć się powoli przebudzać...

Pietyzm w praktyce jogi

Dużo pisze się o jodze. Pisze się o jej dobroczynnym wpływie na organizm (ciało, sylwetkę, narz±dy wewnętrzne, kręgosłup) i psychikę. Warto jednak podkre¶lić jeszcze jeden rzadziej omawiany element, a mianowicie wpływ jogi na postawę życiow± - na podej¶cie do samego siebie, do innych ludzi oraz nast...

Nie taki kij straszny jak go maluj± … Jak oswoić chaturangę?

Nic nie wprowadza w lepszy nastrój jak kilka Powitań Słońca o poranku. Kiedy płynnie przechodzisz z jednej pozycji do drugiej, a ciało w pełni współgra z oddechem, czujesz jak powoli rozbudza się każdy mięsień a umysł staje się coraz bardziej trzeĽwy. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie chaturanga ...

Premier, który propaguje jogę i narodowe warto¶ci

Miło¶nicy jogi na całym ¶wiecie, nawet je¶li w ogóle nie interesuj± się polityk±, na pewno słyszeli nazwisko premiera Indii. Narendra Modi jest wielkim orędownikiem jogi, dzięki jego staraniom ustanowiono Międzynarodowy Dzień Jogi, a UNESCO wpisało j± na listę dziedzictwa niematerialnego ¶wiata....

Od przybytku boli głowa

Minimalizm został w ostatnich latach mocno spopularyzowany w Stanach Zjednoczonych i Europie, przesyconych wszechogarniaj±cym konsumpcjonizmem. Jednak ojczyzn± minimalizmu jest Japonia. Wynika on z japońskiej tradycji i stylu życia. Co zatem radz± japońscy mistrzowie minimalizmu?...

  
kalendarium wydarzeń
Poprzednie
PaĽdziernika 2017
Następne
PW¦CPSN
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
pokaż wszystkie
więcej
pokaż wszystkie
Partnerskie szkoły jogi
  

Partnerzy portalu
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  
Joga Portal - Pierwszy, ogólnopolski serwis joga-joga.pl - Kraków - Poznań - Wrocław - Trójmiasto - Lublin
Wakacje z joga, wakacyjne kursy jogi oraz wyjazdy organizowane przez szkoły Jogi z całej Polski. Wyszukiwarka szkół jogi: Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Lublin a także wiele innych miast z całej Polski. Pozycje jogi, joga na DVD, ksi±żki o jodze,joga-sklep, forum a także medytacja, ajurweda, kursy rozwoju oraz masaż tajski. Najnowsze wydarzenia, pytania oraz odpoweidzi, wywiady oraz joga w ci±ży i joga dla dzieci - Indie i joga w Indiach a także abc jogi i wakacje z jog± podróżowanie po Azji
likesoft